2010. április 4., vasárnap

Sanhedrin, 17-es fólia

Sconcino Babilóniai Talmud, SEDER NEZIKIN, Sanhedrin

Forrás: http://halakhah.com/

fordító: twillight

17a
veletek (1 Num. XI, 16). "Veletek" azt jelenti, "és te velük". És R. Judah (2 ő hogyan értelmezi a "veletek"-et?)? - "Veletek" kétszer áll a Shechinah miatt (3 ti. az okból, hogy a Shechinahnak rajtuk kell nyugodni, ahogy írva vagyon, És veszem a lelket ami rajtuk van stb. (Num. XI, 17). De ez nem tanítja, hogy Mózest hozzájuk kell számolni). És a rabbik (4 honnan tudják hogy Mózes felettük állt, látva hogy "velük"-nek egy másik jelentése van?)? - Írás mondja, És a nép terhét velük együtt kell viselniük (5 Num. XI, 17). "Velük" azt jelenti "és te velük". És R. Judah? - "Velük" azt jelenti hogy a véneknek olyanoknak kell lenniük mint neked (6 pl. a családi leszármazás tisztaságában (fajelmélet!) és testi tökéletességben (übermensch!)). És a rabbik (7 honnan vezetik ezt le)? - Írás mondja, Így kell könnyebbé tegyék számodra, és viseljék a terhet veled (8 Ex. XVIII, 22, a kisebb Szanhedrinre utal); és a nagyobb Szanhedrint a kisebből vezetjük le.

Rabbijaink azt tanították: De ottmaradt két férfi a táborban (9 Num. XI, 26). Néhányan azt mondják: Az urnában maradtak (11 lásd infra) (mármint a nevük) (10 Eldad és Medad). Mert mikor az Egyedül Szent, áldott legyen, azt mondta Mózesnek, Gyűjts össze nekem hetvenet Izrael véneiből (12 Num. XI, 16), Mózes azt mondta magának: Hogyan tegyem ezt meg? Ha hatot választok minden törzsből, kettővel többen lesznek mint a szükséges szám; ha ötöt választok, tíz fog még kelleni. Ha ellenben hatot választok az egyikből, és ötöt a másikból, irígységet támasztok a törzsek közt." Mit tett? - Hat férfit választott ki mindegyik törzsből, és hetvenkét iratot hozott, amik közül hetvenre felírta a szót: "Vén", kettőt pedig üresen hagyott. Aztán összekeverte, berakta egy urnába és azt mondta nekik: Jöjjetek és húzzátok ki lapjaitokat." Mindazoknak akik egy iratot húztak a "Vén" szóval azt mondta, "A Menny máris megszentelt benneteket". Akik üreset húztak, azt mondta: "A Menny visszautasított benneteket, mit tehetnék?" Hasonlóképp, azt olvasod, Végy öt shekelt fejenként a szavazással (13 Num. III, 47. A Sátor elkészülte után a lévitákat hívták hogy lecseréljék Izrael összes elsőszülöttjét a Szentély szolgálatában (kereszthivatkozás: Ex. XXIV, 5; XIX, 24.). Annak érdekében hogy befolyásolják eme hivatal átadását, mind az elsőszülöttek és a léviták megszámáltattak. És mikor úgy találták hogy az előbbiek 22,273-an voltak; és az utóbbiak 22,000-en, a 273 elsőszülöttet, akik meghaladták a léviták számát öt shekel árán váltották meg fejenként. (Öt shekel a törvényi összege egy elsőszülött megváltásának. Lásd Num. XVIII, 16). Hogy megoldják a problémáját annak, kit fognak megváltani és kit kicserélni, a fenti rendszert akalmazták). Mózes így okoskodott: Hogyan viselkedjek Izraellel? Ha azt mondom egy férfinak, "Add ide a megváltásod shekeljeit" azt válaszolhatja, "Egy Lévita már megváltott engem". Mit tett? Hozott 22,000 nyomtatványt és mindegyikre ráírta "Lévita", és másik 273-omra azt írta "öt shekel". Aztán összekeverte, belerakta egy urnába és azt mondta a népnek: "Húzzátok ki cetliteket." Mindazoknak akikén a "Lévita" szó állt azt mondta, "A Lévita megváltott téged". Mindazoknak akik sorsjegyén "öt shekel" szerepelt azt mondta, "Fizesd meg a megváltást és menj."

R. Simeon azt mondta: A Táborban maradtak (14 Eldad és Medad). Mert mikor az Egyedül Szent, áldott legyen, megparancsolta Mózesnek: Gyűts hozzám hetvenet Izrael véneiből, Eldad és Medad észrevételezte, "Nem vagyunk méltók arra a méltóságra." Ezért az Egyedül Szent, áldott legyen, azt mondta, "Mivel alázatosak voltatok, nagyságotokat még nagyobb nagyságra fogom emelni". És hogy növelte méltóságukat? - Azzal, hogy mind a többi próféták prófétáltak és megszűntek (prófétálni), de az ő prófétaságuk nem szűnt meg. És mit prófétáltak? - Azt mondták, "Mózesnek meg kell halnia és Józsuénak kell bevinnie Izraelt a földre."

Abba Hanin azt mondta R. Eliezer felhatalmazásával: a fürjek esetét (15 a madarak, amikkel Izraelt csodálatos mód megetették a vadonban. Ex XVI, 11-13; Num. XI, 31) prófétálták meg azt mondva: "Kelj fel, fürj; kelj fel, fürj."

R. Nahman azt mondta: Gogról és Magogról prófétáltak (16 a széles körben elterjedt hagyomány szerint Gog és Magog a pogány nemzeteket ábrázolják, vagy összpontosuló gonosz erőt (amiből következik: a pogányok a gonosz erői) szemben Izraellel és Isten Királyságával, lásd ‘Eduy. II, 5. Ezekiel (XXXVIII, 2; XXXIX, 6) lefesti a pogány világ végső pusztulását Jeruzsálem városa előtt, Gog és Magog legyőzéseként), amint mondva vagyon, Ezt mondja az Úr Isten: Az vagy, akivel régen beszéltem szolgám, Izrael prófétája által, ami azt prófétálta azokban a napokban sok évig (17 ohba amit olvasni lehet akár "shanim"-nak = évek, vagy "shenayim" = kettő) hogy ellenük viszlek (vezetlek?) téged? stb. (18 Ezek. XXXVIII, 17) (Azaz egyszer majd Isten az izraelitákat minden más nemzet ellen vezeti hadba, és kiírtanak és elfoglalnak és leigáznak mindenkit.) Ne "shanim"-ot (évek) olvass, hanem "shenayim"-ot (kettő) (19 ti. a két próféta akik prófétáltak, stb.). És melyik két próféta prófétálta ugyanazt a dolgot ugyanazt az időben? - Mondd, ők Eldad és Medad.

A Mester azt mondta: "Mind a többi próféták prófétáltak és megszűntek, de ők prófétáltak és nem szűntek meg." Honnan vezetjük le hogy a többiek megszűntek? Azt kell mondanunk, a passzusból, Prófétáltak
"velo yasafu" de nem tették többet (20 upxh tku)? Ha igen, mi van a passzussal, Nagy hanggal velo yasaf (21 ;xh tku Deut. V, 19)? Ez azt jelenti, nem folyt tovább (22 ám ez nyilvánvalóan nem mondható el a Shechinah-ról)? De azt úgy kell értelmezni, Nem maradt abba (23 így az első passzusban szereplő upxh ugyanazt a jelentést kell hordozza)! - De itt (24 a vénekről szólva, Num. XI, 25) az van írva, És ők prófétáltak (25 utcb,hu tökéletlen waw conversive-vel (fordítottal?) = tökéletes), míg ott (26 Eldad és Medad eseténél, Num. XI, 27) azt állítják, prófétáltak (27 ohtcb,n (melléknévi igenév)), ti. még folytatták a prófétálást.

Namost, az állítás szerint, miszerint azt prófétálták hogy Mózes meg fog halni, Józsué kérése: Én Uram Mózes, tiltsd meg nekik; érthető; de ezen másik két nézet szerint (28 hogy a fürjekkel kapcsolatban prófétáltak, vagy Gog és Magoggal kapcsolatban) miért mondta, Én Uram Mózes, tiltsd meg nekik (29 Ibid. XI, 29). - Mivel viselkedésük nem volt illő, mivel olyanok voltak mint egy tanítvány, aki kérdéseket dönt el tanára jelenlétében. Namost e szerint a két másik vélemény szerint a Mózes által kifejezett kívánság, Bár az Úr népe mind próféta lenne (29
Ibid. XI, 29) érthető; de a nézet szerint, hogy azt prófétálták hogy Mózes meg fog halni, akkor hát elégedett volt ezzel? - Nem fejezték be próféciájukat jelenlétében. Hogy volt azzal Mózes hogy "tiltsd meg nekik" amint Józsué kérte? Józsué azt mondta neki: Irányíts rájuk közfigyelmet, és maguktól abba fogják hagyni a prófétálást (30 van itt egy szójáték: "tiltsd meg nekik"-et összekötik azzal hogy "megszűnés". Közösségi tevékenységek bánatot hoznak (???), és prófétálás csak vidám lélekkel lehetséges (Tosaf.)).

HONNAN TANULJUK MEG HOGY MÁSIK HÁRMAT KELL TALÁLNUNK? De végülis kettő többsége egy kedvezőtlen ítélethez lehetetlen (31 egy huszonhárom tagú Szanhedrinben): ha tizenegy a férfit nem bűnösnek találja és tizenkettő bűnösnek, akkor is csak egy többsége van meg (32 és elítéléshez kettő többsége szükséges, lásd p. 3.); és ha tizen vannak amellet hogy nem bűnös és tizenhárman hogy bűnös, három többsége van? - R. Abbahu azt mondta: Kettő többsége csak ott lehetséges ahol két bírót hozzáadtak (33 mint például az alábbi esetnél: Ha tizenegyen bűnösnek találták és tizenegyen nem bűnösnek, míg a husznharmadik bizonytalan, a törvény lehetőséget ad két tag hozzáadására. Abban az esetben ha ez a kettő egyetért a vádlókkal, az elítéléshez szükséges többség kettő, lásd Mishnah infra 40a), és akkor a Mishnah mindenki véleményével egyetért, míg a Szanhedrin többségénél ez lehetséges hogy R. Judah nézetével van egyetértésben, aki azt tartja számuk hetven (34 megtörténhet, hogy harminchat elítél és harminchat felment).

R. Abbahu szintén azt mondta: Ahol bírókat adnak hozzá, egy egyenlően kiegyensúlyozott bíróságot kijelölhetnek kezdettől fogva. De nem nyilvánvaló ez (35 ez ténylegesen modva volt már a citált Mishnahban. Mivel ha kettőt hozzáadnak mikor huszonharmadik kétségben van, a bíróság egyenlő tagból fog állni)? - Feltételezhetted volna hogy aki azt mondja, "Nem tudom" azt mint létező tagot számítjuk, és hogy bármi amit mond megfontolás tárgyát képezi. Ezért informálnak hogy aki azt mondja "Nem tudom" nemlétezőnek tekintendő, és ha okot ad egy bizonyos ítélethez, nem hallgatunk rá.

R. Kahana azt mondta: Ha a Szanhedrin névtelenség nélkül bűnösnek találja a vádlottat, felmentetik. Miért? Mivel a hagyomány szerint azt tanultuk, hogy az ítéletet el kell halasztani amíg van remény hogy új pont merül fel a védelem oldalán (36 lásd: infra 34a; 35a). De ez nem elvárható ebben az ügyben (37 szó szerint: "De ezek többé nem lesznek láthatóak számára (semmilyen mértékben)").

R. Johanan azt mondta: Senki nem lehet a Szanhedrin tagja, kizárólag nagy kaliberű (fizikai vagy szellemi, társadalmi pozíciójú?), bölcs, jómegjelenésű, érett korú férfiak varázslásról való tudással (38 hogy képesek legyenek felismerni azokat akik elcsábítanak és megrontanak boszorkánysággal), és akik beszélik az emberiség mind a hetven nyelvét (39 ez a szám gyakran van megadva a Talmudban és a Midrashban mint a világon létező összes nyelvek száma. Lásd Pirke de R. Eliezer, ch. 24; Targum Jonathan on Gen. XI, 8, and Rashi on Deut. I, 5. Mivel lehetetlen hogy egy férfi mindezen nyelveket beszélje, azt kellett ezzel mondja, hogy közöttük minden nyelvet ismertek. (70 tagú bíróság, azaz mindenki 1 nyelvet.) De lásd Rab kijelentését lent), azért hogy a bíróságnak ne legyen szüksége tolmácsra. Rab Judah azt mondta Rab nevében: Senki nem kaphat helyet a Szanhedrinben, hacsak nem képes bebizonyítani egy hüllő / csúszómászó tisztaságát biblikus szövegekből (40 ti. figyelmes elme kell legyen, annak érdekében hogy bebizonyítsa a hüllő tisztaságát, amit határozottan tisztátalannak nyilvánítanak az Írásban. Lásd Lev. XI, 29-39 (azaz képesnek kell bármit kedve szerint bebizonyítani, mindegy mi az igazság?)). Rab azt mondta: "Elő kell vezetnem egy érvelést hogy bebizonyítsam tisztaságát.

17b
Ha egy kígyó ami annyi tisztátalanságot okoz öléssel tiszta (1 mivel nincs a tisztátalan teremtmények listáján az Írásban; ibid.: és hullája nem szennyez be), akkor nem kellene egy kígyónak, ami nem öl és terjeszt tisztátalanságot, tisztának lennie?" De ez nem így van, mint az bizonyítható egy átlagos tüske összehasonlításával (2 mivel egy tüske-szúrás szintén halált okoz, és így tisztátalanságot terjeszt, de mégsem minősítheti senki másként mint tiszta).

Rab Judah azt mondta Rab nevében: Egy Szanhedrint nem lehet felállítani egy olyan városban amiben nincsenek legalább ketten akik beszélik a hetven nyelvet és valaki aki megérti őket. Bethar városában hárman voltak és Jabnehben négyen akik tudták hogyan beszéljenek velük: viz., R. Eliezer, R. Joshua. R. Akiba és Simeon the Temanite, aki előttük a földön ülve szokott volt beszélgetni velük (3 mivel éretlensége miatt még képesítetetlen volt, de mégis megengedték neki hogy részt vegyen a megbeszéléseiken).

Egy ellenvetést tettek: Egy Szanhedrin amiben hárman vannak (4 [szó szerint: "háromnak", lásd Yad. Ramah.]) akik képesek voltak beszélni a hetven nyelvet képes a bölcsességre; ha négyen (5 kereszthivatkozás: előző jegyzet) az a legmagasabb lehetséges színvonalú (6 azaz úgy tűnik legalább három ilyen férfi szükséges a városból annak érdekében, hogy Szenhedrin kiállítására legyen képes). - Ugyanazt a nézetet tartja (7 ti. Rab, aki azt mondja hogy csak kettő szükséges) mint a következő Baraitha Tannája: Azt tanították: Kettővel a Szanhedrin bölcsességre képes; hárommal eléri a legmagasabb lehetséges színvonalat.

A következő szabály végig érvényes a Talmudban: Az állítás, "A Bölcsek előtt érveltek vele" Levire utal aki Rabbi előtt érvelt. "A Bölcsek előtt vitatták meg"
Simeon b. Azzai, Simeon b. Zoma, Hanan the Egyptian, és Hanania b. Hakinai-ra utal (8 habár nem voltak felszentelve, megengedték nekik hogy csatlakozzanak a megbeszéléshez a felszentelt rabbik jelenlétében, lásd Bacher, AT. I, 409, 3). R. Nahman b. Isaac azt tanította hogy öten voltak: a három Simeon (9 ti. a két fentebb említett Simeon és Simeon the Temanite), Hanan [the Egyptian] és Hanania [b. Hakinai]).

"Rabbijaink Babilonban" Rabra és Samuelre utal.

"Rabbijaink Eretz Yisraelben" R. Abbára.

"A Száműzetés bírái" Kranara (10 [Var. lec. Samuel and Karna, lásd: Rashbam, B.B. (Sonc. ed.) p. 279. n. 8; p. 419, n. 3)

"Eretz Yisrael bírái" R. Ammira és R. Assira.

"
Pumbeditha bírái" R. Papa b. Samuelre.

"
Nehardea bírái" R. Adda bar Minyomira.

"Sura vénei" R. hunára és R. Hisdára.

"
Pumbeditha bírái" Rab Judahra és R. 'Ainara.

"
Pumbeditha éles elméi" 'Efara és Abimire, kik fiai Rehabahnak.

"Pumbeditha amorajai" Rabbahra és R. Jospehre.

"
Nehardea amorajai" R. Hamára. Ahol azt olvassuk, "azok Nehardeaból (11 [Neharbel identified with Nehar Bil, east of Bagdad, Obermeyer, p. 269.]) azt tanították", Rammi b. Berabira utal (12 Beribi (lásd: Rashi, Bezah 8b); vagy "Beroki" az Aruch szerint).

"Rab iskolájában mondták" R. Hunára utal. De nem maga R. Huna mondja, "Rab Iskolájában mondták"? - R. Hammuna hát akire utalnak.

"Nyugaton mondták (13 a babilóniaiak mikor Palesztínára utaltak Nyugatnak hívták azt, mivel Palesztína nyugatra volt Babilontól. Lásd: Ber. 2b)" R: Jermiahra utal.

"Egy üzenetet küldtek Palesztínából (14 szó szerint: "onnan", ami általában Palesztínára utal, lásd p. 15)" R. Jose b. Haninára. "Nevettek ezen Nyugaton" R. Eleazarra. De nem azt olvassuk: "Egy üzenetet küldet Palesztínából: R. Jose b. Hanina szerint . . . (15 hogy lehetne akkor a küldő R. Jose b. Hanina maga?)? - Ezért fordítsuk meg: "Egy üzenetet küldtek Palesztínából" R. Eleazarra utal; "Nevettek ezen Nyugaton" R. Jose b. Haninára.

MI KELL LEGYEN EGY VÁROS NÉPESSÉGE ANNAK ÉRDEKÉBEN HOGY ALKALMAS LEGYEN EGY SZANHEDRINHEZ? HÁSZ ÉS HÚSZ, stb. mi az ok erre a SZÁMRA (16 szó szerint: mi dolga (a számnak) vele?)? - Huszonhárom a kisebb Szanhedrin számával összhangban, és három sor huszonháromból (17 általában a Szanhedrin mögött ültették le bíróság teljessé tételének érdekében. A teljes magyarázatért lásd: Mishnah, infra 37a), kilencvenkettőt kapva. Hozzáadva a Zsinagóga tíz "batlanim"-ját (18 ohbkyc fr. kyc "munkától való pihenés", "nyugodtan vagy kényelmesen lenni", azaz kényelemben lévő férfiak. Tíz ilyen férfit jelöltek ki minden közösségben hogy felügyeljék a vallási szolgálatokat annak érdekében, hogy biztosítsák a szükséges határozatképességet nyilvános imádathoz - a minyan, lásd: Meg. 3b) százkettőnél vagyunk. Aztán két további írnok (19 hogy jegyzeteket készítsenek a vádhoz és a védelemhez, lásd: infra 37a), két seriffet / főispánt (20 a bírósági egyházfijai, akik beidézték a peres feleket és végrehajtják a bírósági ítéleteket, például az ostorozást), két peres fél, két tanú, kéz zomemim (21 lásd: Glos. Semmi tanúvallomás nem érvényes ha nincs lehetőség megcáfolni. Ezért ketten szükségesek erre), és kettő hogy megcáfolja a zomemimeket (22 mint további elővigyázatosság, nehogy hamis tanúkat béreljenek az első kettő megcáfolására), száztizennégyet adva összesen. Továbbá azt tanították: Egy tudós ne lakozzon egy városban ahol az alábbi tíz dolog nem található: Egy bíróság ami korbácsolást ró ki és büntetésekről határoz; egy jótékonysági alap (23 vpue, kupah, a közösségi alap amiből pénzt osztottak a szegényeknek minden péteken. B.B. 8b) amit ketten gyűjtöttek be és hárman osztottak szét (24 B.B. 8b); egy zsinagóga; nyilvános fürdő; egy illemhely; egy körülmetélő; egy seborvos; egy jegyző (25 hogy tekercseket stb-t írjon); egy mészáros (26 Rashal ezt törli; abban az esetben a jótéknysági alap két intézményként szolgál, viz., a begyűjtés és a szétosztás) és egy iskolamester (27 Rashi úgy állítja be a következő személyeket mint azt a hatot akik szükségesek hogy teljessé tegyék a százhuszat: viz., a két gyűjtője és három elosztója a jótékonyságnak, és egy férfi aki képes mind a többi foglalkozást gyakorolni). R. Akibát idézik mint aki szintén beleért számos gyümölcsfajtát a listába, mivel ezek hasznosak (28 szó szerint: "megvilágosítóak") a látvány szempontjából.

R. NEHEMIA AZT MONDJA, KÉTSZÁZ ÉS HARMINC stb. Azt tanították: Rabbi azt mondta:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése