2009. szeptember 1., kedd

Jónás próféta könyve

Jónás könyvét mindenki ismeri. Vagy azt hiszi, hogy ismeri. Mindenesetre elég sokat ismerünk belőle. Valószínűleg ez a Biblia legismertebb "könyve".

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Az Úr szólt Jónásnak, aki Amittai fia: Pattanj és menj Ninivébe, abba a nagy városba és "kiált ellene" mert gonoszságuk "felhatolt elémbe"!
Jónás fel is kelt - de inkább Társisba szaladt az Úr elől. Ami bizonyítja, hogy az Úr nem "mindenüttjelenlévő". Jáfóba ment, pont az ellenkező irányba, és felszállt egy hajóra ami Társisba tartott. Rendesen kifizette a viteldíjat.

Érdekelne bennünket egyébként, milyen nyelven kívánt Jónás a niniveiekhez szólni? Ugyanis igen messzire lakott tőlük, olyan messzire, hogy bizonyosan más nyelven beszéltek mint ő. Jónásról ugyanis tudjuk ki volt, mert a 2 Királyok 14.25 megemlíti őt. Állítólag megjósolta, hogy Izráel bizonyos területeket vissza fog szerezni amiket korábban elvezstett - de vajon a SAJÁT könyve megemlíti-e ezt? (Nem.)

Az Úr viszont olyan szelet eresztett a tengerre, hogy a hajó majd' összetört. A hajón lévő többiek mind pánikoltak, az isteneikhez imádkoztak, a vízbe dobáltak minden rakományt hogy könnyítsenek a hajón (egy ideig lett volna értelme, de akkoriban - és manapság sem ritkán - a rakomány szolgált ballasztként - megakadályozza hogy felboruljon a hajó a hullámzásban - így MINDENT kidobálni őrültség), Jónás viszont ehelyett lement a hajó aljába (kis hajókon ritka a kabin) és elaludt. (Na peeerszeee.)

A kormányos ment Jónás után, hogy hétalvó, keljél fel és imádkozzál az istenedhez hogy mentsen meg minket! (De miért tenne így egy más vallás követője? Még ha el is ismeri más vallások isteneit, nyilván kicsinek és erőtlennek tartja a sajátjához képest, azaz feleslegesnek a hozzá való imádkozásra! Megjegyzendő, hogy akárhogyis, de Jónás NEM teljesíti a kérést/utasítást.)

Eközben viszont egymás közt (Jónás háta mögött? Bunda?) kitalálták hogy sorsot húznak hogy ki miatt van a vész. És persze Jónás jött ki. (Ugye nem vártál mást?)
Kérdezték, pontosan mit követett el, az meg mondta hogy ő héber, az Urat féli, de elfutott előle.
Azok nagyon megijedtek (mitől???) ilyen szentségtörréstől (hülyeség), aztán kérdezték tőle mit tegyenek vele hogy elmúljon a vihar. (Nos, ideje megjegyezni hogy állítólag tényleg dobtak be egyes vallások követői embert a nagy viharban hogy lecsillapítsák az istenek haragját - bár knokrétan egyet sem tudok megnevezni -, de ami itt van, az ennek teljesen kiforgatott verziója.)
Jónás azt mondta, dobják csak nyugodtan a tengerbe.
Azok azonban inkább megpróbáltak valahogy kijutni a szárazföldre, de nem sikerült (figyeled a nemzsidók mennyire óckodnak az emberáldozattól amit Jónás most javasolt, illetve a héberek ezt megelőzően is számosszor bemutattak?). Ezért szóltak az Úrnak (na ezt már nem. Ezennel ezt a könyvet a többi apokrif szemét mellé tesszük.) hogy bocsi, de nem maradt más választásuk, azzal bedobták Jónást a vízbe.
A vihar rögtön elállt, egyetlen hullám sem maradt egy pillanat múlva.
És a hajó utasai rögtön áldozatot mutattak be az Úrnak (mivel ez tábortüzet jelent ezt 100%-ban kétlem egy fahajón ugyebár ami éppcsak megmenekült egy viharból) és áttértek az Úr hitére úgy egyáltalán. (Bah!)


Az Úr egy nagy halat"rendelt" (kitől?) hogy benyelje Jónást. Fontos, hogy egyértelműen halat. Nem emlőst, azaz nem cetet, amilyen egy bálna (a cetek emlősök: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cet ).
Jónás a hal gyomrából könyörgött az Úrnak. A harmadik nap és három éjjel után. Azaz Jónás akkor még élt. Ennyi ideig viszont egyetlen létező halban sem lehet túlélni. A Földközi-tengerben amúgysem élnek olyan óriási halak.
Erre aztán szólt az Úr a halnak, aki erre kivetette Jónást a szárazföldre. (Érdekes megjegyezni, hogy komoly teológiai vita alapja, hogy Jónást a hal a száján, vagy a ... másik nyílásán keresztül vetette-e a szárazföldre!)

MEGJEGYZÉS: Ha körülnézünk honnan loptak eddig a Bibliába sztorikat (azaz minden érdekesnek nevezhető részt), akkor megint a görögökhöz lukadunk ki, mégpedig Héraklésznél, akit ugyanennyi időre ugyanígy egy hal nyelt el, és az ugyanúgy annak gyomrában (hasában) lakott. Igaz, Héraklész történetében a hős megsüti a lény máját és abból táplálkozik, míg a végén győztesen távozhat.
Ide kívánkozik hogy egy másik görög történetben meg Áriont vetik tengerbe a hajósok, őt egy delfin menti meg és viszi Leszbosz szigetére.

Fontos még kitérnünk a 2.4-re. A szerint Jónás azt mondja, őt az Úr vetette a tengerbe. De feljebb láttuk, hogy csak a hajósok voltak. Ez direkt ellentmondás.

És nekem senki ne jöjjön azzal, hogy "ez csoda" és így semmilyen részlete nem szorul magyarázatra, hiszen a csoda lényege az, hogy nincs magyarázata. Ilyen alapon minden csoda, minden tudományos kutatás teljességgel felesleges stb.


Ekkor az Úr másodszor is mondta Jónásnak: Irány ninive és hírdesd nekik amit mondtam.
Jónás fogta magát és ment. Ninive nagy város volt: 3napi járóföld. (Namost tudjuk, hogy akkoirban egynapi járóföld alatt kb. 20 km-t értettek, így Ninive átmérője 60 km-re jön ki. Ez azt jelentené, hogy Ninive nagyobb volt mint Los Angles ma! (Annak átmérője kb. 36 km.) Az archeológia is cáfolja eme képtelen állítást, és Ninive átmérőjét kb. 8 km-ben adja meg.)
Jónás egynapi járóföldre ment be a városba, és ott elkiáltotta magát: Még 40 nap és elpusztul Ninive!
Erre Ninive ÖSSZES lakója (lakosság: 120,000 fő! l. 4.11) mind megtértek, böjtöt hírdettek, miegymás. Még a király is.
Erre aztán MEGBÁNTA Isten azt a gonoszt amiről azt mondta végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. (Így lett Jónás hamis próféta.)

MEGJEGYZÉS: Ninive ekkoiriban ha minden igaz asszír fennhatóság alatt volt. kizárt, hogy áttértek volna egy ilyen jelentéktelen nép hitére.
További érdekesség, hogy Ninive története itt nem áll meg. Náhum prófétánál olvasthatunk további sorsáról: az Úr totálisan letarolja. Nos, kérdés miért nem ez után van beillesztve Náhum (gondolom mert senki nem törősött itt már a szerkesztéssel sem), de még nagyobb kérdés, hogy ha Mr. Isten megígérte hogy nem bántja Ninivét és közben nem gondolta meg magát ISMÉT, akkor hogy jön össze a kettő? Meg hamár: hogyn képzelte Mr. Isten népe rombadönteni a nagy asszír birodalom egyik városát? Persze csak úgy kérdem...


Jónásnak nagyon nem tetszett ahogy alakultak a dolgok. (Ja, milyen szörnyű is, hogy 120,000-en nem halnak meg hála neked.)
Jónás erre kérdőre vonta az Urat, hogy ugyanmá', tudta hogy úgysem lesz semmi ninivével, akkor meg minek kelett őt visszafordítani Társisból? Most akkor már nem maradt más hátra, ölje meg őt az Úr, mert így nem lehet élni! (Ja, de rettenetes ha neked kköszönhetően nem kerül sor egy jó kis tömegmészárlásra.)
Az Úr erre leszólt, hogy: - Azt képzeled jogosan haragszol?

Jónás kiment a városból, és leült tőle (a várostól) keletre. Ott összedobott valami gunyhót és leült alá az árnyékba, úgy várakozott mi lesz a várossal. (Most mondták neki... Áh, mindegy.)
Az Úr pedig egy "tököt rendelt" (az étlapról?) ami felnőtt Jónás fölé (jó sokáig üldögélhetett) "hogy árnyékot adjon Jónásnak és megoltalmazza a hőségtől". De minek? Jónás a maga építette bodega alatt ül, észre sem kell vegye a tököt!
Jónás mégis örült a tüknek. Miért? mit tudom én. Talán szerette a tököket. Salamon az oszlopokat szerette, Jónás meg a tököket. Nagy cucc.
De másnap hajnalban az Úr egy férget "rendelt" (kitől? honnan?), az "megszúrta" a tököt, mire az elszáradt.
Napkeltekor az Úr "tikkasztó keleti szelet rendelt" (miféle menü az, amin vegyesen van szél, tök, féreg stb.?), és a Nap rásütött Jónás fejére (hová lett a kalyiba?), amitől Jónás elbágyadt - amire rögtön megint meg akart halni. (Jónásnak orvoshoz kéne fordulnia az állandó halálvágya miatt.)
Az Úr (erre) azt mondta Jónásnak: Jogosan haragszol-e a tök miatt? (Nincs említve hogy Jónás haragudott volna a tök miatt.) De mindenesetre Jónás azzal vágott vissza nagy durcásan, hogy naná, mindhalálig!
Mire az Úr azzal jött: Nah, bezzeg a tököt amiért semmit nem tettél sajnálod (látszólag azt állítja hogy a tök egyetlen nap alatt fejlődött ki teljesen, de ez lehet pusztán extrapoláció is = köznyelvi általánosítás/túlzás), ő meg (az ÚR) ne sajnálja Ninivétahol 120,000 ember él akik "nem tudnak különbséget teni a bal és jobb kezük közt", nem is szólva a sok (házi)állatról?

Snitt.


Tanulság: tanulj meg figyelmesen olvasni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése