2010. április 4., vasárnap

Luzsénszky Alfonz - az angyalokról

"Volt egy angyal, aki a földön állt és a feje a szent állatokig ért. Sandolphonnak hívják és társait 500 évi út hosszával múlja felül; ez az égi trón mögött áll és koszorúikat fon a Teremtőjének". (Hagigah 13b.) - stimmel.

A Baba bathra 16a. lapján olvassuk a halál angyaláról, hogy lejön és elcsábítja az embert, fölmegy és bepanaszolja, aztán meghatalmazást kap és elviszi a lelkét. - egyszerűbb azt mondani ami a szövegben is áll: a Halál Angyala = Sátán.

Minden szó, ami Isten szájából jön, egy-egy angyalnak ad életet. (Hagigah 14á.) - nincs ilyen sor.

Jarkemi a jégeső angyala, Mihály a vizek, Gábriel a tűz és gyümölcsérés angyala. (Pesachim 118., Sanhedrin 95.) - miután a hivatkozások maguk is elégtelenek, nem meglepő hogy nincs ilyen sor.

Az ördögökről

A rabbik tanítják: Hat dolog mondatik el az ördögökről; háromban hasonlítanak a. szolgálattevő angyalokhoz: szárnyaik vannak, repülnek a világ egyik végéről a másikra és tudják, hogy mi fog történni a jövendő életben. A véget azonban nem tudják, mert ők is csak hallgatóznak a függöny mögött. Három dologban pedig az emberekhez hasonlítanak: esznek, isznak, szaporodnak (nemzenek) és meghalnak. - Hat tulajdonsága van az embernek;
Háromban hasonlít a szolgálattevő angyalokhoz: értelme van, egyenes testtartással jár és a szent (héber) nyelven beszél, mint az angyalok; három dologban pedig a baromhoz hasonlít: eszik, iszik, ganajoz, mint a barom. (Hagigah 16a.) - nem "beszél", hanem "tud beszélni"

Ádám Lilithtel, az ördögök egyik előkelő feleségével 130 éven át csakis szellemeket, ördögöket és éjjeli rémeket nemzett. (Erubin 18b., lásd alább.) - nincs ilyen sor.

Ezen asszonyok egyike szombat éjjel 180 ezer ördöggel kóborol, akiknek hatalmuk van mindenütt romlást terjeszteni; ez az asszony és leányai egyszersmind feleségei is Sammai ördögnek. (Pesachim 112b.) - ugyan az ennek-annak feleségei nincs ott, ellenben gyilkolnak angyalokat.

Tízezrével környeznek mindegyikünket ezek a rémek, még a ruháinkat is ők koptatják. Ha az ember megszitált hamut hint este az ágy köré, reggel benne találja a rémek nyomait. (Berakhoth 6a.) - stimmel.

A világról, mint olyanról

"Az egész világ 1600 mérföld, az égboltozat ezer mérföld. Egy ember rendesen 10 mérföldet tesz meg egy nap alatt: tehát az égboltozat a napnak egy hatodrésze. Mizraim 1600 négyszögmérföld. Mizraim pedig egy hatvanad része Chusnak (Aethiopia), Chus pedig hatvanad része Edennek. az Eden hatvanad része a pokolnak, a pokolhoz pedig úgy aránylik az egész világ, mit a tető a fazékhoz. (Ugyanez áll a Taanit l0a. lapján.) Az ég és föld közötti távolság ötszáz évet tesz ki, az égboltozat szintén ötszáz év, egyik égtől a másikig megint ötszáz év és így a többi egekig is". - nincs ilyen sor (viszont nem sokkal ezelőtt máshol olvastam miközben ezeket itt válogattam).

"A földtől az égig 500 évig tart az út, az ég vastagsága szintén 500 évnyi út, s ugyanannyi a távolság a hét ég mindenike között. Ezen egek fölött vannak a szent állatok, amelyeknek lábai olyan hosszúak, mint az egek magassága együttvéve, a felső lábszáraik szintén ilyen hosszúak, a csípőik szintén, a törzseik szintén, a nyakuk szintén, a fejük szintén s a szarvuk szintén olyan hosszú mint a hét ég magassága együttvéve". (U. o. 13a.) - nincs ilyen sor.

"Tíz dolog teremtetett szombat előestéjén alkonyatkor ós pedig: a kutak (a zsidók számara a pusztában), a manna, a szivárvány, az írásmód (a két kőtáblán), a kőtáblák, a Mózes sírja, a pokol, amelyben Mózes és Illés álltak, Bálaám nőstény szamarának szája és a földnek szája a gonoszak elnyelésére. Némelyek hozzáadjak még Áron virágzó mandula-botját, a gonosz szellemeket, meg az első ember ruháit. Jehuda rabbi szerint a tisztítótűz is, mert hét dolog lett teremtve a világ teremtése előtt: a törvény, a bűnbánat, a paradicsom, a tisztítótűz, az Úr trónja, a templom és a Messiás neve. Két dologra gondolt az Úr a szombat előestéjén, hogy majd még megteremti, de csak szombat estéjén teremtette meg; ugyanis a szombat estéjén adta a Szent Ádámnak az észt arra, hogy vegyen két követ s dörzsölje őket össze, hogy tüzet kapjon s hozzon két állatot, párosítsa őket össze, hogy megszülessék az öszvér". (Pesachim 54a.) - nem "kutak", hanem egy bizonyos kút. Nem "és hozzon", hanem "és hozott".

"Hat dolgot cselekedett Chizkijahu (Ezékiás) király, amelyek közül hármat helyeseltek, hármat nem helyeseltek. Atyja holttetemét (kiengesztelésül) kötélravatalra tette, ezt helyeselték; összetörte a réz-kígyót, ezt is helyeselték; eldugta a gyógyászat könyvét, ezt is helyeselték; összetörte a templomajtókat s elküldte az asszír királynak, ezt nem helyeselték; elzárta a Felső Gibon vizét, ezt sem helyeselték; szökőnappá tette a Nisan-t (húsvéthónap), amikor már megkezdődött". (u. o. 56a.) - stimmel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése