2009. szeptember 15., kedd

Jézus nagy áttörése - még várat magára

Bizony, főleg Jézus legnagyobb hatású beszédére fókuszálnék itt, remélem a terjedelem nem ijeszt el senkit.
EDIT: ez kezd váratlanul hosszú lenni... Inkább áttolom a "beszéd"-et legközelebbre.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Keresztelő János követei
-------
Lukács 7.18-35
Keresztelő Jánosnak Jézus minden eddigi ügyködését elmondták (a nagy beszéd után vagyunk két újabb "csodával").Keresztelő János erre kijelölte két tanítványát és elküldte őket azzal a feladattal, hgy kérdezzék meg Jézustól, ő-e az, akinek az eljövetelére vártak? (Nos, ha most már Keresztelő János sem biztos benne, aki pedig előzőleg ezt többször kijelentette, meg látta rászállni a SzentLelket, akkor hogy lehetne benne biztos bárki? Ez is egyike a csodás felejtéseknek, mint amilyen jézus szüleit is érte...)

Amikor azok odaértek, abban az órában (Jézus) sokakat meggyógyíttt betegségeikből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak "megadá szeme világát" (= látókká tette őket).
Végül azt felelte a kérdésre: Visszamenve meséljétek el Keresztelő Jánosnak amit itt láttatok és hallottatok: hogy vakok látnak, sánták járnak, poklosok megtisztulnak, süketek hallanak, halottak támadnak fel (wow, ez is a betegségek közé tartozik? vagy egyszerűen ördögűzést kell hozzá végezni? Hisz' az előző felsorolásban ilyen nem volt.), és hogy a szegényeknek (nem vagyok biztos benne hogyan érti a szót: szegények, vagy zsidók) az evangéliumot prédikálják.
"És boldog aki bennem (Jézusban) meg nem botránkozik."

Miután elmentek a követek a tömeghez így szólt Jézus Keresztelő Jánosról: Mit gondoltak ezek, kihez mennek? Valami kis senkiházihoz? Valami gazdag ficsúrhoz? Prófétához netán? Hahh, még prófétánál is nagyobbat láthattak! Ő az akiről az van írva "Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, ki elkészíti előtted a te útadat." (nem tudom hol, de tutira nem Jézusra vonatkozik)
Hahh, lehet hogy nincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál (ki volt a legnagyobb próféta? A Deu.34.10 szerint Mózes, a Zsidóknak írt levél 3.1-3 szerint Jézus. Eldönthetnék...), "de aki kisebb az Isten országában az nagyobb őnála". (bármit is jelent az utolsó félmondta)

És mikor ezt hallotta az "egész nép" és a vámszedők "igazat adtak az Istennek" (?) megkeresztelkedvén a János keresztségével (azaz mentek és megkereszteltették magukat vízzel), de a farizeusok és az írástudók nem érezték azonban ezt kötelezőnek magukra nézve, így nem keresztelkedtek meg. (Nem ártott volna egyeztetni Máté 3.7-11-el, ami szerint igenis de, de hát mit is várhatunk apokrif irományoktól?)
Ezt látva az Úr (jobbanmondva Jézus) "piacon üő gyerekekhez" hasonlította őket. A dolog lényege, hogy a farizeusok nem követték Keresztelő Jánost, mert böjtölt. Ám nem követték Jézus sem, mert nem böjtölt. (Van ám erre egy remek észrevételem: Keresztelő János túl sokat, Jézus túl keveset böjtölt. Előírások is vannak a világon, vagy nem?)
Mindenesetre mindenki bólogatott Jézus szavaira.
-------
Máté 11.1-24
Miután Jézus kiadta utasításait a 12 tanítványának elment hogy tanítson és prédikáljon "azoknak városaiban". (= a 12 szülővárosaiban? ahol laktak? vagy mi?)
János pedig fogsága alatt hallotta a pletykákat mit cselekedett a Krisztus (Jézus? Ha csak annyit hallott, hogy a Krisztus, akkor jogosan érdeklődik, vajon Jézusról van-e szó). Elküldött hát kettőt a tanítványai közül azzal, hogy kérdezzék meg (Jézustól), ő-e az, "aki eljövendő" (feltételezem ez narrátori kavarás", vagy mást várjanak?
Jézus azt felelte a tanítványoknak, hogy menjenek vissza és mondják el amit nála lttak és hallottak: hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek evangélium hírdetik.
"És boldog aki benne (Jézusban) meg nem botránkozik."

Mikor azok elmentek Jézus így szólt a körülötte lévő népnek: Mit gondoltak ezek, kihez mennek? Valami kis senkiházihoz? Valami gazdag ficsúrhoz? Prófétához netán? Hahh, még prófétánál is nagyobbat láthattak! Ő az akiről az van írva "Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, ki elkészíti előtted a te útadat." (nem tudom hol, de tutira nem Jézusra vonatkozik)
Hahh, lehet hogy nem született próféta asszonytól Keresztelő Jánosnál (beleértve Jézust? Mert őt is anya szülte!), "de aki kisebb az Isten országában az nagyobb őnála" (Ebben a változatban Jézus tagadja emberi származását úgy néz ki. De akkor hazudik).
Bizony mondom nektek: a Keresztelő jános idejétől fogva mostanáig (ennek a kormeghatározásnak nem nagyon van értelme, hiszen Keresztelő János még mindíg él!) mind "erőszakoskodnak a mennyek országáért és az erőszakoskodók ragadják el azt". (~ Mindenki csaksaját hatalmának növelésére használja ezt a mesét.)
volt számtalan próféta az idők során, Keresztelő János is csak egy közüllük. (nem épp jó képet fest ez róla...)
Ha azt akarjátok hinni, akkor csak higyjétek, hogy ő Illés! (de akkor majd jól megnézhetitek magatokat!) Oh, ti barmok! "Piacon ülő gyerekekhez" hasonlítoja őket. A dolog lényege, hogy a hallgatóság? Keresztelő János tanítványai? nem követte Keresztelő Jánost, mert böjtölt. Ám nem követték Jézus sem, mert nem böjtölt (és még részegesnek is nevezi magát a szövegben Jézus).
"És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól." - de kiktől? Keresztelő Jánost nevezi ezzel balgának, vagy egyszerűen azt mondja, hogy a hallgatóság bólogat? Miután nincs tagolás a szövegben ez nem eldönthető.

Korazin! Bethsaida! Jaj nektek! (még nem is jártak ott, és máris büntetés?) Mert ha Tirusban vagySidonban lettek volna azok a csodák amik bennetek, azok már rég "zsákban és hamuban ülve" (= súlyos gyászban) megtértek volna. (? a megtérésnek nem örömtelinek kellene lennie? A megtérés nem jó dolog? Ebből úgy néz ki, nem.)
Na de meglássátok, Tirusnak és Sidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor mint nektek! (És miért nem megy el oda Jézus megmenteni őket? Állítólag tudja, mit kéne ahhoz tenni. Mégsem veszi a fáradtságot hozzá. És így rettenetes sorsra ítéli a két várost. Jézus gonosz?)
Kapernaum, te meg aztán végkép elmész ám a Pokolba! (Mi baja Kapernaummal? Úgy emlékszem ott mindenki hitt neki...) - Itt végre vana dolognak értelme: Kapernaum = Keresztelő János. Lukács nem értette a példázat nyelvét és összeboronálta egy oda nem illő beszéddel. Hehh, mit tesz 2,000 év fejlődés a szövegértéssel, lol.
-------
Keresztelő János bizonytalansága amúgy némileg érthetőbbé válik (és Jézus kifakadása annál kevésbé), ha ismerünk olyan személyeket, mint pl. Apollonius of Taiana (taianai Apollonius) - ő szintén egy Jézus-korabeli messiás volt, akinek szinte dettó ugyanazt az életutat tulajdonították mint Jézusnak. (csak ő asszem nem vizen járt, hanem falakon ment át)


Jézus hálaimája
-------
Vagy itt vagy Péter után. Ha itt, akkor enyhíti a sátánvád megalapozottságát. Tematikailag egységet látszik alkotni a "K.J. követei" és a "sátánizmus vádja" epizódokkal. A másik lehetőség pedig hogy Lukács nagy "maradék"-ának részeként tálalom, ami nem vonz különösebben.
-------
Máté 11.25-27
"Abban az időben" (Keresztelő János követei után van a történet) Jézust ezt mondta egy alkalommal: Hálákat adok néked Atyám, mennynek (miért egyesszám?) és földnek Ura (de akkor hogy ajánlgathatta a Sátán Jézusnak a Föld összes királysága feletti hatalmat?) hogy "ezeket" okos és értelmes emberek "elől elrejtetted" (és ezzel örök kárhozatra és szenvedésre ítélted őket) és a "kisdedeknek (= ostoba, megvezethető népek) megjelentetted".
Igen Atyám, te így szereted!
Senki nem ne pofázzon bele mit mondok, mert mindenki hülye, csak én vagyok helikopter!
-------
Lukács 10.21-24
21-22: Máté változatának szó szerinti ismétlése.
Aztán a tanítványokhoz fordult, és nekik is mondta (Jézus), hogy ő ugyan nem fog holmi gazdagok játékszere lenni, szóval örüljenek hogy itt lehetnek.


Jézust a pokol ivadéka?
-------
Választhattam: vagy közvetlen a "felebarátok" előtt, vagy Péter után. Oda rakni ahol Lukácsnál van merő ostobaság. Péter vizenjárása után rakni is túl későn van, mert bár látványos csoda sokak előtt, de addigra meséltek nekünk kismillió hasonlóról. Máté meg nem tud dönteni, hogy a "nagy beszéd" elé vagy után tegye.
-------
Márk 3.20-30
A 12 kiválasztása után Jézusék hazamentek. Ám a tömeg olyan gyorsan összegyűlt, hogy még harapni sem volt idejük valamit.
Amint ezt a barátai (Jézuséi) meghallották elmentek, lefogták, azt mondván, megőrült.
Az írástudók pedik akik Jeruzsálemből mentek oda azt mondták: 'Belzebub van vele', meg hogy 'az ördögök fejedelme segítségével űzi ki az ördögöket'.
Erre Jézus odahívta magához őket, és példázatokban ezt mondta nekik (bárm minden alkalommal lefordították volna a példázatokat, hát nem?): Vajon a Sátán hogyan tud Sátánt kiűzni? (hát nem az a legegyszerűbb hogy a rabló fogja el saját magát?) Ha egyország önmagával meghasonlik akkor összeomlik. Ház dettó. Ha meg a Sátán fordulna önmaga ellen, akkor megsemmisíteni magát, ugyebár?
Nem "rabolhatja ki" senki az "erős" házát, hacsak előbb az erőst meg nem kötözi. (Ööö, Jézus épp most hívta magát betörőnek és rablónak?)
Bizony mondom néktek: minden bűn megbocsáttatik az "ember fiainak" (és mi lesz a lányokkal?), még a káromlások is, de aki a Szent Lélek ellen szól káromlást az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. (A YouToube-on a mai napig él valamennyire a "Blasphemy-challenge" kezdeményezés. Én először tudni akarom, mi a Pokol/kárhozat, és hogy bármi tekinthető-e ebből a sok faszságból "Isten Szavának".)
Mindezt pedig azért mondta Jézus, mert azt mondták neki, hogy "tisztátalan lélek van benne". (Viszont ha Jézus = Isten = Szent Lélek, akkor hogy lehet, hogy ha Mr. Istent szidom, azt szabad?)
-------
Máté 9.27-34
Mikor Jézus továbbment (Jairus lányának feltámasztásából) két vak követte őt azt kiabálva: "Könyörülj rajtunk Dávidnak fia!"
Mikor pedig bement a házba (MELYIKBE?) azk odatülekedtek hozzá. Jézus azt mondta nekik: Hiszitek-e, hogy ezt megtehetem veletek? (hogy látóvá teheti őket)
Azok meg nagy lelkesen bólogattak.
Erre megérintette szemeiket miközben azt mondta: Legyen nektek hitetek szerint.
Azok elkezdtek látni, mire Jézus rájuk parancsolt, hogy senkinek ne szóljanak róla. (Hát, szerintem egy ilyen változást elég nehéz eltitkolni...)
Azok pedig kimentek és jól elterjesztették a hírét (Jézusnak) az egész tartományban.
És amikor azok elmentek egy "ördöngös néma embert" vittek elé, és Jézus azt az ördögöt kiűzte, mire megszólalt a néma, a sokaság pedig csodálkozott - azt mondták, soha nem láttak még ilyet Izráelben.
A farizeusok pedig azt mondták, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
-------
Lukács 11.14-36
Jézus épp egy olyan ördögöt űzött ki, ami néma volt. (a 70 tanítvány kiküldése után vagyunk)
És mikor "kiment az ördög" a néma megszólalt. A körülöttük állók csodálkoztak. (Mi is. Ezek szerint itt azt állítja, hogy aki néma, azt csak megszállta az ördög?)
Némelyek a bámészkodók közül azt mondták: "a Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket".
Mások meg, kísértve Jézust mennyei jelet kívántak.
Jézus azonban tudta gondolataikat (nem volt nehéz, hiszen kimondták azokat, khm) ezt mondta: Ha egy ország önmagával meghasonlik akkor összeomlik. Ha a Sátán önmagával meghasonlana, hogyan állhatna meg az ő országa? Még hogy Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, piha!
Ha én Belzebúb által űzöm ki, akkor a többiek ki által, csökevények?
Ha viszont Isten ujjával űzöm ki őket, akkor biza' elérkezett hozzátok Isten országa!
Amikor valaki erősen őrizteti palotáját békében van, de ha egy nála erősebb megtámadja és legyőzi (mi Jézus valami barbár fosztogató?) elveszi a fegyvereit és jól kifosztja.
Aki nem velem van, az ellenem van, aki nem tart velem az ártalmas! (Sieg Heil! - Plusz nem ártott volna egyeztetni Lukács 9.50-nel, ami szerint aki nincs ellenünk az velünk van = belső ellentmondás.)
Mikor a tisztátalan lélek kimegy a testből víz nélkül való helyeken jár (= sivatag?) nyugalmat keresve, és amikor nem talál (mert ugyebár nem fog), akkor azt mondja (teszi/gondolja): Visszatérek otthonomba ahonnan kirúgdostak. És visszatérve kicsinosítva találja azt (= ritka egészségesen), ezért elmegy, eléhív magával még hét lelket, magánál még gonoszabbakat, és így az exorcizált ember állapota még rosszabb lesz mint előzőleg volt. (Ezzel most azt akarja mondani, hogy minden ördögűzéssel csak rontott az emberek állapotán? És tudta ezt? Mit mondhatnánk mást: Jézus gonosz.)
És mikor ezt elmondta egy női hang a tömegből azt mondta ... hát valami hízelgőt Jézus anyjáról.
Jézus meg azzal replikázott, hogy még cukibbak azok, akik beállnak a szektájába.

És mikor a sokaság kezdett ott tülekedni (Jézus a popikon!) ezt a beszédet kezdte el mondani:
E nemzettség gonosz, mert jelt kíván. De nem adatik nekik jel (akkor milyen alapon város el, hogy higyjenek neked? És akkor most "jel" nem azonos a csodával? - elvégre épp most végzett pár "csodás" gyógyítást.) hacsak nem Jónás próféta egykori jele (mi, meg fogja ismételni?): ahogy Jónás egyedül volt Ninivének, úgy lesz az "embernek Fia" ennek a nemzettségnek. "A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál." (A részt Salamonról értjük. a Déli királylány nyilván Séba királynője. De hogyan számol el Herr Jézus az 1Királyok 3.12-vel, ami szerint Salamonnál soha nem támad majd nagyobb? Vagy épp Máté 11.11-el, ami szerint anyától nem születik nagyobb mint Keresztelő János?)
Ninive férfiai (a nők ezek szerint nem)az ítéletkoregyütt támadnak majd fel eme nemzettséggel, és majd jól szidnak titeket, hogy bezzeg ők már Jónásnak is hittek (ettől függetlenül nem sokkal később kiírtotta őket Mr. Isten), ezek meg nem bírnak hinni valakinek, aki Jónásnál is nagyobb?
A gyertyát sem dugdossuk el, hanem elöl hagyjuk (akkor csinálj egy kurva jelet, basszus!) hogy világítson. A test lámpása pedig a szem (azaz: higyjünk a szemünknek? Akkor adj egy kicseszett jelet!!!): ha tehát a szemed őszinte akkor "tested is világos lesz", ha a szemed gonosz (hogy lehet egy szem gonosz?) akkor "a tested is sötét lesz". (néger leszel?)
Lásd meg hát a benned lévő világosságot! (ööö)
"Ha a te egész tested világos", akkor olyan lesz, mint "mint mikor a lámpás megvilágít téged". (Fényleni fogsz? Instant zseblámpa?)
-------
Máté 12.22-45
Egy vak és néma ördöngöst hoztak elé (közvetlen miután megvitatta a szombatot) és meggyógyította azt, mire az rögtön elkezdett beszélni és látni.
Mindenki csodálkozott, és azt kérdezgették egymástól, ez nem-e Dávidnak "ama" fia?, mire a farizeusok rögtön nyomták: Ez ugyan legfeljebb Belzebubbal űzi ki az ördögöket, aki az ördögök fejedelme!, mire Jézus azt vetette közbe, hogy minden ország összeomlik ami meghasonik önmagával, csakúgy a városok és "házanép" (= család + a háznál dolgozó szolgák). Ha a Sátán a Sátánt kiűzi, akkor pedig meghasonlott önmagával (vagy csak ügyes trükköt készít elő, nem?), hogyan állhatna hát meg az országa akkor?
Ha pedig Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor "kétség nélkül elérkezett hozzátok az Istennek országa".
Hogy másként fogalmazzak: miként rabolhatnád ki egy hatalmas házát, ha előtte nem kötözöd meg a ház urát?
Aki nem velem van, az ellenem van, aki nem tart velem az ártalmas!
Hahh, minden bűn megbocsáttatik az embereknek, kivéve a Lélek káromlása. Még ha az ember Fiát káromoljátok is, hát legyen; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon (angolban: az eljövendő világban) meg nem bocsátanak. (Egy véges bűnért végtelen büntetés. Milyen igazságos!)
Ne legyetek képmutatók + aki nem az én vallásom tagja, az mind romlott. Hejj, ti mérges kígyóknak fajzatai! Na majd jól el lesztek számoltatva az ilyesmikért az ítélet napján!

Erre néhány írástudó és farizeus azzal replikázott, hogy jelet kérnek.
Jézus: Mocskos szukafattyak! Jelet akartok? Nem kaptok jelet, legyen elég nektek a Jónás jele, aki 3 éjjelt és 3 nappalt töltött a cethal gyomrában (megjegyzendő: a cetek NEM halak. Jónás történetében HAL szerepel, nem EMLŐS. Jézus rosszul idéz, vagy méginkább: hiányos a biológiai tudása. Nem épp egy "mindentudóhoz" méltó.)
Ninve férfijai együtt támadnak majd fel az itt jelenlévőkkel, és szidnak majd benneteket, hogy ők mr Jónásnak megtértek, ti meg egy olyannak nem tudtok, aki Jónásnál is nagyobb!
Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről (a Földnek nincs széle. A Föld egy gömb. Nem lapos.), hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál.
Mikor a tisztátalan lélek kimegy a testből víz nélkül való helyeken jár nyugalmat keresve, és amikor nem talál (mert ugyebár nem fog), akkor azt mondja (teszi/gondolja): Visszatérek otthonomba ahonnan kirúgdostak. És visszatérve kicsinosítva találja azt (= ritka egészségesen), ezért elmegy, eléhív magával még hét lelket, magánál még gonoszabbakat, és így az exorcizált ember állapota még rosszabb lesz mint előzőleg volt. Így lesz veletek, gonosz nemzettség, is.
-------
János 7.8-13, János 7.1-7, János 7.33-36
Jézus épp Galileában járt, közeledett a sátoros ünnep. Az ismerősei (család, barátok - de nem a tanítványok!) felmentek Jeruzsálembe, ő otthon maradt, mondván, neki még nem "telt be" az ideje. A júdeaiak ugyani "meg akarták ölni".
Azonban mikor azok elmentek, végül ő is felment titokban, nem pedig nyilvánosan. (azaz hazudott)
A zsidók pedig kerestették az ünnepen, ami mindenkit zavart, de jó beszédtémát szogáltaott. Egyesek azt hangoztatták, hogy jó ember, mások azona véleményen voltak, hogy csak "a nép hitetője".
De senki nem beszélt Jézusról nyíltan, mert féltek ám a zsidóktól. (? antiszemitizmus?)

Nos, indulás előtt "atyafiai" mondták neki, hogy ő is menjen fel Jeruzsálembe, had lássák a tanítványai akció közben. Elvégre ha hírnévre akar szert tenni, akkor nem rejtőzködhet állandóan. - Ugyanis még a saját "atyafiai" sem hittek benne. (híjnye!)
Ezt Jézus azzal utasította vissza, hogy nincs még itt az ő ideje, de ők csak menjenek nyugodtan. Elvégre őke nem akarják megölni!

Ezt mondta Jézus a körülötte lévőknek (Jeruzsálemben, húsvétkor, titkoban ment fel, annaka beszédnek a folytatása Jánosnál amiben visszautasítja, hogy a sátán adná az erejét):
Egy kevés ideig veletek vagyok még, de hamarosan ahhoz megyek aki elküldött engem. Kerestek majd, de esélyetek sem lesz megtalálni.
Erre a zsidók összesúgtak, vajon hová akar ez menni hogy ne lehessen megtalálni? Taán a görögök közé tervezi elmenni tanítani? Miféle beszéd ez?
-------
Lukács 12.10
Ha valaki valamit mond az ember Fia "ellen", megbocsátják azt annak, de aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik.
-------
Lukács 12.11-12
Mikor pedig a zsinagógába visznek benneteket, és fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggódjatok azon mit mondjatok védekezésül, mert a Szent Lélek majd beleavatkozik a gondolataitokba és rögtön tudni fogjátok mit kell mondanotok.


felebarátok
-------
Igazából már ez is a "nagy beszéd" részének látszik, de úgy már tényleg nagyon hosszú lenne.
Máté 12.46-50
Ahogy ott beszélt a sokasághoz (l. eggyel feljebb) anyja és testvérei (= eredeti szóhasználatban: fivérei) odakint álltak és beszélni akartak vele. Szólt is erről Jézusnak valaki. Jézus pedig ezt mondta a beszélőnek:
- Méghogy az anyám és testvéreim! Húzzanak a francba, az én "nővéreim és fivéreim és anyám" azok, akik az én szektámnak tagjai!
-------
Márk 3.31-35
Ahogy ott beszélt a sokasághoz (l. eggyel feljebb) anyja és testvérei (= eredeti szóhasználatban: fivérei) megérkeztek, és kívül megállva beküldtek valaki, mondván most már menjünk.
A tömeg mondta is Jézusnak, hogy odakinn az anyja meg a testvérei (= fiútestvérei) keresik. Jézus pedig ezt mondta erre:
- Méghogy az anyám és testvéreim! Húzzanak a francba, az én "nővéreim és fivéreim és anyám" azok, akik az én szektámnak tagjai!
-------
Lukács 8.19-21
Jézus épp a magvetőről szóló példázatot adta elő (ami Lukácsnál az Isten Országáról szóló példázatokon kívül van), és anyja meg testvérei (= eredeti szóhasználatban: fivérei) eljöttek hozzá, de nem tudtak odajutni hozzá a tömeg miatt.
A tömeg erre megmondta Jézusnak, hogy az anyja meg a testvérei (= fiútestvérei) kint állnak és találkozni akarnak vele. Jézus pedig ezt mondta erre:
- Leszarom, az én "nővéreim és fivéreim és anyám" azok, akik az én szavaimat hallgatják és úgy tesznek ahogy ÉN mondom!
-------
Lukács 10.25-37
Lukács új történetet is fabrikál az eredetiből, gondolom mert ami ott történt, az nem éppen fedi a „tiszteld apádat és anyádat” parancsolatot... (de meghagyta az eredetit is. Így viszont már ugyanarra a témára két története is akad, amiből nyilván csak a kevésbé kényelmetlent fogja idézni. Elvégre az akkori olvasóközönség nem tudott olvasni.)
Miután Jézus elmondta hálaimáját egy törvénytudó kereste fel őt hogy "kísértse" (= próbára tegye):
Mester, mit tegyek hogy örök életet nyerjek?
(Az eddig kigyűjtött válaszlehetőségeket megtalálod itt: http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2006/08/28-ways-to-get-yourself-saved.html )
Jézus erre visszakérdezett: Mi van a törvényben megírva? Mit olvastál?
írástudó: Szeresd az Urat minden erődből, illetve szeresd felebarátod mint önmagadat. (hát...)
J: Jó válasz. Tégy így és élsz.
Az írástudó csak tovább kötözködött: De ki a felebarátom?
Jézus ezzel felelt: Egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, de rajtaütöttek holmi rablók; kifosztották és jól megverték, majd otthagyták.
Arra járt egy pap és kikerülte. Arra ment egy lévita és kikerülte. Arra járt egy samaritánus, az odament, bekötözte az ember sebeit olajat és bort öntve azokba (nem jó ötlet), felrakta a saját hátasára és elvitte a közeli fogadóba, ahol tovább gondoskodott róla.
Másnap reggel elment, de adott két "pénzt" a házigazdának, hogy figyeljen a sérültre. Később még benéz, hogy ha extra költségek adódtak, akkor azt majd kifizeti.
Kérdés: vajon melyik volta kirabolt ember felebarátja?
í: Az, aki segített rajta.
J: Akkor menj, és te is tégy így.

MEGJEGYZÉS: Ugye milyen szép sztori? Csakhogy van valami, amit sosem mondanak el neked: hogy mennyire rasszista. Miért pont samaritánus? A zsidók akkoriban már jó régóta együtt laktak ezekkel, így teljesen kizárt, hogy ne ápoltak volna velük közelebbi ismertséget. Ez olyan, mint ha azt mondanánk: "a jó néger története", vagy "a jó kínai története", vagy "a jó leszbikus története" - felháborító, nemdebár?
-------
Lukács 17.11-19
Lukács úgy tűnik, biztosra akart menni...
Jézus egyszer útban volt Jeruzsálem felé, és épp átment Samárián. Bement egy faluba, elé járul 10 bélpoklos férfi, akik távolabb megálltak, és onnan kiabáltak Jézusnak, hogy "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!"
Jézus azt mndta menjenek és mutassák meg magukat a papoknak.
Ám amíg odaértek megtisztultak.
Egy közüllük pedig visszatért, és nagyon-nagyon köszönte amit Jézus csinált - Yahwénak.
Jézus kérdezte, hol a másik kilenc? Hát nem jön vissza, csak ez az idegen? (A sztori ott bukik el, hogy mind a 10 fickó samariai volt.)
Végül azt mondta a samariainak: "Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged."
-------
János 4.1-28
János már csak az új sztorival foglalkozik csak és azt próbálja eladni eredetiként.
Mikor megtudta az Úr (?) hogy a "farizeusok" (nem Keresztelő János tanítványai?) megtudták, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel mint Keresztelő János, akkor elhagyta Júdeát és elindult (vissza) Galileába Samárián keresztül. Sikár városát érte el, épp amellett a földterület mellett ment el, amit anno Jákób adott fiának, Józsefnek. Az utazástól fáradtan Jézus rögtön leült Jákób forrásának partjára. Ekkor kb. 6 óra volt.
Arra járt egy samariai asszony vizet merni, Jézus aszondta:
- Adj innom! (a köcsög, nem bír két lépést tenni és inni?)
A tanítványai ugyanis épp nem voltak kéznél. (lusta disznó)
Az asszony visszakérdezett, hogy a zsidóknak nem szokásuk szóba állnia samariaiakkal.

MEGJEGYZÉS: a "samariaiak" nem igazán népcsoport. Még az asszírok telepítették be ezeknek az embereknek az őseit válogatás nélkül az elfoglalt Izráel területére, így samáriai = bárki aki nem zsidó.

J: Ha tudnád hogy ki vagyok! Akkor te kértél volna tőlem vizet, és adtam volna neked "élő vizet"! (mi, megengeded hogy leszopjon?? Az "élő víz" kifejezésre ugyanis két lehetséget adott meg a keresztény teológia: vagy sperma, vagy vizelet. A szövegkörnyezet itt eléggé kizárja a vizeletet... A megkeresztelés nemigen jöhet szóba, Jézus ahhoz is "fáradt" hogy a vízig elvonszolja magát hogy igyon belőle.)
asszony: Hiszen nincs mivel vizet húznod a kútból, honnan vennél te vizet? (hö, kút?)
Jézus erre valami vallási marhasággal felel egy olyan vízről, amit ha megiszol többé nem leszel soha szomjas.
Az asszony rögtön érdeklődött a lehetőség iránt, elvégre a reklám jól hagzik...
J: Akkor eridj és hívd ide a férjedet.
asszony: Nincs férjem.
J: Jól mondod (nem mondod!). Öt férjed is volt, akivel meg most együttélsz, az nem a férjed. Szóval igazat mondtál. (Szedjük le az "5 férj"-et, és máris nem olyan csodálatos az eredeti sztori.)
asszony: Látom te próféta vagy. A te fajtád volt aki elvette a hagyományainkat!
J: Tudod mit? Mostantól ott imádod az Atyát ahol akarod. Mindegy, csak imádd.
4.24: az Isten lélek. Ha mindegyik evangélium igaz, akkor Lukács 24.39-ből szerezhetünk egy újabb információt: a lelkeknek nincs húsa, sem csontja. De akkor mit kezdjünk azzal a számtalan igehellyel, ahol az Úrnak igenis van teste?
asszony: Tudom, hogy azt tartja a vallásunk, hogy jön valamikor egy messiás aki amikor eljön "megjelent" nekünk mindent.
J: Én vagyok az.
Közben pedig visszaértek a tanítványok, kérdezték, ez meg ki a fene, minek áll vele szóba?
Ezért Jézus otthagyta az asszonyt és elment a városba (melyikbe?).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése