2009. szeptember 8., kedd

A titkolózás ideje

Úgy vettem észre, Jézus kezdetben nem szerette ha beszélnek róla, így mégis sikerül valamiféle idősávot meghatározni. Hajráf! Bármibe hajlandó vagyok belekapaszkodni, csak hogy haladjunk már.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Kánai menyegző
-------
János 2.1-12
Nos, először is le kell szögeznünk, hogy Jánosnál nincs "40 nap a pusztában" se semmi. Jézus 3 nappal a keresztelője másnapja után - mikor megvolt az első négy (jövendő) apostola - megérkezett Kanaba.
Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust a tanítványaival együtt "a" menyegzőbe. (mégis kinek a menyegzője?)
Elfogyott a bor, "Jézus anyja" meg szólt róla Jézusnak. (= Fiam húzzál és csinálj vele valamit!)
Jézus: Mi közöm hozzád te asszony?
(a paraszt) Nem jött még el az én órám (= nem jött még el az ideje a "csodatételeknek")!
Anyuci szólt a szolgáknak, hogy tegyenek mindent úgy, ahogy kicsi fia mondja. (gondoom lekevert egy pofont Jézusnaka hangnemért, hehe)
Volt ott 6 kővödör (hú) amit a zsidók a tisztálkodáshoz használtak. (fura fogalmazás, hát nem? Ezek szerint János írója nem zsidó.) Mindegyikbe 2-3 métréta (valamilyen űrmérték nyilván) fért. Ezeket Jézus színig töltette vízzel, aztán mondta, hogy merítsenek, és vigyenek belőle a násnagynak. És azok úgy tettek. (A dolog nem nagy kunszt: tablettás bor. De anyuci gondolom a sztori szerint örülhet, hogy nem vérré változott a bor, hm? Vagy itt bukik le az Exodus mégegyszer?)
A násznagynak nagyon ízlett, rögtön dícsérte is a vőlegényt, hgy bezzeg mások ha belendül a buli már csak lőrét szolgálnak fel.
Ez volt az első "jel" (= csoda) amit Jézus tett. A galileai Kánában tette, és a tanítványok hittek neki.
Aztán jézus lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival és ottmaradtak néhány napig. (Feltételezhető, hogy eddigre Jézus apja meghalt. Jézus "hiányzó évei"-ről még azt tudhatjuk, hogy valószínűleg sokat lebzselt a helyi zsinagógákban és eljárhatott alakalmanként halászni is, onnan ismerve Andrást meg Simont - feltéve hogy, természetesen.)
----------
"Van úgy, hogy észrevétlenül lopózik az emberek közé, s csak csodatételei adnak hírt isteni jelenlétéről: források fakadoznak, de nem víz, hanem tej és méz csordul belőlük, és a patakok medre borral telik meg.
Éliszben azt beszélték, hogy Dionüszosz ünnepén nem messze a várostól egy magában álló épületben három üres edényt helyeztek el , az épület ajtaját Dionüszosz papjai lepecsételték, de még valamennyi jelenlevő is, ha akarta, a maga gyűrűjével tehetett rá külön pecsétet. Amikor elérkezett az ideje, hogy kinyissák az ajtót, valamennyi pecsét sértetlen volt, s amikor feltörve a pecséteket, beléptek, ámulva tapasztalták, hogy a három edény színültig tele van borral , pedig emberfia nem léphetett be közben."
Milyen érdekes! Főleg az edényes rész. Mint a kánai mennyegzőn. Jézus hat edénybe varázsolt bort.


A Kapernaumi prédikáció és az első ördögűzés
-------
Máté 4.23-25
Jézus bejárván egész Galileát tanított a zsinagógákban és hírdette Isten országának örömhírét, és gyógyított mindenféle betegséget és "erőtlenséget".
El is terjedt a híre egész Szíriában, hozzá vittek mindenféle népet akiknek bármi bajuk volt (testi vagy szellemi betegség, nagy a konkrét lista).
-------
Márk 1.21-28
Bementek Kapernaumba (Jézus és a négy tanítványa) és rögtön azon a szombaton ment a zsinagógába (Jézus) és "tanított". A hallgatóság meg ámuldoztak a tanításain, mert úgy tanított mint "akinek hatalma van", nem úgy mint az "írástudók". (bármit is jelentsen ez. Talán hogy nem egyszerűen felovasott egy régi könyvből, ehem.)
Volt egy ember a zsinagógában akiben tisztátalan lélek volt, és az kiáltott: Ah, midolgunk veled Názáreti Jézus? Azért jöttél hogy "elveszíts" (= megölj, elpusztíts) minket? Tudom ki vagy te: az Istennek Szentje!

MEGJEGYZÉS: Tehát e gonosz lélek, eme "ördög" hisz benne, hogy Jézus az Istennek Szentje. De ha megnézzük 1 Jánost, akkor ez azt jelenti, hogy eme "ördög" "Istentől való" hívő?

Jézus ráripakodott: némulj el és menj ki belőle!
A tisztátalan lélek pedig jól összekarmolta (Jézust), hangosan kiáltott (nem épp némaság), majd kiment a férfiból. (a betegségeket ördögök okozzák. Ez tudományos tény. Vagy...)
Mindenki csodálkozott hogy hát ez meg mi volt. Rögvest elterjedt a híre Galilea környékén.
-------
Lukács 4.31-37
Lement (Jézus) Kapernaumba - ami Galileában állt - és tanította az ottaniakat szombaton.
Azok csodálattal figyelték, mert "beszéde hatalmas vala". (= erőteljes beszédeket tartott?)
A zsinagógában pedig volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember aki fennhangon kiáltotta: ism.
És az ördög "középre vetvén" (a férfit akiben volt, nyilván összeesett az illető mint a filmekben) kiment belőle és nem ártott neki semmit.
Ettől mindenki megijedt, hogy hogy volt erre képes. El is terjedt a híre a környéken mindenhol.


Péter napa (= feleségének apja) és a tömeges gyógyítás
Hát nem érdekes tudni, hogy az úgymond "első pápa" nős volt?
-------
Márk 1.29-35
A zsinagógából (a Kapernaumi ördögűzés után) azonnal kimenve Simon és András házához mentek (emlékszünk, János 1.44 azt mondta, Simon és András Bethsaidában laktak, nem itt!) Jakabbal és Jánossal együtt. Simon napa pedig lázasan feküdt, rögtön szóltak is nekik (nyilván a szolgák).
Odament (Jézus), és felesegített azt kezét fogva, és máris kutya baja volt, és vendégül látta őket.
És Jézus sok beteget meggyógyított és sok ördögöt kiűzött, de egyiket sem engedte szólni, mivel ismerték őt.
-------
Máté 8.14-17
Bement Jézus Péter házába és látta, hogy annak apja lázasan feküdt.
Megérintette annak kezét, az felkelt és vendégül látta őket.
Az est beálltával vittek hozzá (Jézushoz) sok ördöngöst, akiből egy szóval kiűzte a tisztátalan lekeket és meggyógyított minden beteget, hogy beteljesedjék amit Ésaiás próféta mondtott: Ő vette el a mi betegségünket és ő hordozta a mi betegségünket. (csakhogy ez a sor nem volt prófécia)
-------
Lukács 4.38-44
A zsinagógából egyenesen Simon házába mentek, Simon napa pedig magas lázzal feküdt és könyörögtek neki érte.
Jézus pedig mellé állt és megdorgálta a hideglelést, mire az elhagyta Simon apósát, aki rögtön felkelt és vendégül látta őket.
Miután a Nap lement mindenféle betegeket vittek hozzá, ő pedig mindegyikre rátette a kezét így gyógyítva meg őket. Sokakból pedig ördögök mentek ki azt kiáltozva: Te vagy az a Krisztus sz Isten Fia! De Jézus megdorgálta őket hogy ne tudjanak szólni, mert azok tudták hogy ő a krisztus.
Napkeltekor pedig kiment "puszta helyre", de a sokaság megkereste és ment utána, kérték hogy maradjon; de Jézus megmondta nekik, hogy más városokba is el kell mennie hírdetni az Isten országát, elvégre azért (hírdetni Isten országát) küldték.
És prédikált Galilea zsinagógáiban.


Jézus és a (bél)poklos
-------
Márk 1.35-45
Kora reggel pedig kiment egy "puszta helyre" és imádkozott. Simon "és a vele lévők" (a többi 3 apostol) keresték, végül megtalálták, mondták neki hogy hát már nagyon keresték! Jézus meg azt mondta, irány a többi környékbeli városhogy ott is prédikáljon, elvégre azért "jött".
És prédikált szerte Galilea zsinagógáiban és ördögöket űzött.
És jött egy bélpoklos hozzá, és leborulva kérte hogy ha akarja meggyógyíthatja.
Jézus megszánta (állítólag egyes régi változatokban dühében tette), kezét kinyújtva megérintette és azt mondta, akarja hogy megtisztuljon.
És ahogy ezt kimondta azonnal "eltávozott tőle a poklosság" (mert a betegségeket ördögök okozzák, nem más) és megtisztult.
Jézus csúnyán megfenyegette ezta férfit és azonnal elküldte. Azt mondta neki, ne merjen szólni a történtekről senkinek, inkább mutassa meg magát a papnak és el ne felejtse bemutatni az áldozatot ahogy azt Mózes rendelte!
Az viszont mihelyst elment rögtön mindenkinek elpletykálta a dolgot. Annyira elterjedt ez, hogy nyilvánosan már be sem mehetett Jézus semmilyen városba, hanem csak a lakott területeken kívül maradt, és mentek hozzá mindenfelől.
-------
Máté 8.1-4
Máténál a hegyi beszéd befejeztével találkozik a bélpoklossal jézus, de ez idióta álláspont a körülmények ismeretében. Minek akar titkolózni egy olyan ember, aki épp ezrek előtt jelentette ki magáról hogy ő a rég várt messiás? De maga a sztori:
Jött a bélpoklos, leborult Jézus előtt, mondván, ha akarja, megtisztíthatja őt.
Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, mondván karja - és azonnal meg is tisztult annak poklossága. Aztán Jézus hozzátette: Menj, de ne szólj senkinek erről. Menj és mutasd meg magad a papnak, és ne felejtsd el bemutatni az áldozatot amit Mózes rendelt!
-------

Lukács 5.12-16
Az egyik városban jött egy "poklossággal teljes ember" (az már nem a gyógyulási fázis?) aki mikor meglátta Jézust arcra borulva mondta: Ha akarsz meggyógyíthatsz engem!
Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és azt mondta akarom, mire eltávozott belőle a bélpoklosság. Jézus pedig megparancsolta neki, hogy ne beszéljen az esetről, csak mutassa meg magát egy papnak és mutassa be az áldozatot ahogy azt Mózes parancsolta!
A hír azonban csak annál jobban terjedt, és sokan gyűltek egybe hogy hallgassák őt, meg hogy meggyógyuljanak. De ő félrevonult a pusztákba és imádkozott.


Amit nem kellett volna: Máté a "hegyi beszédet" és a "százados szolgájának meggyógyítását" beiktatja a "titkolózás idejére", Lukács meg elismétli Péter elhívásának történetét egy alternatív verzióban a bélpoklos története elé rakva a sztorit - ami így nem pusztán felesleges (a többi evangélium nem is tartalmazza), de rossz helyen is van.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése