2009. szeptember 28., hétfő

Történések helyett filozófia

"Engedjétek hozzám a kisdedeket", mert "boldogok akik sziklán verik szét a kisdedek fejét". Eddig fogunk ebben a bejegyzésben eljutni.
E bejegyzés legnagyobb részére olyan fejezetek jutnak, amikben Jézus különböző témákról beszél, amikből csak 1 téma egyezik meg mindenhol: a botránkozáról szóló rész. Hát nem idegesítő?!?

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

botránkozásról, avagy a taníványok rangvitája
------
Márk 9.33-50
Jézus, miután másodszor mondta hogy szenvednie kell elment Kapernaumba. "Odahaza" (ezek szerint megvolt még a háza?) megkérdezte "őket" (kiket? talán a 12-t, de a szöveg egyelőre nem mondja): Min veszekedtetek az úton?
Azok viszont hallgattak, mart azon vitatkoztak, melyikük van magasabb pozícióban.
Jézus végül (fáradtan) leült, odahívta (maga köré) a 12-t és azt mondta nekik:
Amelyiktek első akar lenni, az legyen az utolsó: mindenki szolgája. - azzal odarántott egy gyereketés az ölébe ültette – Aki egy ilyen gyereket befogad az engem fogad be, és nem csak engem, hanem aki engem elbocsátott (mármint küldött?).
János: Mester, láttunk valakit aki ördögöket űzött, de nem a mi szektánk tagja, így rászóltunk hogy hagyja abba.
Jézus: Ne tegyétek legközelebb, hiszen ha az én nevemben tesz csodát valaki, akkor biztos nem fog nekem ártani. Aki nincs ellenünk, az velünk van.

MEGJEGYZÉS: A 41-50 közötti részt Máté kilopta innen és a Hegyi Beszédbe rakta (Máté 5.29 és környéke), de ha azt onnan kiveszem félek hogy kártyavárként összedől az egész munkám, így hagyom ahogy van. De tudj róla, hogy az evangélisták seggfejek, hogy össze-vissza szétlopták egymást.

Mert mondom, aki ad inni egy pohár vizet (kinek?) a nevemben az nem veszti el a "jutalmát".
Aki pedig "megbotránkoztatja" akár egyiküket is, annak jobb ha malomkövet kötneka nyakába és bedobják a tengerbe! Ha "megbotránkoztat" téged a kezed / lábad / szemed vágd le. Mert jobb neked csonkán "bemenned az életre, mint épen a gyehennára, a megolthatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal és tüzük ki nem alszik". (= Ha "megbotránkoztatsz" egyszer is egy kisgyereket, akkor Jézus bedob téged a szemétégetőbe azon nyomban.)
"Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg." Jó a só, de ha elveszti az ízét, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és éljetek békében egymással. (Nem elfelejteni, hogy csak a "felebarátodra" érvényes ez az "élj békében" rész!)
------
Máté 18.1-10
Az adóról szóló megjegyzése után ugyaebár Péter elment horgászni. Visszajött, kiperkálták a pénzt, bementeka kapernaumi zsinagógába. Még abban za órban odamentek a tnaítványok Jézushoz, és azt kérdezték: Ki a nagyobb a mennyek országában? (Nem, itt nem vitázak egymással erről.)
Erre Jézus odahívott egy kisgyereket és odaállította eléjük, majd azt mondta:
Ha nem tértek meg (?) és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek (tanulatlanok? hiszékenyek? befolyásolhatók?), akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Aki magát megalázza magát, akár ez a kölök, az a nagyobb a mennyek országában. (?) Aki egy ilyet befogad az enmeg fogad be. (aki küldte, azt nem?)
Aki megbotránkoztat egyet, aki bennem nem hisz, az jobban jár ha malomkövet kötek a nyakába és tengerbe lökik.
Jajj a világnak a botránkozások miatt! Szükséges ugyan hogy botránkozások essenek, de aki elköveti, annak jajj! (De így elkerülhetetlenül olyan rendszert alkotott, amiben egyeseket eleve kárhozatra ítélt. Ez lenne a szeretet?)
...a rész az öncsonkításról (örökéletű férgek itt nincsenek)...
Mondom nektek, egyetlen gyereket se útáljatok meg ezek közül (aki nincs ott azt lehet?), mert mondom néktek "az ő angyalaik a mennyben mindíg látják az én mennyei Atyám arcát". (Szóval Mr. Isten látható. De milyen angyalok...?)
------
Lukács 9.46-50
Az epilepsziás meggyógyítása után a tanítványokban felötlött, hogy mi a hierarchia közöttük. Jézus ezt látva gyorsan odarántott egy kisgyereket és azt mondta: Aki a legbuzgóbb hitben (és ezáltal tettben), az a legnagyobb
János: Mester, láttunk valakit aki ördögöket űzött, de nem a mi szektánk tagja, így rászóltunk hogy hagyja abba.
Jézus: Ne tegyétek legközelebb. Aki nincs ellenünk, az velünk van. (Vagy aki nem velem van az elenem (Máté 12.30, Lukács 11.23.)
------
Lukács 17.1-2
A Lázárról szóló történet után Jézus ezt mondta a tanítványainak:
Lehetetlen hogy ne essenek "botránkozások", de jajj annak aki által esnek! Jobb annak ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.


A nagy vacsora példázata
------
Lukács 14.7-14 (version 1)
A vízkóros meggyógyítása után Jézus ezt a példázatot mondta el:
Ha lakodalomba hívnak sose ülj a "főhelyre" (díszhely, a legelőkelőbb vendégnek van fenntartva, mindíg szólnak róla ki üljön oda.), mert hátha hívtak nálad nagyobb tiszteletben állót is. (Bunkó akinek egyáltalán eszébe jut engedély nélkül oda ülni. Jézus egy idióta.) És amikor megérkezik az illtő szólnak hogy add át neki a helyed, és akkor csak az "utolsó" helyre fogsz ülni. (elvégre máshol már nincs hely, csak a maradékból választhatsz)
Ülj inkább az utolsó helyre, onnan úgyis átültetnek egy jobb helyre. (Ha meg nem, akkor szívsz.)

MEGJEGYZÉS: az egész az "utolsókból lesznek az elsők", "légy mindenki szolgája" és a "bizony mondom elvették azok jutalmukat" mondásokat dolgozza fel.

Mikor nagy zabálást rendezel ne a barátaidat és egyéb jó ismerőseidet hívd meg, hanem a betegeket. (hogy jól összefertőzzenek mindent)
Azért tégy így, nehogy valaki is meghívjon magához, "mert majd visszafizettetik neked inkább az igazak feltámadásakor". (Hát a nemigazak máskor támadnak fel?)
------
Lukács 14.15-24 (version 2)
A fenti példázatot hallva az egyik ottlévő azt mondta Jézusnak, "boldog az, aki eszik kenyeret a mennyek országában".
Erre Jézus megint rákezdett:
Egy ember nagy vacsorát készített sok vendéget hívott. El is küldte a szolgáját hogy szóljon nekik amikor már minden kész volt.
De mindegyiknek sürgős dolga akadt, így kimentették magukat.
Erre a gazda berágott és kiadta utasításba hogy hívják meg a csöveseket.
Úgy is lett, a ház nyüzsgött az elferdőződött sebű leprásoktól és hasonlóktól, de még mindíg volt hely, és a gazda erre behivatta az összes rablót és útonállót, csak hogy "egy hivatalos se ehessen".

MEGJEGYZÉS: Ez nyilvánvalóan megint a farizeusok unalomig ismert szapulása.

------
Máté 22.1-14
Jézus a Jeruzsálembe vaó bevonulása utáni nagy Templomi Beszédét ismét példázattal folytatta:
Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki fiának menyegzőt rendezett.
Elküldte szolgáit meghívni akit kötelező volt, de azok nem akartak elmenni.
Ezért küldött még szolgákat, hogy mndják meg nekik, hogy nagy muri lesz,. de azok le se szarták. volt, amelyik megverte és megölt a küldöncöket!
Amikor ezt meghallotta a király azonnal kiküldte a hadseregét, mindenkit megöltetett, városaikat felégette. (Had szenvedjenek az ártatlanok is.)
Aztán azt mondta a szolgáinak, hogy szerezni kell vendégeket. Menjenek az útkereszteződésekhez (Nyilván városon kívül. Faluban is legfeljebb 1-2 akadt útkereszteződésből abban az időben.) és hívjanak meg mindenkit válogatás nélkül.
Azok úgy is tettek, mindegy ki vagy mi volt az illető.
A király bement a fogadásra, és észrevett valakit aki nem volt megfelelően öltözve. Rögtön kérdőre is vonta, az viszont nem választolt.
Erre a királyutasította a szolgákat hogy kötözzék meg annak kezeit és lábait, vigyék onnan és vessék a "külső sötétségbe" (nyilván este volt, így a "külső sötétség" a kerítésen kívül van, és csak az benne a rossz hogy nem gondoskodnak rólad); "ott lészen sírás és fogcsikorgatá". (= ott agyaljátok meg.)
"Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak."


A kulcsok hatalma
------
Máté 18.15-20
Ha "atyádfia" vétkezik ellened négyszemközt dorgáld meg. Ha hallgat rád, jó.
Ha nem, akkor vegyél magad mellé 1-2 verőembert, hogy így 2-3-an mondjátok ugyanazt a tanubizonyságot.
Ha akkor sem hallgat rátok, akkor mond el a gyülekezetnek.
Ha rájuk sem hallgat, akkor legyen előttetek olyan, mint a pogány és a vámszedő.
Én mondom, amitmegköttök a földön az a mennyben is kötve lesz, amit meg megoldotok az a mennyben is oldva lesz. (Akkor mégis szabad válni?)
Ismétlem: ha legalább ketten ugyanazt akarjátok, "az én mennyei Atyám" megadja azt nekik. (Akkor a haverral közösen azt akarjuk, hogy egy percen belül legyen mindkettőnknek 1-1 Ferrarija. Francba, nem jött össze.)
"Ahol ketten vagy háman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (Ha ehhez hozzáadjuk, hogy "kérjetek és megadatik néktek", valamint hogy Jézus testben megjelent mikor pl. Tamás megnyulkálta a sebeit a felátmadás után, akkor ezennel kérjük, hogy jelenjen meg nekünk is. Francba, ez sem jött össze. Jézus a) hazudik b) kitalált alak és ez csak egy mese.)
------
Lukács 17.3
Őrizzétek meg magatokat, és ha atyádfia vétkezik ellened dorgáld meg őt. Ha megtér (= bocsánatot kér), akkor pedig bocsáss meg neki.


A jó pásztor példázata
------
Máté 18.11-14
A botránkozásról szóló részt így fejezte be Máténál Jézus: Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa ami elveszett. Vagy t'án nem úgy van, hogy ha valakinek van 100 juha és abból 1 elveszik, nem hagyja ott az a 99-et és próbálja megtalálni azt amelyik elveszett?
És ha egyszer megtalálja, nem örül-e inkább annak, mint a 99-nek?
Ugyanígy nem akarja a "ti mennyei Atyátok" hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül (az ottlévő gyerekek).
------
Lukács 15.1-10
A nagy vacsoráról szóló példázat után Jézus hallgatóságához csatlakoztak vámszadők és "bűnösök" is, ami viszont nem tetszett a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy Jézus bűnösöket enged oda magához és velük eszik.
Erre Jézus az alábbi példázattal állt elő: Melyiktek ha van 100 juha és abból 1 elveszik nem hagyja hátra a 99 megmaradtat és próbálja megtalálni azt az 1-et? (itt pusztában, Máténál hegyen)
És ha megtalálja felveszi a vállára, hazaérve pedig mindenkit összehív és megmutogatja.
Ezért mondom, hogy a mennyben nagyobb az öröm a megtérő bűnösöket látva (nem mindenki bűnös?), mint 99 igaz ember megtérése. (volt-e valaha "igaz ember"?)
Ugyanígy mindenkinek mutogatja, ha megtalál egy elveszett drakhmát. (Kétlem. A drakhma pénz. Feltételezem mégcsak nem is ér sokat.)
Örvendezzetek Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén! (Ok, ha kerítesz egy angyalt...)


Lázár
------
Lukács 16.19-31
Volt egyszer egy gazdag ember. Kurvára gazdag volt.
Volt egyszer egy Lázár nevű koldús, akit a gazdag ember kapuja elé dobtak. Teli volt fekélyekkel.
Ez a Lázár a gazdag ember asztaláról lehulló morzsákon akart élni, de jöttek a kutyák és nyaldosták a sebeit.
Meghalt ez a Lázár, és angyalok vitték "az Ábrahám kebelébe".
Meghalt a gazdag is, eltemették.
A gazdag felnézett a pokolban kínlódva és meglátta Ábrahámot és "annak kebelében" Lázárt a távolban. Így kiáltott akkor: Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd ide Lázárt, hogy mártsa meg az ujja hegyét a vízbe és hűsítse nyelvemet, "mert gyötrettetem a lángban". (A gazdag ember olyan lusta, hogy ő maga még ilyen körülményekk özött sem hajlandó ennyi erőfeszítést se tenni, és még a pokolban is rabszolgákat követel??)
Ábrahám: Fiam, amíg éltél addig jó dolgod volt, Lázárnak meg szar. Most fordítva van, bibibí. (Viszont az élet véges. A halál nem. És Jézusnak ezek szerint a "büntetés" mértékével nincs gondja. Nekem annál inkább a "büntetés" okával: ha bármi élvezetet találsz az életben, akkor örökre kínozni fognak??)
Ráadásul tiköztetek és miköztünk ~fal van, nincs átjárás.
gazdag: Akkor kérlek küldd el a volt házamba, szóljon a testvéreimnek hogy mi van.
Á: Ott van Mózes és a próféták (tejességgel megkérdőjelezhető könyvei. Higgyenek azoknak. (= Higgy kritikát ki nem álló bizonyítékoknak.)
gazdag: Áh! De ha a halottak közül elmegy hozzájuk valaki (= nem csak egy szaros szöveget látnak, hanem ténylegesen csodát) akkor majd hisznek!
Á: Na persze. Nyasgem öreg!
------
János 11.1-45
Volt egyszer egy beteg, bizonyos Lázár Bethániából, aki testvére volt Máriának és Márthának.
Ez az a Mária volt, aki megkente az Urat (jobbanmondva Jézust) kenettel, és hajával törölte meg annak lábait. (Jánosnál is a "megkenés" nem felkenés. A felkenés során az alany fejére öntik az olajat, míg Jézusnak csak a lábaira kentek egy kenőcsöt. Továbbá János még nem mesélte el a maga verzióját az esetről, így nem tudom ez melyik Mária.)
Megüzente hát ez a két testvér Jézusnak, hogy "akit szeretsz beteg".
Jézus: Kit érdekel? Az a betegség nem halálos, csak arra van, hogy "dicsőíttessék általa az Istennek Fia". (Nem gonosz dolog beteggé tenni valakit, csak hgy ebből is hírnevet kovácsolj? erzen kívül Jézus téved: Lázár bele fog halni a betegségébe.)
Jézus egyébként szerette ezt a három testvért.
Azért Jézus várt két napot, hogy biztos legyen a dolgában, aztán Jézus mondta a tanítványoknak, hogy irány Júdea.
tanítványok: Mester, ott téged meg akartak/-nak kövezni. Minek mész oda?
J: Majd vigyázok. Azon kívül Lázár elaludt, megyek, felkeltem.
t: Ha alszik, akkor meggyógyul, akkor meg felesleges kockáztatni.
Jézus valójában Lázár haláláról beszélt azonban, ezért most nyíltan is megmondta nekik. Kifejezte örömét hogy nem volt ott, mert így továbbra is hinni fognak neki a tanítványok. (Hiszen elvégre tévedett.) Na, inulás! - zárta le a témát Jézus.
Tamás, a Kettős azt mondta a többi tanítványnak: Menjünk mi is vele (Jézussal) és haljunk meg vele együtt.
Mire odaértek Lázár már négy napja sírban volt. Amúgy Bethánia közel van Jeruzsálemhez, csak 15 "futamnyira".
Sok zsidó volt ott Máriánál és Márthánál bvígasztalni őket.
Mártha amint hallotta hogy jön Jézus elébesieatett, Mária azonban otthon maradt.
Mártha: Ha itt letél volna, nem halt volna meg a testvérem! De azért továbbra is hiszek benned.
J: Feltámad a testvéred.
Mártha: Ja, persze, tudom: "az utolsó napon". (Azaz sohanapján kiskedden.)
J: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem ha meghal is él (zombi lesz?), és aki él és hisz bennem soha nem hal meg." (Jó lett volna ha erről egyeztet Ró.5.12-vel és Zsid.9.27-tel!) Elhiszed?
Mártha: Ja, persze, elhiszem amit csak mondasz, hiszen te vagy ~az istenem.
Ezek után mártha elment, és titokban azt mondta Máriának, hogy a "Mester" itt van és hívja őt (Máriát).
Az gyorsan felkelt erre és ment.
Jézus még mindíg nem mozdult arról a helyről ahol Márthával beszélt.
Az ottlévő zsidók mikor felkelt Mária azt hitték, a sírhoz megy sírni, ezért utánamentek.
Mária lerogyott Jézus lábai elé, és azt mondta: Ha itt lettél volna nem halt volna meg a testvérem.
Jézus látva Mária és az utána jövő zsidók sírását, tökre meghatódott. Megkérdezte: Hová helyeztétek őt?
azok: Gyere, megmutatjuk.
Jézus elkezdett sírni. (Ja, ez bukta.)
zsidók: Hej, mennyire szerette őt!
néhány zsidó: Nem előzhette volna meg a halálát ez, aki vakokat tesz látóvá?
Jézus erre berágott.
A sír egy sziklaüreg volt, ami elé egy követ görgettek. J. mondta hogy vegyék el onnan a követ. (Miért nem csinálta maga?)
Mártha: Várjá' má', négynapos hulla a szerencsétlen, tiszta büdös lesz!
J: "Nem megmondtam hogy ha hiszel megláthatd Isten dicsőségét?" (ööö, nem igazán.)
Elvették végre onnan azt a követ, Jézus felnézett az égre, és azt mondta: Atyám, kösz hogy meghallgattál ... Tudom, tudom, mindíg megghallgatsz, csak a körülöttem álók miatt mondtam ... Hogy elhigyjék, te küldtél ide (ezek szerint nem?) ... (Jézus és Yahwe telefonbeszélgetése! Woot!)
Majd ezek után hangosan azt mondta: Lázár, jöjj ki!
És kijött a halott a halotti tekercselésben (mi ez, múmia???)
J: Szedjétek le róla a gyolcsot és hagyjátok menni.
Sokan hittek emiatt Jézusban azok közül a zsidók közül (de nem mind?).válás
------
Márk 10.1-12
A rengkérdés és a botránkozásról szóó beszédek után Jézus továbbállt. Judea határába ment, a Jordánon túl fekvő részekre. Szokás szerint összegyűlt a tömeg, Jézus szokás szerint beszélni kezdett.
Odamentek hozzá a farizeusok és azt kéredzték tőle, szabad-e a férjnek elküldenie a feleségét?
Jézus: Mit írt erről Mózes? (Emlékeztek mit mondott a gazdag embernek, aki megkérdezte hogyan juthat a menyországba? Attól is pontosan ugyanezt kérdezte, és azt mondta, tegyen úgy (és adja el mindenét a pénzt pedig adja a szegényeknek).)
f: Hogy írjunk válólevelet ha elválunk.
J: Mózes egy seggfej volt, ezt csak úgy mondta hogy tovább uralkodhasson rajtatok. A termetésénlférfivá és asszonnyá teremtette őket az isten. (Nos, nem igazán. Először férfinek, és csak később jött Ádám mellé a nő. De temrészetesen az embert egyáltalán nem teremtették, az evolúció során fejlődött ki, csakúgy mint a hajlama a poligámiára, a homoszexualitásra stb. Meg hogy is volt azzala résszel, hogy "és az írásból egy jottányi sem múlhat el"?)
Aztán "odahaza" a tanítványok ismét megkérdeztéka dolgoról Jézust. Ő azt válaszolta, hogy aki elválik és újraházasodik, az házasságtörést követ el. (Mivel ez paráználkodás, és a paráználkodás büntetése halál - Lev.20.10 -, akkor az ilyeneket ki kell végeznünk?)
------
Máté 19.1-12
A botránkozásról szóló beszéd után Jézus elment GalileábólJúda határába a Jordánon tólra. Nagy sokaság követte oda is, akiket meggyógyított.
Odamentek hozzá a farizeusok. Azt kérdezték, szabad-e elhagyni a feleségünket?
J: A teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket, bla. "Amit azért Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza." (És mi van a poligámiával? Valamint az idézet inkbb tűnika homoszexualitás elleni (téves) állításnak, mint hogy bármi köze lenne a házassághoz, ami egy emberi ceremónia, nem pedig úgy születünk.)
Többen kérdezték: Akkor miért randelkezett Mózes holmi válólevélről?
j: Mert Mózes egy seggfej volt aki nem tudta mit beszél. Én mondiom, csak akkor válhattok el és házasodhattok újra, ha az asszony házasságot tör (A férfi nem tör háazsságot. Az elképzelhetetlen.). Minden egyéb esetben aki válik az házasságtörő.
tanítványok: Akkor nem jó dolog megházasodni egyáltalán.
J: Hát, csak az bírja megtartani ezeket, akiknek szánták. (Nincs szabad akarat. Eleve el van döntve az egész sorsod, a Pokol kínjait nem kerülheted el, ha úgy lettél bármit tégy is. Ne is erőlködj, felesleges próbálkozni.) Mert vannak "heréltek" akik úgy születtek (A homoszexuálisok? elvégre azok nem házasodnának ellenkező neművel, azaz Jézus szerint sehogysem.), és vannak akik magukat herélték ki (emlékeztek? Ha szemed bánt nyomd ki, ha kezed árt neked vágd le. Csak egyel több testrész, mi az neked?!) a mennyek országáért / hogy bejuthassanak a mennyek országába. Aki teheti csinálja így.
------
Lukács 16.18
A hamis sáfár példázata végén Jézus ezt mondta: Ha valaki elválik a feleségétől (csaka férj kezdeményezhet), aztán újraházasodik, akkor paráználkodik. Ha pedig valaki "elküldött" assznyt vesz feleségül, az is paráználkodik.

MEGJEGYZÉS: Akkor most hogy is van a válással? Sose váljunk (Máté 19.6), csak akkor váljunk ha a feleségünk megcsalt (Máté 5.32, Máté 19.9), ha a "hitetlen" fél egyszerűen úgy dönt hogy elhagyja a párját (1Kor.7.15), vagy egyszerűen ha elégedetlenek vagyunk a feleségünkkel (Deu.24.1-2)?
És vajon egy elvált nő újraházasodhat-e? (Lukács 16.18 vs Deu.24.1-2)


Isten Országa, leírás
------
Lukács 17.20-37
A 10 bélpoklos meggyógyítása után a farizeusok megkérdezték Jézust, mikor jön el az Isten országa. Jézus ezt felelte:
"Isten országa tibennetek van."
Aztán azt mondta a tanítványoknak:
Eljön majd az idő, amikor látni akarjátok az embernek Fiát, és halljátok majd a hírt hogy itt van vagy ott van, de ne erőlködjetek, sose érhettek oda: az ember Fia csak délibáb, egy mese.
De még sok szenvedés vár még rá(m) meg megvetés.
És úgy lesz az ember Fiának napjaiban mint Noé napjaiban. (Noé története sosem történt meg, ennyit Jézus történelmi ismereteiről. Plusz épp azt mondja, hogy mikor eljön, akkor majd kiírtja majd úgy a föld élőlényeit, mint Noénál történt. És ezzel semmi baja, ami Jézus erkölcsi értékeiről sokat elmond.)
És pont úgy lesz mont Lót napjaiban sodomával és Gomorával. (Ez sem történt meg. És szintén egy undorító történetről van szó.)
Amior ejön az a nap ne törődjetek senkivel és semmivel, csak magatokkal foglalkozzatok.
Éljen a mártírhalál!
A népesség fele elhullik! Kírtom!
tanítványok: Hol?
J: Ahol a keselyűk falatoznak, ott lesznek a hullák, heheheheHIHIHIMUHAHA!


A főpapok kihírdetik hogy meg kell ölni Jézust
------
Na most nem egészen tudom, hogy ezt a következő két történet mögé rakjam, vagy ide. Hogy Jézus túl sokat pampogott a farizeusok ellen és azért lett üldözve, vagy üldözve lett és még tisztábban kezdte hangoztatni a nézeteit? (Persze ha egyáltalán meg akarták öletni a papok.)
------
János 11.46-57
Néhányan, akik látták Lázár feltámadását elmentek a farizeusokhoz és beszámoltak róla.
Összehívták hát a papi fejedelmek ésd a farizeusok a főtanácsot eldönteni mit tegyenek a Jézus-üggyel. Aggódtak ugyani, hogy kitör egy lázadás, amit a rómaiaik biztosan vérbe folytanának.
Kajafás erre azt javasolta, hogy Jézust hagyják veszn. Jobb ha egy hal meg, mint ha ezrek.

A szerző ezt rögvest jóslatnak mondja, de ez puszta ostobaság a részéről. Ez egy döntés nyilvánvaló következményekkel. Annyi köze van a jósláshoz, mint Micinackónak a mézundorhoz.

Egyszóval a főtanács nekiállt kidolgozni egy tervet, hogyan lehetne végezni jézussal.
Jézus ezért többet nem ment nyilvánosan a zsidók közé, hanem elment a messzi Efraim városába tanítványaival együtt.
Ám közel volt már a zsidók húsvétja, így sokan mentek Jeruzsálembe vidékről hogy "megtisztuljanak". És várták, hogy Jézus feltűnjön a Templomban.
Addira viszont a papi fejedelmek és a farizeusok kiadták a felszólítást, hogy aki látja Jézust, az szóljon nekik - mert el akarták fogni.


A hamis sáfár példázata
------
Lukács 16.1-13
A juhokról és a pásztorról szól példázat után még ezt a példázatot is elmondta Jézus (egymás után ott sok példázat van):
Volt egyszer egy gazdag ember akinek volt egy "sáfára" (házának felügyelője az Ószövetségben), akiről azt hallotta, hogy a vagyonát elpazarolja.
Hivatta hát és kérte tőle a könyvelést, elvégre ha igaza hír, akkor le fogja váltani.
A sáfár viszont így gondolkodott: Mi lesz velem ha nem lehetek többé sáfár? Más munkához nem értek, koldulni szégyellenék.
Végül azt ötlötte ki, ha már a jó kis állásától megfosztják, akkor biztosítja magának hogy a népek eltartsák. Ezért az alábbiakat tette: mindekit felkeresett a munkaadója adósai közül, és megbeszélték, hogy átírják a könyvelést. aki olajjal tartozott annaka felére, aki gabonával annak a 80%-ára. (Miért? Csak. Gondolom mert az olaj afféle szent cucc, a búza meg olyan világi. A lényeg, hogy nem bánik mindenkkivel egyenlően.)
És a gazdája megdícsérte a sáfárt mikor megnézhette végre a könyveket.
Én mondom nektek - vonta le a konklúziót Jézus -, csaljatok, lopjatok és hazudjatok, nekem mindegy, csak akarjatok a szektám tagja lenni. Ha nem imádjátok mammont, hogyan akartok hinni az Úrban? (???)
Ha a máséra nem vigyáztok, ki fogja odaadni a mi a tiétek? (Hogy került máshoz ami az enyém?)


A hamis bíró és az özvegy
------
Lukács 18.1-8
Isten országának leírása után Jézus egy példázatot mondott a hallgatóságának arról, hogy mindíg kell imádkozni Íme:
Volt egyszer egy bíró egy városban, aki nem félt Istentől és nem becsülte az embereket.
Volt abban a városban egy özvegyasszony is, aki arra kérte a bírót, hogy szivassa meg az asszony "ellenségeit".
Az sokáig húzódozott, de végül belement - pusztán csak azért, hogy az özvegy végre kopjon le róla.
Narráció by Jézus: Halljátok mit mondott épp ez a hamis bíró!Ugyanígy áll bosszút az Isten az ő választottaiért akik őt nyaggatják éjjel-nappal! De vajon mikor az embernek Fia eljön, talál-e hitet e Földön?


A farizeus és az adószedő példázata
------
Lukács 18.9-14
Néhányan a hamis bíró példázatán elbízták magukat. Úgy vélték ők "igazak", a többieket pedig semmibe vették. Erre Jézus viszont az alábbi példázattal állt elő:
Két ember ment el a Templomba imádkozni: egy farizeus és egy vámszedő. A farizeus magában imádkozott: Hála Istennek, hogy nem vagyok olyan mint mások: nemi erőszaktevő, hamis tanú, prosti, vagy épp adószedő mint ez itt mellettem. Böjtölök rendszeresen és befizetem az adót rendesen.
A vámszedő még csak fel sem nézett az égre, csak nagy hangosan azt kiabálta: Isten, légy irgalmas velem, bűnössel! (Adószedőnek lenne bűnös dolog. Szerintem számoljuk fel ezt a hivatalt.)
Narráció by Jézus: Ez utóbbi sokkal jobb volt én mondom, mert aki dicsekszik azt megvetik, aki pedig szidalmazza magát azt elismerik. (ööö, nem. Nem igazán.)


Jézus és a kisgyerekek
------
Márk 10.13-16
A válásról szóló beszéd után gyerekeket vittek Jézushoz hogy fogdossa meg őket, a tanítványok pedig leszidták azokat akik a gyerekeket hozták, amit látva Jézus mérgesen azt mondta nekik, hogy ne tiltsák meg hogy hozzá vigyék a gyrekőcöket, mert "ilyeneké az Istennek országa". (Azaz példabeszédet csinál az esetből. Nem a gyerekeké, hanem olyanoké, mint a gyerekek. Plusz elmondanám, hogy vallást nagykorúság előtt ne engedjünk a gyereknek, mert még nem fejlődött ki benne a kritikus gondolkozás, és minden hülyeséget képes elhinni. Nem hiába állítoitták fel annoa Hitlerjugendet is.)
Mert mondom nektek: aki nem úgy "fogadja be" Istennek országát (azaz kritika nélkül?) mint egy gyermek (azaz gondolkodás nélkül? Valódi bizonyíték nélkül? Azon kívül mire véljük hát a 1.Kor.13.11-et, 14.20-at és Efe.4.14-et?), az semmiképpen nem mehet be abba. (De mellesleg ezek vérivó és emberhúsevő gyermekek, akik az összes (kb. 613) Ószövetségi törvényt is követik, gyűlölik a szüleiket, szeretnek mindenkit stb. stb.)
Aztán ölébe vette a gyerekeket és megáldotta őket.
------
Máté 19.13-15
Különbségek Márktól: Jézust nem kérték, hogy Márknál hogy imádkozzon a gyerekekért. Márknál a tanítványok a szülőket dorgálják, Máténál a gyerekeket. Jézus egyszerűen csak szól a tanítványoknak hogy ne ellenezzék a dolgot, de nem mérges. Máténál a gyerekek megfogdosása után Jézus nem áldja meg őket, ellenben feláll és elmegy.
------
Lukács 18.15-17
Különbségek Márktól: Jézus Lukácsnál nem kezd el haragosan kiabálni a tanítványaival, csak odahívja magához őket. És a végén nem veszi a kezébe a gyerekeket egyáltalán. Plusz a történet a farizeus és az adószedő példázata után áll.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése