2009. július 18., szombat

A zsidók ellenségeinek pusztulásáról

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

"Jövendőlés Babilónia ellen, amit Ésaiás, Ámos fia látott." Így szól a 13. fejezet első sora. Több problémám is van vele. Egyfelől "látta". Azaz a saját szemével érzékelte. Hallucináció? Vagy Tv-adás?
Másodszor a megnevezés nem "Én, Ésaiás", hanem E/3-ban "Ésaiás, XY fia".
Aztán "jövendőlés XY ELLEN"? Hogyan jövendőlhet valami ELLEN? Valami ELLEN nem lehet jövendőlni, csak beszédet mondani. Ez itt akkor most bizonyára üres fenyegetőzés, vagy utólagos alaptalan hozzáírás, értelmezés. Az sem biztos, hogy volt alap beírni ezt a sort, hiszen anélkül is értelmesnek látszik folytatni.
blah, blah, blah, az Úr sereget gyűjt. Jönnek még az "ég végéről" is (elvégre az ég egy kupola a lapos Föld felett, ugyebár). Nagy háború lesz.
A 13.10-el ellentétben a Holdnak nincs saját fénye.
A támadáskor se csillagok, se Nap se Hold nem lesz látható. Ami érdekes feltételezés. mi ez, a Mátrix? Hegylakó 2?
És onnantól mindenki az Úrban fog hinni (legalábbis a zsidók volt országának területén).
"drágábbá teszem az embert a színaranynál" (kérdés: mennyi aranynál? vagy milyen értelemben?)
A földrengés akkor van, ha az Úr mérges. (égrengést meg Ésaiás akar csinálni - ne feledjük, hogy az ég egy szilárd kupola)
És akkor mindenki elfut előlünk, de akit megtalálunk (megtalál az Úr?) ledöfjük, gyerekeiket szemük láttára szétzúzzuk, házaikat elvesszük tőlük, asszonyaikat megerőszakoljuk.
A médeket szándékszom ellenük uszítani, akiket nem érdekel a pénz, csak a pusztításért élnek. (nem igaz)
És akkor majd Babilónia terletén soha többé nem lesz emberi lakosság. Hamarosan így lesz! (nem jött be, természetesen)

A 21-22-ben Károli ismét saját értelmezését próbálja ráerőltetni mesebeli lényekre: sárkányok (nem pedig sakálok) és szatírok (nem pedig kecskék) szerepelnek itt.
Teszi mindezt azért az Úr, mert végre megkönyörül "Jákóbon" (a zsidókon), és akkor majd mi fogunk uralkodni rajtuk, muhahaha!

Aztán előrelátólag meg is írja a győzelem esetén énekelendő "gúnydalt", amit most nem ismertetnék, csak az érdekességeket:
- még a fák is örülni fognak, hogy onnantól nem akarják kivágni őket. Ami persze ostobaság, hiszen a helyükre kerülő népek rögtön átveszik az erőforrásokat. Plusz ugye ott az a dolog a szent ligetek kivágásával...
- "hajnal fia" szerepel a 12. sorban. Ez a Hajnalcsillag, a Vénusz, maga Lucifer. Azonban itt nyilvánvalóan Babilónia uralkodóira vonatkozik. Ez az egyetlen hely, ahol bármelyik Biblia tartalmazza a "Lucifer" szót.
Az ötödik fejedelem eredeti neve Hélél ben Sáchár volt, amely azt jelenti: Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia. Ezt a héber nevet (Ézsaiás 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak, azaz Hajnalcsillagnak, ennek latin fordítása (a Vulgataról van szó) pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent).
Érdekesség még, hogy maga Jézus a másik név, amit a Hajnalcsillaghoz társít a biblia (János Jelenések 22.16.). Ezek szerint akkor Jézus = Lucifer?
- a csillagok kis kövek az égen felfüggesztve zsinórra?
- az Úr FIZIKAILAG lakik magasan a föld fölött, nem holmi szellemvilági menyországban
- valami oyasmi, hogy az asszír urlakodót közönséges tömegsírba fogják temetni, nem rendes sírhelyre (kétséges ennek az igazságtartalma is, de ennyire nem járok utána minden incifinci részletnek. Akit ez is érdekel - a számos nyilvánvalóan téves "jövendőlés" ellenére is, az forduljon egy történészhez.)
- Ki kell írtani minden asszírt! Fegyverrel kell elnyomni őket, hogy soha többé ne tudjanak uralkodni rajtunk, zsidókon! (béke, szeretet, megbocsátás...)
- az apák vétkéért a fiaikat büntetné. Ez minden jogkoncepcióval szemben megy, hiszen akiket büntetni akar, nem követtek el semmit.
Nóta vége a 23. sornál, ez kitaláltható a következő sorban lévő fogalmazásbeli különbségből. Vagy mégsem?
A fentieket/a következőket (kétséges, mert nincs tagolás a szövegben. Valószínűleg a most következő pár sorra érti.) azért mondom, mert megesküdött a Seregek Ura, hogy így lesz! (azaz azért igaz, mert én mondom! És a képzeletbeli barátom a tanúm rá!) Asszíriának vége!
Abban az évben hangzott ez el, amikor Akház király meghalt. Ami ezáltal nem jövendőlés, hiszen addigra az asszírokkal már lepaktáltak a zsidók, és nyilvánvalóvá vált, hogy nincs szándékukban megállni Júda határainál. Plusz ugye mivel Ésaiás élt még Ezékiás alatt is, plusz hogy valaki más írta a szöveget, plusz amilyen önellentmondó és természettudományosan hibás az egész...

Aztán a filiszteusokra tér rá, nehogy már azt higyjék megfeledkeztek róluk, csak azért, mert mostanában nem tudnak megfelelő haderőt kiállítani hogy ellenük vonulhassanak. Mert majd egyszer kiéheztetik őket, aki meg mégsem hal éhen, azt megölik (a zsidók).
14.29: "baziliszkusz". A baziliszkusz egy olyan lényt jelent, ami ha a szemébe nézel, kővé változol.
Plusz ugyanebben a sorban ott van még a "szárnyas sárkány". Meg még mi nem kéne :P

"Jövendőlés Moáb ellen."
Éljen, Moáb két városa? két része? mindenestre valamilye megsemmisült nem is olyan rég. Most aztán jól megszívták! Menjenek csak és pusztítsák országukat (nem mondja meg kik, de hagyomány útálni a moábitákat), én támogatlak benne! (egyébként kb. ebben az időszakban foglalták el a moábiták országát az asszírok, szóval érthető a múltidő - megnéztem a dátumokat és bőven így van, vagy inkább még régebben).
A beszéd utolsó sora arról szól, hogy majd' mindenkit a folyóba öltek, a túlélőket pedig oroszlánok zaklatják (lol).

A moábiták földjéről minden zsidónak segítsetek elmenekülni hozzánk, a moábitákat meg hagyjátok megdögleni. Mindíg is (= jó régóta) útáltuk/-tam a moábitákat. Merthogy mennyit ártottak nekünk (valami területi sérelmet hánytorgat fel). Így belegondolva nem is tudok tiszta szívvel örülnia bukásuknak. De majd később biza örülni fogok! (előtte természetesen meggyászolja saját veszteségeit)
Végre kipusztult az a sok rohadék. Három év, csak annyi kell, és eltűnnek a történelem süllyesztőjében.

A következő szakaszban arról ír, hogy Damaszkuszt mindenestül le fogják rombolni, és nem fogja lakni senki a területet. Csakhogy Damaszkuszt sosem rombolták le teljesen, ráadásul folyamatosan lakták.
Aztán arról beszél, hogy az a nagyon kevés lakosság, ami megmarad a szírekből majd amikor megszűnt végleg az országuk, majd akkor felhagynak a mindenféle más vallásokkal és akkor majd az Urat fogják csak tisztelni. (az emberek nem így működnek, valamint sosem szűnt meg a Szíria nevű területi egység és a szír nép)
Aztán a Károli fejléce a 12. sor fölé egy fejlécet iktat, de milyen alapon - kérdem én. Az ilyen feliratkról amúgyis láttuk már mennyit érnek (segítenek megtalálni egy-egy részt, de semmi többre nem jók). Az ugyanúgy még a Damaszkusz elleni beszéd része, ami a) bukott prófécia b) csak vágykép, "wishfull thinking" (sajna ezt nem tudom lefordítani magyarra jól, megköszönöm ha van valakinek javaslata rá). Amúgysem igazán Damaszkuszról van szó. Damaszkusz ostromáról biztosan, de ugyanakkor "Aróer városairól", ami inkább arra utal, hogy egész Szíriáról van szó, és ez nem prófécia, hanem a várható szíriaellenes asszír támadásnak a politikailag eltúlzott beszédbe foglalása a nép számára előadva.

Map of the southern Levant, c.830s BCE. Kingdom of Judah Kingdom of Israel Philistine City States Kingdom of Edom Kingdom of Aram-Damascus Aramean tribes Assyrian Empire Kingdom of Moab Arubu tribes Nabatu tribes
"Jajj a szárnysuhogás országának", ami a "szerecsenek országának folyóin" túl van, és követei a tenger felől érkeztek "gyékénytutajokon". Féljetek tőlünk, muahahaha! Azt sem tudjuk kik vagytok, de nagyon fel tudunk vágni azzal, amink van!
(szánalmas egy szakasz ha engem kérdeztek)

"Jövendőlés Egyiptom ellen."
"Íme az Úr könnyű felhőre ül" - nem pedig nehézre. És ezek szerint van feneke, hiszen anélkül leülni bajos.
Aztán megérkezik Egyiptomba, és elpusztítja az összes "bálványt" és mindenki felhagy azok imádásával. (lol)
És "ráveszem" (az Úr? Ésaiás? A szöveg azt mondja később, hogy az Úr.) az egyiptomiakat, hogy egymás ellen forduljanak és öljék egymást (ez a rész gyanúsan hasonlít a Jósnő Dalának egy sorára: "fivér küzd fivérrel mindent pusztító hévvel"), aztán amikor jól lecsökkent a számuk a maradéknak nem engedek segítséget küldeni, így ők a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól. És akkor azt csinálom, hogy elnyomó királyokat jelölök ki föléjük akik majd nyomorban tartják őket (gyanúsan hasonlít a Pokol koncepciójához).
És kiszárad a (Vörös-) tenger és kiszárad a Nílus és mérgező pocslya lesz minden folyóvízből, minden patak tökéletesen ki fog száradni. (sosem következett be természetesen) És akkor kiszárad minden fű (Egyiptomban a Nílus mentén volt akkorban csak lakható föld, és annak árterén termett a gabona, azaz minden élelem elfogy - béke és szeretet).
És mindez a fáraók idején fog megtörténni. De mára már nincsenek fáraók. Bukta.
Az Úr egy spéci lelket küld az egyiptomiakra, ami majd ráveszi őket, hogy mindenféle hülyeségben higyjenek. És akkor majd félni fog Egyiptom a zsidók országától (=Júda) és az Úrban fog hinni - azaz olyan lesz, mint az asszonyok. (a zsidók sosem jelentettek valós katonai fenyegetést Egyiptomra nézve) És lesz öt város Egyiptomban amiben mindenki csakis a "Kanaán nyelvén" fog beszélni, melyek közül az egyiket a "pusztulás városának" fogják nevezni. Persze megint gond, hogy az akkor beszélt nyelv már réges-rég kihalt, így a jóslatnak annyi.
És Egyiptom fővárosában államvallássá lesz az Úr hite (bukta), és mindenki mindeféle véres áldozatot fognak bemutatni az Úrnak hogy az szabadítsa meg őket. És Egyiptom egyesül akkor Asszíriával (ahol szntén a bibliai Úr vallását fogják - kizárólag - gyakorolni). Csakhogy a két ország közt nem volt soha szövetség, és Asszíria (ahol sosem imádták az Urat államvallásként) már nem létezik. Ezennel ezt a könyvet végérvényesen apokrifnak nyilvánítjuk.

A következő bejegyzés úgy kezdőik, hogy abban az ében hangzott el, amikor XY hadvezére az asszíroknak elfoglalta XY várost hangzott el:
Ez esemény körül szólt az Úr Ésaiás által (megint 3. személy, és már tisztáztuk, hogy Ésaiás hamis próféta). Azt kérte az Úr Ésaiástól, hogy járjon tök pucéran 3 éven keresztül. Ez lesz majd "jel", azaz "csoda" gyanánt Egyiptom és "Szerecsenország" számára figyelmeztetésül, hogy Asszíria elfoglalja majd őket. (sosem történt meg, és már esélye sincs, hiszen Asszíria nincs többé)
Ezzel amúgy most nem a két országot, hanem az "oda menekülteket" éri büntetés (zsidókat, feltételezem, akik elmenekültek az asszír és egyéb hadseregek elől).

"Jövendőlés a tenger pusztasága ellen." Na vajon mit követhetett el a tenger???
Nos, a tröténet valami olyasmi, hogy Ézsaiás összeszedett valami fertőzést ágyéktájékra, és ettől nagyon szenved, és egyszercsak szól hozzá az Úr, ettől felkapja a fejét, hogy mi? Ööö, figyeltem, figyeltem ám!
És akkor lovasok bukkantak elő a domb mögül (Ésaiás nyilván elaludt, és nem az Úr egyébként értelmetlen szavaira ébredt, hanem a lódobogásra. Nos, ezek a lovasok értesítették róla, hogy Babilon elesett. Ami viszont azt bizonyítja, hogy ezt a részt jóval később, a perzsák érkezése után írták, és csak egy élménybeszámoló, nem pedig prófécia. Ráadásul hamisított élménybeszámoló egy neves alak szájába adva.

"jövendölés Dúma ellen"
Elkéstetek. Forduljatok vissza és próbáljátok meg újra. (???)

"jövendőlés Arábia ellen"
Valakik csapatai bújkálnak arábiában bizonyos Kédár nevű arábiai király katonái elől. Mondja neki,, hogy tartsanak ki, mert egy év múlva már nem fogják annyira keresni őket.
Milyen igaz. De ehhez nem kell a jövőbe látni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése