2009. szeptember 19., szombat

A Jézus-Társaság

Jézus példaképének halálával és a papsággal való szembeszállás után Jézus felállítja az Új Világ Rendet. Péter ("az első pápa") kinevezéséig jutunk el.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Péter nagy csodája
------
Márk 6.45-52, 53-56
Az 5,000-ek megvendégelése után Jézusazzonal hajóra parancsolta tanítványait, és kiadta az indulást Bethsaida felé - hogy menjenek előre. A készülődés alatt ő elbúcsúzott az ottlévőktőlés felment a hegyre imádkozni.
Ahogy beesteledett a hajó a tenger közepén volt, Jézus maga meg a szárazon. (Hogy születnek a csodák. Fantasztikus :-( Hátha nem is küldte előre a tanítványokat Jézus?)
Jézus látta hogy szenvednek az evezéssel, ugyanis a szél szembe fújt, ezért az éj "negyedik szakában" a tengeren "járva" (ki vitorláscsónakkal járta a tengert?) el akart menni mellettük. (Hogy születnek a csodák. Fantasztikus :-( Extra szép, hogy nem segít rajtuk, pedig látja hogy rászorulnának.)
A tanítványok viszont kiszúrták Jézust, és azt hitték kísértet. Rémületükben felkiáltottak. (Ha Jézus felelőtlen módon az éjszaka közepén egy szál kis csónakban kilavírozott a hajó mellé erős szélben, akkor volt is mitől rémüldözni!) Erre Jézus rögtön nyugtatta őket hogy nincs semmi baj. Gyorsan átszállt a hajóba. A szél is elállt, a tanítványok meg csodálkoztak (szokás szerint. Holott megszokhatták volna már).
"Mert nem okultak a kenyereken, mivel szívük meg volt keményedve." (Ja, elvégre a gondolkodás szerve a szív. A szíveket amúgy Mr. Isdten szokta keményítgetni...)

Végül csak átértek Genezáret földjére, ahol kikötöttek. De mihelyst kiszálltak a hajóból azonnal felismerték őket, és az egész környék egybefutott, vitték hordágyon a betegeket oda ahol a szóbeszéd szerint voltak. (Figyelem, ez nem feltétlen jelenti hogy mindenki eltalált Jézushoz! Feltételezhető, hogy 13 helyről szóltak a pletykák.)
És amely városba vagy faluba, majorba Jézus bementa betegeket letették a piacokon (a főtér ugyebár akkoriban) és kérték hogy legalább (Jézus) ruhája szegélyét érinthessék. Aki pedig megérintette meggyógyult.
------
Máté 14.22-33, 34-36
Az 5,000-ek megvendégelése után Jézus azonnal kiadta a parancsot hogy tanítványai szálljanak hajóra és induljanak előre. Ő maga meg elköszönt a tömegtől majd felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor beesteledett már csak egyedül volt ott.
A hajó pedig már a tenger "közepén" (pontosabban félúton ugyebár, mert a közepe elég nagy kitérő lett volna) volt és igen hánykolódott a szembeszél keltette hullámzásban.
Az éjszaka negyedik részéban pedig Jézus odament hozzájuk a tengeren "járva". Amikor ezt látták a tanítványok rémülten kiabáltak, mert azt hitték, kísértetet látnak.
De Jézus azonnal megnyugtatta őket hogy csak ő az.
Péter pedig azt felelte, hogy ha tényleg, akkor parancsolja hogy hozzá mehessen a vizen. (Most járt Péter a vizen, vagy nem?)
Jézus pedig mondta: Gyere!
Azzal Péter kiszállt a hajóból és elindult a vizen Jézus felé. De látva a nagy szelet kezdett megijedni mikor kezdett elmerülni. Azt kiáltotta Jézusnak, "tartsa meg". Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megragadta és azt mondta neki: Kishitű, minek kételkedsz? (Hé, ha nem kételkedek én is járhatok a vizen? Ha nem, miért nem?)
Amikor pedig beléptek a hajóba (Melyikbe? Amin Jézus érkezett, vagy amin a tanítványok utaztak?) elállt a szél. A hajóban lévők pedig odamentek hozzá és leborultak a lába elé azt hajtogatva: "Bizony Isten Fia vagy!"

A partotérés után elmentek Genezáret földjére, és mikor felismerték őket a helybéliek (Akkor itt nem azonnal történt?) szertevitték a hírt, mire mindenbeteget hozzá vittek, és kértékhogy legalább a ruhája szélét érinthessék. Akiknek pedig sikerült, azok mind meggyógyultak.
------
János 6.16-21
Az 5,000-ek megvendégelését befejezve már esteledett, így lementek jézus tanítványai a tengerhez. Beszálltak a hajóba és elindultak Kapernaumba.
Már sötét volt, de Jézus még mindíg nem ment oda hozzájuk. (? Az elindulást biztos úgy kell érteni, hogy a kötelet már eloldozták, de még ott állnak a parton.) A tenger pedig viharos volt, ezért beevezte 25-30 futamnyira (nehogy szétzúzódjon a hajó alja nyilvánvalóan), és akkor meglátták Jézust amint a "tengeren jár" és a hajóhoz közelít. Ettl megijedtek (én is megijednék, ha látnám hogy annak a baromnak annyi esze van, hogy besétál a viharos tengerbe ahelyett hogy megvárná míg kimegyek érte).
Jézus nyugtatgatta őket.
A tanítványok viszont gyorsan behúzták Jézust a hajóba, a hajó pedig hirtelen ott volt ahova menni szándékoztak. (Miután János elvette a dolog csodás jellegét helyette beiktat egy teleportációt. Nem semmi :-) )
------
Lukács 5.1-11
Miután Jézus meggyógyította Péter apósát a sokaság mind Jézushoz tódult hogy hallgassa "az Isten beszédét", és ő (Jézus) a Genezáret tavánál állt.
Jézus két hajót látott állni a vizen (kikötőben), a halászok éppen kiszálltak és a hálóikat "mosták".
Jézus bement az egyik hajóba; abba amelyik Simoné volt. Kérte őt, hogy menejenek egy kicsit kijjebb, és onnan beszélt a tömeghez. mikor azt befejezte azt mndta nekik evezzenek a mélyebb részre és vessék ki a hálóikat halászni.. (De minek? Épp most vonták be őket, teli a raktér - hova tennék a halat?)
Simon rögtön mondta: Mester, egész éjszaka dolgoztunk és nem fogtunk semmit; de ha akarod, hát legyen.
Hirtelen annyi hal lett a hálójukban hogy szakadozott a súlyuk alatt. (Erről láttam egy jó karikatúrát: Péterék a hálót eddig a szárazföldre vetették, aztán jézus javaslatára a másik oldalon vetik ki - a tengerbe. Lol.) Gyorsan intettek hát a másik hajóban lévő "társaiknak", hogy jöjjenek segíteni. Azok mentek is, mindkét hajót roskadásig töltötték hallal.
Erre aztán Simon Péter Jézus lábai elé vetette magát és azt mondta: "Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram!" (?)
Ugyanis az összes halászt - pl. Jakabot és Jánost (a Zebedeus fiai) - félelem fogta el a halak láttán. (Miért baj az, hogy végre van fogás? Nem hiszem el ezt a reakciót.)
Jézus erre azt mndta Simonnak: Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz! (Én féltem volna. A hullákat nem lehet eladni. Legalábbis olyan számban biztos nem. Tuti megvádolnak gyilkosságért.)
Azzal a hajókat a szárazföldre vonták, és elhagyva mindenüket (család, gyerekek stb.) követték Jézust.


Jézus és a farizeusok, round 1
------
Márk 7.1-23
Az 5,000 megvendégelése után a farizeusok mentek Jézushoz náéhány Jeruzsálemből jött írástudóval. Mikor ezek látták, hogy Jézus egyes tanítványai mosdatlan kézzel esznek panaszkodtak. (Tekintve, hogy akkoriban WC-papírról még nem is álmodtak, ellenben gyakran a kezüket használták az emberek, ez érthető.)
Panaszkodtak, ugyanis a zsidók és a farizeusok a régi rendelések szerint evés előtt kezet mostak. Megmostak azok minden szart, pl. az edényt amiből ettek, meg még - minő cifraság! - az ágyneműt is kimosták.
Kérdezték hát Jézust, hogy is van ez.
Jézus erre rögtön Ésaiástól idézett valamit, amit a) próféciának állított be holott nem volt az b) arra használt hogy képmutatónak hívja őket, hogy csak a szájuk jár, de valójában nem hisznek, tehát az egész hiába van. (Viszont nem is kapnak el annyi betegséget. Mármint a valóságban, nem Jézus képzeletbeli világában, ahl a betegségeket az ördögök okozzák és az erős hit akármiből meggyógyít.)
Kiválogatják a "rendelésekből" (= a Bibliából) ami nekik tetszik. Pl. Mózes pl. azt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és hogy aki szidja őket, azt ki kell végezni.

Korbán = templomi ajándék

Ti meg nem tesztek így. Képmutató bagázs! (Ezek szerint Jézus nem kritizálná őket, ha megölnék aki csúnyán beszél a szüleivel. Mit árul el ez róla?)
Felelmelte a hangját, hogy mindeki jól hallja: Hallgassatok ide: nincs semmi ami árthatna az embernek amit megeszik! (Ez ostobaság. Ezennel ezt a szemétdombot apokrifnak nyilvánítom.) Csak az árthat neki ami "kijött" belőle.
Aztán elindult be a házba (amelyiket éppen lefoglalta magának, abba), de a tanítványai rögtön megkérdezték a példázatról.
Jézus közölte, hgy ez nem példázat volt, ezt ő hót komolyan gondolja. Kivéve a "kijövő dolgok"-at, amik alatt a "szívből" jövő gonoszságokat érti, mint pl. a lopás és a "gonosz szem".

Mi lehet az a "gonosz szem"???
------
Máté 15.1-20
Miután Jézus sétált a vizen és össze-vissza gyógyítgatott írástudók és farizeusok mentek oda hozzá Jeruzsálemből. Azt kérdezték, miért szegik meg Jézus tanítványai a "vének rendeléseit". Konkrétan miért nem mosnak kezet evés előtt?
J: És ti miért hágjátok át a rendeléseket? Elvégre Mr. Isten parancsolta hogy tiszteld apádat és anyádat, aki meg szidalmazza őket azt meg kell ölni. Elsinkófáljátok Jehova parancsolatait szörnyű mód ti képmutatók! (Azaz Jézus szerint meg kell ölni aki szidalmazza apját / anyját). Ésaiás is jól megmondta: Beszél ez a nép, de szívében nem hisz. (Spec. nem őróluk volt szó. Ez csak afféle "quote-mining", ami legfeljebb publikáéciókban mutat jól.)
És különben is, mindenki figyeljen ide - kezdett hangosan szólni. Attól nem lesz bajod amit megeszel, hanem az "fertőztethet meg" ami kijön a szádon! (nyilván: étel nem, beszéd igen. De az állítás első fele tutira téves.)
Ekkor viszont odasúgták neki a tanítványai, hogy ugye tudja, hogy ezzel nem szerzett sok barátot a farizeusok között?
J: Mindenki aki nem az én vallásom tagja ki lesz írtva. Hagyjátok őket, úgyis megdöglenek. (vak vezet világtalant és mindketten verembe esnek - érdekes hogy elveszett a mondás második fele. Meg a kontextus.)
Péter kérte hogy Jézus magyarázza el nekik ezt a példázatot is.
A tanulságot már láttuk, így nem vesződöm az ismétléssel.
------
Lukács 11.37-54
Miután Jézus szombaton meggyógyított egy némát, aztán Jónás jeléről beszélt egy farizeus még ott helyben megkérte őt, hogy ebédeljen nála. Ingyenkaját meg nem utasítunk vissza, így Jézus (a lusta) ment és rögtön leült enni.
A farizeus meg kicsit el volt képedve hogy előtte nem mosdott meg.
Erre Jézus azzal vágott vissza, hogy a farizeusok bolon mód csak az edények külső oldalát mossák el, holott a belső rész az amin lévő dolgok árthatnak. (Természetesen ezzel a) hazudik b) képletesen beszél.)
Bezzeg ha hiszel, minden "tiszta" lesz neked (azaz nem árthat a tifusz, a kolera stb. Ha-ha-ha).
Érdekesség, hogy a 11.40-ben Jézus a farizeusokat "bolond"-nak nevezi. Ezzel viszont saját értékrendje alapján méltó a gyehenna tüzére (Máté 5.22).
Jajj nektek farizeusok, mert a szertartásokat elvégzitek, de nem ~hisztek! Képmutató bagázs!

Ekkor egy törvénytudó közbevetette, hogy amikor ezeket mondja,akkor őket is bántja.
J: Jajj nektek! Ti, kik "elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de magatok egy ujjal sem nyúltok azokhoz a terhekhez"!
Jajj nektek, mert építitek a próféták sírjait, akiket apáitok öltek meg! És ezzel jóváhagyjátok apáitok cselekedeteit! (Én azt hinném ellenkezőleg, de ki bírja egy eszelős észjárását követni?) A világ kezdete óta - de legalábbis Ábeltől Zakariásig (hogy jön ide Ábel?) - élt ÖSSZES próféta és apostol (mi az az apostol?) vére számonkéretik rajtatok! (Mert ez így igazságos...)
Hahh, csak pénzt csináltok a hitből, fúj!
Jajj nektek, mert ti nem is akartok "bemenni", de ráadásul mindenki mást is meggátoltatok benne!

Erre persze berágtak rá, és innentől csak az alkalmat lesték hogy beleköthessenek.
------
Máté 23.9-36
Máténál a zsidók utolsó szapulásáról szóló beszéd 2. része így néz ki:
Aztán olyan témára tér át, hogy senkit e földön ne hívj atyának. Szóval a katolikusok leszokhatnak a hülyeségről, mert ez egyértelmű. PErsze femerül a kérdés, hogy akkor mi lett Elizeussal, aki Illés után kiabált ilyeneket (2Királyok 2.12).
Aztán a doktori címet is tilos használni. Monnyon le! Monnyon le!
Még párszor elmondja, hogy farizeusok/írástudók/stb. a kurva anyátok. Aki zsidó lesz, az a gyehennára ítéltetik. (ööö, akkor minek képzeli magát Jézus?)
A 23.17-ben meg megint bolondnak hívja őket, amivel ismét a gyehenna tüzére ítéli magát saját szavai alapján.
Csak akkor érvényes bármnilyen eskü, ha az Úrnak felajánlott áldozatokra eskszöl, egyébként semmiféle kötelezettség nem terhel.
Aztán jó ellentmondásba keveri magát mikor belemegy a részletekbe. (Pl. 23.18: ki nem szarja le ha az oltárra esküszül? Ellenben 23.20: Oh, ha az oltárra esküszöl, akkor a rajta lévő áldozatokra is esküszöl, azaz nagyon is érvényes! - Én meg azt mondom döntsd el végre!)
Tál külső, tál belső tisztogatása.
Mivel a farizeusok ősei megölték a prófétákat (he?) sok-sok-sok éve, ezért maguk a farizeusok is bűnösök! de hogy ne lehessen kifogás majd Jézus jól küld még néhány prófétát akit jól megölhetnek a farizeusok, és akkor már nem lesz kifogás! (Azaz Jézus előre megfontolt szántszándékkal ítél egyeseket máglyahalálra, illetve ölet meg ártatlanokat.)
Zakariás nem Barakiásnak, hanem Jójada pap fia volt - Jézus egy nagy marha, aki nem ismeri az Írásokat rendesen.A kananeus asszony lánya
------
Márk 7.24-30
A farizeusok kritizálása után Jézus továbbállt. Tirus és Sidon határába ment. (Tirusba? Amiről Ezékiel 26.14, 21 és 27.36 azt mondta, hogy tökéletesen elpusztul?) Nem maradt a nyílt színen, mert nem akart ott ügyködni; csakhogy kitudódott hogy ott van.
Legalábbis elment hozzá egy asszny akinek a lányábanm tisztátalan lélek volt. Leborult Jézus lábaihoz.
Az asszony pogányvolt: síro-finczeai származású (tehát nem a hite miatt pogány, hanem a zsármazása miatt!). Azt kérte Jézustól, hogy űzze ki lányából az ördögöt.
Jézus így felelt: Hagyd hogy először a "fiak" elégíttessenek ki, mert nem jó a fiak kenyerét a kutyák elé vetni. (kutyák = nők!)
Erre az asszony azt mondta, hogy de hiszen a kutyáknak is jut némi morzsa ami lehullik a gyerekek asztaláról!
J: Na jó, rendben, akkor "kiment az ördög a lányodból". most húzz innen.
És az hazament és tényleg. A lány az ágyban feküdt. (Hmm. Szóval a lánya ugrabugrált, de mire hazaért már nem volt gond vele, mert elfáradt és lefeküdt aludni? Ez lenne olyan csodálatos?)
------
Máté 15.21-28
A farizeusok kritizálása után Jézus elment Tirus és Sidon vidékeire. (A határuk helyett most rögtön bejárta mindkét tartományt?)
És akkor egy kananeus asszyon jött ki "abból a tartományból" (melyikből a kettő közül?) és így kiáltott Jézusnak: "Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!" A lányomat nagyon kíozza az ördög.
Jézus nem válaszolt.
A tanítványok odamentek hozzá, és kérték hogy küldje el onnan azt az asszonyt, mit kiabál az.
Jézus végre felelt: Csakis a zsidók "elveszett juhaihoz" küldettem. (Milyen szerető és segítőkész. Milyen fennen hírdeti ez az egyenlőséget!)
az asszony: Uram, segíts nekem!
J: Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.
a: Valóban, de még a kutyáknak is potyog néha morzsa!
J: Neked aztán van hited! Legyen ahogy akarod.
És abban a pillanatban meggyógyult a lányka.


Pepsi Sziget
------
Ez csak egy afféle ismétlése az 5,000-nek, nem is törődtek vele a későbbi evangélisták. Egyedül azért tárgyalom külön, mert Márknál van, Mátéval ugyanazon a helyen van a sorrendben és az 5,000 minden evangéliumban bent van. De ha másnál lenne, akkor már rég az 5,000 alternatívájaként szerepelne! (Meg aztán kell valami a két farizeus-abajgatás közé.)
------
Márk 7.31-37, 8.1-10
Miután Jézus a kananeus asszonynak segített ismét elment Tirus és Sidon határáról a galileai tengeren keresztül "a Tízváros határain át".
Vittek elé egy "nehezen szóló süketet", és kérték hogy tegye rá a kezét.
Jézus félrevonult a tömegből e süketnémával, bedugta az ujjait a fülébe és leköpte a nyelvét (köpött egyet és megérintette az illető nyelvét?), aztán felnézett az égre, fohászkodott, majd azt mondta neki: Effata. (= nyilatkozzál meg.)
Erre az rögtön hallott és folyékonyan beszélt. Jézus pedig rájukparancsolt hogy senkinek ne mondják el ami történt - csakhogy minél inkább ellenezte annál jobban terjedt a híre. (Mostanra bizonyára tisztában volt ezzel...)
Mindenki nagyon csodálta Jézust (jobban mondva a mesék főszereplőjét), hiszen mindíg jót ett (mint a tündér-keresztanyák): süketeket tett hallóvá, némákat beszélőkké. (Figyeled hogy lett egy esetből kettő a néphagyományban?)

Azokban a napokban mivel különösen sokan voltak körülötte és nem volt mit enniük magához hívta Jézus a tanítványait és azt mondta:
Sajnálom e sok embert, mert már harmadik napja nincs mit enniük mióta velem tartanak. Ha éhesen küldöm haza őket még a végén összeesnek az úton, sokan közüllük messziről jöttek.
A tanítványok úgy reagáltak hogy most jut eszébe, itt a semmi közepén?
Erre J. megkérdezte mennyi kenyerük van. Azok azt felelték, hogy 7. (oh, a tökéletes szám...)
Ekkor J. megparancsolta a tömegnek hogy üljenek le a seggükre, azzal fogta a hét kenyeret, hálát adott, felszelte, odaadta a tanítványoknak hogy azok osszák ki. Úgy is lett.
Volt ezen kívül egy kevés haluk is, Jézus megint hálákat adott, és azt is kiosztatta.
Ettek, jóllaktak, összeszedték a maradékot 7 kosárral (oh, a szent szám...).
Akik ettek kb. 4,000-en voltak, aztán J. hazaküldte őket Aztán azonnal hajóba szálttakés Dalmánuta vidékére mentek.
------
Máté 15.29-39
Jézus elment a kananeus asszonytól Galilea tengere mellé. Felment a hegyre és eült.
Nagy sokaság ment hozzá, vittek magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok másikat, és lerakták őket Jézus lábai elé, aki meggyógyította őket.
A tömeg meg csak ámult és bámult és dicsőítették Izráel Istenét.

Jézus pedig előhívta a tanítványait és azt mondta nekik: Sajnálom ezt a sok embert mert három napja már hogy itt vannak velem (nem épp "követés"...) és nincs mit enniük. Éhesen meg nem akarom elküldeni őket, nehogy összeessenek az úton.
tanítványok: És honnét a picsából vegyünk itt a pusztában kenyeret, elárulnád? (Eddigre lássuk be tudniuk kellett volna mi következik ... Vagy nem? Ez is csak olyanm int Noé két egybeforrasztott történetváltozata?)
J: Hány kenyeretek van?
t: 7 és néhány halunk.
Erre J. megparancsolta a sokaságnak hogy csüccs.
Fogta a 7 kenyeret és a halakat (itt most egyszerre?), hálákat adott, megtörte és adta a tanítványoknak, akik meg továbbpasszolták a sokaságnak, akik mindnyájan ettek és jóllaktak.
Összeszedték a végén a maradékokat: 7 kosár telt meg velük.
4,000 férfi evett ott, nem számolva az asszonoyokat és gyerekeket.
Aztán Jézus elküldte az odagyűlteket, beszállt a hajóba és elment Magdala határába.


Jézus és a farizeusok, round 2
------
Márk 8.11-21
A 4,000 megvendégelése után ementek Jézushoz a farizeusok is faggatni őt, mennyei jelt követeltek tőle kísértve őt.
Jézus költői kérdéssel válaszolt: Mit kívánnak ezek jelet? Nem adatik jel ennek a nemzettségnek. (És mi van Jónás jelével? Meg a többivel, mint pl. a Kánai menyegzőn történtek?)
Azzal otthagyta őket, áthajózott a túlsó partra. Csakhogy a nagy sietségben elfelejtettek berakni kenyeret. Ellenben azt mondta a taníványoknak, hogy őrizkedjenek a farizeusok és Heródes kovászától, azok meg félreértették és szó szerint vették amit mondott. Mikor ezt Jézus észrevette elmagyarázta szépen, hogy hülyék. Hiszen emlékezzenek csak a 12 kenyérre, meg a 7 kenyérre, meg hogy mennyi maradékot szedtek össze belőle. Hülyék ha nem értik - és nem magyarázta tovább.
------
Máté 16.1-12
A 4,000 megvendégelése után ementek Jézushoz a farizeusok és a sadduceusok is, kísértve kérve őt, hogy mutasson nekik mennyei jelet. (asztrológia?)
Jézus így válaszolt: Mikor esteledik azt mondjátok vörös az ég, ezért szép idő lesz.Reggel meg ha vörös az ég azt: esni fog. (Nos, a kettő nem ugyanaz, így Jézus analógiája rossz. Ezen kívül ez csak egy újabb variációja a "Keresztelő Jánosnak nem hisztek mert böjtöl, Jézusnak nem hisztek mert nem böjtöl" résznek.) Képmutatók vagytok, akik "az ég ábrázatát" jól meg tudják ítélni, de "az idők jeleit" nem!
Nem kap jelet e gonosz és parázna nemzettség, legfeljebb Jónás próféta jele (mondom, hogy ez ismétlés!)!
Azzal otthagyta őket.
Jázus tanítványaival átkelt a túlpartra, de elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus meg hirtelen kijelentette, hogy őrizkedjenek a farizeusok és a sadduceusok kovászától.
Azok meg félreértették és hirtelen nem értették miféle kovászról beszél. Erre Jézus lehülyézte őket és azt kérdezte, hogy hát nem értik, miért annyi maradékot szedtek össze az 5,000-től és a 4,000-től? (Ezek szerint az csak egy példabeszéd? Van egyáltalán bármi csoda leírva itt ami nem példabeszéd?)
Végül aztán megértették, hogy arról beszél, hogy a farizeusok és sadduceusok "tudományától" őrizkedjenek.
------
Lukács 13.31-35
Még aznap, mikor a példázatokat elmondta isten országáról néhány farizeus ment Jézushoz, és azt mondták neki: Menj el, menekülj inne, mert Heródes meg akar öletni.
J: Miután elmentem mondjátok meg annaka "rókának", hogy hehe, ördögöket űzök ki és gygyítok ma meg holnap, 3 nap múlva pedig befejezem ténykedésem. De még ma és holnap úton kell lennem, mert nem lehet arról szó, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül "vesszen el".
Jeruzsálem, ami megöli prófétáit, megkövezi azokat akik hozzá küldetnek; hiába akartam számtalanszor egyesíteni vallásomba összes lakódat, ti nem akartátok! Most aztán jól itthagylak benneteket, és addig nem láttok engem, míg el nem jön az odő amikor azt mondjátok: "Áldott aki jő az Úrnak nevében!" (= addig nem ismertek el senkit messiásnak, amíg nem ismertek el senkit messiásnak. Ja, ez tutira így van.)
------
Máté 23.37-39
Jeruzsálem, ami megöli prófétáit, megkövezi azokat akik hozzá küldetnek; hiába akartam számtalanszor egyesíteni vallásomba összes lakódat, ti nem akartátok! Most aztán jól itthagylak benneteket, és addig nem láttok engem, míg el nem jön az odő amikor azt mondjátok: "Áldott aki jő az Úrnak nevében!"
------
Lukács 12.54-57
És azt mondta Jézus a tömegnek: Ha nyugatról felhők jönnek azt mondjátok eső lesz és úgy lesz. (Arra van a tenger.) Ha a szelet halljátok fújni (nyilván a keletről jövő száraz légáramlat, amerre a sivatag van), akkor azt mondjátok hőség lesz és úgy lesz.
Képmutatók! Az ég és föld ábrázatáról tudtok "ítéletet tenni", de erről az időről amiről most szó van/amiben élünk hogy nem tudtok "ítéletet tenni"? (= Hogy nem ismeritek fel ami történik/közeledik?) És miért nem döntitek el végre mi az "igaz"?


Jézus szemenköp egy vakot
------
Gondolom ha már volt süketség és némaság, akkor legyen meg a teljes sorozat, mi? (L. Márk 7.31-37.)
------
Márk 8.22-26
L. Jézus és a vak koldús(ok). Az a történet később jön!


Péter megkapja a menyország kulcsait
------
Márk 8.27-30
A vak meggyógyítása után Jézus és tanítványai elmentek Czézárea Filippi falvaiba.
Jézus útközben megkérdezte tanítványait: Kinek mondanak engem az emberek?
t: Keresztelő Jánosnak, Illésnek, vagy egynek a próféták közül. (Ezek után kételkedhetünk-e benne, hogy a feltámadásnál akárki eladhatta magát Jézusnak hamisan?)
J: És ti kinek tartotok engem?
Péter: A Krisztusnak. (= Megváltó, = Felkent. Jézust sosem kenték fel.)
Erre Jézus megtiltotta hogy ezt a véleményüket bárkinek elmondják. (Miért? Mert nem volt igaz? Akkor miért nem javította ki őket? Vagy igaz volt? Akkor viszont miért nem tisztázta a nagy nyilvánosság előtt a helyzetet? Mindkét esetben Jézus hazug.)
------
Máté 16.13-20
A farizeusok jelkívánása után (az, amelyik a 4,000 megvendégelése után jött) Jézus Czézárea Filippi környékére ment.
Feltette a kérdést a tanítványainak: Engem, az ember Fiát, kinek mondanak az emberek?
t: Van aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, van aki egynek a próféták közül.
J: Ti kinek mondtok?
Simon Péter: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
J: "Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt neked, hanem az én mennyei Atyám." Had viszonozzam a bókot: te meg Péter vagy, a kőszikla amin felépítem anyaszentegyházamat (eredetiben: templomom) "és a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta". És neked adom a mennyek országának kulcsait; és "amit megkötsz a földön a mennyekben is kötve lesz" és amit megoldasz az ugyanúgy.
Aztán ráparancsolt a tanítványokra hogy ezt a véleményt ne hangoztassák.
------
Lukács 9.18-21
Miután jézus megvendégelte az 5,000-et és ott magában imádkozott, körülötte a tanítványok megkérdezte őket, kinek mondják őt a népek?
t: Ki Keresztelő Jánosnak, ki Illésnek, ki az egyik régi prófétának aki feltámadt.
J: És ti kinek mondtok engem?
Péter: "Az Isten ama Krisztusának."
Jézus erre rájukszólt, hogy ilyeneket senkinek ne mondjanak.
------
János 6.67-71
Miután jézus kanibalista dogmákat kezdett bevezetni, és emiatt sokan leléptek mellőle megkérdezte a 12-t is, hogy vajon azok is le akarnak-e lépni?
Simon Péter: Hova mehetnénk? "Örök életnek beszéde van nálad." (= t jól ismernek minekt mint a szektád főrendjeit) És mi elhittük, és "megismertük" hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. (= túl messzire mentünk, most már nem léphetünk ki)
J: Hát nem én választottalak titeket? És egyiktek ördög. (Hát, mindeki követhet el hibát. Kivéve aki tökéletes. Mint hogy állítólag Isten tökéletes és Isten = Jézus, tehát Jézus tökéletes... Várj, valami nem stimmel, heh!)

Ez alatt Jézus Júdás Iskáriótest értette, aki Simon fia, mivel az el akarta őt árulni, noha egyike volt a tizenketteknek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése