2010. április 18., vasárnap

a wikipedia korrupt


Mint a képen is látható, a wikipedia Tgr nickű adminisztrátora egyszerűen szembeköpi a jónépet amennyiben kifogás merül fel egy adminisztrátor ténykedésével kapcsolatban.

Mi is volt az egész előzménye?

Kezdjük a legelején:
Felkúsztam a wikipediára, és a Talmud cikkszóra fellinkeltem ezt a blogot, és jeleztem, hogy be lehet szállni fordítani annak aki hajalndó tisztességes munkát végezni, mindenféle meggyőződéstől és hovatartozástól függetlenül.

Ez nemsoká a vitalapra került, ahol felajánlottam, hogy amennyiben ez valóban nem felel meg bizonyos elveknek (ti. túlságosan reklámnak minősül), akkor kiszerkesztem a felhívásra vonatkozó részt.

Az adminok, köztük ELVe azt mondta, ez felesleges, a kezdeményezés tetszik nekik.

Aztán átszerkesztettem egy téves adatot a Talmud cikkben, miszerint a Bikkurim mindössze 3 fejezetből áll. Ugyanis az 4 fejezetből áll. Ezt a szerkesztést 2-szer visszavonták, harmadszorra meghagyták.

Közben a Luzsénszky Alfonz cikknél a vitalapon kezdeményzetem némi módosítást, felhívva a figyelmet arra, hogy talán azért nincs irodalma a dolognak, mivel a Magyar Állam anno tiltólistára tette és megsemmisítésre ítélte.
Erre föl ELVe könyvi forrást kívánt erősen, és elkezdte lehúzni a blogomat azon az alapon, hogy a személyi igazolványomban szereplő összes adatot nem mellékelem rajta. Követelése már csak azért is abszurd, mert a hivatkozott rendelkezés nem könyvben szerepel, hanem maga egy külön okirat (rendelet), így levéltárban lehet nyilvánvalóan megtekinteni az eredetijét, elvégre nem része eredetileg semmilyen könyvnek.
Megjegyezném továbbá, hogy ugyanezen rendelet citálásakor más szócikkben ilyetén kifogás nem merült fel sem addig, sem azóta.

ELVe tovább pöffeszkedett, és igyekezett magát Talmud-tudósnak beálítani. Ennek során pl. a Soncino-változat helyett a Rodkinson-változat használatát javasolta, ami egyfelől csonka (sosem fordította le az összes talmudi traktátust), másfelől a szerkesztő saját bevallása szerint is cenzúrázott kiadás.

ELVe kb. ekkor a vitalapomat egy ilyen beírással rondítota össze: "Figyelem, megbízhatatlan szerkesztő! Ha e-mailt küldesz neki, akkor azt kiteszi a blogjára!"
Ez több szempontból is elítélendő. Egyfelől az ilyetén tevékenységet a jelenlegi adminok ha nem admin követi el "destruktív szerkesztés"-nek minősítik, és azonnali blokkolás jár érte. ELVe természetesen semmi ilyesmit nem kapott.
Azért is sérelmes a beírása, mivel egy wikipediával össze nem függő eseményt (amiért bocsánatot kértem és a megfelelő módosítást megtettem) vonatkoztat wikipediás tevékenységemre.

Eztán ELVe zsarolással vádolt, ami teljesen alaptalan. Amit ő csinál, az viszont rágalom és az én jogaimnak korlátozására való törekvés.

Eztán a Tiszaeszlári Vérvád cikkbe folytam bele nem nagy mértékben. Pusztán annyit módosítottam a cikken, miszerint a per nem volt vérvád (tényleg nem volt), és hogy a vádottakat nem "felmentették" (és főleg "nem kiderült az igazság"), hanem "elégtelen bizonyítékok" miatt a vádat ejtették.

Ennek következménye az volt, hogy DataDestroyer antiszemitizmussal vádolt, valamint annak ellenére, hogy bizonyos Tgr felhívta a figyelmét rá, hogy a hivatkozott forrás nem "antiszemita fröcsögés" (aminek DataDestroyer nyilvánvalóan vallási indíttatástól hajtva minősítette), hanem olyan forrás, ami már-már kínosan ügyel a leírt anyag precíz alátámasztására eredeti forrásokra való rámutatással.
DataDestroyer ennek ellenére a továbbiakban is egyszerűen törölte a fent említett módosításokat, amivel kimeríti a "destruktív szerkesztés" fogalmát.

Tgr megsértette az objektivitás elvét, mikor engem, és nem DataDestroyert rótt meg visszaszerkesztésért.

Eztán semmi mást nem tettem, mint amit ELVe művelt az én vitalapomon: beírtam DataDestroyer vitalapjára, hogy elfogultan szerkeszt.

Erre föl ELVe blokkolt engem.

Ezután telt-múlt az idő, mikor egyszercsak ELVe az addig békésen figyelő Talmud-fordítási linkemet egyszerűen kiszedte, és leantszemitázott ismét, ami teljes mértékben rágalom. Szintén rágalom, miszerint ezen blog "vallásgyalázó" lenne. Valásellenes az igaz, de nem "gyalázó". Célja pusztán a kritka, és nem a gyűlöletkeltés. ELVe nyilvánvalóan vallási okokból cenzúrázik. Ezt az ő vitalapján, ugyanabban a formában amit ő követett el nálam, szóvá is tettem.

Mikor sérelmeztem ELVe viselkedését a saját vitalapomon - meglehetősen kiakadt hangnemben elismerem, ami azonban nem volt csúnyább, mint amit ELVe művelt -, Vundagu blokkolt engem. ELVe semmilyen szankcióban nem részesült ismétcsak.

Mikor kifogást emeltem a blokk ellen, a blokkolást egy egész hónapra módosította CsGábor minden előzmény vagy ok nélkül - azaz úgy tűnik egy admin tettének megkérdőjelezése a wikipedián szankciókat von maga után az adminisztrátoroktól a panasztevő felé -, valamint lehetetlenné tette hogy a blokkolás alatti jogaimmal éljek (azaz: kifogás emelése a blokk ellen a blokkoló adminnál, saját vitalapom szerkesztése).

Mikor az egyetlen maradék helyen jeleztem az akkori véleményem szerint véletlen hibát (ennek indoklására l. a mellékelt képet), Tgr kifejezetten kijelentette, hogy az adminok azt csinálnak amit akarnak, bátran megsérthetik a többi felhasználó jogait minden következmény nélkül. Ehhez járul, hogy az ott lévő többi személy hallgatásával támogatta Tgr véleményét.


Azaz: a magyar wikipediaról megvan szépen a véleményem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése