2009. július 10., péntek

FÜGGELÉK I.

Itt olyan random anyagokat teszek közzé, amik összegyűltek jegyzetként a háttérmunka alatt.
Akit nem érdekel, nyugodtan hagyja ki, mert teljesen összefüggéstelenül összehányt jegyzettöredékekről van szó, mindenféle forrásmegjelölés nélkül általában.When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of man were attractive. And they took as their wives any they chose. Then the LORD said, "My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh: his days shall be 120 years." The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown.
In Aramaic culture, the term Nephila specifically referred to the constellation of Orion

It is believed by some people that modern man shared several thousand years of history with Neanderthals, and also that the Middle-Eastern region was home to some of the last surviving pockets of Homo sapiens neandertalensis or H. neandertalensis. Therefore, it is conceivable that a folk memory of these creatures survived by way of mythology. In addition, it appears that the very last Neanderthals adopted some of the technological and cultural innovations of their H. sapiens contemporaries. The theory is that surviving Neanderthals or hybrids might have been large, powerful men possessing the intellect and societal characteristics of our own species, which would explain their identification as "mightiest ones" and "men of renown." One flaw in this theory is that H. neanderthalensis were slightly shorter than H. sapiens. On the other hand, they were giants compared to their even shorter predecessors, Australopithecus and Homo habilis.
Ancient pagan beliefs about the origin of the world are many and varied. Today's Neo-Pagans may or may not believe the ancient creation stories to be true, but most are probably interested in the symbolism they offer. Here's an example of an ancient pagan creation story told by Nordic peoples:

In the beginning, there was a void called Ginnungagap, which means something akin to "yawning gap." Alongside the Ginnungagap, there existed two lands: the Niflheim — the northern land of fog and ice — and the Muspelheim

a dragon had built its nest at the foot of the tree
the Zu-bird was raising its young in the crown,
and the demon Lilith had built her house in the middle.
[...]
Then the Zu-bird flew into the mountains with its young,
while Lilith, petrified with fear, tore down her house and fled into the wilderness
She is often identified as the mother of all incubi and succubi. Late medieval Jewish legend portrays her as the first wife and equal of Adam. Considering Adam inferior, Lilith left the Garden of Eden of her own free will. Adam then bade three angels to find Lilith and bring her back. When Lilith refused, God punished her by commanding that she slay 100 of her children, called Lilin, each day. Lilith is also sometimes considered to be the paramour of Satan.[
screech owl
("She said, 'I will not lie below,' and he said, 'I will not lie beneath you, but only on top. For you are fit only to be in the bottom position, while I am to be the superior one.'"). Lilith promptly uttered the name of God, took to the air, and left the Garden, settling on the Red Sea coast. In this act, Lilith becomes unique in that she is not touched by Original Sin, having left the garden before Eve came into existence
Lilith then went on to mate with Samael and various other demons she found beside the Red Sea, creating countless lilin. Adam urged God to bring Lilith back, so three angels were dispatched after her. When the angels, Senoy, Sansenoy, and Semangelof, made threats to kill one hundred of Lilith's demonic children for each day she stayed away, she countered that she would prey eternally upon the descendants of Adam and Eve, who could be saved only by invoking the names of the three angels. She did not return to Adam.

A Szent Pál Akadémia Evangélium című kiadványa itt is tesz egy lábjegyzetet, amit idézek:
"Hat óra felé: jelen esetben nem a zsidó időszámítás szerint kell értenünk(azaz déli tizenkettőnek), hanem a római jogi időszámítás szerint, amely - a maihoz hasonlóan - éjféltől éjfélig számolt egy napot. A Márk 15:25 szerint ugyanis Jézus keresztre feszítése - a mi időszámításunk szerinti - délelőtt kilenc órakor történt, így nem lehetséges, hogy délben még Pilátus előtt állt volna. Mivel itt római perről van szó, nem meglepő, hogy a római jog időszámítását használja János (talán azért, hogy az akkor még meglevő és hozzáférhető hivatalos dokumentumok, az ún. Pilátus-akták adataival összhangban legyen). Jézus tehát reggel hat körül került Pilátus elé."

Lelki szegények: igen Infa, jól mondod. Szó szerint ptókhoj tó pneumáti (a Szellem/Lélek koldusai). Boldogok a Lélek koldusai, mert azoké a mennyek országa.

eredetileg főnév volt, kedveskedő megnevezés kisgyerekre. Én kis pulyám, ezek az én pulyáim. Később melléknév lett, előbb 'kicsi' (pulya emberke), majd'gyáva' jelentésben. Az erőnek szolgál kirepítő fészkül,...

sodomia: állatokkal való fajtalankodás

Marana tha = Jöjj, Uram

V.: Kissé félreértetted. Olvasd el a szövegkörnyezetet. Csak a kulcsverset hadd idézzem: "Ezzel azt szeretném megértetni veletek, hogy az Istennel kötött szövetséget - amely már korábban is érvényes volt - a négyszázharminc évvel később adott Törvény nem tehette érvénytelenné" (Gal 3:17; EF). A mondanivaló: Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Ezután eltelt 430 év, amíg a Törvényt megkapta Izrael. A 430 év Ábrahám és Izrael egyiptomi szabadulása között telt el (kb.), nem pedig Pál írása és egy jövőbeli esemény között.
Móz.1.15.17
Noé állatkái
testi tisztátalanság

gój = nem zsidó leszármazású ember. Állatnak tekinthető.
# A gójok nem emberek. Testük szamártest, magvuk lómag.
# Vedd a gójnak vérét, amint teheted.
# A gójnak tett esküd nem kötelez semmire.
# Aki a gójnak elbitangolt jószágát visszaadja, Isten ellen való bűnt követ el.
# Ha gój zsidót arcul üt, olyan bűnt követ el, mintha a földre szállt Istent ütötte volna arcul.
# Ha egy zsidó és egy gój vitájában te döntesz, és a zsidó törvények szerint a zsidónak, a világi törvények szerint a gójnak van igaza, adj igazat a zsidónak, és mondd a gójnak azt, hogy igaza van a zsidónak a mi törvényeink szerint. Ha mégis a gój mellett kellett döntened, zaklasd őt különféle fortélyokkal addig, mígnem a zsidónak lesz igaza.

Radio Islam

Sanhedrin 59a.] Azonban ugyanott az 57a. lapon ez. áll: 'A lopás, a rablás és egy szép asszonynak elrablása és ugyanezek egy nemzsidónak egy másik nemzsidóval szemben, valamint egy nemzsidónak egy izraelitával szemben: tilosak; de egy izraelitának egy nemzsidóval szemben meg van engedve, ... . mert úgy taníttatik, hogy az ember nemzsidókat ne húzzon fel [ha azok verembe esnek és életveszélyben vannak], sőt taszítsa le.'

Majmonides is így ír: 'Isten megparancsolta nekünk, hogy a gojtól uzsorát vegyünk és csak úgy kölcsönözzünk neki, hogy a kölcsönünkből ne legyen neki haszna és, hogy ne segítsük, hanem kárt okozzunk neki, még olyan dologban is, amelyben ő hasznunkra van; ellenben egy izraelitával szemben ez az eljárás tilos." [Seph. mizv. 73d.]

3. b. lap. Az Irgalmas a gójok magvát nekünk szabadjára engedte, amint írva
vagyon (Ezek. 23, 24): Az ő magvuk, mint a ló magva, mert az ő elhálásuk
olyan, mint a barmoké (Lásd Jabmuth 22. a lap.) (73. o)

33. a. lap. Tosephoth. Az idegen, aki a szombatot ünnepli , méltó a halálra,
éppúgy, mintha a Tórával foglalkoznék, mert a parancsok szavai, amelyeket
az izraelitáknak kell gyakorolniok, nem tartoznak az idegenekre. (165. o)

http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/shahak/flzsid.htm

Az írástudók csakhamar elkülönülnek - már a babiloni száműzetés zsidóságában - nemcsak a tisztátalan pogányoktól, de a többi, nem írástudó zsidóktól is. Így lesz minden írástudóból farizeus - "elkülönődött". Az írástudókat ettől kezdve nevezhetjük farizeusoknak. Később az írástudók által előírt életmódot, amely a legszigorúbb elkülönődést jelentette azoktól, akik nem az írás és az írás magyarázata szerint éltek, követték olyanok is, akik nem voltak írástudók, de mégis elkülönődtek és ennek folytán szintén farizeusoknak vallották magukat. Így, bár minden írástudó egyszersmind farizeus is volt, de nem minden farizeus volt írástudó.

Bár ez a közvetlenség nagyon hamar megszűnt már azáltal is, hogy a népi nyelv az arameus lett és a zsidó nép a Biblia héber szöveget már meg sem értette.In the Bedtime Shema, the number of strong men (giborim) said to surround King Solomon's bed.
The Rephaites (רפאים also known as Zamzummites, Anakites, and Emites) were a grouping of tall peoples mentioned in the Hebrew Bible that lived between the Nile River and the Euphrates River during the time of Abraham (Abram) (Genesis 15:20). They were considered by Joshua's scouts to be equivalent to the Nephilim.

The Emites and Anakites were sometimes considered part of this group [1] but sometimes separate [2]. The Bible records that God used the Ammonites to destroy the Rephaites in Deuteronomy 2:19-21. The giant size of the Rephaites is illustrated by the bed of Og, king of Bashan that was "made of iron and was more than thirteen feet long and six feet wide" (Deuteronomy 3:10-12). During the time of David, several Philistine warriors including Goliath, are considered Rephaites [3].
The Emim was the Moabite name for one of the tribes of Rephaim. They are described in Deuteronomy chapter 2 as having been a powerful people, populous and having a successful kingdom. They were defeated by the Moabites, who occupied their land. The Emim are also mentioned in Genesis 14:5 and according to Rashi, the name is translated as "the dreaded ones" (Hertz 1936).The angels too, who did not keep to their own domain but deserted their proper dwelling, he has kept in eternal chains, in gloom, for the judgement of the great day. Likewise, Sodom, Gomorrah, and the surrounding towns, which, in the same manner as they, indulged in sexual promiscuity and practiced unnatural vice, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire.[5 – Eternal Fire = Olthatatlan Tűz?

One theory is that the sons of God are the descendants of Seth, the pure line of Adam. The daughters of men are then seen as the descendants of Cain.
Sons of God (בני האלהים "b’nei ha-'elohim" Lit. "Sons of the powers"
One belief is that God provided wives to all men (as he created Eve for Adam), or at the very least appointed one woman to one man. Man, impatient for his wife, pursued other mens daughters instead and/or chose multiple wives instead of one.

"Nefilim" (see Fall of Angels), Gen. vi. 4a, an extinct (mythological, only semihuman) race,
"Gibborim" = mighty men
Refa'im" (A. V. "Rephaim") described as of immense height
the Rephaim are mentioned among the defeated (verse 5), along with the Zuzim (= Zamzummim), the Emim, and the Horim, peoples cited in Deut. ii. 10, 11, 12, 20, 21 asautochthons of Palestine; with the exception of the last-mentioned, they were said to be "powerful and numerous and tall," and considered to be Rephaim like the Anakim, indicating that they wore "neck-chains heaped upon neck-chains," The meaning of "bene ha-Anak" is uncertain. It is interpreted by some as "the long-necked"; by others, as "the necklace-wearers."
"Anshe ha-Shem" (i.e., "Anakim"; "Elyo" is certainly a misreading for the abbreviation )

siklus = pénz. 300 réz siklus = 300 silus értékű rézből készült

in religions pre-dating Judaism, the serpent was known to be associated with wisdom and re-birth (with the shedding of its skin).

Samael
Samael and Lilith are in the shape of an androgynous being, double-faced, born out of the emanation of the Throne of Glory and corresponding in the spiritual realm to Adam and Eve

Blind Dragon rides Lilith the Sinful -- may she be extirpated quickly in our days, Amen! -- And this Blind Dragon brings about the union between Samael and Lilith. And just as the Dragon that is in the sea (Isa. 27:1) has no eyes, likewise Blind Dragon that is above, in the likeness of a spiritual form, is without eyes, that is to say, without colors.... (Patai81:458) Samael is called the Slant Serpent, and Lilith is called the Tortuous Serpent.
"Leviathan the Slant Serpent and Leviathan the Torturous Serpent" and a reinterpretation of an old Talmudic myth where God castrated the male Leviathan and slew the female Leviathan in order to prevent them from mating and thereby destroying the earth.
This may relate to various late medieval iconography of a female serpent figure, believed to be Lilith, tempting Adam and Eve.

Arabic mythology
Karina of Arabic lore is considered Lilith’s equal.[68] She is mentioned as a child-stealing and child-killing witch. In this context, Karina plays the role of a "shadow" of a woman and a corresponding male demon, Karin, is the "shadow" of a man. Should a woman marry, her Karina marries the man’s Karin. When the woman becomes pregnant is when Karina will cause her chaos.

Szemben a több mint 5000 ma ismert újszövetségi kézirattal, és az ezret szintén meghaladó ószövetségi kézirattal és kézirattöredékkel,

A Csia Lajos-féle fordítás (1978) jellegzetessége, hogy a görög szöveg szó szerinti visszaadására törekszik. A Miatyánk egy részlete pl. így olvasható benne: "Engedd el a mi tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak. Ne vígy minket a kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból." Vagy például Mt. 25:21 így szól: "Jól van, derék, hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani." Csia Lajos fordítása tehát nem tekinthető tulajdonképpen fordításnak, hanem egy sajátos vállalkozásnak.

10. No one will kill you for not drinking beer.
9. Beer doesn't tell you how to have sex.
8. Beer has never caused a major war.
7. They don't force Beer on minors who can't think for themselves.
6. When you have a Beer, you don't knock on people's doors trying to give it away.
5. Nobody's ever been burned at the stake, hanged, or tortured for his brand of Beer.
4. You don't have to wait 2000+ years for a second Beer.
3. There are laws saying Beer labels can't lie to you.
2. You can prove you have a Beer.
1. If you've devoted your life to Beer, there are groups to help you stop.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése