2009. szeptember 16., szerda

Jézus legnagyobb hatású beszéde(i)

Na végre most már semmi nem zavarhat be. Reméljük.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Példázatok Isten Országáról
-------
Máté 13.1-52
"Azon a napon" (mikor Jézus lekoptatta a családját) Jézus kiment a házából és leült a tenger mellett. Aznap annyian gyűltek oda hozzá, hogy kénytelen volt hajóra szállni, míga tömeg a parton foglalta el a helyét.
Sok példázatot adott ott elő nekik:
1) Kiment a magvető vetni. Némely mag az út mellé esett és madarak kapkodták fel. Néhány köves helyekre esett, sekély földbe, így túl hamar hajtott ki, ami miatt kisült a fénytől mikor felkelt a Nap. Némelyik pedig gaz közé esett, amik elfojtották növekedésében.
Végül pedig néhány jó földbe esett és gyümölcsöt hozott (*100, *60, *30 mennyiséget).
"Akinek füle van hallásra hallja meg."
Jézushoz így fordultak a tanítványai: Miért példázatokban beszélsz? (Hozzánk pedig miért nem példázatokban?)
J: Mert nem akarom hogy tudják miről beszélek, nem úgy mint mikor hozzátok szólok. (Érdemes lett volna János evangélistának elolvasni ezt a részt. Akkor nem állította volna amit leírt János 18.20-ben.) Mert azt a kis esélyüket is el akarom venni, amijük van. Azért szólok hozzájuk példázatok formájában, mert olyan hülyék, hogy a seggükben van a fejük. Minek vesztegetném rá az időm hogy egyenesen közüljek velük bármit?
Így teljesítem be rajtuk Ésaiás jövendőését (hajaj, a próféciáknak nem így kéne működniük - várj Ésaiásban nem volt egy kanyi prófécia sem!): "Hallván halljatok és ne értsetek, látván lásstaok és ne ismerjetek."
Elkényelmesedtek nagyon, így le se szarják amit mondok nekik. (És ez a nagy-nagy beszéde Jézusnak...)
Bezzeg ti meg örülhettek mint majom a farkának. szóval figyeljetek, elmagyarázom.
Mert aki nem érti meg amit mondok (azaz az egész összegyűlt tömeg, aket még a megértés lehetőségétőlis megfosztott), azt elkapja a gonosz, és akkor neki annyi! - ezek azok a magok amik az útfélre estek.
A köves helyekre esett magok azok, akik bár nagy lekesedéssel fogadják a prédikációt, de ha a vallása miatt üldözik, akkor azonnal feladja az egészet. (pont mint mikor a komcsik Magyarországon zaklatták a papokat, heh? Jó tudni, hogy a papság is a pokolban rohad, nem? Végülis a szamaritánus történetében ezt már korábban is mndta Jézus...)
A tövisek közé esettek azok, akiknek nincs idejük igazán a vallásra mert túl sok idejét elviszi a megélhetésre való erőfeszítése (azaz a csóringer átlagember).
2) Mennyek Országa = aki jó magot vetett a saját földjébe.
De amikor aludt, az ellensége elment hozzá, és földjébe konkolyt vetett (gyomnövény), aztán lelépett. (azaz Herr Isten nem mindentudó, nem látja a jövőt, és nem mindenütt jelenlévő.)
Mikor hát megnőtt a vetés ott virított a konkoly is.
A gazda szolgái kérdezték, honnan szedte a magot, mert ez így szar.
Gazda: bizti az ellenségem volt. (Mindenféle bizonyíték nélkül vádaskodik.)
Szolgák: akarod hogy kigazoljuk?
gazda: Ne, mert akkor taln a termést is kiszeditek. (Minden jó agrárember tudja, hogy az a minimális veszteség megéri. ellenben ha nem szeded ki, akkor a termés szarrá megy, ugyanis a termesztett növények csak akkor életképesek ha mesterségesen besegítünk nekik. Ráadásul akkor ennek az az értelme, hogy a fasz se tud különbséget tenni az igazi tanítás és a hülyeség között? És ezáltal hogy ki kerül a mennybe és ki a pokolba, csakis a véletlenen múlik?) Ehelyett majd aratáskor leszedjük és szálanként szétválogatjuk az egészet, a búzát bevisszük a csűrbe, a konkolyt meg elégetjük. (Ez feleslegesen sok meló, és igencsak lecsökkenti az aratható termés mennyiségét. Az ilyen gazda nemtörődöm és érdektelen, mi több: gonosz, mert nem előzi meg a bajt, hanem hagyja felszaporodni.)
3) Menyek országa = mustármag, amit az ember elvetett a földjébe.
A mustármag kisebb ugyan minden magnál (Téves kijelentés. A a legkisebb ismert mag az epiphytikus orchideáknak van.), de amikor felnő nagyobb a veteményeknél és fává lesz (Téves kijelentés. A mustárok családjában egy darab fa nem található), oly naggyá és erőssé hogy madarak fészkelnek rá.
(jelentés evidens: mi vagyunk az egy igaz árja faj, mindenki más hozzánk képest kismiska)
4) a mennyek országa = kovász, amivel egy asszony három mérce (=mérő?) lisztet megkelesztett.
----- Jézus ezeket a példázatokat mondta a sokaságnak, semmit nem magyarázott el nekik. Ezt azért ette, hgy beteljesedjen amit a próféta mondott: Nos, először is nem a próféta mondta, hanem ez az egyik zsoltárban van. Másdikként meg meg kell jegyezni hogy Jézus megintcsak elbassza az idézgetést, ugyanis nem az áll az idézett helyben amit ő mond. Lásd. Máté 13.35 vs. Zsoltárok 78.2-3.
Ekkor elküldte Jézus az odagyűlteket és bement a házba, a tanítványok meg kérték, hogy akkor most magyarázza el szépen a konkolyos példázatot.
J: a magot elvető az embernek Fia. A szántóföld a világ. A jó mag az Úr vallásának tagjai. A konkoly a "gonosznak fiai". Az ellenség az ördög (kisbetűvel!). Az aratás a világ vége. Az aratók az angyalok. A világnak úgy lesz vége ahogy a konkolyt összegyűjtik és elégetik.
Az embernek Fia elküldi az angyalait (Wow, van saját terminátorom!) és az ő országából (? az vajon melyik? A menny? a Föld? az Úr vallásának tagjai?) összegyűjtik az összes "botránkozást" és azokat akik "gonoszságot cselekszenek". És bevetik őket a tüzes kemencébe (melyikbe?), ott (pedig) lészen sírás és fogcsikorgatás.
Az igazak (= a nem csak tettető hívők) meg "fénylenek mint a Nap". "Akinek füle van a hallásra hallja."
5) A mennyek országa = szántóföldbe rejtett kincs, amelyet megtalálva az ember elrejtett, és e feletti örömében elment, eladta mindenét hogy megvegye a szántóföldet. (Nos, számos problémám van ezzel. Én alapban lenyúltam volna a kincset. Kettő: mit áskált az az ember más szántóföldjén? Három: aki elrejtette a kincset, nyilván maga a tulajdonosa a földnek, így teljesen feleslegesen próbálta megvenni a földet, csak elvesztegett a pénzét. Négy: add el MINDENED? Öt: ki az a barom, aki szántóföldbe ás el cuccot, amit az első szántás alkalmával tutira megtalálnak majd?)
6) A mennyek országa = a kereskedő, aki igazgyöngyöket keres (miért nem vesz?), és mikor talált egy "drágagyöngyöt" eladta mindenét és megvette azt. (Ebből levonhatjuk, hogy a kereskedő alkudozási képessége csapnivaló. Az ilyen nem kereskedő, hanem fanatikus gyűjtő. Azon kívül felhívnám mindeki szíves figyelmét, hogy a kereskedő NEM a hívő ember, hanem a mennyek országa! Vajon mi az, amiért mindenét feláldozta a mennyek országa, hogy megkaparintsa?)
7) A mennyek országa = háló, amit a tengerbe kivetettek és mindenféle beleakadt, majd miután megtelt a halászok a partra vontatták, a "jó" cuccot edényekbe rakták (de vajon vannak-e "jó" emberek? Ésaiás 64.6 és Márk 10.18 szerint nincs és sose volt.), a "rosszakat" eldobálták.
Így lesz ugyanis a világ végén is: eljönnek majd az angyalok és kiválasztják a "gonoszakat" az "igazak" közül (tehát aki nem hívő az gonosz. Ééértemm), és a tüzes kemencébe vetik őket és ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
MEGÉRTETTÉTEK?
tanítványok: SIR, YES SIR!
J: Ezért minden írástudó, aki a mennyek országáról megtaníttatott az olyan, mint a gazda, aki régit és újat (egyaránt) előhoz az ő éléskamrájából.
-------
Márk 4.1-34
Miután megtagadta családját Jézus ismét a tenger mellett kezdett "tanítani". Annyian gyűltek oda hozzá, hogy kénytelen volt hajóra szállni, míg a tömeg a parton foglalta el a helyét. Sok példázatot adott elő nekik, konkrétan ezeket:
1) Kiment a magvető vetni. Némely mag az út mellé esett és madarak kapkodták fel. Néhány köves helyekre esett, sekély földbe, így túl hamar hajtott ki, ami miatt kisült a fénytől mikor felkelt a Nap. Némelyik pedig gaz közé esett, amik elfojtották növekedésében.
Végül pedig néhány jó földbe esett és gyümölcsöt hozott (*100, *60, *30 mennyiséget).
"Akinek füle van hallásra hallja meg."
Mikor Jézus egyedül volt a tanítványai és a "körülötte lévők" a példázatokról.
J: Nektek egyenesen megmondhatom Isten országának titkait, azoknak csak példázatok jutnak. Azért, hogy nézzenek de ne lássanak, halljanak de ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsátassanak.
Ti meg még ezt (a magvetőről szóló) a példázatot sem értitek? Akkor hogy fogjátok megérteni a többit?
A megvatő az igét hinti.
Az útfélen vaók = az igét hintik, de mihelyst meghallják azt a Sátán jön és elfeledteti velük (a hallgatósággal).
Köves helyekre vetettek = Aki mikor meghaélják az igét örülnek neki, de ha emiatt bajouk eshet átállnak a másik oldalra.
Tövisek közé esettek: akik ugyan hallják az igét, de túlságosan lefoglalja őket a megélhetés problémája. (Ja, mennyivel jobb Jézuséknak, akiket a női hívek tartanak el!)
Hé, végülis mindent elmondtam nyilvánosan. Nem az én hibám ha nem értik meg onnantól! (Holott de, épp az előbb ismerte be. Hibáztatja a sértettet...)
"Amilyen mértékkel mértek olyan mértékkel mérnek nektek is, sőt ráadást is adnak." "Mert akinek van annak adatik, akinek nincs, attól az a kevese is elvétetik amilye van." (= a szegények dögöljenek éhen, leszarom)
2) Úgy van isten országa, mint mint mikor az ember elveti a magot a földbe: eltelik némi idő és a mag kihajt és felnő, senki se tudja voltaképpen hogyan. (De, ma már elég jól értjük. Az, hogy Jézus-isten nem tudja az csak róla állít ki szegénységi bizonyítványt.) Mert magától terem a föld (hát nem...).
3) Mihez is hasonlítsuk isten országát? Menyek országa = mustármag, amit az ember elvetett a földjébe.
A mustármag kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő nagyobb a veteményeknél és fává lesz

Sok ilyen példázatot mondott még. Nyilvánosan egyiket sem magyarázta el, mondandóját mindíg példázatokban közölte. Csak maguk közt, a tanítványoknak magyarázta el a dolgokat.
-------
Lukács 5.16, 8.4-18, 13.18-30
Miután Jézus meggyógyította a bélpoklost félrevonult a pusztákba és imádkozott.

Egyszer nagy tömeg gyűlt össze Jézushoz, "minden" városból mentek hozzá, ő pedig példázatokban beszélt hozzájuk.
1) Kiment a magvető vetni. Némely mag az út mellé esett és madarak kapkodták fel. Néhány köves helyekre esett, sekély földbe, így túl hamar hajtott ki, ami miatt kisült a fénytől mikor felkelt a Nap. Némelyik pedig gaz közé esett, amik elfojtották növekedésében.
Végül pedig néhány jó földbe esett és gyümölcsöt hozott (*100, *60, *30 mennyiséget).
"Akinek füle van hallásra hallja meg."
A tanítványok kérdezték Jézustól, mit jelent ez a példázat.
Jézus: Nektek elmondom, de nem akarom, hogy mások is megértsék.
A mag = Isten beszéde.
Az útfélen lévők = akik hallják a szavakat, de a Sátán "kikapja a szívükből" hogy ne higyjenek és ne üdvözüljenek. (ez ilyen egyszerűen megy neki? Miért nem mindnekivel csinálja, ha már belekezdett?)
A kősziklán levők = akik hisznek, de csak addig, míg nem esik nehezükre
A tövisek közé esettek = akik a megélhetésért való küszködésben, vagy a jó életük okán nem tartják észben ezeket.
És vannak, akiknek megengedem hogy megértsék,a többiek meg le vannak szarva.

2) Mihez is hasonlítsam isten országát? Menyek országa = mustármag, amit az ember elvetett a földjébe.
A mustármag kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő nagyobb a veteményeknél és fává lesz, oly naggyá és erőssé hogy madarak fészkelnek rá.
(jelentés evidens: mi vagyunk az egy igaz árja faj, mindenki más hozzánk képest kismiska)
3) Mihez is hasonlítsam isten országát? A mennyek országa = kovász, amivel egy asszony három mérce (=mérő?) lisztet megkelesztett.

Városokon és falvakon utazott keresztül "tanítva", Jeruzsálembe tartva.
Valaki pedig azt kérdezte tőle: Uram, hát kevesen vannak akik üdvözülnek?
J: Igyekezzetek bejutni a "szoros kapun", mert én mondom: bár sokan próbálnak bejutni, de legtöbbjük nem juthat be.
Mikor pedig a gazda felkel (majd) bezárja az ajtót, és akkor már végkép hiába erőlködtök, azt fogja mondani: Ki'fasz vagy te? És jól letagadja hoigy valaha is találkozott volna veletek. Azt mondja majd, húzzátok el a beleteket hazug disznók! (szadista és hazug az ilyen)
Lesz ám ott sírás meg fogaknak csikorgatása! (Jézus ezt élvezi?) Mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot meg mind a prófétákat az Isten országában, magatokat pedig kintrekesztve!
29. És jőnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országában letelepednek.
30. És ímé vannak utolsók, a kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek.


A Hegyi Beszéd
-------
Máté 4.25, 5.1-7.29
Nagy tömeg követte Jézust Galileából és a Tízvárosból, meg Jeruzsálemből és Júdeából, meg a Jordánon túlról is (mikor még épphogy felvette az első négy tanítványát).
Mikor pedig látta Jézus a sokaságot felment "a" hegyre. (hajóra?) Ahogy leült odamentek hozzá a tanítványai. (hogy elmagyarázhassa a példázatait?) Jézus pedig beszélni kezdett:
Boldogok a "lelki szegények" (= akik semmi mással nem törődnek, csak Yahwe imádásával) mert övék a mennyek országa. Boldogok akik sírtnak, mert őket vígasztalják. Boldogok a "szelídek" (= akik nem védik meg magukat) mert övék a Föld. (ööö) Boldogok akik kíváncsiak arra amit mondok, elvégre beszélek hozzájuk. Boldogok az irgalmasok, mert velük szemben is irgalmasok lesznek. (egyáltalán nem olyan biztos az!) Boldogok akik mártírhalált halnak, mert övék a mennyek roszága. (na ezt sem halani gyakran)
Örüljetek neki ha szidnak titeket a hitetek miatt, mert legalább beszélnek rólam. A mennyben meglesz a jutalmatok, hiszen a prófétákat is éppúgy nem ismerték el mint engem. (ööö)
Ti vagytok a föld sója. Nélkületek (Jehova kultusza nélkül) nincs értelme az egésznek. (vitatkozhatnánk...)
Lássa mindenki milyen jót tesztek: dicsőítsétek az Urat! (Jó lett volna ha ez előtt megnézni Herr Jézus Máté 6.1-et és Máté 23.3-5-öt, amiben ennek épp ellenkezőjét mondja.)
Nem azért vagyok itt, hogy eltöröljem a törvényeket és a prófétákat (= az Ótestamentumot), hanem hogy "betöltsem". Mert amíg az ég és a föld el nem múlik a törvényből a legapróbb részlet el nem múlik amíg minden be nem teljesedik.
Ezért hát ha valaki a legkisebb parancsolatot is hibásan tanítja vagy tartja meg (beleértve az összes áldozatbemutatást stb.) az a legkisebb lesz a menyek országában, aki viszont hibátlanul megtartja, az nagy lesz ugyanott.
Mert ha csak úgy tartjátok be a dolgokat mint az írástudók és a farizeusok, akkor ugyan be nem mentek a "mennyeknek országába"!
A régiek azt mondták: ne ölj, én ráadásul azt mondom, ne is haragudj. (ok nélkül), különben neked annyi. Aki azt mondja: Ráka azt a legfelsőbb bíróság ítéli el, aki meg azt mondja: bolond, az meg a gyehenna tüzére méltó. (Ezek szerint Pál is, hiszen leveleiben többször nevezett embereket bolondnak. Pl. Rómaiak 1.21-22, 1Korintosziak 15.36, Galáciaiak 3.1)
Ha tehát áldozatot mutatni mész, de tudod hogy valakinek baja van vele előbb menj hozzá és békülj ki vele.
Hódolj be a rosszakaródnak nehogy lecsukasson, mert ott fogsz megrohadni elevenen! (őrültség)
A régiek azt mondták: ne paráználkodj. Én azt mondom, ha valaki akárcsak ránézett egy nőre és azt mondta magában "jó bula", máris vétkezett! (Viszont ha ez igaz, akkor a Léviták 20.10 szerint meg kell ölni!) Nyomd ki hát a szemeidet, vágd le a kezeidet, mert jobb neked csonkán mintsem hogy az épséged miatt a gyehennába vessenek.
Azt is mondták továbbá, hogyha valaki elválik a feleségétől adjon neki a válásról levelet (a "ne paráználkodj" parancsolatról lesz szó). Én viszont azt mondom, hogy aki megcsaláson kívül bármi másért akar elválni az a paráznaság vétkét elköveti. (Jó lett volna ha erről egyeztet Márk 10.11-el és Lukács 16.18-al, amikben kivétel nélkül tiltja a válást.) Továbbá senki ne menjen hozzá paráznaság miatt elbocsátott asszonyhoz. (A férjek nem követhetik el ezek szerint a megcsalást.)
Azt is mondták, ne esküdj hamisan (inkább azt: ne tégy hamis tanúbizonyságot...), hanem teljesítsd az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom, egyáltalán ne esküdözzél. Mond hogy igen vagy hogy nem, de semmire ne esküdjél meg (mert sose tudhatod hátha tévedsz).
Azt mondták: szemet szemért, fogat fogért. Én azt mondom, hagyjátok hogy szétverjék a fejeteket ellenállás nélkül. (???) Ha valaki el akarja venni az "alsóruhádat" add rögtön oda neki a felsőt is. (Általában ha már a gatyádat perli, akkor a többi már vagy elúszott, vagy az is benne van a perben.) Ha valaki egy mérföld megtételére kényszerít, te menj kettőre. (Szerintem annak sem fog örülni.)
Aki kér tőled valamit annak add oda azt. Nincs kivétel.
Azt mondták szeresd barátod és gyűlöld ellenséged. Én azt mondom szeresd ellenséged, örüljetek nekik, tegyetek jót velük (Újabb kérdés, amiben a biblia nem jut dűlőre...). Így legyetek jó kis hívők, mert az Úr magasról szarik amúgy arra ki a jó és ki a rossz, mindenkit egyformán kezel.
Aki csak azt szereti aki őt is szereti, az pont olyan mintha vámszedő lenne. Ha csak annak köszönsz aki a saját fajtád mivel vagy különb az adószedőknél? (mintha az adószedők olyan rettenetes dolgok lennének...)
Legyetek tökéletesek! Hiszen az "Atyátok" is tökéletes! (ööö, de mi lenni ember, ő lenni isten. Vagy nem lenni? Mi különbség lenni ha mi lehetni ugyanolyan, tudni ugyanazt?)

Névtelenül adakozzatok, vagy nyista jutalom mennyei Atyátoknál. Ne tudja a bal kezed mit csinál a jobb. Ne is imádkozz nyilvános helyen, úgy hogy bárki is meglásson. (! - igaz Pál már nem ért egyet ezzel, l. Tim.2.8)
Titkos kukkolóisten az Atya.
Ezekkel a szavakkal imádkozzatok: Máté 6.9-14. (Pál persze ezzel sem ért egyet, l. Róm.8.26. És persze megkérdőjelezhetőek dolgok itt is. Pl. Az Úr akarata érvényesül-e a mennyben? Mert János Jelenései 12.7 egy háborúról tudósít ami ott folyt. Valamint Jakab levele azt állítja az Úr senki embert nem kísért meg - de akkor minek ide a "ne vígy minket a kísértésbe" sor? Továbbá "mindennapi kenyerünk" nem az Úr adja, hanem emberek munkája. Érdekesség továbbá, hogy Lukács mezei beszédében ezek a sorok nincsnek benne, sem pedig a legrégebbi megtalált evangéliumokban sem.)
Ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, úgy megbocsát nektek a mennyei Atyátok. (nosza, engedjük ki az összes nemi erőszaktevőt és gyilkost! Éljen a bűnbocsánat!)
Ha böjtöltök igyekezzetek hogy ne látszon rajtatok, vagy képmutatás bűnébe estek.
Titkos kukkolóisten az Atya.
Ne gyűjtsetek anyagi javakat, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol az el nem évül és el nem lophatják.
A test lámpása a szem, ha a szemed tiszta az egész tested világo lesz. (fehér bőrű? foszforeszkáló?)
Ha a szemed gonosz (hé, ezt a részt már megint hallottuk előbb...) - gonosz szem??? -az egész tested sötét les. (Néger vagy cigány leszel?)
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert azok közül csak az egyiket fogja szeretni, a másikat meg gyűlöli. (na csak ne legyél ebben olyan biztos) Nem imádhattok más istent az enyémen kívül. (Mammont említi)
Ne filózzatok azon fogtok-e enni vagy jut-e inni, vagy hogy ruházkodni kéne. Örüljetek inkább hogy egyáltalán éltek! Éljetek úgy, mint az állatok, azoknak sincs soha semmi gondjuk, az Atya ellátja őket mindennel amire szükségük van! (beteg. A legtöbb madár még azelőtt elpusztul hogy elhagyná a fészket, a maradék meg éhenhal, szomjanhal, megeszik a ragadozók, betegségek... Az meg, hogy az ember bármivel jobb lenne abszoútértékben mint a madarak... Hát erősen lehet vitatkozni a kérdésen legalábbis.)
A mezők füve sem hord ruhát! (Na ja, de jöjjön csak egy jó kis tél, és befagy a jézuska segge!)
Csak a pogányoknak van szükségük arra hogy azon ötöljenek mit fognak enni, inni, vagy honnan szereznek megfelelő ruhát. A mennyei Atya majd ellát benneteket mindennel, nektek nem kell érte tenni semmit. (haha, ha szabad megjegyeznem)
(Érdemes megnézni az 1Tim5.8-ot, ami szerint viszont a világi javaid totális elvetése rosszabbá tesza pogányoknál is.)

Ne ítéljetek hogy ne ítéltessetek. (Ja, engedjünk ki mindenkit a börtönökből. De várj, János 7.24 azt mondja hozzunk igazságos ítéleteket. Az 1Kor.2.15, 5.12-13, 6.2-3 sorokat: azok szerint mindent és mindenkit meg kell ítélnünk: hívőket, pogányokat, de még az angyalokat is megítélik a "szentek".)
Vigyázz, nehogy a legkisebb hibát is elkövesd! Ezért ne is foglalkozz azzal hogy másoknak segíts ha észreveszed a problémát, óh nem: szard le, és foglalkozz csak magaddal! (Hahh, még hogy több szem többet lát, mi?)
Ne adjátok ami szent (= mutass be áldozatot) a kutyáknak és ne vess gyöngyöt a disznók elé, mert csak összetapossák ezeket. (Érdekes, hogy a Jehova tanúi emiatt nem érzik kötelezőnek magukra nézve hogy igazat mondjanak bárkinek, aki nem az irányzatuk tagja, beleértve a bírósági tanúskodást is.)
Kérjetek és adatik néktek (ok, kérek egy szép kerek összeget sok nullával a végén és egy egyessel az elején a számlámra meg egy dögös napelemes kocsit. Damn, nem jött össze.) keressetek és találtok (ha tudnád, hány félpár zoknim nincs meg mégsem!), zörgessetek és megnyittatik néktek (hiába döngettek Gyurcsány Feri ajtaján, csak nem nyitott ajtót. A TV-székházba is úgy kellett betörni... Meg különben is, nem azt mondta Lukács 13.24-ben hogy nem fogják beengedni a népet hiába dörömböl a mennyek kapuján? Nem azt mondja-e a Példabeszédek 1.28, hogy az Úr nem fog válaszolni szökség idején?).
Vagy tán van közöttetek olyan, aki ha kenyeret kérnek tőle követ ad? (hajaj jesszuska, hajaj!)
És ti, ti mind gonoszok vagytok, mégis tudtok jót tenni, hát mennyivel inkább az Atyátok, aki viszont jó!
Úgy tegyetek hát ahogy szeretnétek hogy veletek tegyenek: ahogy az meg van írva a törvényben és a prófétáknál (= azaz az Ószövetségben).
A "szoros" kapun menjetek be, mert a tágas a "veszedelemre" (~pokol) visz és sokan vannak akik azon járnak. (Lenyűgöző mennyire nem zavarja ez Jézust, vagy Mr. Istent aki felállította ezt a rendszert!)
"Őrizkedj" a hamis prófétáktól, akik bár úgy néznek ki mint a rendesek, de nem azok. Arról ismeritek meg őket, milyen eredménnyel járnak. (Szóval majd halálod után rájössz. Hát nem nagyszerű ez a rendszer?)
Minden "fa" ami nem terem "'jó' gyümölcsöt" kivágattatik és tűzre vettetik.
Nem mindenki aki azt mondja nekem "Uram, Uram" megy be a mennyek országába, csak az, aki az én (Jézus) mennyei Atyám parancsait megcselekszi (= betartja az Ószövetségi törvényeket), csak az. (Bár ezzel a kijelentéssel sem Péter - l. Ap.Csel.2.21 -, sem Pál - l. Róm.10.13 - nem ért egyet.)
Sokan mondják majd "ama napon" nekem, hogy hát nem a te nevedben prófétáltam, meg űztem ki ördögöt stb., de akkor majd jól szemberöhögöm őket.
Tegyétek amit mondok, vagy különben...! (a kősziklára épített és a homokra épített ház hasonlata)

Mindenki tátott szájjal hallgatta Jézus e beszédét, mert úgy "tanított" mint akinek "hatama van" (?), nem pedig mint az írástudók. (feltételezem az "írástudók" uncsin felolvastak, ez a marha meg szónokian őrjöngött)
-------
Lukács 6.17-49
Miután kiválaszttta a 12 apostolt Jézus elment velük. "A" síkságon megálltak (hegy egyébként nincs a környéken, csak igen magas dombok) és "tanítványainak serege" és a "nép nagy sokasága" egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tirus és Sidon tengermelléki határából jöttek hogy hallgassák őt és hogy meggyógyítsa őket betegségeikből.
Akik tisztátalan lélektől gyötrettettek azok meggyógyultak. (= azaz akiknek semmilyen bajuk nem volt valójában)
Mindenki igyekezett megérinteni Jézust mert "erő származott belőle" (= sztárkultusz) és mindegyiket meggyógyította.
Jézus pedig ránézett a tanítványaira, és azt mondta: Boldogok vagyok ti szegények, mert tiétek a mennyek országa. Boldok vagytok ti kik éheztek mert megelégíttettek, boldogok ti kik most sírtok mert nevetni fogtok, boldogok lesztek mikor gyűlölnek benneteket és kirekesztenek, mert jutalmatok bőséges lesz a mennyben. (= minél szarabb neked annál jobb. Ez mazochizmus.)
Jajj a gazdagoknak, mert őket senki nem vígasztalja meg. (érdekes, mert az Ószövetségben a gazdagság a hitbuzgóság jele) Jajj annak aki jól él, azoknak majd lesz sírás-rívás. Jajj annak akiket mindenki szeret, mert pont olyanok mint a hamis próféták. (azaz nem követtek el semmit, csak nem tetszik Jézusnak a pofájuk. Fasz.)
De nektek akik engem hallgattok azt mondom: szeressétek ellenségeiteket ( http://thebricktestament.com/the_teachings_of_jesus/on_love/lk06_17p20p27.html ), jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek stb. (Érdekessé akkor válik igazán ez a rész, mikor elolvasod Márk 16.16-ot, amiben Jézus a pokolra küldi az összes gazdagot.)
Hagyjátok, hogy szarrá verjenek benneteket.
alsó ruha - felső ruha
Aki kér tőled annak mindíg adj, aki elvesz tőled ne próbáld visszaszerezni tőle. (Jézus országában jövedelmező dolog tolvajnak lenni.)
Úgy cselekedjetek amint szeretnétek hogy veletek cselekedjenek.
Elvégre ha csak azt szereted aki szeret téged mivel vagy különb másoknál? A bűnözők is ugyanúgy vannak. Éppígy tettben.
Mi jutalmad van abban ha csak annak adsz kölcsön akiről tudod, hogy vissza is fogja tudni adni? (Melyik bank fogadja ezt meg? És nem küld végrehajtót? Merthogy a következő sor már azt mondja!)
Cserébe "ama magasságos Istennek fiai lesztek" mert ő jót tesz a hálátlanokkal és gonoszokkal. (most rögtön beállok gonosznak wakker)
Legyetek irgalmasok, ahogy a ti Atyátok is irgalmas. (Én nem így emlékszem rá az Ószövetségből...)
Ne ítéljetek és nem ítéltettek (mond ezt a bírónak...) stb.
Adjatok és néktek is adatik (Jézus nem nagyon ismeri a vaóságot.) stb.
Példabeszéd következett: Vak vezetheti-e a világtalant? (Jelentem én láttam olyat.) Vagy nem mindketten verembe esnek? (Az én két vakom nem esett.)
Nem lehet jobb a tanítvány mesterénél, mikor tökéletes lesz, akkor lesz egyltalán olyan mint mestere. (Hülye. Ezen nincs mit szépíteni, Jézus hülye.)
szem, szálka, gerenda (ism.)
fa, jó és romlott gyümölcs (ism.), tövisről (az milyen növény?) nem szednek fügét, szederről nem szednek szőlőt. (És? A szőlő is finom, meg a szeder is.)
A szív a gondolkodás forrása.(? téves)
Minek mondják nekem hogy "Uram, Uram", ha nem csinálják amit mondok?
Aki bezzeg eljön, meghallgat és úgy is tesz ahogy mondom, az megmondom milyen: mint a házépítő aki kősziklára épít. A többiek bolondok, akik homokra építkeznek és így a házuk nemlétező alapját elmossa a folyó és összedől az egész kulipintyó. (= Mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Sieg Heil!)
------
Lukács 11.1-13
Mária és Mártha ügyének lerendezése után Jézus imádkozott valahol. Miután befejezte így szólt hozzá az egyik tanítványa: Taníts minket imádkozni, ahogy Kerezstelő János is tanította az ő tanítványait.
J: Amikor imádkoztok ezt mondjátok: "Mi atyánk..." (ism) (Azonban Lukácsnál eredetileg nem pontosan ez az ima szerepelt. Íme az eredeti: Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk. És bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne hozd el ránk az Ítélet Napját.)
Ki az közületek, aki ha éjfélkor beállít egy barátjához hogy kölcsönkérne három kenyere, megtagadja mindenféle kifogásokkal? Ha nem is barátságból, de legalább azért adni fog hogy kopj már le.
Kérjetek és adatik... (ism) ... kígyót ad-e neki?
------
Lukács 12.58-59
ism: Máté 5.25
------
Lukács 12.22-32
Jézus azt mondta a tanítványainak: Ezért hát ne aggódjatok azon mikor fogtok legközelebb enni, vagy hogyan fogtok ruházkodni. Az élet több mint az evés, a test több mint a ruha. (Viszont anélkül ugyebár igen rövid lesz az az élet!)
Pl. ott vannak a hollók (Máténál égi madarak), azok sem vetnek és nem aratnak, és mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Senkit nem növeszt meg az aggodalmaskodása. (De a hite sem.)
Liliomok: ism.
fű a kemencébe: ism.
A ti "Atyátok" mindennel ellát, felesleges dolgoznotok a megélhetésért.
Ha keresitek Isten országát ezek mind megadatnak nektek. (Mármint kaja, pia, ruha. Szádba repül a sültgalamb. Na persze.) "Ne félj te kicsiny nyáj, mert az Atyátok jó ötletnek találta nektek adni az országot."
------
Lukács 12.33-34
Adjátok el amitek csak van és a pénzt adjátok jótékony célra. Szerezzetek kincseket a menyországban (a föld helyett) ahol tolvaj hozzá nem fér, moly meg nem eszi.
------
Lukács 16.13-17
A hamis sáfárról szóló példázat után Jézus ezt mondta:
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti és a másik gyűlöli, vagy fordítva. Nem szolgálhattok egyszerre az Istennek és a mammonnak. (Mi a fene ez a mammon?)

Amikor ezeket hallották a farizeusok - akik imádják a pénzt - kigúnyolták Jézust, aki erre így reagált:
Lehet, hogy az emberek szemében ti vagytok a mintakép, de az Úr szemében egyáltalán nem ti büdös bunkók. A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak érvényben, attól kezdve az "Istennek országa van hírdetve" és mindeki "erőszakkal tör abba".
Könnyebb pedig a mennynek és a földnek lemúlni, mintsem a törvényből egy pontocskának is elesni. (Most akkor érvényben vannak a törvények vagy sem? A 16.16 és 16.17 totális ellentmondásban állnak egymással.)
-------
János 15.1-27
Jézus a lábmosás után, az utolsó Templomi beszédében ez a rész is szerepel:
J: Én vagyok az "igazi" szőlőtő, atyám a szőlőműves.

MEGJEGYZÉS: a szinoptikusokban ezen a helyen szintén van egy szőlőművesről szóló példázat. De semmi más közös nincs a két részben a továbbiakban.

Minden szőlővesszőt amely "énbennem gyümölcsöt nem terem" lemetsz. (Hát, akkor Jézus szarul végzi a munkáját, ha olyan ágakat is növeszt amik szarok. Továbbá ez teljesen megegyezik Lukács fügefa-példázatával, csak a növény tér el.)
Ami meg terem azt megtisztítja hgy még többet teremjen.
"Ti már tiszták vagytok ama beszéd által amit mondtam nektek." (?)
Maradjatok a szetám tagjai és tartsátok be amit prédikáltam. Nélkülem nem érhettek el semmit! (mármint konkrétan a valása területéről beszél. Ami viszont evidencia, én viszont megspékeltem a modern vallásszónokok szóhasználatával ;-) )
Nélkülem tehetetlenek vagytok! (Na, kellett nekem igyekezni... Itt rögtön elköveti amit én csak viccből feltételeztem!)
Aki nem a szektám tagja az "elszárad mint a szőlővessző", összegyűjtik (-jük) őket és elégetjük! (A többinél füvet éget, de ez ne tévesszen meg senkit.)
Ha viszont behódoltok akkor kérjetek amit akartok, meglesz! (Akkor adj egy naaagy gyémántot. Francaba, megint nem működik!)
Terjesszétek az én atyám vallását! Legyen minél számosabb szektám tagsága!
Ahogy az Atya szeretett benneteket úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben! Tartsátok be amit parancsoltam! Akkor fogok csak örülni nektek! Azt parancsolom hogy szeressétek egymást ahogy én szeretlek benneteket! A legnagyobb szeretet az ha valaki életét adja barátjáért! (Értem inkább ne haljon meg senki. Ja, és ez Jézus ki-tudja-hányadszor-jelenti-szenvedéseit.) A barátaim vagytok ha mindenben engedelmeskedtek parancsaimnak! Nem hívlak többé benneteket szolgáknak, hiszen a szolgák nem tudják mit cselekszik az uruk, és én barátommá fogadlak benneteket! Nem ti akartatok engem, én erőltettem rátok magamat (= zsarnok hódító vagyok mint Hitler és Napóleon, meg a többiek). Én találtam ki ezt az egész rendszert, most pedig nyaljátok a talpamat ha jót akartok!("Hello, a nevem Jézus. Nagyon szeretlek titeket. Már akkor szerettelek benneteket mikor anyátok méhében megfogantatok és mindörökké szeretni is foglak. Meghaltam a kereszten értetek, annyira szeretlek bennneteket. Szövetségünk hosszú ideje alatt végig szerettelek benneteket. Minden imátokat megválaszolom szeretetemben. De ha nem estek térdre előttem és imádtok, ha nem ESZITEK MEG TESTEMET és ISSZÁTOK MEG VÉREMET, akkor ELÉGETLEK BENNETEKET ELKÉPZELHETETLEN KÍNOK KÖZEPETTE A GYEHENA ÖRÖKKÉ ÉGŐ LÁNGJAIBAN MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ, BWAH HA HA HA HA HA!" - na ja, a kereszténység központi üzenete.)
15.15: "mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek." (Tényleg? De csak egy fejezettel később, János 16.12-ben már ezt mondja: "Még sok mondandóm lenne nektek, de most el nem hordozhatjátok.")
Ha gyűlöl titeket a világ, akkor legyetek biztos benne hogy ezt a hitetek iránt való gyűlöletből teszik, nem a ti hibátok, hanem az övék!
Ha e világból valók volnátok, akkor szeretnének benneteket, de mivel nem szeretnek ez bizonyítja hogy nem e világból valók vagytok! (Nos, ez csúnya általánosítás. Másik oldalról pedig hülyeség, harmadszor epodig idióta továbbvitele a "ha én a sátántól lennék akkor a sátán önmagával meghasonlana és hogyan maradhatna meg akkor a sátán" gondolatnak.)
Emlékezzetek hogy azt mondtam, nem nagyobb a szolga az uránál. Aki engem üldöz titeket is fog, aki engem követ titeket is fog (mármint hogy a szektatársakban megbízhattok, na).
15.22: "Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük" (Akkor minek jöttél te gonosz seggfej??? Igenis azért hogy kárhozatba taszítsd a világot te szemét fasz!)
Aki engem (Jézust) gyűlöl, az gyűlöli az én Atyámat is. (Le a zsidókkal, úgy bizony!)
15.24: Lényegében ugyanazt tartalmazza mint a 15.22, csak itt cselekedetekről, nem szavakról van szó. És hozzáteszi: Ez azért lett így, hogy beteljesedjen a mondás amit megírtak az ő törvényükben (he? Kinek a törvénye? Csak a zsidók jöhetnek szóba, de akkor Jézus miért általánosságban beszél?): Ok nélkül gyűlöltek engem. (Na, az sem volt semmiféle jóslat. És még csak igaz sem.)
"Mikor pedig eljön majd a Vígasztaló, akit én fogok küldeni néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki a ti Atyátoktól származik, az tesz majd énrólam tanúbizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva énvelem vagytok." (Bármiről is legyen itt szó, a Szent Leleket úgy néz ki, Jézus fogja elküldeni. De nem úgy János 14.26 szerint, ami azt mondja az Úr fogja elküldeni (Jézus nevében).)


a százados szolgája
-------
Próbatétel a rómaiak részéről? Vagy az első római hívő legendája? Lukácsnál és Máténál a "hegyi/mezei beszéd" után történik meg, amivel úgy tűnik Jézus "példázatok Isten országáról" beszédét helyettesítették (ok: kicsicsázták), így én is eme beszédek után helyezem, lett légyen egyébként elég korán az evangéliumokban.
-------
Máté 8.5-13
Jézus a bélpoklos meggyógyítása után bement Kapernaumba. Ott egy százados ment oda hozzá, és arra kérte hogy szolgáját, aki "otthon" (a századosnál) gutaütötten fekszik és nagy fájdalmakat áll ki. (MEGJEGYZÉS: egy fordítási lehetőség a "szolga" helyett a férfi-élettárs (szexuális partner) kifejezés. Ha igen, akkor Jézusnak úgy tűnik semmi baja a homokosokkal. Bár az is igaz, hogy ez lett volna a tökéletes alkalom a rabszolgaság elítélésére - de azzal sincs baja.)
Jézus erre rögtön azt felelte, hogy megy és meggyógyítja.
De a százados közbevágott, hogy ő igazán nem méltó arra, hogy J. a házába menjen, elég ha pusztán szóban ad utasítást itt és most hogy gyógyuljon meg az illető. Elvégre nem járja hogy egy főrangú valaki mindent személyesen intézzen!
Jézus ezen ledöbbent (ezek szerint Jézus nem tud mindent? És vajon mit mond erre János 16.30, 21.17, 1Kor.2.2-3?), majd azt mondta a körülötte lévőknek (mentendő a helyzetet?): Na, ilyen hitet még Izráelben sem láttam (= egy zsidótól sem láttam). Hahh, mindenféle népek letelepednek majd Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában (mindíg kisbetű...), de "ez ország fiai" (= a zsidók) "pedig kivettetnek a külső sötétségbe, ahol lészen sírás és fogaknak csikorgatása". (Érdekes, de mi van a Róm.11.26-tal, amiben Pál azt állítja, egész Izráel (= mind a zsidók) megmenekülnek?)
Aztán a századoshoz fordult: Menj haza és legyen úgy ahogy hiszel.
A szolga pedig még abban az órában meggyógyult.

MEGJEGYZÉS: van néhány problémám Jézus "csodálatos" gyógyításaival, amit itt szeretnék megemlíteni. Először is tudjuk, hogy Jézusnak volt orvosi tudása, az egyik evangélium beszámolt róla, hogy doktoroktól tanult. Másodszor semmi olyat nem láttunk a betegségek gyógyításai között, ami valóban dacolna a természet törvényeivel: a test és a tudomány együtt sok dologra képes: visszadhatják egy vak látását, felgyógyulunk betegségekből. Aztán ott van az a dolog, hogy minden valamirevaló TV-prédikátor rendszeresen előad "csodás" gyógyításokat - akár TV-n keresztül, akár élőben. Nem kell ehhez más csak a jó öreg placebóhatás, pár hipochonder, meg néhány beépített ember akik segítenek a csalásban. Mi többet tud felmutatni Jézus? Semmit. Csodáit rendszeresen csakis hívői körében mutatja be, felfokozott izgalmi állapotukban, nagy tülekedés közepette. Senki nem vizsgálja a gyógyulások valódiságát, vagy azok hatástartamát - jelen esetben a gyógyulás vajon csak annyit tesz hogy elmúlt az illető rohama? Még a "feltámasztások" is beleillenek a bűvésztrükkkökbe, vagy a nép műveletlenségébe (az illető mélyen alszik, esetleg kábult, vagy pusztán újraélesztéssel még meg lehetett menteni).
Egyszóval: Jézus névleges csodái bár számosak, de korántsem olyan meggyőzőek, mint azt a hívők szeretnék.
-------
Lukács 7.1-10
Miután Jézus befekezte a mezei beszédet bement Kapernaumba.
Ott egy százados szolgája, aki "nagy becsben állt" nagyon beteg volt, úgy nézett ki, haldoklik.
Amikor ez a százados hallott Jézusról elküldte hozzá a zsidók véneit, hogy kérjék meg jöjjön el és gyógyítsa meg szolgáját.
Azok el is mentek Jézushoz, és mondták neki, hogy méltó az illető a segítségére, mert sokat tett a helybeli zsidóságért, még a zsinagógát is ő építtette.
Hát Jézus elment velük.
Már nem voltak messze, mikor a százados kiküldött elé néhány embert, mondván nem méltó ő arra hogy személyesen találkozzanak, épp azért nem ment el és kérte meg ő maga Jézust. Elég lenne ha csak szóban adna utasítást, rögvest meggyógyulna a szolgája. (Most vagy nem beteg a szolga - a zsidóhitű százados egy nemlétező csodatettet aggat Jézus nyakába -, vagy valami más suskus van itt. Mindenesetre a százados nem megy Jézus után, Jézus pedig az eset után rögvest lelép a városból, így nem meggyőző a történet.) Elvégre mégse járja, hogy egy főrangú valaki maga csináljon mindent személyesen!
Jézus tisztára ledöbbent, odafordult a mögötte jövőkhöz és azt mondta: Na, ilyen hitet még Izráelben semláttam! (= a csupa zsidók lakta terület?)
És mikor a küldöttek visszatért eka házba a szolgát már gyógyultan találták. (Érdemes megjegyezni, hogy itt Jézus egy árva szóval nem utal arra hogy bármi köze lenne e "gyógyuláshoz".
-------
János 4.46-54
Samária után Jézus ismétKánába ment - ahol a vizet borrá változtatta.
Kapernaumban pedig volt egy "királyi ember" akinek fia beteg volt.
Ez, amkor hallotta hogy Jézus Júdeából Gelileába érkezett elment hozzá és kérte, menjen el hozzá és gyógyítsa meg a fiát (miért a fia? Ezek szerint kényelmetlen volt az utalás a meleg párra? és valós?), mert az már halálán volt. (= nagyon beteg, akit gyógyíthatatlannak ítéltek)
Jézus erre azt mondta, hogy hahh! Kát belétek a csoda!
De a "királyi ember" csak erősködött, mondván Jézus nélkül meghal a gyereke.
Jézus erre azt mondta, menjen onnan, a fia él. Az hitt neki, így elment. (Milyen igaz: a gyerek még csak haldoklott, nem pedig meghalt.)
Ahogy az ember ment vissza a szolgái elémentek, és mondták hogy a fia él. (= még nem halt meg?)
Kérdezte erre az ember, mikor lett jobban a kölök, azok mondták, hgy "tegnap hét órakor" ment le a láza.
Apuci erre úgy számolta, kb. ekkor volt Jézusnál. Volt nagy "istenműve".
Ez volt a második csoda ("jel") amit Jézus tett, akkor történt mikor Júdeából Galileába ment.


a naini feltámasztás
-------
Lukács 7.11-17
Másnap (a százados szolgájának meggyógyítása után) - fogadok Lukács csak még egy csodát akart, mert az ő korában már nem számított olyan izgalmasnak hogy egy római kéri Jézus segítségét - Jézus elment egy Nain nevű városba. Ahogy egyre közelebb ért a város kapujához épp egy halottat vittek ki rajta: egy anya - aki ráadásul özvegyasszony (érdekes, mennyire megnő a nők szerepe az ÚjSzövetségben) - egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság ment velük.
Látván őt (az asszonyt) az Úr (jobban mondva Jézus) megkönyörült rajta, és azt mondta neki: Ne sírj. Azzal oda ment, megérintette a koporsót, az azt cipelők meg megálltak. Erre Jézus azt mondta: Ifjú, azt mondom neked, kelj föl! - és a halott felült és szólásra nyitotta száját (Braaaaain!), Jézus meg átadta az anyjának.
Mindenki megijedt és elkezdett imádkozni (Istenhez), mivelhogy úgy gondolták nagy próféta tettét látták saját szemükkel, meg hogy Istenműve.
El is terjedt Jézus híre szerte Júdeában és az a körül való "minden" tartományban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése