2009. szeptember 3., csütörtök

Jelen

Na, a "kispróféták" leghosszabbja. Ahogy a címeket néztem tele van pszichedelikus leírásokkal, amikkel ellenben nem sok mindenki foglalkozik. Jajj de jó, megint fejthetek meg egyedül "próféciákat".
Megjegyzendő, hogy Zakariás könyvét ma két részre bontják: az 1-8 fejezeteket Zakariásnak, a 9-14 fejezeteket meg valaki másnak tulajdonítják. Már ok a kételkedésre.

1. Jelen 1-7
2. Jövő 8-14

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen.)

Dárius uralkodásának 2. évének 8. hónapjában szólt az Úr Zakariáshoz aki Berekiás fia, aki Iddó próféta fia.
Mielőtt kiderítjük mit mondott lessünk egy pillanatra Ezsdrás könyvébe, ami nem kevesebb mint négy alkalommal említi meg Zakariást és hogy ki volt az apja: apának magát Iddót jelöli meg! Viszont Zakariás szerint Iddó próféta az ő nagypapija volt. Hát, végülis Ezsdrást már kizártuk ...
Most kivételesen tényleg térjetek meg! (hah :-) )
Én (= a Seregek Ura) mindíg szavamnak áltam.

Dárius uralkodásának 2. évének 11. hónapjának (= Sebat) 24. napján az Úr (ismét) szólt Zakariáshoz, XY fia-borjához.
Látott (Zakariás, csak a szöveg kaka) éjszaka egy férfit, vörös lovon ült, a mirtusz-fák között állt (a ló) amik egy árnyas völgyben vannak (na most aztán tudjuk hol!). Mögötte vörös, tarka és fehér lovak (úgy tűnik a későbbi szövegkörnyezetből, hogy ezeken is ülnek). Kérdezte, most mi van.
Az angyal aki beszélt Zakariáshoz (akkor nem az Úr maga?) mondta: megmutatom mik ezek. (Kösz szépen de látjuk mi is mik, de minek mutogatod?)
Erre az a férfi a mirtusz-fák között így felelt (senki nem kérdezte, khm, mi ez, interaktív menü? lol): Ezek azok akiket (akiket?) az Úr küldött hogy járják be a földet.
Aztán azok feleltek (jelentést tettek?) az Úr angyalának: Bejártuk a földet és minden nyugodt. (= metafora a "jelen" (Zakariás ideje) állapotra?)
Az Úr angyala azt "felelte": Seregek Ura, meddig nem könyörülsz még Júda országán, amire "immár 70 éve haragszol"? (utalás a Babilóniai Fogságra. Csakhogy épp most jelentették hogy béke van. Színjáték Zakariás kedvéért?)
Az Úr vígasztaló szavakat mondott az angyalnak. (nincs részletezve)
Erre azt mondta Zakariásnak az angyal, hogy kiáltsa világgá hogy az Úr szereti Jeruzsálemet, Siont stb. (= azaz a válasz: mostig.) De persze haragszik (haragudni fog) a "hivalkodó népekre" (= ha megint előfordul hogy nem imádják kellőképpen).
...a 2. Templom építése...
Ekkor felnézett Zakariás (nyilván megint a "nem nézünk Mr. Istenre" mizéria) és négy szarvat látott. (de jó neki)
Kérdezte az angyalt mik ezek. (érdekes, hogy végig "angyal", nem pedig "férfi")
Az azt válaszolta, hogy ezek szórták szét Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet. (Egyiptom, Asszírok, Babilónia... mi a negyedik? A négy szarv vonzó lehetőségként hozza elénk hogy azonosítsuk őket Dániel négy fenevadjával, de az az értelmezés figyelmen kívül hagyná Izráel megemlítését.)
Aztán mutatott az Úr (nem az angyal?) Zakariásnak négy mesterembert. Zakariás megkérdezte, ezek mit fognak szerelni? Az Úr azt felelte, hogy ezek azért jöttek, hogy letörjék a négy szarvat. (tehát nem fontosak)


Zakariás ismét "felemelte szemeit" (csak képzeld el. Csak képzeld el...) és egy férfit látott, kezében mérőkötél. (ismerős kép pl. Ezékieltől)
Kérdezte tőle Z. hová megy, az azt válaszolta megmérni Jeruzsálemet.
És akkor az angyal aki Z-sal volt előrelépett és egy másik angyal elébement. Azt mondta annak (az újonnan érkezett angyalnak), fusson az után az ember után, mert annyian fogják lakni Jeruzsálemet hogy nem fogják körülvenni fallal. (Egy bizonyos méret felett tényleg pazarlás a fal és túlontúl kotláozza a város lehetőségeit.)
Az Úr is közbeszólt, hogy ő (ehelyett) tűz-fallal veszi majd körbe a várost ésazhajdejólesz. (simán a hitbuzgóságra utal)


Aztán megmutatta (az Úr?) Z-nek Jósuát - az akkori főpapot - aki az Úr angyala előtt álltés a Sátánt aki a jobb keze felől állt (kinek a jobb keze? Az angyal, vagy az Úr?).
És azt mndta az Úr a Sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr Sátán. / Nos, a KJV-ben sokkal jobb a szöveg: Az Úr szólt a Sánához, az Úr megrótta a Sátánt; az Úr, aki még Jeruzsálemet is megmenti a veszedelemtől megró téged. - Ugye mennyivel szebb és értelmesebb?
Józsua továbbra is ott állt az angyal előtt, szennyes ruhában.
"És szólt" (ki? egy a biztos, nem Józsua) az előtte állóknak hogy vegyék le Jósuáról a szennyes ruhákat - ez jele hogy leveszi róla az "álnokságát", majd új, díszes ruhákba öltöztette, még süveget is adtak rá (nyilván mint vezetőnek ez járt). (jelkép az újrakezdére, új kormányzat kijelölésére)
Az Úr angyala ünnepélyesen azt mondta Jósuának:
Azt mondja a Seregek Ura, hogy ha jól szolgálsz neki te leszel (maradsz) a főpap. *az egyéb ottállók = jelképesen Jósué ismerősei/munkatársai* "Ímé elhozatom szolgámat: Csemetét!" (?)
Íme Csemete: ez a kő amit Jósua elé helyezek. Egy kövön 7 szem (faragott). - jelkép arra, hogy az egész Földön? országban? az Urat fogja mindenki tisztelni. (mivel abban a pilanatban ez kb. úgy is volt, így nagy kunszt)


Aztán visszatért az angyal aki Z-vel beszélt és felkeltette Z-t. Olyan volt, mint mikor valakit álmából keltenek föl.
Kérdezte, mit lát Z.
Válasz: Egy színarany gyertyatartót, tetjén az olajtartója (az nem veszélyes?) rajta pedig "annak" (asszem a gyertyatartónak) hét lámpás és azokhoz hét cső (a gyújtópálcák). A gyertyatartó két olajfa között volt. Mik ezek? (kérdezte az angyaltól Z.)
Az angyal azt felelte: Hát nem tudod?
Z: Hát nem!
angyal: Ez az amit az Úr üzen Zorobábelnek (a világi vezető). Nem erő és nem hatalom adja a posztját, hanem a ~vallás. Nagy vezetővé teszlek.
Aztán ezt mondta az Úr Zakariásnak: Zorobábel vetette meg e társadalom? templomnak? (inkább a templomnak) alapjait. Aki látja többé nem kételkedik a Zorobábel kezében lévő ónkő láttán, hiszen az Mr. Isten egyik szeme a hétből! Azokkal látja az egész Földet! (Mi ez a Gyűrűk Ura palantírjai?)
Z: De mi a fasz a két olajfa a gyertyatartó két oldalán?
Z: És mik az olajfának az a két ága amelyek a "két aranycső" (eddig 7 volt) mellett vannak és öntik magukból az aranyat?
Válasz: Hát nem tudod?
Z: Há b'meg nem!
Felelet: a két ág a nép két vezetője (= Zorobábel és Jósua. A gyertyatartó nyilván mag Mr. Isten.)


Z. megint felnézett, és ezúttal egy repülő könyvet látott. (Bakker, valaki meg tudna dobni az anyaggal, amit ezek az Ószövetségi próféták szívtak?)
És kérdezte (ki?) Z-tól: Mit látsz? (óh, a régi kérdés Ezékieltől :-) Tuti ez se fogja tudni.)
Z: Egy repülő könyvet, ~ 10m széles és 5m hosszú. (felfelé kerekítve)
Magyarázat: Ez az az izé ami mindenkihez aki lop vagy hamisan esküszik az "én" (tehát az Úr beszél) nevemre azt "megemészti" (= elégeti?) házával együtt! (lol, szóljatok ha látjátok!)

Majd jött az angyal aki eddig beszélt Z-sal és azt mondta: emeld fel a szemed és lásd meg mi az ami "kijön"? (épp ez az angyalka jött ki. Most mi van?)
Z: Mi van?
angyal: Ami kijön egy mérőedény. (ja, akkor nem az angyal a jel) Az egész földön így néznek ki. (Nos, ezen vitatkozhatnánk... Egykarú mérleg, kétkarú mérleg, elektromos mérleg - bocs ez utóbbi anakronizmus volt.)
És akkor egy kerek óndarab repült ott (Felemelkedett. Felemelték. Csak Károli megint szar.) és egy asszony ült a mérőedény közepében. (kétserpenyős mérleg, az egyikben az asszony ül, a másikba a súly kerül?)
angyal: Ez az istentelenség. (Az asszony. A nők a tisztátalanság jelképei. Érteeed?) A darab ónt a szájára rakta (az asszony-bűn szájára. A kő Mr. Istent jelképezheto továbbra is, az egész meg arról szólhat hogy most aztán hűdejajde).
És Z megint felnézett, két asszony jött elő, szél volt hattyúszerű szárnyaikban (? repültek?) és felemelték a mérleget a föld és az ég közé. (nincs olyan hogy föld és ég között)
Z. kérdezte az angyalt, hová viszik?
Válasz: viszik hogy házat építsenek a Sineár földjén. Oda viszik mert ott a helye. (?)


Eztán Z. megfordult, felnézett, és most ez a látvány tárult elé:
Négy szekér jött ki két fém hegy közül. Az első szekér elé vörös lovak, a második elé fekete lovak, a harmadik elé fehér lovak, a negyedik elé erős, tarka lovak voltak befogva. (másnak is ismerős az apokalipszis négy lovasának képe későbbről?)
Z. kérdezte a vele lévő angyalt, hogy mik ezek?
angyal: Ezek az ég négy szele (= a négy égtáj, szóval azért ezek mégsem azonosak a négy lovassal - milyen szép is volt ez az értelmezés, míg rá nem jöttem, hogy csak rossz Károli fordítása. Nem szél áll itt, hanem lélek.), jönnek a munkából amit az Úrnak végeznek. ("az egész Föld Ura")
fekete = irány észak és a fehérek is arra mennek, tarka = dél, az erősek: összevissza-mindenfelé
Az angyal elküldte őket és azok mentek. Aztán az angyal odahívta Z-t és ... asszem azt mondja neki, hogy északról most nem kell zámítani fenyegtésre. (Idétlen kis történet.)
És azt mondta az Úr Z-nak:
Vegyél a számkivetésből valóktól (adományt): Hedaitól, Jósiástól és Jedajától és azon a napon (amikor vett tőlük) Jósiásnak - aki Sefániás fia - házába mind kik Babilonból jöttetek. Vagy H., J. és J. jött Babilonból. Vagy Jósiás jött Babilonból. Vagy ezekkel együtt jött egy napon Zakariás Babilonból. Fordításonként csúszkál az a rohadt mondatrész.
Kell ugyanis ezüst és arany hogy önts belőlük koronákat (mire a többesszám? Talána korona alakja.) és Jósua, aki Jehosadák fia fejére, aki jelenleg a főpap. És (akkor) ezt mondd neki: Ezt mondja a Seregek Ura: Íme egy férfiú, Csemete (az Úr képviselője a zsidók között), az ő fia fogja befejezni a Templomot! (Tekintve hogy Zakariás Könyvének végén a Templom még nincs befejezve ez érthető kijelentés.)
Állami és papi vezető fogja irányítani az országot közösen.
A 'maradék koronák' ~emléktáblául szolgáljanak Hélemnek, TóbiásnakJedajának és Hénnak - aki Sefániás fia. Az Úr Házában kell kiállítani őket. Jó kis múzeum-zarándokhely lesz ez, nemigaz? (nem tudok róla, hogy meglenne)


Dárius király uralkodásának 4. évének 9. hónapjának (= Kiszlev) negyedikén ismét szólt az Úr Zakariáshoz. Ez akkor történt, mikor Z. üzent az Úr Házába Saréczernek és Régem-Méleknek valamint társaiknak hogy "esedezzenek az Úr színe előtt" (= imádkozzanak), és megkérdezzék a papokat és a prófétákat arról, hogy ebben az évben is megtartsa-e szokásos szertartásos sirámát-böjtjétaz 5. hónapban?
A Seregek Ura ezt mondta (válaszolta?):
Kérdezd meg (Zakariás) a közemberektől és a papságtól, hogy a 70 év fogság alatt mikor az 5. és 7. hónapban böjtöltek az Úr kedvvért tették-e?
És így folytatta:
Mindenkivel, a jövevényekkel is (máshol kiírtandóknak mondta őket, khm) bánjatok jól azt parancsoltam, de ti nem hallgattatok rám, ezért szétszórtalak benneteket más népek közé.
(Megfejtés: hát persze. Amit megmondtam, azt be kell tartani ti rohadt kis seggfejek, úgy ahogy mondtam.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése