2010. április 27., kedd

Talmud eleni vádakat visszautasító hivatalos webhelyek - III/III., 2. rész

Tehát továbbmenve a http://talmud.faithweb.com/ weboldal elemzésében:

Nos, először is szögezzük le, hogy már megcáfolt állításokkal a továbbiakban sem kívánok foglalkozni. Szóval haladjunk.


Először is ugorjunk vissza a "complete idiot's guide to the Talmud" c. fejezethez.
Nos, én nem tudom milyen stílus dívik ... talán az USA-ban, de ezt nemzetközi szinten nem lenne szabad megengedni maguknak. "idióták"... Ami a kontextusban "mindeki, aki kicsit is érdeklődik az iránt, amit a Talmudról kritikus hangon mondanak" ...


Aztán lépjünk tovább. A "various accusations" résznél hagytuk abba.

Több résznél nagyobb rész fordítását igényelném mint amit hirtelenjében meg tudok tenni, de a Sanhedrin 59a-nál elköveti azt, hogy ezt állítja:
"The Talmud provides a contradiction between two statements regarding whether a gentile is allowed to study Torah. The accusation only quotes one side".
Na és akkor mi van, kérdem én. A két állítás közül bármelyiket kedvünk szerint kiválaszthatjuk igaznak, tehát annak megemlítése, hogy van egy másik nézet is, nem menti a szóban forgó nézetet.
Az meg, hogy "In other words, a gentile should be concerned with his role in G-d's world." szépen hangzik, de ne feledjük el, hogy továbbra is halálbüntetéssel van az illető fenyegetve pusztán azért, mert nem fogja be a mocskos pofáját, és kérdéseket merészel feltenni!


"There are many talmudic passages that are alleged to be referring to Jesus. However, talmudic scholars and historians have long debated whether these passages are actually about Jesus. The evidence is very unclear."

A "bizonyítékok nagyon zavarosak"? Bizonyára viccel, mikor a judeokeresztény mitológiában egyetlen szereplőt hívnak "názáretinek", teszem azt.


"Some of the passages we will examine do not even mention a name close to Jesus'."

Na és akkor mi van? A rómaiakat sasnak, edomitáknak; a keresztényeket minimnek; a nemzsidókat cutheannak, amalekitáknak, egyiptomiaknak nevezi. AZOK mennyire vannak közel ahhz amiről valójában szó van?


"She was the descendant of princes and rulers, she played the harlot with carpenters."
"It is impossible to read R. Yochanan's statement as referring to Jesus"

Nos, Balaam hátteréről SEMMIT nem ír a Biblia, annál inkább Jézuséról. Jézus anyja egy ács felesége volt, ez biztos. Balaam anyjának férje akárki is lehetett. "Lehetetlen" az állítást Jézusra vonatkoztatni? Nem értek egyet.


Az egész Jézus-cécóból egyre fókuszálnék:
Sanhedrin 43a

A kérdéses passzus:
"It is taught: On the eve of Passover they hung Yeshu and the crier went forth for forty days beforehand declaring that "[Yeshu] is going to be stoned for practicing witchcraft, for enticing and leading Israel astray. Anyone who knows something to clear him should come forth and exonerate him." But no one had anything exonerating for him and they hung him on the eve of Passover.
Ulla said: Would one think that we should look for exonerating evidence for him? He was an enticer and G-d said (Deuteronomy 13:9) "Show him no pity or compassion, and do not shield him."
Yeshu was different because he was close to the government."

Nos, megvizsgálhatnánk a torzított szavak (Jézus - Yeshu, Messiah - Mesith) közti kapcsolatokat, de akár hagyjuk is. Nézzük inkább, mit sorolnak "problémák"-ként:
"1. As mentioned above with Ben Stada, the Synoptic Gospels have Jesus being executed on Passover itself and not the eve of Passover.
2. As above, Yeshu lived a century before Jesus.
3. Yeshu was executed by a Jewish court and not by the Romans. During Yeshu's time, the reign of Alexander Janneus, the Jewish courts had the power to execute but had to be careful because the courts were ruled by the Pharisees while the king was a Sadducee. It seems clear why the courts would not want to unneccesarily upset the monarch by executing a friend of his. During the Roman occupation of Jesus' time, there is no indication that the Jewish courts had the right to execute criminals.
3. There is no indication from the New Testament that Jesus had friends in the government. "

Engedjük meg magunknak, hogy reagáljunk a dolgokra:
1. Húsvét, vagy a Húsvét előestéje... Nos, először is KIZÁRT hogy éjszaka végeztek volna ki bárkit. Ezen kívül a hasonlóság akkora, hogy simán lehet egy apró pici zsidók kedvére elkövetett torzítás.
2. "Mint fentebb látható Yeshu egy évszázaddal Jézus előtt élt" - mégis hol "fent"? Az idézett részben erre való utalás nincs.
3. I.e. 100-ban már római uralom volt a területen, így a zsidók nem végezhettek ki senkit. Így ennek a kifogásnak nincs semmi értelme, mivel pusztán a Talmud és a valóság közti ellentmondásra mutat rá.
4. A második "3." pont a negyedik, ugyebár. Az meg, hogy Jézusnak nem volt az Újszövetség szerint barátsága a kormányzattal tök fölöslegesen említődik, elvégre azt is mondhatta volna, hogy nem volt Heródes által elrendelt gyerekgyilkosság. mindkettő ostoba, vallásos emberek állítása egy mitikus figuráról. Egyébként pedig ha nagyon akarnánk, rámutathatnánk, hogy az egyik evangéliumban Jézusnak az egyik helytartó nagy rajongója volt, és kegyelmet ajánlott Jézusnak, amennyiben bemutat legalább egy csodát...


A "vérvád".

"We have already shown that it is absolutely forbidden for a Jew to kill a gentile."

Mi meg láttuk, ez mekkora hazugság.

Aztán a vérvád 3 részből áll ám:
1) a zsidók húsvétkor nemzsidó embert áldoznak
2) az emberáldozat vérét porítják, kenyérbe sütve elfogyasztják
3) mindezt vallási előírásuk miatt teszik.

Amit elmondhatunk ezen dolgokkal kapcsolatban:
1) az Ószövetség 4 alkalommal tudósít zsidók által bemutatott emberáldozatról (Ábrahám, Mózes, Jefte, Jósiás). ezek NEM kapcsolódnak a húsvéthoz, és nem rendszeresen hanem alkalmi jelleggel művelt dolog, csakis igen kiemelt események kapcsán.
2) A marha oldal képtelen talmudi hivatkozást hozni a(z emberi) vér fogyasztásának tilalmára, mi láttunk ilyet a Bikkurimban. A nemtalmudi, és nemószövetségi iratok bár szépen mutatnak, de nem tekinthetőek meghatározónak. Meg kellene vizsgálni - a Bikkurimban leírtak miatt -, hogy az Ószövetségben és a Talmudban a vér fogyasztásának tilalmakor mikkel kapcsolatban áll a tiltás. Azt már láttuk, hogy a nemzsidókat a Tamud rosszabb jogi helyzetbe sorolja, mint akár az állatokat. Szóval ha "kétlábú élőlény"-re vonatkozik a tiltás, akkor valóban van előírás a nemzsidó vérének fogyasztása ellen, ha csak "ember" áll ott, akkor ilyen egyértelmű a helyzet.
Ezek viszont egy fanatikus, vagy figyemetlen személy elméjében elsikkadhatnak, épp úgy, ahogy a Kol Nidre kapcsán a kontextus, amint arról a Jewish Encyclopedia tudósít...
3) konkrétan ilyen vallási előírás NINCS a Tamudban, se olyan zsidó vallásos iratban, amiről tudomásunk van. Huber Lipót egyértelműen kimondja ezt könyvében, és van olyan őszinte a műve, hogy higyjünk neki.


"Rav Yehudah said in the name of Rav: A male child who has relations with a female adult causes her to be like one who was injured with a stick... Rava said: This is what was meant - an adult male who has relations with a female child has not done anything because less than this [three years old] is like sticking a finger into an eyeball."

Valóban úgy tűnik, hogy a hozzárendelt kontextus tisztázza ezt a részt a felmerült vád alól. Bár elmondhatnánk ezt minden mással kapcsolatban is!


"The Real story about rabbi Eleazar"

Érdekes a felvetés, mihelyst elérhető lesz magyarul, megvizsgáljuk miről is van szó. Egyelőre azonban ezt sajnálatos módon nem tudjuk megtenni, mert a Talmud csak idegen nyelven hozzáférhető számunkra.


Schindler listája

Az IMDB rendelkezik a teljes idézettel, így azt raknám ide:
"Itzhak Stern: It's Hebrew, it's from the Talmud. It says, "Whoever saves one life, saves the world entire.""

Mivel általános szabály, hogy amennyiben a "Talmud"-ot említik jelző nélkül, az a Babilóniai Talmudot jelöli, így nem elfogadható felemlegetni a Jeruzsálemi Talmudot mint kifogás. Főleg akkor nem, ha a kifogásban szereplő változata a mondatnak ténylegesen létezik, mint azt az oldal el is ismeri. Elvégre ott a szabály: "Amennyiben egy kérdésben a kétféle Talmud ellentmondásban áll, úgy a Babilóniai Talmud az irányadó".


"Nowhere does Goldman refer to Soloveitchik's knowledge of the Bible as the basis for being one of the leading authorities on Jewish law."

Erre az oldal "válasza":
"The following is taken from the index of just one of Rabbi Soloveitchik's many books and is a list of biblical verses quoted in that book. This alone should convince people that he was indeed a biblical expert."

Mint látjuk, a két állításnak SEMMI KÖZE egymáshoz. Mivel semmilyen kapcsolatba nem hozhatóak, így a lista semmire nem jó, azon kívül hogy foglalja a helyet.


Végül pedig: az "ethics of the fathers" c. fejezet még csak nem is állítja magáról hogy válasz lenne bármire, így nem látom értelmét foglalkozni vele.

Ennyi volt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése