2009. szeptember 22., kedd

Lukács-luk

Még az is lehet, hogy ezt a bejegyzést utólag törölnöm kell. Ez az a részt kívánja felölelni, amely történetek látszólag Lukács egyedi történetei. Azonban a felét már kiszórtuk.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

a tanítványok hevessége
------
Lukács 9.51-56
A tanítványok rangvitájának lerendezése után valamikor már nem volt sok hátra hogy elfogják/megkínozzák/meghaljon, eltökélte magát (Jézus), hogy felmegy Jeruzsálembe. Előre is küldöte pár emberét hogy készítsék elő a dolgokat. Azok elértek egy samaritánus faluba, ahol nekiláttak kibérelni Jézusnak egy szobát.
De azok nem adtak nekik, mert Jeruzsálembe tartottak.
Mikor ezt látták a tanítványok Jakab és János azt kérte Jézustól, hogy engedje meg nekik hogy tűzet hívjanak le az égből felprezselni a mocsadékokat, mint anno Illés tette.
Jézus viszont összeszidta őket hogy mit képzelnek, az embernek Fia nem azért jött "hogy elveszítse az emberek lelkét" (?), hanem hogy megtartsa.
Inkább elmentek egy másik faluba.


Jézus újabb szónoklata
------
Nos, a szónoklat valójában egész hosszú, csakhogy innen-onnan összelopkodott részekből rakta össze Lukács, így csak ennyi maradt meg belőle. Ja, és lehet, hogy később tovább kell szabdalnom egyes a dolgokat, mert találtam egy részt Márk 13-ban a tanítványok elfogásáról; ami elég kétségbeejtő. (Viszont éljen a konkordanciakereső.)
------
Lukács 12.13-21, 12.35-50
A gazdag ember és a csűr példázata
Ahogy Jézus ott szónokolt, megszólította egy ember: Mester, mond meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét! (Miért ha szabad kérdeznem?)
Jézus: Mi vagyok én, bíró? Mindazonáltal mindkettőtöknek mondom, nem a pénz boldogít. (Nem, hanem amit vehetsz rajta!)
Azzal belekezdett egy példázatba:
Volt egyszer egy gazdag ember, akinek egy alkalommal igen bőséges termés nőtt a földjén. Ezért azt gondolta, hogy mivel nem fér el a termés a raktárában ezért leromboltatja a csűrjeit és nagyobbakat építtet a helyükbe, majd abba rakja a gabonát.
De kérdem én, minek gyűjti halomba a dolgokat? Máris annyija volt hogy jó sokáig nem bírta volna mindet elkölteni!
A hit fontosabb! (hülye)

Az urukat váró szolgák példázata
"Legyen a ti derekatok felövezve és szövétneketek meggyújtva." (= legyetek készen. Ami miatt kiírtam ezt a sort, hogy szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy már szerepelt máshol is, de csak nem találom.)
Legyetek olyanok mint a szolgák kik urukat várják mikor jön meg az esküvőről (+ lagzi), hogy rögtön kinyithassák neki az ajtót ha megérkezik. Az ilyen szolgát megbecsüli a gazdája, jó dolguk van nála.
Akármikor is jön meg az uruk ezek készenlétben állnak, ezért megbecsülés a részük.

Jegyezzétek meg továbbá, hogy ha tudná a ház gazdája, mikor megy hozzá a tolvaj, akkor külön felkészülne rá. Legyetek készen ti is, mert nem tudhatjátok, melyik órában jön el az embernek Fia! (Ha azt nem is, de az évet nagyjából: a hallgatóság életében. Ez eléggé leszűkíti a kört, nemdebár?)

Péter: Uram, ezt a példázatot csak nekünk mondod (csak nekünk szól? vagy az a kérdés, feljegyezzék-e?), vagy mindenki másnak is?
Az Úr (pontosabban Jézus) válasza: Hát szerinted ki a "bölcs sáfár", akit az úr gondviselővé tett háza népén, hogy rendben tartsa a dolgokat? (igeterjesztésről van szó konkrétan) Tegyetek így! Akkor még több hatalmat kaptok!
Ha viszont így gondolkodik a (rab)szolga: Késik az uram a hazajövetellel, és felzabál mindent meg berúg és veri a többi szolgát és szolgálólányt, akkor mikor annak gazdája hazaér kéttévágatja őt, mint egy "hitetlent".
Amely szolga tudja mit várnak el tőle és nem végzi el, azt keményen megbüntetik. Amelyik nem tudta mit várnak és hibázott azt kevésbé súlyosan büntetik. (Mindíg is bajom volt a törvénykezésnek azzal a részével, hogy azért is megbüntethetnek, amiről nem tudsz - ráadásul nem mondják el mi az amit tudnod kéne.)
Azért jöttem (Jézus) erre a világra hogy felperzseljem a világot, de minek vesződjek ha már magától is ég?
"De kerezstséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik." (? Plusz szerintem itt súlyos félreértelmezés folyik...)
------
Lukács 17.7-10
Jézus a tanítványokhoz:
Ki az közülletek aki ha szolgája van rögtön mihelyst az bejön a munkából hagyja pihenni? Gondolom egyiktek sincs ezen az abszurd véleményen.
Ti is csak büdös rabszolgák vagytok, mert azt teszitek amit mondanak nektek!


Jézus és az évek óta beteg személy
------
Ez is mehetne a "szombat"-történetek sorába, de eléggé sok részletet adtak hozzá ahhoz, hogy kapjon egy saját fejlécet.
------
Lukács 13.10-17
Jézus az "újabb szónoklat" után "tanított" szombaton egy zsinagógában. Volt pedig ott egy asszony, akiben "betegségnek lelke" volt 18 éves korától fogva és púpos (is) volt.
Amikor ezt kiszúrta Jézus odahívta magához és azt mondta neki: "Asszony, feloldattál a betegségedből!" Aztán rátette a kezét, mire az azonnal kiegyenesedett és dicsőítette az Istent.
Erre viszont a zsinagóga főnöke haragosan felszólalt, hogy Jézus hogy merte megszegni a Sabbathot. A nép meg lesz szíves a többi napon gyógyíttatni magát.
Erre az Úr (pontosabban Jézus) így felelt neki: Képmutató vagy! Mindenki ellátja az állatait szombaton is! Hát nem kell-e ezt az "Ábrahám leányát" is akit a Sátán megkötözött szombaton eloldozni?
Erre mindenki akinek eddig nem tetszett amit tett elszégyellte magát, a többiek meg örültek és rögtön 125 csodáról kezdtek pletykákat terjeszteni.
------
János 5.1-16
A százados fiának meggyógyítása után nem sokkal ünnepük volt a zsidóknak, Jézus meg felment Jeruzsálembe.
Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy tó, amit héberül Bethesdának neveznek. Öt "tornáca" (ilyen fedett nyitott bodega) van.

A 3-4 sorok eredetileg nem képezték részét az evangéliumnak, utólagos betoldások: Ezekben a betegek feküdtek: vakok, sánták, sorvadtak sokasága, akik mind a víz "mozdulását" várták. Időnként egy angyal szállt a tóra, amitől fodrozódott annak felszíne. Aki ilyenkor először lépett a velkavarodott vízbe az meggyógyult bármilyen betegségből.

Az egyik beteg pedig 38 évet töltött már a parton betegen. (Akkor nem lehetett igazán beteg, nemde? Meg igen gazdag is lehetett, ha ennyi ideig ott üldögélhetett nem csinálva semmi.)
Amikor Jézus körbejárt és hallotta ennek a történetét megkérdezte tőle: Meg akarsz gyógyulni? (Vajh', mi másért töltött volna itt egyébként 38 évet? Bár igaz, ennyi idő után már tényleg gyanús a dolog.)
beteg: Há wakker hogyne. De mire odavonszolom magam, mert nincs pénzem megfizetni senkit hogy bevigyen, addira már mindíg késő.
J: Kelj fel, vedd a nyosozlyádat és járj!
Az pedig azonnal meggyógyult, felvette nyoszolyáját és járt. (Emlékszünk még a gutaütött epizódjára? Dettó ugyanezek a sorok.)
A zsidók viszont rászóltak az emberre (férfi), hogy szombat van, ne cipekedjen.
beteg: Aki meggyógyított az mondta hogy így tegyek, szóval teszek rátok.
zsidók: Ki volt az?
De már nem tudta megmutatni nekik a volt beteg, mert addigra Jézus beleveszett a tömegbe.

Később ez a férfi összefutott Jézussal a Templomban, mire Jézus mondta hogy jó hogy látja, de többet ne vétkezzen nehogy megint megbetegedjen még jobban. (Mert a betegségeket az okozza, hogy nem tartod be Mr. Isten parancsolatait. Ez tudományos tény. Vagy mégsem?)
A volt beteg meg ment és elmondta a zsidóknak, hogy ki volt a gyógyítója, mire a zsidók rögtön mentek hogy megkövezik, mert munkát végzett szombaton.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése