2010. április 27., kedd

Talmud eleni vádakat visszautasító hivatalos webhelyek - III/III., 1. rész

A mostani webhely ezzel indít (az oldalról származó szövegeket copy-paste-eltem, kéretik kijelölni amennyiben olvashatatlan színűre vált a szöveg! Elnézést a kényelmetlenségekért.):
"Most people have no way of knowing that these accusation are false and malicious."

Ám ha az előzően tárgyalt webhelynek igaza van, és a Talmud minden könyvtárban fellelhető, mert nincs elrejtve, akkor hogy lehetne EZ az állítás igaz?


""Our philosophy asserts that every human being is created in the image of the Lord and the primacy of integrity and honesty in all dealings without exception. I strongly repudiate any assertions in the name of Judaism that do not represent and reflect this philosophy.""

Hát nem hangzik szépen? A Jewish Encyclopedia azonban más megvilágításba helyezi a dolgot, mikor a nemzsidókkal az a megállapítást teszi, hogy azokat nem "meber"-ként, hanem "barbárok"-ként kategoriálják.


"What business is it of Christians if the Jewish Talmud is considered holier than the Bible (which it isn't)?"

Nos, így kell kiemelni dolgokat a kontextusából, és hazudni vakulásig.
Először is az a köze a KÖZÉPKORI kereszténységnek a dologhoz, hogy ők is ugyanarra a forrásra (Ószövetség) építettek (természetesen +Újszövetség, de az most mellékes).
Ezen kívül a szóhasználat értelmezése is félrevezető. Mit mond a keresztény, mikor azt mondja, a zsidó számára a Talmud szentebb, mint a Biblia? Nos, mindkettő "Istentől való" (a Tamudról l. Berakoth 5a), tehát technikailag egyformán szentek. Ugyanakkor a Talmudnak a judaizmusban NAGYOBB A SZEREPE, JELENTŐSÉGE, és ezáltal helytálló kijelentés azt tenni hogy "szentebb", mint a Biblia (l. pl. "Ha valaki az Írással foglalkozik, az valami, de nem különös dolog; ha a Misnahval, ez valami és meg is kapja érte az ember a jutalmát; ha azonban a Ghemarával foglalkozik, ennél nincsen jelentékenyebb dolog." (Baba mezia 33 b.)"


"
The Talmud contains passages that are blasphemous against Jesus and Mary"

Ezt ezzel üti el:
"
Of course, any Jewish book is blasphemous within that framework because Judaism does not accept Jesus as the messiah."

Csakhogy van egy igen jelentős különbség aközött, hogy valaki nem fogad el (és ezért nem tesz említést) valamiről, és így követ el gyalázást, vagy ha nyíltan mocskolódik (pl. 40 napig senki nem kelt védelmére, a péniszével varázsolt, anyja ácsok kurvája volt, mensturációs vérzés alatt fogant tisztátalanságban, stb., l. pl. Sanhedrin 43a).
És ezt az sem menti, hogy a keresztények éppúgy szidják az Újszövetségben a zsidók anyját (elvégre az nem tesz senkit jobbá hogy valaki más ugyanazt a bűnt elköveti).


The Talmud has ridiculous and immoral statements

A felhozott mentség teljes mértékben helytálló. A judaizmus egy vallás, és mint minden vallás, teli van barmságokkal.

Azonban ennél a pontnál csúnya "hibát" követ el az oldal szerekesztője, miszerint butusnak kíván beállítani mindenkit, aki valaha is butusnak tartotta a Tamud valamely részét. Erre ezt idézi:

However, when inadequately translated and ripped from their context they seem silly.

"Dov Zlotnick, Introduction to Saul Lieberman's Greek in Jewish Palestine (1994), p. xx
Rabbinic texts that seem bizarre at first blush can become quite ordinary when properly understood. I remember Lieberman once being called by a popular national publication regarding a passage from the Talmud. To the caller, who was researching an article, the passage seemed silly. Its subject was the difference between a roll or a bundle of documents, and how each note of indebtedness was to be placed in relation to the other. After the Professor finished explaining the passage, the caller responded with surprise, "Why, this is reasonable!" "Of course," the Professor responded.
"Well, in that case," the caller replied, "I cannot use it.""

Butus-e az, aki őszintén megérdeklődik valamit, amivel kapcsolatban kérdése merül fel?


"4] The Talmud has laws that are racist and anti-gentile
The fourth accusation is the one on which I will be focussing. Because today's Orthodox Jews still lead their lives based on the laws contained in the Talmud, it is incumbent upon Jews to understand and explain that their religious laws are not racist or derogatory to gentiles. Jewish law, as contained in the Talmud, treats gentiles with the proper respect due to a person created in the image of G-d. Their property and lives are honored and any (mis)quotes from the Talmud indicating otherwise need to be seen in their original language and context."

Ezzel már a korábbiakban is foglalkotunk részben, nem vesztegetném most rá túlzottan a helyet.
Egyfelől mivel a Talmud VALLÁSOS irodalom, és a zsidóság NEM rassz, hanem vallásos közösség, akik csak hajdanán lehettek etnikum, így a technikailag helyes szó valóbana "bigott" lenne. De mivel hitük szerint a zsidóság rassz (egy őstől származnak), és mivel mindenki érti miről van szó, használható a "rasszista" kifejezés. És az valóban úgy van.
A nemzsidó-elenességről vitatkozhatnánk, hogy azokat, akik a Noahida törvényeket tartják (azaz mégiscsak zsidók egy értelmezés szerint, hiszen abba beletartozik, hgy hisznek a judaizmus istenében), azokkal nincs baja nagyon. De mi véleményünk legyen arról, hogy aki nem az ő istenükben hisz, azt a Talmud szerint meg kell ölni (lefejezéssel)?
Vagy a helyek, miszerint ha elkövet valamit egy szidó zsidóval szemben, nemzsidó nemzsidóval szemben, nemzsidó zsidóval szemben, akkor a törvény teljes szigora súlyt le, míg ha zsidó nemzsidóval szemben, akkor az illetőt nem terheli felelősség (ilyen törvényeket láthatunk pl. a Sanhedrin 57-es fóliáján).


"However, as with most of these claims, the exact opposite is true. Judaism considers the Bible to be its holiest book and biblical laws are considered most important. Judaism views the Torah (Five Books of Moses) as the literal word of G-d. The Prophets (Joshua, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremeiah, Ezekiel, and the Twelve Prophets) are the divinely inspired words of the prophets to the people and the Sacred Writings (Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, and Chronicles) are the divinely inspired words of the prophets to be inscribed."

Szemantika, ami mint fentebb láttuk, a zsidó agyon kívül nem állja meg a helyét.


"Removing a utensil from its prepared function is a rabbinic prohibition, causing pain to animals is a biblical prohibition. The biblical prohibition comes and overrides the rabbinic prohibition." Talmud Shabbat 128b

Senki nem vitatta, hgy a Tamud a Biblia szövegére alapoz, azt fejtegeti. Ez az érv teljességgel feleleges.
Ezen kívül a traktátus megjelölésében zavaró a "Talmud" kitétel, és fájdalmas, hogy nem a Soncino kiadás szövegét használja (bár tartalmilag megegyezik vele, de így nehéz kikeresni!).


"There is no question that the Bible, as the Written Law, is a center-piece of Judaism and while the Talmud may contain discussions of the Oral Law, the Bible has precedence."

Csakhogy ismét nem az "antiszemita vád"-ra válaszolnak, hanem csűrik a szót, míg elvész a lényeg.
A Talmud olyan következtetésekre jut, amik ellentmondanak a Bibliában foglaltaknak. Pl. a temetéseknél való önvagdosásból valahogy sikerül kihozniuk minden tetoválás tilalmát, ami abszurdum.


"Is Judaim as religion or a race? In fact, there is no word in the English language that adequately expresses the nature of Judaism"

Ez mégis miért lett felhozva, mint "vád" a Talmuddal kapcsolatban? Ostobaság, és fentebb válaszotunk rá (azaz hogy a zsidóság egy olyan vallás, aminek tagjai abban hisznek, hogy ők egy közös őstől származnak).


"The Accusation

"To communicate anything to a goy about our religious relations would be equal to the killing of all Jews, for if they knew what we teach about them they would kill us openly." - Libbre David 37."

Nos, miért hoz egy olyan forrást, ami nem talmudi (sőt, valószínűleg sosem étezett) forrást jelöl meg a kérdéssel kapcsolatban, holott akadna talmudi hivatkozás is?

Aztán az okfejtése:

"It is forbidden to change the words of Torah even in times of danger; one must give one's life over it." R. Yishayahu HaLevy Horowitz, Shnei Luchot Habrit, Masechet Shevuot p. 33b (Jerusalem:1975)

Nos, ez egy ócska dezinformáció. Nem arról van szó, hogy megváltoztassa a Tóra szavait, hanem hogy hazudik-e róla!
És ha pl. vesszük ezt a sort:
"'Where a suit arises between an Israelite and a heathen, if you can justify the former according to the laws of Israel, justify him and say: 'This is our law'; so also if you can justify him by the laws of the heathens justify him and say [to the other party:] 'This is your law'; but if this can not be done, we use subterfuges to circumvent him.34"
akkor világosan látszik, hogy mikor ténylegesen akár tövény előtt vádolják a zsidóságot embertelen tanokkal, akkor simán "köntörfalazhatnak" (ami közönséges szóhasználat szerint a hazudozás egy formája).
Nos és persze ne feledjük, hogy a refernecia amit megadtak, NEM TLAMUDI, így haszontalan a kérdésben mindenképp.


"Jerusalem Talmud Peah 1:1

It says (Job 37:23): "With justice and an abundance of kindness, He does not deal harshly." G-d does not withhold reward from gentiles who perform His commandments."

Ismét számos a dezinformáció. Először is a Jeruzsálemi Tamudot felhozni nagy marhaság, mert a Babilóniai Talmudról van szó, mivel az az elsődlegesen meghatározó az összes kérdésben.
Másodszor vegyük észre a kitételt "aki végrehajtja az Ő (Isten) parancsolatait". Csakhogy köszönjük szépen, de nem kérünk a judaizmus istenének parancsolataiból.


"On the other hand, they are people created in G-d's image and must be respected as such."

Ezt az állítást semmilyen idézet nem támasztja alá (ellenben korábban láthattuk, hogy az ellenkezőjét igen). De akár hasonlítsuk össze a bírósági tárgyalást izraeliták, állatok, és nemzsidók között!
Izraeliták:
70, 23 és 3 tagú bíróságok tárgyalják az ügyeiket, súlysság szerint változtatva a bíróság létszámát, 2 tanú, ellentanúk, figyelmeztetések stb. szükséges - Sanhedrin 2-es fólia
Állatok (pl. kígyók, szarvasmarhák):
23 tagú bíróság tárgyalja a velük kapcsolatos gylkossági vádakat az általános nézet szerint, 2 tanú szükséges - Sanhedrin 2-es fólia.
Nemzsidók:
1 bíró és 1 tanú szükséges a velük kapcsolatos ügyekben - Sanhedrin 57b. Azaz a nemzsidók rosszabb megítélés alá esnek, mint az állatok!


"Here are two other passages which seem to contradict the above passage." (a Gentiles Are Human részből)

Kérem szépen, a Talmudban bevallottan van egy rakás ellentmondó nézet. Köszönjük szépen, de ezt tudjuk. Nincs szükségünk rá, hogy folyton emléleztessenek rá bennünket.
És egyes helyeken akármilyen okból is nevezik nem-embernek a nemzsidókat (az oldal is bevallja hogy azt teszik), az nekik természetesen nem tetszik. Tessék végre felfogni.
Amennyiben a kérdést tovább kívánják feszegetni, akkor pedig tegyék elérhetővé a TELJES anyagot. Esetleg meglátunk egy olyan kontextust, amiben a kérdés megnyugtatóan rendezhető. Addig azonban nem tudunk mit kezdeni a magyarázkodással, csókolom.
Továbbá szintén vegyünk észre egy fontos részletet. A kifogásolt helyeken "man" és "Adam" szerepel, míg a cáfolatként felhzott idézetekben "mankind" és "BneiAdam". Tekintve mennyire fontos a szövegeknél a PONTOS szóhazsnálat, látható, hgy a két kifejezés NEM AZONOS, így nem hozhatóak fel védekezésként az idézett sorok.


A Gentiles... 2. részben a jogállás és a biológiai klasszifikáció különbségét igyekszik elmosni, így én nem vesztegetnék rá több leütést.


"
The Accusation

Jews May Steal from Non-Jews, Baba Mezia 24a. (Affirmed also in Baba Kamma 113b)."

Erre ilyen forrásokat hoz "cáfolatként":


Shulchan Aruch (Code of Jewish Law) Choshen Mishpat 348:2

Shulchan Aruch Choshen Mishpat 359:1
R. Shlomo Gantzfried, Kitzur Shulchan Aruch (Abridged Code of Jewish Law), 182:1
Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Gezeilah 1:2
Sefer HaChinuch, 259

Ezek egyike SEM Talmudi hivatkozás, így dobahtjuk ki őket az ablakon.

"A Jew is only obligated to go beyond the letter of common business law for his Jewish brothers and cousins."

Nos kérem, erről van szó. Van egy törvény, ami csak és kizárólag a zsidókra vonatkozik, még ha szerződésbe konkrétan nem is foglalják, de mindíg érvényben van. A kifogás mindíg is az volt az "antiszemita" oldalról: a kettősmérce elfogadhatatlan egy jogrendszerben.

Ha megvizsgáljuk a hivatkozott eredeti fóliát, akkor továbbá azt találjuk:
"Whence can we learn that the lost article of a heathen is permissible?17 Because it says: And with all lost thing of thy brother's:18 it is to your brother that you make restoration, but you need not make restoration to a heathen."
Vagy:
" The robbery of a heathen is prohibited,14 though an article lost by him is permissible."
Tehát egy elveszett tárgy vissza nem szolgáltatása egy zsidó által egy zsidónak az lopás kategóriájába esik, de ha nemzsidóé a tárgy, akkor varázslatos módon már nem lopás. No ez az, amit dühítőnek tartanak.


"Before discussing this particular passage from the Talmud it is important to note that the commandments regarding not withholding a worker's wages [see below] DO NOT touch upon the issue of whether a worker is paid; they deal solely with WHEN a worker is paid."

Szóval a Talmud nem nagyon szemét a nemzsidókkal kapcsolatban, hanem csak kicsit?
Továbbá ha nincs megszabva, MEDDIG tartható vissza a kifizetés, akkor visszatartható örökre, azaz ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk.


"Cheating Gentiles Is Forbidden"

Ebben a fejezetben semmi értelmes nincs, és különben is szemantikán alapul.


"Killing Gentiles is forbidden"

Abszolút hülyeség amit ott összehord, és bizonyítottuk az ellenkezőjét. A halálbüntetés amúgyis jelentős részét képezi a judeokeresztény törvénykezésnek, nem értem miért próbálják lehazudni a csillagkat az égről.No, kicsit hosszúra nyúlik ez, majd máskor megírom a második felét az értékelésnek. mára elégedjetek meg ennyivel.

Esetleg valakinek feltánhetett, hogy az elmúlt héten nem jöttek ki új fóliák. Ellenben a külalakot feldobtam, a helyesírást amennyire lehetett az elkészült részekben korrigáltam. A kiesett időt pedig majd igyekszem pluszmunkával behozni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése