2009. szeptember 6., vasárnap

Az ifjú Jézus

Ebben a részben addig kívánom felölelni a sztorit, míg Jézus meg nem kezdi hivatását. Bármikor is lett légyen az.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Az istállóban
--------
Lukács 2.8-20
Voltak arrafelé pásztorok, (azon az) éjszaka (is) kinn a mezőn vigyáztak az állatokra.
Az Úr angyala pedig elment hozzájuk és azok megrémültek.
Az angyal ezt mondta: Ne féljetek, jó hírt hoztam, jó hír ez az egész népnek (= zsidók). Megszületett ugyanis a "Megtartó, ki az Úr Krisztus", a "Dávid városában".
Ez ennek a "jele" (hát nem maga a megejelntett dolog, csak annak jele?): egy gyereket találtok aki jászolban fekszik.

És akkor hirtelen megjelent az angyal mellett "a mennyei seregek sokasága", akik Isten dícsérték.

Amikor ezek elmentek a pásztoroktól a mennybe (egyesszám? az Ószövetségben mindíg többesszám!) a pásztorok noszogatták egymást, hogy akkor menjenek Betlehembe és nézzék meg, hátha. (Az egész városnak egy fogadója volt? Nem lehetett valami nagy város.)
Mentek, és megtalálták Máriát és Józsefet (érdekes a nevek sorrendje) meg a jászolban fekvő kisgyereket. (esetleg végigjártak eddigre pár fogadót?)
Ezt látva mindenkinek elmesélték eztán amit láttak (az angyalos epizód). Mindenki aki hallotta csodálkozott. (Meghiszem azt. Az UFO-történeteket is mindenki csodálkozva hallgatja. De az nem jelenti, hogy el is hiszik.)
Mária megjegyezte a pásztoros epizódot későbbre.
A pásztorok visszamentek a helyükre, és az esetet tárgyalták.
--------
Máté 2.1-12
Mikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében keletről bölcsek ~érkeztek Jeruzsálembe, és kérdezték:
- Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk a csillagát napkeleten, hát jöttünk hogy "tisztességet tegyünk neki".
Heródes király ezt hallva zavartan nézett, "és vele együtt egész Jeruzsálem". (nyilván a vezetőség)
Egybehíott minden főpapot meg írástudót és tőlük kérdezte, hol kell a krisztusnak megszületnie?
Azok feleltek: a júdeai Betlehemben, mert azt írta a próféta: *és itt tévesen idézi Mikeás 5.2-t. Az ugyanis egy leszármazási vonalra, nem pedig helyiségre utal, meg különben sem érvényes ide (l. megfelelő bejegyzés).*

MEGJEGYZÉS: Miféle "csillag" lehetett ez? Üstökös? Netán szupernova? Természetesen ezek a valóban ritka és szemet gyönyörködtető jelenségek is lehettek volna a Jézus születését előjelző égi üzenetek, csakhogy a gondos kínai feljegyzések a megadott időszakban nem rögzítettek egyiket sem!
A csillagászok számításai szerint Jeruzsálemből kb. dél-délnyugati irányban, a megadott időszakban csak egy látványosság tündökölt az égen, mégpedig a Jupiter és a Szaturnusz együttállása a Halak csillagképben! Sőt, i.e. 7-ben a rendkívül ritka háromszori együttállás valósult meg. Ez a ritka jelenség pedig további elfogadhatónak tűnő magyarázatot is ad, és összeegyeztethető az i.e. 7-ben történt adóösszeírással.

Ekkor Heródes négyszemközt megkérdezte a bölcseket a csillag megjelenésének idejéről (megjelenésének idejét?). Aztán útbaigazította őket Betlehem felé, és kérte ha megtalálják szóljanak neki is, mert ő is tiszteletét tenné az illetőnél. (képzeld hozzá a sunyi fekete tekintetet)

Azok meg elindultak, a csillag meg ott volt végig előttük.

MEGJEGYZÉS: a "csillagról" tehát azt tudjuk, hogy egyszercsak feltűnt, majd egy ideig követni lehetett. Ekkor két lehetőség van: a "bölcsek" egyetlen éjszaka alatt tették meg az utat (ami igen érdekes "napkeleti bölcsek" estében, mert vajon mit csinálhattak pont a közelben, és egyáltalán: miért éredkli őket egy másik vallás jövendőlése), másik lehetőségként pedig egy viszonylag sokáig tartó dologról van szó. Ami ugye akkoriban nem volt. Szeretném tehát tudni, mit csináltak a "bölcsek" a környéken.

A csillag "megállt" a hely fölött ahol a gyermek volt. (csillagászati szakkifejezés, nem kell vele törődni)
Bementeka HÁZBA (eddig az istállóban voltak), ott találták a gyermeket az anyjával, máriával (hol volt József?), hajlongtak egy csomót és átadták az ajándékaikat: aranyat, tömjént (füstölőszer) és mirhát (asszem valami kenőcs). (akkoriban mind kb. egyértékű anyagok)
Álmukban pedig figyelmeztetve lettek, hogy Heródesnek ne jelentsenek, így nem is mentek vissza hozzá hazafelé menet.


Jézus körülmetélése

http://www.slate.com/id/2155745/?nav=tap3 (Ki lopta el Jézus fitymáját? Legfőbb gyanusított: a Vatikán!)
--------
Lukács 2.21-41
Amikor eljött a 8. nap körülmetélték a kicsit, és hivatalosan is megkapta a nevét. (érdekes kultúrális részlet)
Mikor letelt a tisztulási periódus (33 nap ha fiút szült a nő - de hogy még Isten gyermekének megszülésekor is!?) felvitték Jézust Jeruzsálembe hogy "bemutassák az Úrnak". (nagy forgalom lehetett akkoriban... Amúgy a versszak egy szexista részt idéz Mózestől: a lányokra nem tart igényt az Úr.)
Az áldozat amit Jézus szülei bemutattak 2 gerlét/galambfiat vittek (bárányra nem tellett).

Volt egy Simeon nevű férfi Jeruzsálemben, akina Szent Lélek volt, meg buzgó hívő, és aki szintén várta a Nagy Messiás eljövetelét, mert minden korban vannak világvégemániákusok. Egy NewAge-szeánszon azt mondták neki, addig "nem lát halált" (= nem hal meg) amíg meg nem látja "az Úrnak Krisztusát".
Na, ez az ember "a Lélek indíttatásából" ment a Templomba, pont akkor mikor Jézust vitték az áldozatbemutatás miatt.
Aza karjaiba vette a csecsemőt, és azt gagyogta, most már hogy látta amit akart meghalhat végre.
József és az ő anyja (ez utólagos formázás: "az ő apja és az ő anyja" - Jézusé - állt itt eredetileg, de az Úr apasága miatti lehetséges kavarás okán inkább átírták Józsefre) csodálkoztak, miről habog az idegen (miért, ők nem tudják a sok angyal-bigyó uán sem, hogy csodagyerekük van? hehe).
Simeon pedig megáldotta őket, és azt mondta Máriának: sokak fognak elesni (= meghalni) általa és sokan feltámadnak (= megerősödnek) Izráelben. Ő a Jel! De sok baj jár ezzel, majd te is megtapasztalod.

Aztán egy prófétaaszony, bizonyos Anna, aki Fánuel lánya az Áser nemzettségből, 84 éves volt, a férjével szüzességétől 7 évig élt együtt (nem vagyok biztos hogy akkor most özvegy, vagy igen későn ment férjhez) szintén a templomban volt. Igazából soha ki nem mozdult onnan. Na ez is odament és mutogatta mindenkinek a kisbabát.

Miuátn pedig a család végzett hazamenteka galileai Názáretbe. A gyerek meg csak nőtt, növekedett, szülei pedig felmentek minden évben Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.


Jézus Egyiptomban
-------
Máté 2.13-23.

Mikor a bölcsek "visszaértek" (sokkal inkább elindultak haza) megjelent az Úr angyala Józsefnek álmában és azt mondta, azonnal pakoljanak össze és menjenek Egyiptomba, és maradjanak ott amíg nem szól nekik. Ugyanis Heródes meg akarja öletni a gyereket.
Még aznap éjjel útnak indultak.

No álljon meg a menet. Már az sem tiszta, hogy kerültek házba az istállóból, de mi lett a 41 napos tisztulási marhasággal, meg a jeruzsálemi Templomlátogatással?

Ott (Egyiptomban) is maradtak Heródes haláláig.

Álljunk meg megint: Heródes i.e. 4-ben halt meg. Az összeírás i.e. 7-ben történt. Ez 2-4 olyan évet jelent, amikor Jézus szülei egyszerűen nem mehettek Jeruzsálembe a húsvéti mulattságra.

Azért tettek így egyébként az író szerint, hogy "beteljesedjék amit az Úr mondott a próféta által": *és ismét téves idézet következik. Hóseás 11.1-et próbálja idézni, de egyfelől hiányosan, másfelől rossz minőségben, ugyanis az nem prófécia, csak egy felemlegetése az Exodus történetének.*
Különben meg micsoda dolog, hogy "azért ettek így hogy igaz legyen"? Miféle prófécia az, aminél egyszerűen oda kell figyelni és teljesítheted?! Az nem beteljesülés, hanem beteljesítés, ami csalás.

Heródes látva, hogy a bölcsek nem úgy tettek ahogy ő remélte elrendelte minden betlehembeli, vagy a város környékén lévő, kétévesnél fiatalabb gyerek megölését. Természetesen eme rémtettről senki nem tud, még Josefus írásaiba se sikerült belehamisítani a dolgot - azaz sosem történt meg = a könyv apokrif.
Mindenesetre a szerző szerint így teljesedett be amit Jeremiás próféta mondott: Jeremiás 31.15. Csakhogy nem ártana a hívőknek ellenőrizni a dolgot és megnézni Jeremiás 31.16-17-et is, amiből kiderül, hogy a 31.15-tel együtt a Babiloni Fogságról van szó bennük, azaz az állítás hamis.

Amikor pedig Heródes meghaltaz Úr angyala ismét megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és azt mondta, keljenek fel, mehetnek vissza Izráel földjére, mert akik halálukat akarták mostanra meghaltak.
És ők mentek.
Azonban hallott róla (József) hogy most Júdeában Arkhelaus, Heródes fia uralkodik, így nem mert odamennni, hanem mint ahogy az álmában figyelmeztették (nem történt ilyen) Galillea vidékére ment, Názáret városába, hogy beteljesedjen így amit a próféták mondtak, hogy názáretinek fogják nevezni (Jézust). - Csakhogy van egy kis probléma (igen, már megint): nem létezett ilyen prófécia.


Jézus ifjúsága Názáretben
--------
Lukács 2.41-52
Amikor (Jézus) 12 éves volt ismét mentek fel Jeruzsálembe a húsvét-ünnepre. Amikor pedig elindultak haza apuci és anyuci nem vették észre, hogy elhagyták a gyereket. (milyen gondos szülők!) Azt hitték ugyanis (rögtön ment) hogy valahol csak ott van a karavánban.
Mikor letáboroztak a nap végén keresték is a rokonok és ismerősök között (belőlük állt a menet), és mikor nem találták elindultak vissza Jeruzsálembe. (fat chance)
Három nap múlva találták meg a Templomban a doktorok között ülve, ahogy ott hallgatta őket és kérdezgetett tőlük. Ésmindenki csak ámult értelmén és feleltein. (Akkor ő most kérdezett vagy válaszolt? Áh, biztos olyan kérdésre kérdéssel válaszolós bölcsember-marhaság, mint a buddhistáknál.)
Anyuci rögtön lehordta, hogy hát ők meg itt keresik apucival napok óta!
A kis köcsög meg visszabeszélt, hogy hát nem tudják, hogy neki az Apja ügyeit kell intézni?
Azoknak azonban fogalmuk sem volt, mit hord ott össze. (Ami érdekes tény egy folyton angyalokkal komázó családban...)
De aztán jézus csak hajlandó volt felemelni a csontos seggét és velükmenni Názáretbe. De anyja megjegyezte ám!
"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben" és nőtt, és "gyaroapodott az Istenés emberek előtt való kedvességben". (De ha ő maga Mr. Isten, aki mindentudó stb., akkor hogy gyarapodhat a tudása? És hogyan tetszhet önmagának egyre jobban?)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése