2009. július 31., péntek

A Babilóniai Talmud

http://www.come-and-hear.com/tcontents.html
http://www.come-and-hear.com/talmud/rabbis.html

A fenti kettő a Talmmud két része.
És ahonnan az egész egyenesen letölthető:
http://www.come-and-hear.com/download.html

A link a cenzúrázatlan Babilóniai Talmud angol nyelvű, rabbik által fordított és szerkesztett változatára vezet.
A nemzsidók számára első pillantásra is fontos részek úgy vettem észre ki vannak emelve. Ilyen tartalmú részekre gondolok:
gój = nem zsidó leszármazású ember. Állatnak tekinthető.
# A gójok nem emberek. Testük szamártest, magvuk lómag.
# Vedd a gójnak vérét, amint teheted.
# A gójnak tett esküd nem kötelez semmire.
# Aki a gójnak elbitangolt jószágát visszaadja, Isten ellen való bűnt követ el.
# Ha gój zsidót arcul üt, olyan bűnt követ el, mintha a földre szállt Istent ütötte volna arcul.
# Ha egy zsidó és egy gój vitájában te döntesz, és a zsidó törvények szerint a zsidónak, a világi törvények szerint a gójnak van igaza, adj igazat a zsidónak, és mondd a gójnak azt, hogy igaza van a zsidónak a mi törvényeink szerint. Ha mégis a gój mellett kellett döntened, zaklasd őt különféle fortélyokkal addig, mígnem a zsidónak lesz igaza.

Sanhedrin 59a.] Azonban ugyanott az 57a. lapon ez. áll: 'A lopás, a rablás és egy szép asszonynak elrablása és ugyanezek egy nemzsidónak egy másik nemzsidóval szemben, valamint egy nemzsidónak egy izraelitával szemben: tilosak; de egy izraelitának egy nemzsidóval szemben meg van engedve, ... . mert úgy taníttatik, hogy az ember nemzsidókat ne húzzon fel [ha azok verembe esnek és életveszélyben vannak], sőt taszítsa le.'

Majmonides is így ír: 'Isten megparancsolta nekünk, hogy a gojtól uzsorát vegyünk és csak úgy kölcsönözzünk neki, hogy a kölcsönünkből ne legyen neki haszna és, hogy ne segítsük, hanem kárt okozzunk neki, még olyan dologban is, amelyben ő hasznunkra van; ellenben egy izraelitával szemben ez az eljárás tilos." [Seph. mizv. 73d.]

3. b. lap. Az Irgalmas a gójok magvát nekünk szabadjára engedte, amint írva
vagyon (Ezek. 23, 24): Az ő magvuk, mint a ló magva, mert az ő elhálásuk
olyan, mint a barmoké (Lásd Jabmuth 22. a lap.) (73. o)

33. a. lap. Tosephoth. Az idegen, aki a szombatot ünnepli , méltó a halálra,
éppúgy, mintha a Tórával foglalkoznék, mert a parancsok szavai, amelyeket
az izraelitáknak kell gyakorolniok, nem tartoznak az idegenekre. (165. o)

Mivela helyesírásjavítást már elkezdtem párhuzamosan, így a blog Újtestamentum utáni témája a Babilóniai Talmud magyarra fordítása lesz. Ez majd kideríti, hogy Luzsinszky fordítása mennyire hiteles vagy hiteltelen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése