2009. szeptember 28., hétfő

A vég kezdete, a kezdet vége

Na, ez után ismét számos történetet amin eddig átsiklottam el kell helyeznem a korábbi bejegyzésekben. Bocs a kellemetlenségekért, de másként nem megy.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

a gazdagok, a teve és a tű
------
Márk 10.17-31
Mikor a csecsemőpuszilgatás után útnak indultak odafutott Jézushoz egy férfi, letérdelt és azt kérdezte:
Jó Mester, mit tegyek hogy örök életet nyerjek?
J: Én nem vagyok jó. Egyedül Isten jó. (Tehát Jézus sem nem jó, sem nem isten.)
Azon kívül ismered a parancsolatokat (mind a 613-at?): ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, kárt ne tégy (ez nincs benne a tízben), tiszteld apádat és anyádat. (És ott van még a tízből másik öt, mint "ne csinálj magadnak faragott képmásokat", "megtartsd a Sabbathot", "ne legyenek előttem más isteneid" stb. Jézus mindössze 5-öt tud felsorolni a 10parancsolatból, és egyet nem oda valót még hozzá is tesz.)
ffi: Ezeket már ifjúságomtól fogva megtartottam.
J: Ok, de valami még hiányzik: menj és add el mindened, a pénzt pedig add a szegényeknek - így kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem.
A férfi elszomorodott mert sokmindene volt.
Jézus erre jól körülnézett, aztán azt mondta a tanítványainak: A gazdagok milyen nehezen szánják el magukat hogy "bemenjenek Isten országába"!
A tanítványok összesúgtak, de J. még nem fejezte be:
Milyen nehéz azoknak akik gazdagok feladni azt! (Na ja, aki csóró annak fel sem kell adnia semmit. Nem csinálni valamit a legkönnyebb.) "Könnyebb a tevének a tű fokán átjutni mint a gazdagnak az Isten országába bejutni!" (Erre föl mindenki elkezdett minél kisebb tevéket tenyészteni, aztán mikor ez nem ment jó nagy tűket gyártani. És akkor még nem is beszéltünk a leporított tevékről, amik átmennek a hagyományos tűk lukán is. De azért gondoljunk csak bele: ez társadalmi pozíció alapján való megkülönböztetés. És miért pont teve? Valószínűbb egy valamikori elírás, ami "kötelet" akart mondani.)
t: Ki üdvözülhet hát?
J. rájuk nézett és azt mondta: Senki. De akit Isten akar azt üdvözíti. (= A fasz tudja. Csak menet közben kitalálok dolgokat ehhez a meséhez. Ki nem szarja le?)
Péter: De hát mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged!
J: Hahaha!
------
Máté 19.16-30
A gyerekmolesztálás után Jézushoz odament egy férfi: "Jó mester mi jót cselekedjek hogy örök életet nyerjek?"
J: Nem vagyok sem jó, sem Isten. Ellenben tartsd meg a parancsolatokat.
ffi: Melyikeket? (logikus kérdés)
J: Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld anyádat és apádat, tiszteld felebarátodat mint tenmagadat.
ffi: Ezeket mindíg is betartottam. Akkor ok vagyok ugye?
J: Ha tökéletes akarsz lenni menj és add el mindened és a pénzt add a szegényeknek.
A férfi elszomorodott mert sokmindene volt.
Jézus erre azt mondta a tanítványainak: A gazdagok milyen nehezen szánják el magukat hogy "bemenjenek Isten országába"! Ismétlem: "Könnyebb a tevének a tű fokán átjutni mint a gazdagnak az Isten országába bejutni!"
A tanítványok ezen először értetlenkedtek aztán megkérdezték, ki üdvözülhet végülis?
J. azt mondta: Senki. De akit Isten akar azt üdvözíti. (= A fasz tudja. Csak menet közben kitalálok dolgokat ehhez a meséhez. Ki nem szarja le?)
Péter: De hát mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged! Mi lesz most velünk?
J: Jó kis zsíros pozíciót kaptok majd az újászületéskor, amikor az embernek Fia beül a királyi székbe. akkor ti is beültök majd 12 királyi székbe és ítélitik Izráel 12 nemzettségét. (Tehát a 12 tanítvány sosem létezett, csak allegória.) Aki megvált családjától és vagyonától értem, annak majd jól megháláom ha pozícióba jutok!
------
Lukács 18.18-30
Miután letaperolta a gyerekeket megkérdezte Jézust egy főember: "Jó Mester mit cselekedjek hogy örök életet nyerjek?"
J: Csak Isten jó, és én nem vagyok isten. Ellenben tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld anyádat s apádat.
főember: Oh, ezeket ifjúságomtól fogva betartottam.
J: Még hiányzik valami: add el mindened és a pénzt add a szegényeknek. És kövess engem.
A férfi elszomorodott mert sokmindene volt. Jézust ezt látva ezt mondta: A gazdagok milyen nehezen szánják el magukat hogy "bemenjenek Isten országába"! Ismétlem: "Könnyebb a tevének a tű fokán átjutni mint a gazdagnak az Isten országába bejutni!"
Akik ott voltak mind kérdezték, ki üdvözülhet végülis?
J. azt mondta: Senki. De akit Isten akar azt üdvözíti. (= A fasz tudja. Csak menet közben kitalálok dolgokat ehhez a meséhez. Ki nem szarja le?)
Péter: De hát mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged!
J: Majd a "jövendő világon" kivételezek az ilyenekkel.

MEGJEGYZÉS: a "tű" jelentheti azokat az árjárókra is, amiknek a teteje szélesebb mint az alja, hogy átférjenek rajtuk a málháva megrakott tevék.


Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
------
Márk 10.32-34
A tű-és-teve példázat után Jézusék útban voltak Jeruzsálembe: elöl ment Jézus a többiek mögötte csodálkozva és félve.
Jézus maga mellé intette a 12-t és megint elkzedte mondani nekik ami majd történni fog vele:
Felmegyünk Jeruzsálembe, engem átadnak a főpapoknak és az írástudóknak akik halálra ítélnek és a pogányok kezébe adnak, akik kicsúfolnak és megostoroznak és leköpködnek és megölnek (mármint E/3-ban az "embernek Fiát". Miért beszél Jézus magáról E/3-ban? Mert ez csak példázat, nyilván, azaz sosem történt meg.), de harmadnapon feltámadok.
------
Máté 20.17-19
A tű-teve példázat után ahogy J. ment fel Jeruzsálembe csak a 12-nek hagyta hogy elkísérjék. Ezt mondta nekik:
Na, felmegyünk Jeruzsálembe és az "ember Fia" átadatik a főpapoknak és írástudóknak akik halálra ítélik és a pogányok kezébe adják hogy megalázzák és megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.
------
Lukács 18.31-34
A tű-teve szöveg után Jézus magához hívta a 12-t és azt mondta nekik (figyeled hogy itt nincsenek még útban Jeruzsálembe?): Nos, elmegyünk Jeruzsálembe és beteljesedik az ember Fián amit a próféták megírtak: pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, megaláztatik és leköpdösik, majd belehal a megostorozásba és harmadnapon feltámad. (Nem emlékszünk ilyen részekre.)
A tanítványok viszont nem fogták föl miről beszél.
MEGJEGYZÉS: A 31-33 sorok Hósás 6.2-t idézik, csakhogy az a Hóseás korában élő emberekre vonatkozik, így nem vonatkozhat a sokkalta később élt Jézusra.

MEGJEGYZÉS: De ezek után János 20.9 hogy mondhatja, hogy a tanítványoknak dunsztjuk nem volt arról, hogy Jézusnak fel kéne támadnia?


Zebedeus fiai
------
Márk 10.35-45
Ahogy Jézusék mentek Jeruzsálembe odamentek Jézushoz Jakab és János (a Zebedeus fiai), és azt mondták neki: Mester, szeretnénk kérni tőled valamit.
J: Mit?
J&J: Had üljünk a te bal és jobb kezed felől dicsőségedben!
J: Nem tudjátok mit kértek. Megihatjátok-e azt a poharat amit én iszom? Megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel amivel én?
J&J: Naná!
J: Na jó, talán, de nem befolyásolhatom azt, kik ülnek a jobbomon és balomon. (De ha Jézus = Yehowa, és Yehowa = mindenható...)
Erre a 10 tanítvány megmorcult J&J-re, mire J. magához hívta őket és azt mondta nekik:
Nyughassatok!
10.45: "és adja életét sokakért" (Ezt nem ártott volna egyeztetni 1Tim. 2.6-tal, ami szerint mindenkiért, nem csak sokakért.)
------
Máté 20.20-28
Ahogy Jézusék mentek Jeruzsálembe odamentek Jézushoz Jakab és János (a Zebedeus fiai) meg az anyjuk, és anyuci azt mondta neki: Mester, szeretnénk kérni tőled valamit.
J: Mit?
J&J anyja: Had üljenek fiaim a te bal és jobb kezed felől országodban!
J: Nem tudjátok mit kértek. Megihatjátok-e azt a poharat amit én iszom? Megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel amivel én?
J&J és anyjuk: Naná!
J: Na jó, talán, de nem befolyásolhatom azt, kik ülnek a jobbomon és balomon, hanem az Atyámé. (De akkor miért mondja Máté 28.18, hogy minden hatalom a mennyben odaadatott Jézusnak?)
Erre a 10 tanítvány megmorcult J&J-re, mire J. magához hívta őket és azt mondta nekik:
Nyughassatok!
20.28: "és adja életét sokakért" (Ezt nem ártott volna egyeztetni 1Tim. 2.6-tal, ami szerint mindenkiért, nem csak sokakért.)


a vak koldúsok
------
Márk 8.22-26
A 4,000 megvendégelése után Jézus Bethesdába ment. Ott egy vakot vittek elébe, és kérték hogy érintse meg.
Jézus kézenfogta a vakot és kivitte a falun kívülre, beleköpött a szemeibe, (= megtisztította a vak szemüvegét, lol?) és rátette a kezeit, majd megkérdezte lát-e valamit?
Az azt mondta, hogy valamennyire, de igen homályosan.
Erre J. ismét rátette a kezeit a szemeire (tovább tisztogatta a szemüvegét?) és a vak felfelé kellett nézzen. (Mi ez, J. a szemész? lol) Erre az felépült és mindent élesen látott.
Azzal Jézus hazaküldte az illetőtazzal az utasítással, hogy a faluba ne menjen be, és a faluban senkinek ne mondja el, mi történt.
------
Márk 10.46-52
Miközben Jézusék útban voltak Jeruzsálembe meghalni elértek Jerikóba. Mikor onnan továbbáltak (J. és tanítványai és a nagy sokaság) Bartimeus - aki Timeus fia - ott ült az úton, koldult.
Ahogy meghallotta, hogy a názáreti Jézus az aki ott halad elkezdte kiabálni, hogy: "Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!"
Jézus erre megállt és szólt hogy hívják oda.
A tömeg nógatta is a vakot, hogy örüljön, Jézus fogadja.
A koldús ledobta a felsőruháját, felkelt és odament Jézushoz. Az megkérdezte tőle mit akar, mit csináljon?
vak: Lássak!
J. azt mondta: Ok, mivel hiszel.
Az meg azonnal elkezdett látni, és követte Jézust az úton. (Aki még minndíg ott állt, azaz nem is látott semmit a férfi, he?)
------
Máté 20.29-34
Ahogy Jézus és tanítványai kiment Jerikóból (feltehetőleg útban Jeruzsálem felé meghalni) nagy sokaság követte őt.
És akkor két vak, akik az út mellett ültek meghallották hogy Jézus ott megy el elkezdtek kiabálni, hogy "Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!"
A sokaság jól leszidta őket hogy fogják be, de erre azok csak még jobban kiabáltak.
Erre megállt Jézus és megkérdezte: Mit akartok, mit tegyek?
koldúsok: Lássunk!
Jézus megszánta őket, megérintette a szemeiket, mire azok azonnal láttak és követték őt.
------
Lukács 18.35-43
Ahogy Jézus közeledett Jerikóhoz egy vak ült koldulva az útnál.
Mikor az hallotta az elmenő sokaságot megkérdezte mi folyik itt. Azt a választ kapta, hogy a názáreti Jézus megy el éppen, erre elkezdett kiáltozni, hogy "Dávidnak Fia könyörülj rajtam!"
Az elöl menők meg jól leszidták, hogy kuss, de az csak annál inkább kiabált.
Erre Jézus megállt, és megparancsolta hogy vigyék oda hozzá. mikor közel ért megkérdezte, mit tegyen vele.
koldús: Lássak!
J. mondta: Láss. Plusz a hited "megtartott" téged.
Az azonnal látni kezdett és követte, dicsőítve az Istent. Ezt látva az egész tömneg dicsőítette Istent.
------
János 9.1-41
Mikor Jézus elment a Templomból - Jeruzsálem - (miután felment az Olajfák Hegyére) meglátott egy vakon született embert.
A tanítványok kérdezték Jézust, hogy ez az ember, vagy szülei vétkeztek, hogy ezt ilyen csapás érte? (Mert a betegségeknek nem fizikai hanem spirituális okai vannak. Na persze.)
J: Egyik sem. Azért lett ilyen, hogy csodát mutathassak be rajta. (Na mit mond ez el Jézusról és istenéről?) Mert addig kell tennem annak dolgait aki küldött, mert ha eljön az éjszaka senki nem munkálkodik. (Jézus nem isten fia (Son of God), hanem isten napja (Sun of God).) Míg e világon vagyok e világ világossága vagyok. (Jézus a Mózes története idéződik fel egy pillanatra ebben a kijelentésben.)
Azzal a földre köpött, az ílymódon nedves porból galacsint gyúrt, amit rákent a vak szemeire, aztán azt mondta neki, hogy menjen és mosakodjon meg Siloám (= küldött) tavában.
Az úgy is tett, és mikor visszajött már látott.
A környéken lakó emberek meg látták az embert, és csodálkoztak hogy ez mióta nem vak?
Néhányan úgy gondolták, hogy biztos csak valaki, aki hasonlít a koldúsra. A férfi bizonygatta, hogy ő az. Erre kérdezték, hogyhogy most lát? Az meg azt mondta, hogy volt ott egy ember, valami Jézus, azzal alőadta a történetet. Erre megkérdezték tőle hol az az ember, mire az azt felelte, fogalma sincs.
No ekkor elcipelték a farizeusokhoz, főleg hogy épp szombat volt. (Jánosnál különösen nagy hangsújt kapa "szombat" témája, lol.)
A farizeusok is megkérdezték mi történt, az meg ismét elmondta.
Azok meg nem tudták eldönteni most mi van, hiszen Jézus nem tartotta be a Sabbathot, de ugyanakkor kétségtelenül csodát tett.
Erre megkérdezték a vakot, hogy ő mit gondol, az meg azt felelte, hogy az illető szerinte próféta.
Erre viszont nekiláttak kivizsgálni az esetet, először is ellenőrizni kellet, tényleg vak volt-e az illető. Megkérdezték hát a szüleit, azok meg mondták, hogy igen, ez a mi fiunk, igen, a mi fiunk vakon született, nem, nem tudjuk hogy láthat most. De elég idős már, nehogy már mi beszéljünk helyette! - mondták, mvel féltek a zsidóktól, mert ki volt már hírdetve, hogy aki Jézust elismeri Krisztusnak, azt kizárják a gyülekezetből. (János nem először látszik antiszemitának. Folyton a zsidók így, meg a zsdók úgy véresszájúak.)
Megint előszólították hát a volt vakot, és felszólították, hogy a) adjon hálát Istennek b) ismerje el, hogy Jézus bűnös.
Annak erre az volt a válasza, hogy fasz tudja bűnös-e, őt mindenesetre látóvá tette.
Erre megint kérték hogy ismételje el a történetét, az meg csontig berágott mint rendőrökre a kihallgatószobában, hogy mopst mi van, csak nem a tanítványául akarnak szegődni a farizeusok?
farizeusok: Te vagy a hülye! Memmonlak anyucinak! (Mózes tanítványai vagyunk, nem Jézusé te öbntelt hólyag!) Mózes a király, az meg csak egy sehonnai!
volt vak: Tudatlan barmok! Isten nélkül hogy tehetne csodát? Ez bizonyíték! (Nem, nem az. Nem láttunk semmiféle istent, csak egy embert aki akármit csinált. Legszélsőségesebb esetben láttuk Supermant a Kripton-bolygóról - de ez nem bizonyít semmi természetfelettit.)
f: Bűnös vagy! Kitaszítunk!

Mikor Jézus értesült az esetről felkereste ezt az embert és megkérdezte: Hisel-e az "Isten Fiában"? (=bennem)
volt vak: A' meg ki hogy higyjek benne?
J: Én, wakker!
volt vak: Igen, hiszek! - és imádta Jézust. (Ne legyenek előtted idegen isteneid, khm.)
J: Ítéletet hozni jöttem a világra! (Akkor miért mondta máshol, hogy nem ítélkezik?)
néhány ottlévő farizeus: Tán mi is vakok lennénk?
J: Nem, és épp ez a baj!


Zákeus
------
Lukács 19.1-10
Jeruzsálem felé menet Jézus átment Jerikón.
És volt ott egy ember, bizonyos Zákeus. Fővámszedő volt, és ennek megfelelően nagyon gazdag.
Szerette volna látni kire föl ez a nagy felhajtás, de alacsony volt, így nem látta a tömegtől. Ezért előreszaladt és felmászott egy eperfüge-fára (szikomorfa).
Mikor Jézus odaért felnézett (és mondta neki hogy adja el mindenét és kövesse - várj, mégsem), és lehívta, rögtön meghivatva magát aznapra.
Az örömmel sietett engedelmeskedni.
Ezen mindenki felháborodott, merthogy bűnös emberhez bemenni...! (Bizony, az összes adószedő bűnöző. Nem is tudom, minek tartjuk őket.)

Zákeus közben felajánlotta, hogy minden vagyonának felét odaadja a szegényeknek, és mindenkit akitől jogtalanul behajtott kárpótol négyszeresen.
Jézus rögtön teljesjogú szektatagnak fogadta. (Nem inkább rá kellett volna szólnia, hogy a TELJES vagyonát ossza szét?)


A szolgák szolgáinak példázatai
------
Máté 18.21-35
A kulcsok hatalmáról szóló rész után odament Péter Jézushoz, és azt kérdezte: Hányszor lehet vétkeznie ellenem az atyámfiának és hanyszor lehet neki megbocsátani? Hétszer?
J: 77-szer is! (Kezdhettek strigulázni...) Mondok is mindjárt egy példabeszédet:
A mennyek országa olyan mint a király, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Az egyik közüllük 10,000 tálentummal adósa volt. Nem tudta azonban kifizetni, így elrendelte a király, hogy adják el annak az embernek minden tulajdonát, egész családját, és magát a férfit is. (Bár ez abban a korban lényegében természetes volt, de mint "Isten Abszolút Igazsága" erősen megkérdőjhelezhető, különösen hogy nem csak az adós bűnhődik az adós vétkéért.)
Erre az adós kétségbeesetten könyörgött hogy csak még egy kis időt had kapjon, visszavifezti az egész összeget.
Az úr megszánta, elnegedte, még az adósságát is elengedte.
Az adós elfelé menet találkozott egy másik szolgájával a gazdának, aki neki adósa volt 100$-ral. Kérte a pénzt, az meg időt kért, az viszont nem adta meg, hanem lecsukatta.
A többi szolga ezt látva beárulták az uruknak, mire az hivatta a volt adóst, és felelősségre vonta, aztán választ sem várva megkínoztatta.
Jézus kommentárja: Így tesz veletek az én Atyám is, ha nem bocsátjátok meg atyafiatok vétkeit! (Yahwe, a véreskezű isten...)
------
Lukács 17.4
Ha egy napon atyádfia hétszer vétkezik ellened, de hétszer bocsánatot is kér tőle, akkor bocsáss meg neki mindannyiszor.
------
Máté 20.1-16
Hasonlatos a mennyek országa (kezdett bele Jézus a teve és a tű hülyesége után) a gezdaemberhez aki egy reggel elment hogy felbéreljen pár munkást a szőlőjébe.
3 órakor kint a főtéren talált pár embert akik ott álttak hogy munkát keresnek (ez régen szokás volt), azt mondta azoknak menjenek a szőlőjébe, és ő majd fizet az elvégzett munka után.
Azok mentek.
6 és 9 órakor szintén így tett a gazda.
11-kor is kiment, akik meg akkor álltak ott azokat elküldte az anyjukba, aztán csak felgoadta őket is.
Este pedig szólt a vincellérjének hogy munka állj, mindneki jöhet a pénzért.
A gazda mindenkinek 10 pénzt fizetett, ami ugyebár kissé igazságtalan, rögtön be is indult a szakszervezeti mozgalom.
A gazda azt vágta a fejükhöz, hogy mindenkivel 10 $-ban egyezett meg (ami hazugság), ezért kuss legyen, mert azt csinál amit akar, mert övé itt minden.
------
Lukács 19.11-28
Zákeus ügyét letudva Jézus egy példázattal folytatta. Ennek oka az volt, hogy mivel már közel voltak Jeruzsálemhez mindenki elvárta, hogy most már mindjárt megjelenik Isten országa. (Jézusnál sosem az történt amit vártak, lol.)
Naszóval: Egy nemesember elmentegy messzi tartományba hogy "országot vegyen magának", aztán hazament. (Nagyon nem praktikus az ilyesmi.)
Indulás előtt hivatta 10 szolgáját, adott nekik 10-10 gírát hogy kereskedjenek amíg megjön.
Az alattvalói azonban ki nem állhatták, így szövetséget kötöttek azért, hogy elmozdítsák.

Amikor a gazda visszatért hivatta a szolgákat és várta az elszámolást.
Jött az első, ennek befektetései +10 gírát hoztak, kapott cserébe uralmat 10 város felett. (Kérdem én, mikor jön a "lincseljük meg a királyt" rész?)
A második +5 gíra, 5 város feletti uralom.
A harmadik a pénzt elásta és megőrizte, azaz +0 gíra (de nem is vesztett semmit). Indoklás: félt az urától mert "kemény" ember aki azt is elveszi ami nem az övé.
A gazda erre kikelt magából hogy legalább a bankba rakta volna be, hiszen valóban, ő arra is ráteszi a kezét ami nem az övé. Azzal odaadatta a 10 gírát ettől annak, akinek épp 10 várost adott. Pontosabban nem is kapott 10 várost, csak a +10 gírát kapta meg. Ööö.
Na, mindenki felhördült hogy miért a máris legtöbbet kapottnak adja, mire közölte hogy kuss, ő ilyen igazságtalan, és senkinek nincs beleszólása a dolgaiba. Mi több, akik összeszervezkedteka háta mögött azokat most azonnal hozzák elő és végezzék ki!

Aztán felért Jeruzsálembe.


bevonulás Jeruzsálembe
------
Márk 11.1-10
Ahogy egyre közeledtek Jeruzsálemhez, Bethafé és Bethánia felé az olajfák hegyénél (mindhárom Jeruzsálem külterülete) Jézus elküldte két tanítványát hogy menjenek le a kissé előrébb lévő faluba, ahol hamar találnak egy kikötött "vemhet" amin ember még nem ült. Azt lopják el neki.
Ha meg rajtakapják őket csak mondják azt, hogy "az Úrnak van szüksége rá." (Se kérés, se szólni róla, se pénzt hagyni, se kifizatni, se üzenetet hagyni... Ez biza lopás.)
A tanítványok meg is találták azt "az" ajtó előtt az útkereszteződésnél, el is kötötték azt. Aki meg beszólt, annak meg mondták hogy Jézus ezt mondta. (és ha nem hagyod rádgyújtjuk a házat)
A szamárra felrakták a felsőruháikat, Jézus arra ült mint nyeregre.
Ahogy vonult Jézus sokan a felsőruháikat rakták elé, mások levelekből csinálták elé a szőnyeget. A vele való népség meg azt kiáltozta: "Hozsánna! Áldott aki jön az Úr nevében! Áldott a mi Atyánk - Dávidnak - országa amely jő az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!" (Hékás, a magas helyek imádása tiltott!)
------
Máté 21.1-11
Ahogy közel értek Jeruzsálemhez, Bethaféban, az olajfák hegyénél elküldött Jézus két tanítványt hogy menjenek előre a közeli faluba, ahol mindjárt találnak egy kikötött szamarat és annak "vemhét" (= szamárcsikó), azt kössék el, hozzák el neki. Ha valaki meg rájukszól, csak hivatkozzanak az Úrra.
Ezt pedig azért tette, hgy "beteljesedjék a prófécia": Zakariás 9.9-et idézi, csakhogy az egy harcos vezérről szól, akinek a földön van a királysága, így nem illik Jézusra.
A tanítványok meg mentek lopni.
El is hozták a szamarat és a csikóját, rájuk terítették felsőruháikat és jázur rájuk ült. (azaz itt Jézus két szamáron lovagol. Muhahaha!)
Ahogy vonult Jézus sokan a felsőruháikat rakták elé, mások levelekből csinálták elé a szőnyeget. A vele való népség meg azt kiáltozta: "Hozsánna Dávid fiának! Áldott aki jön az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!" (Nem épp ugyanaz mint Márknál...)
Mikor beért Jeruzsálembe mindenki felháborodott, hogy ez meg ki a fasz?
A Jézust körülvevő rajongók tömege meg azt mondta: Jézus, a galileai Názáretből származó próféta! (Ennyit arról, hogy Jézusnak köze lenne Betlehemhez.)
------
Lukács 19.29-40
Ahogy egyre közeledtek Jeruzsálemhez, Bethafé és Bethánia felé, a hegyekhez amiket az Olajfák hegyének hívnak Jézus elküldte két tanítványát hogy menjenek le a kissé előrébb lévő faluba, ahol hamar találnak egy kikötött "vemhet" amin ember még nem ült. Azt lopják el neki.
Ha meg rajtakapják őket csak mondják azt, hogy "az Úrnak van szüksége rá."
A tanítványok úgy is tettek Aki meg beszólt, annak meg mondták hogy Jézus ezt mondta.
A szamárra felrakták a felsőruháikat, Jézus arra ült mint nyeregre.
Ahogy vonult Jézus a felsőruháikat lerakták elé (a tanítványok).
Amintpedig elértek az Olajfák hegyének lábához a tanítványok egész tengere (?) örvendezve kezdte dícsérni az Istent mindazokért a csodákért amiket láttak. (és amelyek közül egyiket sem Yahwe csinálta)
Ezt mondták: "Áldott a király aki jön az Úr nevében! Nékesség a mennyben és dicsőség a magasságban!"
Néhány farizeus a tömegben rögtön rászólt Jézusra hogy szóljon rá a tanítványaira, de az azt mondta, hogy "akkor a kövek fognak kiáltozni"! (= a mozgalmat már nem lehet elhallgattatni)
------
János 12.12-19
A rákövetkező nap miután Jézus lábát megkenték Bethániában a népek akik "az ünnepre" (= húsvét) mentek és hallották hogy Jézus is megy, pálmaágakat szedtek, kimentek Jézus elé és azt kiabálták (a gyalog jövő Jézusnak: "Hozsánna: Áldott aki jön az Úr nevében, Izráelnek "ama" királya!"
Jézus talált egy szamarat és felült rá (bármiféle nyereg nélkül. A szamarat nem a tanítványok hozták neki.), mert Zakariás 9.9.
Eleinte nem értették ezeket a tanítványok, csak mikor "megdicsőíttették Jézus", akkor emlékeztek vissza, hogy ezek meg vannak írva, hogy azokat művelik vele.
A sokaság pedig aki vele volt mikor feltámasztotta Lázárt "bizonyságot tett". (?) Többek között ezért is ment elé az a sok ember.
A farizeusok meg azt kérdezték egymástól: Ó baz' meg hogy mindenki ez után megy...!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése