2009. szeptember 8., kedd

Ami még viszonylag biztos lábakon áll

Persze csakis a sztori körvonalain belül.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Csakis a Csodatevő-korszak eseményei mindössze Lukács és János összehasonlításában (a maradék kettő iszonyatosan megbolondítaná a képet a szükséges táblázatforma nélkül):

János:
kánai menyegző
a templom megtisztítása
Jézus a templomban beszélget nikodémusszal
Jézus Júdeába megy és keresztel Keresztelő Jánossal együtt
Jézus Galileába megy Samarián keresztül, Sikár városa.
Jézus ismét Galileában van, Kanában. Meggyógyítja a százados szolgáját (távgyógyítás)
Jézus Jeruzsálembe megy, a Bethesda-tónál egy 38 éve beteg embert gyógyít meg
Jézus veszekszik a zsidókkal a szombati gyógyítás miatt
Jézus megvendégel 5000 férfit, át a galileai tengeren, Tiberiáson túl
Jézusék hajón mennek Kápernaumba, Jézus sétál a vizen
"az én húsom és vérem"
Péter
Jézus Galileában, a júdeaiak meg akarják ölni amit nem szeretne, a tanítványok elmennek Jeruzsálembe húsvétra, Jézus mégis utánukmegy, megvádolják hogy az ördög által teszi amit tesz, Nikodémus?
az vesse rá az első követ...
Jézus kijelenti, hogy ő a világ világossága
a zsidók nem ismerik el Jézust
egy születésétől fogva vak meggyógyítása, amit a farizeusok kivizsgálnak
a jó pásztor és a jó juhkezelés
beteg Lázár, meghal, Jézus feltámasztja Bethániában
a főpapok közhírré teszik, hogy Jézust meg kell ölni
Jézus lábát megkenik Bethániában, Júdás morog a pénz miatt
bevonulás Jeruzsálembe

Lukács
Jézus Kapernaumban, megnémít és kiűz egy ördögöt
Péter napa és elnémít egy csomó ördögöt
a Genezáreti tó partján Péter halat fog
Jézushoz egy nagyon poklos ember jön, azt meggyógyítja, de megtiltja hogy beszéljen róla
a tetőről leeresztett gutaütüttet meggyógyítja Jézus, veszekszika farizeusokkal a gyógyításon
Máté
miért nem böjtölnek Jézus követői
húsvét szombat, veszekedés a zsidókkal a szombati ügyködés miatt
a 12 tanítvány kijelölése
mezei beszéd
Kápernaumban meggyógyítja a százados szolgáját
Nainban feltámasz valakit
Keresztelő jános követei
kencét ken egy nő Jézus lábaira
magot vetni
felebarátok
Jézusék hajóznak, vihar jön, Jézus elállítja
Gaderénusok tartománya (szemben Galileával), Légió és a disznók (= Tibériáson túl)
Jézus feltámasztja Jairus lányát és meggygyítja a vérfolyásos nőt aki titokban megérinti
Jézus kiküldi a 12 tanítványt
Jézus megvendégel 5000 férfit Bethsaidában
Péter
Jézus arca ragyog
az epilepsziás kisfiúból ördögűzés
a tanítványok rangvitája
Jézus Jeruzsálembe indul Samárián keresztül
ki lehet Jézus követője
70 tanítvány kiküldése
Jézus hálaimája
az irgalmas szamaritánus
Mária és Mártha
Jézus imádkozni tanít
Jézus meggyógyít egy némát ördögűzéssel, megvádolják, hogy ördög által teszi amit tesz
Jónás jele
Jézus egy farizeusnál eszik, Jézus szidja az anyjukat
Jézus sokezres tömeg előtt szónokol
Jézus szombaton meggyógyít egy 18 éve beteg nőt egy zsinagógában
Isten Országa, példázatok
Heródes meg akarja öletni Jézust
egy vízkóros meggyógyítása szombaton
a jó pásztor és a juhokkal való bánás
a hamis sáfár
Lázár a koldús
botránkozá, hit, megbocsátás, cselekedetek
tíz bélpoklos útban Samárián keresztül Jeruzsálembe
Isten Országa, leírás
a hamis bíró és az özvegy
Jézus és a kisgyerekek
a gazdagok, a teve és a tű
Jézus megint indul Jeruzsálembe
Jerikónál egy vak koldúst gyógyít meg
Zákeus Jerikóban felmászott a fára
gírák példája (a 10 pénz)
bevonulás Jeruzsálembe

Egyező történetek, hogy ki tudd keresni:
János 6 = Lukács 11
János 7 = Lukács 37
János 8 = Lukács 8
János 9 = Lukács 21
János 12 = Lukács 22
János 13 = Lukács 33
János 15 = Lukács 23
János 17 = Lukács 51
János 18 = Lukács 41
János 19 = Lukács 43
János 21 = 14


Már ebből látszik, hogy borzalmasan meg van kavarva a sztori. egyszerűen teljességgel kibogozhatatlan. Nem stimmelnek az útvonalak, az időpontok, a helyszínek, a részvevők, a történetek részletei - néha pedig csak a történet magja ami azonosnak mondható a közös történetekben. Így egyszerűen kivághatjuka francba a próbálkozást hogy itt épelméjű rendre akadjunk, és helyette levonhatjuk a következtetést, hogy ha és amennyiben egyetlen evangélium is hitelesen meséli el a történetet (Mátét és Lukácsot már kizártuk, így rájuk tulajdonképpen már nem kell annyira koncentrálnom szerencsére), akkor az nem több mint egyetlen evangélium: vagy Márké, vagy Jánosé - de semmi esetre sem mindkettőé.

A "csodatevő-korszak" kerete: a "Kapernaumi prédikáció" a legeleje, ami majd a Jeruzsálembe szamárháton való bevonulással fog véget érni.
Azonban ki kell még térni János evangéliumára. Nála a "Kapernaumi prédikácót" nem találjuk meg, de a "Kanáni menyegző" még megemlítendő az időtávlat miatt (más evangélium nem tartalmazza ezt a történetet). Ez után közvetlenül a "Templom megtisztítása" következik Jánosnál - ami a többi evangéliumban a szamaras bevonulás után áll közvetlenül. Ezt a különbséget fontos megjegyeznünk, mert ez a legszembetűnőbb különbség János evangéliuma és a többi között. E nélkül a dolgok egy nagyjábóli időrendet követnének - bár még úgy is rentgeteg maradna a rotáló történet, és persze a különbségek is megmaradnának a történetek között, és semminek nem lehetne meghatározni egzakt időpontját, csak afféle idősávot társítani minden külön eseményhez.

Végeredményben új megoldáshoz fogok nyúlni: szarok majd a sorrendre, egyesével tárgyalok majd minden nyavajás történetet, megfeledkezve az időrendről, helyette a tematikára koncentrálva.

No de ne szaporítsuk tovább a szót, jöjjön a következő bejegyzés!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése