2009. szeptember 1., kedd

Mikeás próféta könyve

Elöljáróban mit mondhatnék? A "könyv" épp nem elég hosszú hogy több részletben tárgyaljuk.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Amit az Úr mondott a mosereti Mikeásnak a Jótám - aki Akház fia - és Ezékiás júdai királyok alatt. A szövegek Samáriáról (Izráel fővárosa) és Jeruzsálemről (Júda fővárosa) szólnak. (Azaz kösz szépen, ebből SEMMI nem vonatkozik későbbre, csakis a saját korára.)
Érdekesség, hogy bizonyos Mikeást a moseretit megemlíti a Jeremiás 26.18 és feltehetően ő az a Mika akit a 2 Krónika 34.20 említ egy későbbi pap apjaként. Jeremiás-ból azt tudjuk meg, hogy Ezékiás kivégeztette (állítólag) ezta prófétát mert Jeruzsálem lerombolását és az ország elfoglalását jósolta. Meglátjuk.
Asszem bálványimádással vádolja mindkét országot és ezért isteni lesújtásban részesülnek majd (Mr. Isten lenyúl és alatta szétmállanak a kövek meg minden). Mindenesetre nem olyan eszeveszett jósolgatás ez amit egy szélsőséges politikai párt ne dobhatna fel csak úgy. Plusz ugye szinte biztosan meg is érte Mikeás Izráel elfoglalását, szóval még kevésbé csodálatos vakmerő találgatása.

Hogy eme dolgok bekövetkeznek temrészetesen Mikeás sem volt rest "jelet" adni: pucéran mászkált sikoltozva az utcákon. (Di-li-ház! Di-li-ház!)

1.12: az Úr veszedelmet hoz. 7.18: Az Úr megbocsát és örökké irgalmas. - most melyiknek higgyünk?

...korabeli politikai széljegyzetek...


Nézzük meg mit mond a 2.1 és a 2.3!
"Jaj azoknak, a kik hamisságot gondolnak és a kik ágyasházukban gonoszságot cselekesznek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá."
"Annakokáért ezt mondja az Úr: Ímé, én is gonoszt gondolok e nemzetség ellen, melyből ki nem vonhatjátok a ti nyakatokat és nem jártok kevélyen, mivel gonosz idő lészen az!" (pár sorral később kiderül hogy ezt tevékenyen meg is valósítja)
Nos, a fenti két sorból levonhatjuk a következtetést: az Úr saját törvényei szerint bűnös ÉS JAJJ LESZ NEKI! De hát mit is várjunk a "Béke Istenétől" (Rómaiak 15.33, Zsidók 13.20) aki "Vitéz Harcosnak" nevezi magát (Exo.15.3)...

Mindenesetre akkor majd a nép sírhat meg jajjgathat mikor lesújt rájuk az Úr, csak mert hatalma van hozzá.
Hahh, az ilyen (a büntetés előtti) népből csak olyan próféta kerül ki aki csak azt prófétálja hogy részegeskedjetek!


Jákób = Júda, Izráel = Izráel. Mikeás főleg a vezetőséget hibáztatja, mondván ők azok akik vezetik a népet, tehát főkén ők a felelősek.
jó = hinni az Úrban, gonosz = bármi más
lássuk mit is tesz a vezetőség a néppel: megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják. És a nép kiált majd az Úrhoz, és Ő nem hallgatja meg őket! (végtelen kegyelmével szeretetében.)
És jaj a prófétáknak akik békét jósolnak mivel van mit enniük és nem ellene vannak azoknak a prófétáknak akik bajt jósolnak mert nincs. (Hogy értsd: a prófétáknak ebből következően semmi hasznuk, prófétáljanak bármit, mert csakis saját körülményeik késztetik őket arra mit mondjanak, semmiféle "spirituális kapcsolat" nincs, istenek nincsnek, az egész szervezett vallás egy dologra jó: irányítani az embereket. Persze nyilván nem ezt akarta üzenni Mikeás írója, de szándéka ellenére leírta az igazat is :) Kivételesen.)
Persze én ám (Mikeás), én de egyedül igazi vagyok! (Bocs próféta ecsém, már késő menteni a dolgokat!)
Hahh vezetők, ti nép kizsákmányolói! (mind anyagi-, mind ember(számbani)áldozat) Miattatok most MINDENKI az országokban (Júda és Izráel) meg lesz büntetve. (Mert ez így igazságos.)
3.11: "fejedelmeik ajándékért ítélnek, papjaik jutalomért tanítanak, prófétáik pénzért jövendőlnek" - hát, van ami sose változik :-P


"És az utolsó időkben" Mr. isten vallása lesz az elsőrendő törvényforrás! (meg a faszt. Amúgy mikorra teszi az "utolsó idők"-et?)
És a más népek fegyvereit kapákká kovácsolja az Úr és többé nem tanulnak harcászatot. (ami nem feltétlenül jelenti hogy ne gyakorlonák, lol)
4.5: "Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké." - azaz ez a fejezet csak üres propaganda.
És ama napon majd az Úr azokkal akiket eddig megszivatott jót tesz és besöpri ezért az elismerést. - Manapság is vannak ilyen emberek: tüzeket gyújtanak hogy elolthassák, betegségeket okoznak hogy meggyógyíthassák. Elmebetegként kezelik őket börtönkórházakban.
Mindenesetre "uralkodik majd rajtuk a Sion hegyén mindörökké". (A Sion hegye lehet képletesen érthető is.)
És a zsidók fogják uralnia világot! (megalománia)
Minek kiabálsz hát? Megmondtam hogy előbb-utóbb milyen hatalmasak lesztek, akkor meg mit vinnyogtok itten? (Hát tudod jobb ma egy veréb mint holnap egy túzok kdveském. Elvégre ha nem érjük meg a holnapot, akkor nem lesz aki megegye a túzokot (a túzok egy legalább pulyka méretű madár).)

Tudja valaki hogy lehet ebbena blogban előcsalogatni a vastagított és a dőlt betűk mellett az aláhúzást?

Viseljétek el szépen a nyűglődést most. Igen, el fognak hurcolni benneteket Babilonba. Túl nagy sereggel érkeznek, nem tehettek semmit. (mondja Mr. Mindenható...) De annak célja úgyis csak összegyűjteni az összes igazán az Úrhoz hűséges zsidót. (Mikeásnak eza fő motívuma, ez az utóbbi mondat.)
4.13: Mr. Isten megerősíti majd a zsidókat hogy "széttiporjanak sok népet és rabolják el kincseiket, amiket áldozzanak az Úrnak".


Aki most meghódít azt idővel jól valaki majd jól pofánverjük!
De te "Efratának Betleheme bár kicsiny vagy Júda ezrei között" - ki vagy mi is Efrata Betleheme? Hát először is a "Júda ezrei" egyértelművé teszi, hogy "Efrata Betleheme" egy személy, nem a város. (Van a Bibliában egy város is ezen a néven, Betlehem közelébe teszi a szöveg, annak közelében temették el Ráhelt.) Kicsoda Efrata? Nagyon egyszerű: egy leszármazási vonal ~ősapja. A referenciák hozzá: 1 Krónika 2.18-20, 2.50-52, 4.4.
Egyáltalán, az egész szöveg arról tesz jelentést, hogy az illető akiről szó van akkor már létezik, de majd leszármazottai visszatérnek földjükre a fogságból és majd eme ember irányítja őket az Úr neve alatt, végül pedig a legütősebb sora a "próféciának" az 5.6: a szerint fő feladata hogy a zsidók újonnan visszafoglalt/-kapott országát megvédje az asszír betörésektől - amire nem mellesleg semmi szükség nem volt, mivel az asszírokat mire a zsidók hazamehettek felszámolták, így a visszatérésük után már nem zaklathatták őket, hiszen nem léteztek többé.
A fejezet maradéka arról szól hogy a zsidók bár számbelilerg talán nem lesznek annyian mint a pogányok de nem is gond, mert pozíciójuknál/tekintélyüknél fogva majd ők irányítanak mindenkit, akinek meg ez nem tetszik, azon jól bosszútállnak.


"Földnek örök alapjai" - ? A Földnek nincsen alapja, és semmi nem örök.
Népem (mondja az Úr, tehát a zsidók) mondjátok meg nekem, mitől fáradtatok el? Hiszen kihoztalak benneteket Egyiptomból, Mi lett a Bálák/Bálám sztori vége? Hát olyan sokat kérek egy kis áldozatbemutatással?
Hát olyan nehéz betartani pár röpke parancsolatot?
Jól éltek? (az nem annak jele milyen hűségesek az Úrhoz? Eddig azt mondta a Biblia...) Rohadt csalók! Ezért most kinyírlak benneteket!
*Omri Ahab apja, mindketten egyszervolt királyai a zsidóknak*


Ch, az összes zsidó seggfejjé vált. (= mind véreskezű, utcánöldöklő pszichopata. Csak olvasd el, ez áll a szövegben. Aki nem Mr. Isten követője, az mind ilyen a Biblia szerint.)
Bezzeg én (Mikeás meg a szerinte az Úrhz igazán hűséges zsidók - azaz aki visszapofázás nélkül igazat ad neki)!
Visszavágunk - még nem tudom mikor, de úgy lesz!
És azokban az időkben (az ország újáépítésekor) megint lesznek csodák (nem voltak) amiket meglátva a pogányok majd jól elismernek minket (máig nem teljes az egyetértés) és mind áttérnek a mi hitünkre (kizárt) és félnek az Úrtól! (Épeszű ember nem fél olyasmitől aminek még a létezésére sincs elfogadható bizonyíték. Talán óvatosan áll a dologhoz, de nem fél.)
...utalás arra, hgy eme vallás szerint az elkövető utódait is büntetni kell az elkövető tetteiért. A "haragja nem tart örökké" résszel is lehetne vitázni más könyvek fényében (pl. Jeremiás 17.4, Malakiás 1.4, Máté 25.46 stb.)...
De a zsidókkal persze mindíg is kivételezni fog az Úr.És ezzel újabb fordulóponthoz érkeztünk: kiolvastuk a Biblia összes könyveinek felét! (És még mindíg nem találtunk semmi megtarthatót.)
A tanulság pedig? Az Újszövetség írói az idézet követelményeit kurvára nem tartották be (l. Máté 2.5-6 vs Mikeás 5.2-6)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése