2009. szeptember 9., szerda

A csodaidők sorrendje - frissítés

Most nem a fejlécek alapján dolgoztam, hanem átfutottam az egész hóbelevancot. Sajna a színezést nem adhatom vissza ami nagy kár, de így is elég jól láthatóak dolgok. Sajna olyasmi nem, hogy pl. Lukácsnál Péter nem a vizen jár hanem halat fog, de hát sajna jelenleg ennél nem vagyok képes többre.
A tagolás úgy alakult ki, hogy először Jánost Lukács mellé raktam, de abból nem sült ki túl sok jó. Aztán meglett Márk, és széthúztam a dolgokat (0-ákat használva térkitöltőnek) hogy az azonos történetek ha lehet egymás mellé kerüljenek (mert a sorrend több helyütt ugyanaz). Ez nagyon szép mintát adott, bár látszottak a nyilvánvaló hülyeségek egyes evangéliumokon belül.János
kánai menyegző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a templom megtisztítása
Jézus a templomban beszélget nikodémusszal
Jézus Júdeába megy és keresztel Keresztelő Jánossal együtt
Jézus Galileába megy Samarián keresztül, Sikár városa.
Jézus ismét Galileában van, Kanában. Meggyógyítja a százados szolgáját (távgyógyítás)
Jézus Jeruzsálembe megy, a Bethesda-tónál egy 38 éve beteg embert gyógyít meg
Jézus veszekszik a zsidókkal a szombati gyógyítás miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jézus megvendégel 5000 férfit, át a galileai tengeren, Tiberiáson túl
Jézusék hajón mennek Kápernaumba, Jézus sétál a vizen
"az én húsom és vérem"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Péter
Jézus Galileában, a júdeaiak meg akarják ölni amit nem szeretne, a tanítványok elmennek Jeruzsálembe húsvétra, Jézus mégis utánukmegy, megvádolják hogy az ördög által teszi amit tesz, Nikodémusz
az vesse rá az első követ...
Jézus kijelenti, hogy ő a világ világossága
a zsidók nem ismerik el Jézust
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
egy születésétől fogva vak meggyógyítása, amit a farizeusok kivizsgálnak
a jó pásztor és a jó juhkezelés
beteg Lázár, meghal, Jézus feltámasztja Bethániában
a főpapok közhírré teszik, hogy Jézust meg kell ölni
0
0
Jézus lábát megkenik Bethániában, Júdás morog a pénz miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bevonulás Jeruzsálembe


Lukács
Jézus Kapernaumban, megnémít és kiűz egy ördögöt
Péter napa és elnémít egy csomó ördögöt
a Genezáreti tó partján Péter halat fog
Jézushoz egy nagyon poklos ember jön, azt meggyógyítja, de megtiltja hogy beszéljen róla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a tetőről leeresztett gutaütüttet meggyógyítja Jézus, veszekszika farizeusokkal a gyógyításon
Máté
miért nem böjtölnek Jézus követői
húsvét szombat, veszekedés a zsidókkal a szombati ügyködés miatt
0
a 12 tanítvány kijelölése
mezei beszéd
Kápernaumban meggyógyítja a százados szolgáját
Nainban feltámasz valakit
Keresztelő János követei
kencét ken egy nő Jézus lábaira
magot vetni
0
felebarátok
0
Jézusék hajóznak, vihar jön, Jézus elállítja
Gaderénusok tartománya (szemben Galileával), Légió és a disznók (= Tibériáson túl)
Jézus feltámasztja Jairus lányát és meggyógyítja a vérfolyásos nőt aki titokban megérinti
0
Jézus kiküldi a 12 tanítványt
0
Jézus megvendégel 5000 férfit Bethsaidában
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Péter
0
0
Jézus arca ragyog
az epilepsziás kisfiúból ördögűzés
0
0
a tanítványok rangvitája
Jézus Jeruzsálembe indul Samárián keresztül
ki lehet Jézus követője
70 tanítvány kiküldése
Jézus hálaimája
az irgalmas szamaritánus
Mária és Mártha
Jézus imádkozni tanít
Jézus meggyógyít egy némát ördögűzéssel, megvádolják, hogy ördög által teszi amit tesz
Jónás jele
Jézus egy farizeusnál eszik, Jézus szidja az anyjukat
Jézus sokezres tömeg előtt szónokol
Jézus szombaton meggyógyít egy 18 éve beteg nőt egy zsinagógában
Isten Országa, példázatok
Heródes meg akarja öletni Jézust
egy vízkóros meggyógyítása szombaton
a jó pásztor és a juhokkal való bánás
a hamis sáfár
Lázár a koldús
botránkozá, hit, megbocsátás, cselekedetek
0
0
tíz bélpoklos útban Samárián keresztül Jeruzsálembe
Isten Országa, leírás
a hamis bíró és az özvegy
Jézus és a kisgyerekek
a gazdagok, a teve és a tű
0
Jézus megint indul Jeruzsálembe
0
Jerikónál egy vak koldúst gyógyít meg
Zákeus Jerikóban felmászott a fára
gírák példája (a 10 pénz)
bevonulás Jeruzsálembe


Márk
Jézus Kapernaumban, megnémít és kiűz egy ördögöt
Péter napa és elnémít egy csomó ördögöt
0
Jézus meggyógyít egy bélpoklost, megtiltja hogy beszéljen róla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a tetőről leeresztett gutaütüttet meggyógyítja Jézus, veszekszika farizeusokkal a gyógyításon
Máté
miért nem böjtölnek Jézus követői
kalásztépés, gyógyítás szombat, veszekedés a farizeusokkal
Jézus meggyógyít egy ördöngöst, elnémítja az ördögöt
a 12 tanítvány kijelölése
Jézus meggyógyít egy némát ördögűzéssel, megvádolják, hogy ördög által teszi amit tesz
0
0
0
0
0
0
felebarátok
Isten Országa, példázatok
Jézusék hajóznak, vihar jön, Jézus elállítja
Gaderénusok tartománya (szemben Galileával), Légió és a disznók (= Tibériáson túl)
Jézus feltámasztja Jairus lányát és meggygyítja a vérfolyásos nőt aki titokban megérinti
Jézust megvetik Názáretben.
Jézus kiküldi a 12 tanítványt
Keresztelő János lefejezése
Jézus megvendégel 5000 férfit Bethsaidában
Jézusék hajón mennek Bethsaidába, Jézus sétál a vizen
Jézus és a farizeusok, Jézus szidja az anyjukat
a kananeus asszony lányának meggyógyítása, távgyógyítás
4000 férfi megvendégelése
óvás a farizeusoktól és Heródestől
Jézus Bethsaidában, szembeköpéssel vakot gyógyít
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Péter
Jézus először jelenti szenvedéseit
0
Jézus arca ragyog
az epilepsziás kisfiúból ördögűzés
Jézus másodszor jelenti szenvedéseit
0
a tanítványok rangvitája
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
botránkozás, alázatosság, kicsinyek gondja
0
0
válás
0
0
Jézus és a kisgyerekek
a gazdagok, a teve és a tű
0
Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
Zebedeus fiai
Jerikónál egy vak koldúst gyógyít meg
0
0
bevonulás Jeruzsálembe


Máté
Jézus Kapernaumban
hegyi beszéd
0
Jézus meggyógyít egy bélpoklost, megtiltja hogy beszéljen róla
a százados szolgája
Péter napa
0
0
0
0
0
0
0
Jézus két tanítványt eligazít
Jézusék hajóznak, vihar jön, Jézus elállítja
Gaderénusok tartománya (szemben Galileával), Légió és a disznók (= Tibériáson túl)
a tetőről leeresztett gutaütüttet meggyógyítja Jézus, veszekszika farizeusokkal a gyógyításon
Máté
miért nem böjtölnek Jézus követői
Jézus feltámasztja Jairus lányát és meggygyítja a vérfolyásos nőt aki titokban megérinti
Jézus meggyógyít két vakot és egy néma ördöngöst, megvádolják, hogy az ördög által teszi
a 12 tanítvány kijelölése
0
0
0
Keresztelő János követei
Jézus hálaimája
kalásztépés, gyógyítás szombat, veszekedés a farizeusokkal
Jézus meggyógyít két vakot és egy néma ördöngöst, megvádolják, hogy az ördög által teszi
felebarátok
Isten Országa, példázatok
0
0
0
Jézust megvetik Názáretben.
0
Keresztelő János lefejezése
Jézus megvendégel 5000 férfit Bethsaidában
Jézusék hajón mennek Bethsaidába, Jézus sétál a vizen
Jézus és a farizeusok, Jézus szidja az anyjukat
a kananeus asszony lányának meggyógyítása, távgyógyítás
4000 férfi megvendégelése
Jézus egy farizeusnál eszik, Jézus szidja az anyjukat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Péter
Jézus először jelenti szenvedéseit
0
Jézus arca ragyog
az epilepsziás kisfiúból ördögűzés
Jézus másodszor jelenti szenvedéseit
templomadó (Péter nagy fogása?)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
botránkozás, gyermeki lelkület
a kulcsok hatalma
békülékenység és az adós példázata
válás
0
0
Jézus és a kisgyerekek
a gazdagok, a teve és a tű
a szőlőmunkások példázata
Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
Zebedeus fiai
Jerikónál két vak koldúst gyógyít meg
0
0
bevonulás Jeruzsálembe

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése