2009. szeptember 6., vasárnap

Hasta la vista, baby Jesus!

Naszóval úgyis rájösz majd, hogyan működik itt a rendszer, szóval nem tépem feleslegesen a billentyűket. Ellenben megpróbálok valamiféle időkeretet szabni a dologba, és itt Jézus állítólagos születéséig visszanyúlni.
A kérdésre válaszolva, hogy vajon Jézus valós személy volt-e, csak annyit mondhatok: akkor baromnak látszik, hogy valószínűleg volt egy fickó aki valóban élt. De egyik idióta csodás esemény sem történt meg.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Előszó
--------
Lukács 1.1-4.
Sokan elkezdték leírni hitünk mitológiáját az alapján ahogy elkezdték mesélni nekünk, így én is vettem a fáradtságot és felkutattam a történeteket, hogy azokat rendszerbe foglalva leírjam neked Theofilus ~barátom, hogy megismerhesd a hitet amitbe próbálunk beszervezni. (Mi ez, Jehova tanúi? Lol.)
---------
János 1.1-18.
Kezdetben volt az Íge, ami Istennél volt, és Isten = az Íge, és ez Istennél volt kezdetben. (Ahha. Érdekes, de ha visszalapozunk 1Mózeshez, akkor nem ezt találjuk.)
Mindent az Úr teremtett (beleértve a pusztulás, gonoszságot, szenvedést - MINDENT).
Bla.
Volt egy ember János. Ő a főmufti előtt született, de ő is mufit volt ám javából, bár nem olyan fő. Ő afféle előhírnöke volt a főmuftinak.
Mindenkit megtérítünk! (inkább nem, köszönjük)
Az "övéi" (= zsidók) nem fogadták be őt, pedig közéjük jött (= köztük született). Ezért másoknak adott hatalmat, olyanoknak akik hajlandóak voltak hinni benne, így azok Isten fiaivá váltak.
...vallási marhaság...
"Az Íge testté lett" és mi találkoztunk ezzel a testtel (= emberrel), akiről úgy tartjuk az Atya egyszülöttje, és aki teljesen kegyelmes és igazságos volt. (gondolom mindkettőt a régi biblikus értelemben. Továbbá kéretik megnézni János 14.28-at. És ha az Íge = Isten, akkor hogy lehet az Íge Istennél?)
Ő az akiről János "bizonyságot tett", hogy az, aki utána jön.
"És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemért" (hogy EZ mit jelent?), mert a törvény Mózes által lett odaadva, a kegyelem meg Jézus Krisztus által.
"Az Istent soha senki nem látta." - valóban nem? Ezek nyilván nem olvasták az Ószövetséget.

Keresztelő János születésének ígérete
---------
Lukács 1.5-25.
Heródes júdai "királynak" idejében élt egy Zakariás nevű pap "Abdia rendjéből", kinek felesége az "Áron lányai közül való" Erzsébet volt. Mindketten "igazak valának Isten előtt", (hiszen) az Úrnak minden parancsolatát és rendelését hiba nélkül betartották. (Azért jó lett volna ezen kijelentések előtt egyeztetni a Rómaiak 3.10-el, és a Galátziaiak 2.21-el.)
Erzsébet meddő volt így nem volt gyerekük, és már elég idősek is voltak.
Z. éppen munkában volt, épp rajta volt a sor, hogy meggyújtsa a füstölőket. Odakint sokan imádkoztak.
Z-nek pedig megjelent az Úr angyala, ott áltt a füstölőoltár jobb oldalán (szemből nézve, vagy normál?). Zakariás rögtön pánikba esett.
angyal: Ne félj. Csak azért jöttem hogy megmondjam meghallgattuk könyörgésedet és feleséged fiút fog szülni neked, akit majd nevezz Jánosnak. Híres ~pap lesz. Soha nem szabad bort innia. Sokakat ~visszatérít majd az Úrhoz. Ő lesz Illés, így/aki előkészíti a terepet a főmuftinak.
Z.: Mi lesz a jel hogy ez meglesz, mert én és a feleségem már öregek vagyunk és nem hiszek neked.
angyal: Gábriel vagyok, te pedig mostantól néma amíg meg nem születik a gyerek, büntetésül mert nem hittél nekem. (Hát ugye bizonyíték nélkül...)

MEGJEGYZÉS: Megemlítődik, hogy a Szent Lélek eme Jánost már születése előtt "betelíti". Nem ártott volna azonban egyeztetni Jánossal, aki szerint csak Jézus halála után történt ez meg (l. János 7.39, 20.20).
Továbbá a Keresztelő János = Illés dologról nem ártott volna értesíteni János evangélistát (l. János 1.21.)

Odakint a nép már kezdte furcsálni hol marad Z.
Végül csak kijött, integetett hogy minden rendben.
Mikor pedig letetek szolgálatának "napjai" hazament.
Erzsébet pedig ez után terhes lett, aki erre 5 teljes hónapig rejtőzködött, mondván végre nem kell szégyenkeznie. (???? Sokkal inkább tűnik úgy, hogy házasságon kívül kefélt.)


Jézus születésének ígérete
--------
Lukács 1.26-38.
A 6. hónapban (l. fent mihez képest) pedig elküldték Gábriel angyalt Istentől Galilea tartomány Názáret nevű városába egy szűzhöz aki a "Dávid házából való" József nevű férfi jegyese volt. A szüzet Máriának hívták.
Az angyal bement hozzá és azt mondta, lehet örülni blablabla (~állapotos vagy).
Mária: ki a fasz lehet ez? (/Jajj!)
G: Ne izgulj, "kegyelmet találtál az Istennél" (= nem fogunk halálra kövezni mert házasság előtt szexeltél). Megfogansz, fiút szülsz, nevezd Jézusnak. Nagy ember lesz, "a Magasságos Fiának" fogják hívni és az Úr nekiadja Dávidnak "az ő apjának" trónját. (Dávid trónját Jézus sosem örökölte meg) és örökké ő lesz a zsidók uralkodója! (ez sem igen jött be)
M: Hogy lehetne ezt ha sosem voltam férfival? (figyeled hogy ő nem lesz megbüntetve, ellentétben Erzsébettel?)
G: A SzentLélek száll rád, meg a Magasságos megerőszakol. Ezért ez szent, és "ami" születik azt "Isten Fiának" nevezhetjük. (tipikus félisten-sztori akármelyik mitológiából) Meg különben is: Erzsébet rokonod is terhes lett vénségére, most vana 6. hónapban.
"Istennél semmi nem lehetetlen." (akkor készítsen egy követ amit nem tud felemelni .Aztán emelje fel. Amúgy meg nem ártana elolvasni: Bírák 1.19, Márk 6.5, Zsidókhoz 6.18.)
M: Akkor OK.
Azzal az angyal elment.
--------
Máté 1.18-25.
Mária mikor eljegyezték Józseffel már terhesnek mutatkozott. Ezért József fű alatt fel akarta bontani a jegyességet, elkerülendő a botrányt.
Ám alighogy ezt kigondolta magában az Úr angyala álmában megjent neki és azt mondta: József (aki Dávid leszármazottja) vedd el a csajt és fogd rá a nyuszira (bocs, a Szent Lélekre). A gyerek fiú lesz, akit nevezz Jézusnak, mert "ő szabadítja meg népét a bűneiből". (Jézus "népe" a zsidó) És ez azért lesz így, hogy beteljesedjen amit a prófétának mondtak, hogy egy szűz fiat szül és Immanuelnek nevezik (= jelentése: Velünk az Isten).

MEGJEGYZÉS: Nos, számos probléma felmerül. A prófétikus vers amire hivatkozik Ézsaiás 7.14, csakhogy az NEM Jézusra vonatkozik, hanem Ésaiás fiára. Jézust még maga az angyal sem hívja Emánuelnek. Az idézet különbenis rossz. Az a sor nem említ "szüz"-et, hanem "fiatal lány"-t.
Na ezért ne bízz az álmokban.

József mindenestere mikor felébredt úgy tett ahogy az álmában látta, és elvette jegyesét feleségül. De nem szexeltek míg meg nem született eme elsőszülött fiuk, akinek a Jézus nevet adták.


Mária meglátogatja Erzsébetet
--------
Lukács 1.39-56.
Erzsébet sietve pár napon belül elért Júda városába (ami hegyre épült? Mindenesetre én is sietnék ha tudnám hogy megcsaltama férjem... hát nem "fura", hogy egy családban ketten is...?). Végül megérkezett Erzsébethez, akivel Zakariás házában találkozott. (érdekes nézni a tulajdonviszonyt)
Mikor Erzsébet meghallotta Mária köszönését "betelt Erzsébet a Szent Lélekkel". (Azaz hirtelen eldöntötte, hogy a házasságon kívüli gyereket mivel így most nem lehet eltitkolni ráfogja istenre?)
Rögtön ment a "jajj de cuki baba lesz" nóta, és mindketten jót röhögtek, hogy ugyanazt a marhaságot találták ki.
Mária 30 hónapig maradt Erzsébetnél, csak aztán ment haza. (akkor már nem halhat meg "véletlenül" a gyerek álmában, khm)


Keresztelő János születése és körülmetélése
--------
Lukács 1.57-80.
Erzsébetnél eljött a szülés ideje, megszületett a fiú. A szomszédok és rokonok mikor hallották a hírt szintén örültek.
A 8. napon pedig mentek körülmetélni a kis lurkót, akit apja után Zakariásnak akartak nevezni. (hülye szokás a gyereket az apjáról elnevezni, csak keveredést szül)
Erzsébet persze rögtön tiltakozott és kijelentette, hogy Jánosnak fogják hívni.
Azok meg értetlenkedtek hogy miért, senkit nem hívnak úgy a családban. Odaintették Zakariás-apucit, hogy ő mit mond.
Az kért egy táblát (még mindíg néma? Hisz a gyerek már megszületett!) és felírta, hogy János. Persze mindenki csodálkozott.
János végre meg tudott szólalni, Mr. Istenre hivatkozott.
Mindenki megijedt, egész Júdea erről pletykált. (Wow, nem is gondolnád, mi?)
Zakariás pedig "prófétált", "beteljesedve a Szent Lélekkel": Éljen az Úr aki adta nekünk ezt a gyermeket. A gyerek is a "Magasságos Isten prófétájának hivassék" (= A gyerek próféta lesz. Ez a válasz az értetlenkedőknek szólt.)
A gyerek pedig nőtt, nőddögélt és a "pusztában volt amíg meg nem mutatta magát Izráelnek".


Jézus születése
--------
Lukács 2.1-7.
Akkoriban történt, hogy Augusztus (Augustus) császár megparancsolt egy népszámlálást (adózási célból). (Ilyen adóösszeírás 14 évente történt: Volt egy i.e. 7-ben és egy i.sz. 7-ben. A 0. év nem létezik, ezért nem kell azon problémázni. Láttuk feljebb továbbá, hogy ezek a dolgok még Heródes uralkodása alatt történtek: Lukács 1.5. Ellenben Heródes i.e. 4-ben elhúnyt, azaz Lukács evangéliuma tévedés, azaz apokrif.)
Ez az összeírás "először akkor történt" (= akkor vette kezdetét?) amikor Siriában Czirénius volt a helytartó. (Ez a helytartó i.sz. 6-ban került a posztjára.
Ezért mindenkinek vissza kellett térnie a szülővárosába. (? Ilyenfajta népszámlálás sosem létezett.) Józsefék is mentekGalilea tartományának Názáret nevű városából Dávid városába, emlynek neve Betlehem, hogy ott vegyék lajstromba Máriával, a terhes feleségével.
Aközben hogy ott voltak Máriánál megindult a szülés. Bepólyálta elsőszülött fiát és a jászolba rakta, mivel már nem volt kiadó szoba a fogadóban. (jászol: állatok etetésére szolgáló vályú (a vályúból meg isznak) - azaz az istállóban adtak nekik helyet. Nem olyan szokatlan dolog abban a korban úgy hallottam.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése