2009. szeptember 19., szombat

A gyorsétkezdék bosszúja

Kevés olyan történet van a "csodálatos időkben" amik mind a négy evangéliumban megvannak, ráadásul pedig kronológiailag is egymás mellé illeszthetők a közölt sorrend szerint. Mi több, igazából csak három van: az 5,000-ek megvendégelése, Péter nagy vallomása és a Bevonulás Jeruzsálembe.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

A vihar lecsendesítése
------
Márk 4.35-41
Miután Jézus elmondta a példázatokat isten országáról mikor beesteledett azt mondta atanítványoknak: Menjünk át a túlsó partra.
Így hát elküldték az összegyűlt tömeget, majd kihajóztak több másik hajóval együtt.
De akkor feltámadt a szél, a hullámok átcsaptak a hajó oldala felett, félő volt hogy elmerülnek.
Jézus ezenközben a hajó hátuljában egy "fejlajon" (= párna? kötélköteg? valami matrac?) aludt. Fölkeltették: Mester, hát nem érdekel hogy mindjárt végünk?
Erre Jézus felkelt, leszidta a szelet és a tengert. Mindegyik abba is hagyta amit csinált.
Aztán a tanítványokhoz fordult: Mit vagytok úgy berezelve? Talán nem hisztek?
Azok meg megijedtek, hiszen ki ez hogy engedelmeskedik neki a szél és a tenger?
------
Máté 8.23-27
Jézus Péter apósának meggyógyítása után hajóra szállt tanítványaival egyetemben. Közben felcsaptaka hullámok, hogy szinte felborították a hajót, viszont Jézus aludt. (Mi ő, Jónás?)
A tanítványok mentek és felkeltették Jézust, mondván mentse meg őket, különben mind ottvesznek.
Erre felkelt Jézus nagy morcosan: Hahh, kishitűek!
Kiment, aszondta a tengernek: Mi a faszt képzelsz magadrtól, már aludni sem lehet?!?
Rögtön csend lett.
Az emberek csodálkoztak hogy hát ezt meg hogy.
------
Lukács 8.22-25
Egy nap (a történet közvetlen azután van, hogy Jézus megtagadta a családját) Jézus a tanítványaival egy hajón utazott. Jézus azt mondta a tanítványoknak, irány a túlpart. Azzal elindultak.
A hajóút alatt Jézus elaludt, ellenben a szél feltámadt, a hajó megtelt vízzel.
Erre a tanítványok gyorsan felkeltették Jézust, mire Jézus leszidta a szelet ami erre elcsendesedett.
Aztán a tanítvnyokhoz fordult: Hát hol van ilyenkor a hitetek? (Köszönjük szépen, de a valóság erősebb.)
Azok összenéztek őszinte félelemmel (evidensen azt gondolták, ez meghibbant), hiszen ki parancsolhatna a szélnek és a víznek? (Bizonyos határokon belül már megy az emberiségnek... Mára...)

A Láthatatlan Légió
------
Márk 5.1-21
Jézusék végül elértek a szemben lévő partra, a Gadarenusok földjére.
Ahogy lementek a hajóról egy ember ment azonnal Jézus elébe a sírboltokból (miért egy nyamvadt temetőnél kötöttek ki?) akiben tisztátalan lélek volt. Ez ott lakott a sírok között, mert már kiláncolni sem lehetett. Sokszor megkötözték ugyan, de folyton összetörte a láncokat, így nem tudták megfékezni.
Így a hegyeken és sírboltokban bóklászott és kövekkel vagdosta magát.
De mikor távolról meglátta Jézust gyorsan odafutott hozzá és leborult előtte. Fennhangon ezt mondta: Mi dolgom veled Jézus, a magasságos Istennek fia? (melyik isten?) Az Istenre szerítelek ne kínozz engem.
Erre Jézzus megkérdezte, hogy hívják.
Az azt felelte: "Légió, merthogy sokan vagyunk." (tudathasadásos elmezavar?)
Nagyon kérte Jézust, hogy ne küldje el arról a vidékről.

Volt egy nagy disznónyáj éppen a hegynél. legeltek.
Az ördögök pedig arra kérték Jézust mind, hogy küldje őket a disznókba.
Jézus nyomban engedélyezte a dolgot. A tisztátalan lekek pedig kimentek, bementek a disznókba, a nyáj pedig berohant a tengerbe - mind a 2,000 malacka belefulladt a vízbe. (Hát ennyit az állatok jogairól. Jut eszembe, eztán mi történt az ördögökkel?)

A kondások meg elvitték az eset hírét szerte a településekbe nyakukba kapva a lábuk. A népek meg futottak ki megnézni mi történt. (Nem csoda, most veszett oda a megélhetésük. Nem lopás ez valahol véletlenül?)
Mentek Jézushoz, ahol viszont látták, hogy az ördöngösnek most nem mutatja a tüneteit, hát megijedtek. (Ja, ha ez odatelepszik hamarosan nem marad állat a környéken: egy ördöngösért 2,000 disznó... nem igazán éri meg, vagy igen?)
A frissen érkezetteknek az eset szemtanúi elmesélték hogy, s mint esett.
Az emberek végül megkérték Jézust, lesz szíves távozni még a környékükről is.
Jézusék vissza is mentek a hajóra, az ördöngös meg kérte, had mehessen velük.
Jézus azonban nem engedte, inkább arra utasította menjen haza és mesélje el mindenkinek milyen fasza gyerek is ő (Jézus).
Az ment is, és Tízvárosban mesélte a történetet, amit mindenki csodálkozva fogadott.
Jéus pedig megint átment a túlpartra (teht vissza ahonnan jött?) és megint nagy tömeg gyűlt össze hozzá a tenger mellett.
------
Máté 8.28-34
Mikor elérték a túlpartot, a Gadarénusok tartományát két ördöngös jött ki Jézus elébe a sírboltok közül. Annyira "kegyetlenek" voltak, hogy senki nem mert közlekedni azon az úton.
Azt kiabálták: mi közünk hozzá Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt megkínozz minket?

A távolban egy disznócsorda legelészett. Az ördögök azt kérték, ha már egyszer kiűzi őket, engedje meg nekik Jézus, hogy azokba menjenek.
Jézus beleegyezett, a nyj meg berohant a tengerbe és mind megfulladtak a röfik.

A kondások elszaladtak, bementek a városba, és jelentették mi történt, beleértve ami az ördöngösökkel történt.
Az egész város kiment erre Jézus elé, és mihelyst meglátták kérték hogy húzza el a belét (amíg jól van dolga).
------
Lukács 8.26-39
Jézusék áteveztek a Gaderénusok tartományába, ami Galileával átellenben van (miután Jézus szakított a családjával).
Kimentek "a földre" és jött a városból egy ember, akiben régóta ördögök voltak, tök pucéran mászkált, nem házban hanem a sírok között lakott.
Mikor meglátta Jézust a lábai elé borult és azt mondta: mi közöm hozzád Jézus, "felséges Istennek Fia"? Kérlek ne bánts!
Ugyanis Jézus máris megparancsolta a tisztátalan léleknek hogy menjen ki az emberből. Ugyanis gyakran rájött erre a dili, és olyankor leláncolták, de az eltépte a köteleit és a "pusztába" szaladt.
Megkérdezte erre Jézus, mi a neve. Az pedig azt felelte Légió, mivel sok ördög van benne.
Kérték, hogy ne parancsolja hogy a mélységbe menjenek.

Volt pedig egy nagy disznónyáj a hegyen, legeltek. Arra kérték jézust hogy azokba menjenek. Jézus megengedte nekik.
Az ördögök kimentek az embereből, bementek a disznókba, azok berohantak a tengerbe és mind megfulladtak.
A pásztorok rögtön elrohantak és vitték a hírt a környező településekbe.
Onnan kijöttek megnézni mi történt. Mikor odaértek Jézushoz annál ott volt teljesen normálisan az az ember - erre megijedtek.
Elmondták nekik itt is, hogyan "szabadult meg" az ördöngös.
Kérték pedig hogy Jézus takarodjon a Gadareusok területeiről, és Jézus visszament a hajóba.
Az egykori ördöngös meg kérte Jézust had maradjon velük, de Jézus azt mondta maradjon ahol van, menjen haza, és mesélje el mindenkinek a történetet (ha már Jézust kidobták, akkor valaki más prédikáljon helyette, mi?). Az pedig ment és elmondta mindekinek milyen nagy dolgokat tett vele Jézus.


Jairus lánya és a vérfolyásos asszony
------
Márk 5.22-43
A Légióval történt találkozás után Jézushoz, ahogy ott volt a tengerparton visszahajózva a Gadarenusoktól a zsinagóga vezetőinek egyike, bizonyos Jairus odament Jézushoz, és mikor elé ért a földre vetette magát. Könyörgött neki, hogy menjen vele, mivel lánya halálán van, és gyógyítsa meg kézrátétellel.
El is indultak, de a tömegtől alig tudtak haladni.
És volt köztük egy asszony, aki 12 év óta "vérfolyásos" volt. (Bármit is jelentsen az. Ha azt, hogy rendszeresen menstruál, akkor ez a sztori nem csoda, hanem őrültség.) Sok orvostól sokat szenvedett, minden vagyonát kezelésekre költötte, de semmit nem javult az állapota, sőt: egyre rosszabbul lett. (= az orvosok csak kellemetlen dolgokat művelnek, amik kizárólag ártanak neked. Kerüld el őket.)
Halott Jézusról, ezért eljött, és a tömegben mögékerülve hozzáért annak ruhájához, mivel azt gondolta, ha legalább megérintheti rögtön meg fog gyógyulni. Rögvest érezte is, hogy úgy is lett. (Látod: az orvostudomány mindenestül felesleges, azon felül hogy káros.)
Jézus azonban rögtön észrevette, hogy "isteni erő áramlott ki belőle" (ja, mocskos nők, kiszívják belőled az életet!), rögtön megprödült és kérdezte, ki nyúlt a ruhájához?
A tanítványok rögtön noszogatni kezdték, hogy kurva sokan vannak körülöttük, mind tülekszik, hát hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni?
Az asszony azonban tudta ám hogy róa van szó, rettegve leborult Jézus lábaihoz és mindent bevallott.
Jézus: Na jól van, rendbe' van, húzzá' innen.

Az incidens alatt jöttek a zsinagógából, és jelentették hogy a lányka meghalt, nem kell tovább jönni.
Jézus azonban azt mondta a zsinagóga fejének, hogy: Nyugi, csak higgy!
Azzal mindenkit visszaparancsolt, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak (aki Jakab testvére) engedte meg hogy továbbmenjenek vele.
Amikor odaértek a zsinagóga vezetőjének házához már ment a nagy sírás-rívás. (ez akkoriban tradíció volt, mint a húsvéti locsolkodás)
Jézus bement, és azt mondta mindnekinek, hogy elég a sipákolásból, a gyerek csak alszik.
Mindneki jól kinevette, mire ő kiküldte mindegyiket (biza, a fránya "negatív kisugárzás", az!). A gyerek szüleivel és a 3 tanítvánnyal bement oda ahol a gyerek feküdt. Megfogta a gyerkőc kezét, és azt mondta neki: "Talitha, kúmi", ami azt jelenti: leányka, neked mondom kelj föl!
A lányka pedig felkelt és járt. (Mi ez, zombi?) "Mert" 12 éves volt. mindenki csodálkozott. (Én azon, mit indokol az, hogy 12 éves?)
Jézus szigorúan meghagyta hogy (ami odabent történt) ne beszéljenek, meg hogy adjanak a gyereknek enni.
------
Máté 9.18-26
Alig fejezte be Jézus annak kifejtését miért nem böjtölnek az ő tanítványai egy főember ment oda hozzá és borult le elé ezt mondva: Lányom épp most halt meg, de gyere, tett rá a kezed és újra élni fog.
Jézus ment utána tanítványaival együtt.
Egy asszony aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett hátulról megközelítette és megérintette ruhája szélét, mert azt gondolta, ettől meg fog gyógyulni.
Jézus ekkor megfordult, és mondott pár bíztató szót. Az asszony meg meggyógyult.
Jézus odaérve a főember házához nagy tömeget látott és sípolókat. Azt mondta nékik menjenek onnét, mert a lány nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették.
Végül eltávolították a sokaságot, Jézus pedig bement megfogta a gyerek kezét, az meg felkelt. (Az Ap.Csel. 26.23 szerint az első aki feltámadt Jézus volt. Piha!)
Rögtön híre is ment az esetnek az egész tartományban.
------
Lukács 8.40-56
Mikor Jézus visszatért a Légióval való találkozásból a nép örömmel fogadta, hiszen várták vissza.
És eljött egy ember, bizonyos Jairus, a zsinagóga feje. Térdre esve Jézus előtt kérte, hgy menjen a házába (Jairuséba), mert egyszem 12 esztendős lánya haldoklik.
Ahogy mentek elig tudtak haladni a tömegtől.
A tömegben egy asszony, aki 12 esztendő óta (12, 12 - erősen valószínű hogy ez egész mese ilyen részletekkel)bár minden vagyonát orvosokra költötte mégsem gyógyult meg vérfolyásából.
Hátulról megközelítette Jézust és megérintette ruháját - és rögvest el is állt vérének folyása. (12 éven keresztül egyfolytában vérzett????)
Jézus megkérdezte, vajon ki nyúlt hozzá. mindenki tagadott. Végül a tanítványok Péterrel az élen elkezdték magyarázni neki, hogy ekkora tömegben az lenne a csoda ha senki nem érne hozzá, de Jézus rávágta, hogy úgy illette őt valaki, hogy "erő ment ki tőle" (Jézusból). (Azt meg tudja a franc, hacsak Jézus varázslatait nem kísérte a Hollywoodi villámeffekt.)
Na, az asszony tudta hogy lebukott, reszketve előállt, hogy na, most mi lesz. Térdre esve mesélte, hogy ő igazán, éppencsakhogy hozzáért, és máris meggyógyult, ehe, ehe.
J: Oké, jólvan, húzzál innen. (A konkrét mondat azt sugallja a betegségek csak az elégtelen hit következménye. Bármilyen orvosi tudományág teljességgel felesleges.)
Még be sem fejezte azonban a mondatot egy ember ért oda a zsinagógából, és közülte Jairussal hogy a lána meghalt, hagyja békén Jézust.
Jézus viszont azt mondta Jairusnak, hogy higgy, és életben marad. (Csakhogy már meghalt... Vagy nem?)
Bement Jézus a házba. Csak Pétert, Jakabot és Jánost, meg a leányzó szüleit engedte be magával.
Akik meg sírtak azoknak azt mondta, a lány csak alszik, nem halt meg.
Kinevették Jézust, hiszen tudták hogy a lány halott.
Jézus mindenkit kiküldött (zavaros ki van bent és ki kint), megfogta a lányka kezét és azt mondta: "Leányzó kelj fel!"
És "visszatért annak lelke", azonnal felkelt, jézus pedig utasításba adta hogy adjanak neki enni (a lánynak).
A szülők nem győztek csodálkozni, Jézus pedig rájukparancsolt, hogy ne beszéljenek erről senkinek.


Jézust megvetik szülő(?)városában
------
Márk 6.1-6
Jézus elment (Jairus lányának gyógyítása után) "az ő hazájába", tanítványai vele tartottak.
Szombaton pedig tanítani kezdett a zsinagógában, viszont sokan akik hallották csodálkoztak, hogy ez meg honnan tud ilyeneket? "És mely bölcsesség az, ami adatott adatott néki, hogy íly csodák történnek általa?" - mégis miféle csodák? Csak beszél. Már az is csoda??
Hiszen ez az az ácsmester (a legrégebbi tekercsek szerint itt "az ácsmester fia" szerepel. Ez az egyetlen versszak amúgy ami Jézusra mint ácsmesterséget ténylegesen űző személyről beszél.), Mária fia, a Jakab, Józsé, Júdás és Simon testvére! (Jézusnak egyértelműen voltak fiú testvérei.) Meg itt vannak a lánytestvérei is!
Tisztára fel voltak háborodva.
Jézus erre azt mondta, hogy hahh, a prófétákat saját hazájukban és saját családjukban úgyse ismerték el soha.
Nem is tudott ott csodákat tenni (de ha Jézus = Yahwe és Jehova mindenható, akkor nem Jézus is mindenható kellene legyen? Máté 28.18 szerint igen de itt egyértelműen nem.), csak pár beteget gyógyított meg kézrátétellel.
Jézus teljesen meg volt döbbenve hogy nem hisznek benne. Végül körbejárt a falvakban "tanítva".
------
Máté 13.53-58
Mikor Jézus befejezte a példázatokat isten országáról odébbált. "Hazájába" ért, és tanította az ottaniakat a zsinagógában, azok meg sugdolóztak, hogy honnét veszi ez a bátorságot hogy tanítson és "csodákat" mutasson be? (szóval ez olyan standard bűvésztrükk volt mint manapság...) Nem az ácsmester fia ez? (= nem lévita származású)? Nem Máriának hívják az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? Meg itt laknak a nőnemű testvérei is! Honnan veszi akkkor ez...?!
Kitört a felháborodás. (Az emberek, akik igazán ismerték Jézust, nem csak futólag, hittől elvakulva, tömegben pár percre messziről látták, hanem együtt laktak vele hosszú évekig!)
Jézus erre úgy reagált, hogy közölte, a nagy prófétákat sosem ismeri el aki közelről ismeri őket. (Talán mert ismerik mint a rossz pénzt, meg a trükkökbe is bepillantásuk volt...?)
Nem is produkálta ott magát sokat a hallgatóság hitetlensége miatt. (Így van: ha a közönség kritikusan figyel, a bűvésznek mindíg nehéz dolga van.)
------
Lukács 4.16-30
Aztán (miután megkeresztelték) elment Názáretbe ahol felnőtt, és ment ahogy szokott a zsinagógába szombaton felolvasni. (állva tette, ami érdekes kultúrtörténeti adalék)
Ésaiás próféta könyvét adták neki, amit ott nyitott ki ahol ez van írva: Ésaiás 61.1-2 - csakhogy Jézus a felolvasást is elbassza. Kihagyja a bosszúállásról szóló részt, ellenben hozzárakja a maga kitalált vakokról szóló frázist.
Azzal becsukta a könyvet és visszaadta a "szolgának". A zsinagógában mindenki Jézusra figyelt.
Ő pedig beszélni kezdett: "Ma teljesedett be az írás" - hoppá, hiszen amit felolvasott nem is volt prófécia!
Erre mindenki azt kérdezgette egymástól: Te, ez nem a József fia?
Jézus: Hahh, biztos a Kápernaumban tettdolgok megismétlésére vártok. (? ez alatt mit érthet?) Hát abból nem esztek, mert "egy próféta sem kedves az ő hazájában". Pl. Illés mikor az özvegyasszonynál volt, az sem a saját otthonában volt. (Érdekes hogy Jézus megadja az Illés okozta éhínség hosszát, míg az eredeti történet - 1 Királyok 17.1 - erről nem mond semmit.) Vagy az a bélpoklos, akit Illés meggyógyított, az is külföldi volt!

Na erre kitört a felháborodás, és Jézust úgy ahogy volt kidobták a városból. Le akarták dobni a hegyről amire a város épült, de Jézusnak sikerült kicsúsznia a kezükből a nagy kavarodásban.
------
János 4.39-45
Amkor Jézus Sikárban (Samaria területe) járt és vizet húzatott magának a samariai nővel abból a városbnól sokan hittek Jézusban (samaritánusok!) az asszony beszámolóját hallva, aki azt mondta "mindent megmondott nékem amit cselekedtem". (Valójában csak annyit, hogy hányszor volt férjnél - ha egyáltalán -, de hagyjuk.)
Ezért a samaritánusok odamentek Jézushoz és kérték, hogy karadjon náluk. Jézus engedett kérésüknek, és ottmaradt két teljes napon át. (Lukács 9.52-53 szerint a samaritánusok nem foglakoztak Jézussal. Most melyiknek higgyünk?)
És még többen hittek (Jézusban) miután személyesen ishallották amit mond.
Mondták is az asszonynak: többé nem azért hiszünk mert azt mondtad, hanem mert magunk bizonyosodhattunk meg a dologról, így most már tudjuk hogy tényleg ő a "világ üdvözítője", a krisztus.
A két nap elteltével pedig Jézus Galileába ment. Jézus maga bizonyította hogy a prófétákat nem ismeri el aját hazájuk.
Mikor aztán bement Galileába befogadták őt a galileaiak, mert látták mindazt amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, hiszen ők is elmentek arra az ünnepre.
------
János 7.14-32
(l. feljebb)


Keresztelő János kivégzése
------
Márk 6.14-29
Heródes is hallott a mostanra közismert Jézusról (e történet kkor kerül említésre, miután Jézus kiküldte a 12-t), és nagyon csodálkozott mi folyik itt; csak nem Keresztelő János támadt fel a halálból?
Némelyek azt mondják róla, Illés ő; mások hogy egy próféta,de legalábbis valami olyasmi.
Heródes azon a véleményen volt, hogy az általa lefejezett Keresztelő János az. (Jobban mondva egy követője, nem? Amúgy az emberek tudták hogy nézett ki Keresztelő János - miért hitték hát azt, hogy Jézus az? Miért e nagy egyet nem értés? Miért higyjünk el ezek után bármit is? És hogy higyjük el az állítást miszerint Heródes azt hitte Jézus azonos a kivégzett Keresztelő Jánossal, ha Lukács 9.9 az ellenkezőjét mondja?)
Történt ugyanis hogy Heródes börtönbe vettette Heródiás kérésére, aki Fülöpnek (aki Heródes testvére) felesége, akit Heródes elvett feleségül. (hehh, Róma :-) )
Történt ugyanis, hogy Keresztelő János azt mondta Heródesnek, hogy nem illendő hogy a testvére feleségével él együtt. ezen berágott Heródiás, de nem volt módja kivégeztetni, mert Heródes "félt" Keresztelő Jánostól, mivel szent embernek tartotta. (Vagy legalábbis a nép, és ugye a politikai nyomás az politikai nyomás.)
Ám eljött Heródes születésnapja, amin nagy lakomát adott mindenféle előkelőségnek. ezen lakomán Heródiás lányatáncolt, és nagyon tetszett az előadása Heródesnek és a vendégeknek, ezért Heródes azt mondta neki, kívánhat bármit, ő teljesíti.
A fruska kiment, megkérdezte anyucit mit kérjen, az meg mondta neki, hgy Keresztelő János fejét.
A lány visszasietett és közölte a kívánságot: hogy kéri K. János fejét egy tálcában.
Király bácsinak nem tetszett a dolog, de a vendégek miatt nem térhetett ki a dolog elől, azonnal kiküldte a hóhért.
Az pedig ment és lefejezte a börtönben lévő K.J-t, hozta a fejet egy tálban és odaadta a lánynak, az meg az anyjának.

Amikor a dologról értesültek a tanítványok (K. Jánoséi) elmentek a tesért, amit sírba tettek.
------
Máté 14.1-12
"Abban az időben" (a történet Jézus Názáretbeli bukása után van iktatva) Heródes negyedes fejedelem hírét vette Jézusnak. Azt mondta a pletykák hallatán szolgáinak, hogy ez Keresztelő János, ő támadt fel a halálból (legalábbis a tanai, nem?), ezért van akkora bázisa.

Történt ugyanis hogy anno Heródes elfogatta Keresztelő jánost és láncra verve tömlöcbe vetette Heródiás kérésére, aki Fülöpnek (aki Heródes testvére volt) felesége volt.
Ugyanis K. János azt mondta Heródesnek, hogy nem szabad Heródiással élnie.
Meg akarta ő ugyan öletni (Heródes), de félt mit szólna a plebs, aki K.J.-t prófétának tartotta.

Ellenben mikor Heródes szletésnapja volt Heródiás lánya is táncolt az ünnepságen ami úgy megtetszett Heródesnek, hogy megesküdött, bármit kér, azt teljesíti neki.
A lány végül anyja rábeszélésére egy tálban kérte Keresztelő jános fejét.
A király ugyan "elszomorodott", de a vendégek miatt nem vonhatta vissza ígéretét - meg hát meg is esküdött -, így kiadta a parancsot, K.J-t lefejezték a börtönben, a fejét odaadták egy tálban a lánynak, aki odaadta az anyjának
K.J. tanítványai pedig eljöttek, elvitték és eltemették a testét, majd elmondátk az egészet Jézusnak.
------
Lukács 9.7-9
Meghallotta Heródes negyedesfejedelem a Jézusról keringő híreket (a történet a 12 kiküldése után kapott helyet), és zavarban volt, mivel a pletykák szerint akiről szó volt az a feltámadt Kerezstelő János. Heródes hihetetlennek találta az ötletet, hiszen ő maga fejeztette le Keresztelő Jánost. De akkor ki lehet a szóban fogó személy, törte a fejét. Erőfesztíéseket tett hogy saját szemével láthassa az illetőt.
------
Lukács 3.18-20
Keresztelő János még anno akkor beszélt Heródes dolgairól, mikor még Jézus meg sem kerezstelkedett. akkor nyilvánosan szidta Heródest többek között Heródiással folytatott viszonáért (aki Heródes testvérének, Filepnek felesége volt) keresztelő körútja során.
Az meg "még azzal tetégzte gonoszságait", hogy börtönbe vettette K.J.-t.


Sziget Fesztivál
------
Márk 6.30-44
Az apostolok összegyűltek Jézushoz (a történet Keresztelő János lefejezése utánra van iktatva), és beszámoltak arról mit tettek és mondtak. Jézus pedig azt mondta: Irány egy elhagyatott hely. Ugyanis olyan sok volt a járókelő, hgy még enni sem jutott idejük.
Elhajóztak hát egy kihalt partszakaszra ahol nem zavarhatta őket senki.
Csakhogy a tömeg már messziről kiszúrta őket és "minden városból egybefutottak gyalog", és már azelőtt ott tülekedtek, hogy Jézusék partot értek volna.
Jézus mikor kiment a hajóból (a lusta gondolom megint végigaludta az utat) meglátta a népséget és megesett rajtuk a szíve, "mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok". (Vajh' mennyire másként alakultak volna a dolgok, ha ez a nép inkább kecskéket tart!)

Eltelt jópár óra, és akkor a tanítványok felhívták rá Jézus figyelmét hogy a semmi közepén vannak. Ideje elküldeni az embereket kajálni.
Erre Jézus azt mondta, meg még mit nem, etessék meg a tanítványok őket.
Azok kérdezték, 200 "pénz" elég lesz-e kenyérre?
Jézus erre azt kérdezte, hány kenyerük van. (Miután visszatértek?) A tanítványok azt feleték 5 kenyér és 2 hal. (Vagy inkább 500 kenyér és 200 hal. Kivételesen elhagy, nem pedig hozzátesz 0-kat a Biblia? A népek meg 500-an vannak és nem 5,000-en?)
Jézus azt parancsolta, kis csoportokban ültessenek le mindnekit a "zöld pázsitra".
Le is ültek százasával meg ötvenesével. (Ez nekem Mózes törvényemberkijelölésére meg később a katonai rangok kiosztására emlékeztet. Újabb mondvacsinált plágium.)
Jézus maga pedig fogta az "5" kenyeret és a "2" halat, felnézett az égre, hálát adott, felszelte a kenyeret és odaadta a tanítványoknak hogy osszák ki. A két halat is elosztotta.
Mindenki evett és jóllakott, még maradt is 12 tele kosárral a kenyérből, meg valamennyi a halból. (A "kosár" nem mértékegység. Egy kosárba mennyi cucc fér? Attól függ, mekkora a kosár...)
A kenyerekből 5,000 férfi evett. (Nők és gyerekek ezek szerint nem voltak jelen...)

MEGJEGYZÉS: Soha senki nem dolgozta még fel a "kenyér megszaporítása" részt. Az 5 kenyér-ig megvan, a kiosztás utáni pillanat megvan, de mi történt közte? Teológusok? Művészek? Filmrendezők? Azt hinnéd, valaki előállt valami ötlettel...
------
Máté 14.13-21
Mikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János lefejezéséről, gyorsan elhajózott egy kihalt helyre, tökegyedül.
A sokaság meg amikor hallotta "ezt" (K.J. halálát vagy Jézus hajóraszálását? És vajon kit mentek megnézni: K. Jánost vagy Jézust?) gyalog követték őt a városokon keresztül.
Jézus pedig mikor partra szállt meglátta a sokaságot és megesett rajtuk a szíve, gyorsan meggyógyította a köztük lévő betegeket.
Estefelé odamentek Jézushoz a tanítványai. (Ők vele jöttek a hajón, vagy gyalog a köznéppel?) Szóltak Jézusnak hogy mivel a puszta közepén vannak, el kéne küldeni a népet a környékbeli falvakba kajáért.
Jézus erre azt mondta, minek mennének, adjanak nekik a tanítvnyok enni.
Azok viszont azt mondták, hogy náluk nincs semmi, csak 5 kenyér és 2 hal.
Jézus azt mndta vigyék oda azokat hozzá.
Aztán megparancsolta a tömegnek hogy üljenek le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, felnézett az égre és hálát adott, majd felszelve a kenyeret odaadta a tanítványoknak, azok meg a csődületnek.
Mindenki evett és jóllakott, aztán összeszedték a maradékot 12 teli kosárral.
5,000 férfi evett ott az asszonyokon és gyerekekene kívül.
------
Lukács 9.10-17
Amikor kiküldésük után a 12 apostol visszatért elmondtak mindent Jézusnak amit tettek. Jézus pedig maga mellé vette őket és "magányosan" elvonult a Bethsaida nevű város melletti pusztába.

A csőcselék viszont ezt megtudta, így odamentek hozzá. Jézus örömmel fogadta őket (?); beszélt nekik Isten országáról, plusz akiknek gyógyulásra volt szükségük azokat meggyógyította. (bármit is jelentsen ez)
A Nap már kezdett lenyugodni, ezért a 12 odament hozzá, és szóltak neki, hogy ideje elküldeni a népeket a környező falvakba és majorokba kajálni, mert ahol vannak ott kaja nincsen.
Erre Jézus azt mondta, adjanak nekik a tanítványok enni.
Azok viszont szabódtak, miszerint nincs többjük 5 kenyérnél és 2 halnál. Ellenben készek elmenni bevásárolni.
Ugyanis 5,000 férfi volt ott.
Jézus pedig azt mondta a tanítványoknak (eldönthetné a sztori hogy ki ültette le a népséget!), ültessék le őket 50-es csoportokba. (Hát ez nem ugyanaz mint Márknál...)
Úgy is lett.
Aztán jézus fogta a kenyereket és a halakat, a "mennybe nézett" (Most az égbe, vagy a mennybe? Vagy a kettő ezek szerint ugyanaz? Hihihi.), megáldotta a kaját (most hálát adott értük, vagy megáldotta őket?), végül odaadta a tanítványoknak hogy osszák szét.
Ettek és jóllaktak, aztán összeszedték a maradékot az ottlévőktől: 12 kosarat töltött meg a moslék.
------
János 6.1-15
Miután Jézus kimagyarázta magát a szombatszegés vádja alól áthajózott a galileai tengeren a Tiberiáson túlra.
És nagy sokaság követte őt, mert látták csodálatos gyógyításait.
Felment hát Jézus a hegyre, és ott leült tanítványaival.
Közel volt ekkor a húsvét, a zsidók ünnepe.
Jézus mikor felnézett (felébredt?) látta hogy nagy tömeg tart felé, ezért azzal fordult Filephez, hogy honnan vesznek kenyeret hogy megetethessék ezeket? (Ööö, akkor most ki kérdezett kit? Mikor? Hol? És Jénos evangéliuma szerint Jézusék mindíg vittek kaját is a partijaikra?)
Jézus persze csak szivatta a tanítványokat, már kifundálta magában a megoldást.

Filep azzal válaszolt, hogy 200 dénár értékű kenyér is kevés lenne ennyi embernek.
András pedig, Simon Péter testvére azt mondta: Van ugyan itt egy kölök akitől evehetnénk az uzsidobozát amiben van 5 árpakenyér meg 2 hal (Kié volt a kaja? És ez most nyílt markecolási javaslat?), de hát az semmi. (Vagy 500 kenyere és 200 hala volt? Mert gyorskaja-standot üzemeltetett?)

Jézus azt mondta ültessék le az embereket. "Nagy fű" volt azon a helyen.
Leültek a férfiak, pontosan 5,000-en.
Jézus pedig fogta a kenyereket (nem, nem fizetett értük), hálát adott, odaadta a tanítványoknak. (nem, itt nem szelte fel.), akik aztán kiosztották. A halakkal együtt.
Amint jóllaktak Jézus összeszedette a maradékot a tanítványokkal, nehogy kárbavesszen. Azok 12 kosarat töltöttek meg az árpakenyerek maradékával. (És mi lett a halakkal itt? Hát úgy tűnik az nem maradt.)

Az emberek pedig látván ezt a "jelet" azt mondták, bizti ez "az a próféta aki eljövendő a világra".
Mikor pedig Jézus észrevette hogy azok jönnek és ezért királlyá akarják tenni megint elvonult a hegyre. Le se jött onnan. És így már biztos, hogy Jézus sosem volt király. A történet pedig végülis arról szól, hogy Jézus kirabolt egy kisgyereket. Mi jön még, elgáncsol egy öregasszonyt???)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése