2009. július 2., csütörtök

Zsoltárok 101-110

Még 24 oldal. Lesz ez ezen kívül még két nap...
Hihetetlenül unalmas újra és újra és újra olvasni ugyanazt a rövidke mondanivalót (amit majd az utolsó strófa után teszek majd közzé, mert bár már megírtam - mivel nem valószínű, hogy bármi újat fel tudna mutatni ez a kötet -, de természetesen legyen valamire várni!).
Ez a rész most olyan 8 oldalt (az én kiadásom szerint) dolgoz most fel, marad majd 16. Ez összesen 24 oldal, fejezetszámilag 1/3-a a Zsoltárok Könyének (könyveinek?), terjedelemben 30.4%-a.
No, ilyen kis nekifutásokkal próbálom továbblökdösni magam :)

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

101.: Dávid zsoltára. "Kegyelmet és igazságot éneklek. Neked éneklek Uram!"
Ügyelek rá, hogy mindeki egyetértsen velem, én meg azt csinálok, amit csak akarok; mikor látogatsz már meg?
Mindenkit megölök, aki ellent merésze mondani nekem. De tényleg!
Gondolatolvasó is vagyok! Az országban mindenkit látok! Itt lakik mindenki a városban! (ha jól olvastam. És miért ne olvastam volna jól? csak szeretné e kegyetlen kényúr...)
Minden reggel kivégzéseket tartok, előbb utóbb csak elfogynak a bűnözők! (téves. sőt, az ilyesmi épp ellenkező hatást ér el)

102.: Azok mondják ezt az imát, akikre épp rájár a rúd. Ezzel panaszkodnak az Úrnak.
Hallgass meg Uram!
Adj pénzt!
Jajj, minden bajom van!
Jajj, mindenki útál!
Port eszem rendes ételek helyett! (az nem táplálék. Ha igaz lenne, már blehalt volna.)
Az Úr halott, már csak emlékeinkben él.
Mentsd meg Siont!
Imádunk téged!
A világon mindenki oda fog gyűlni a Sion hegy köré és áldja az Urat! (ja, mind az X milliárd ember, mi?)
Az ég és a Föld idővel elpusztulnak, de az Úr még akkor is létezni fog.
Az Úr örökké él.
És örökké fogunk élni mi is leszármazottaink sorával. (érted, elpusztul a világ, de még akkor is lesznek emberek (?))

103.: Dávidéjéé.
Na, próbáljunk meg hinni ebben az Úr-dologban...
"Az Úr meggyógyít minden betegséget" (na peeerszeee)
Az Úr örök életet ad (mármint sose halunk meg. Nem halál utáni életről van szó!).
Az Úr kivételezik a szegényekkel. Ezt hívjuk igazságosságnak.
Az Úr nem büntet meg senkit.
A napkelet és a napnyugat fizikai távolságot jelöl. Aha.
Úr így, Úr úgy.

104.: Adj nekem is a hatalmadból Uram! Neked annyi a lóvéd!
"és kiterjeszté az egeket mint egy kárpitot" (azaz az ég egy sátor)
Galileo idézte ezt a sort "Letter to the Grand Duchess Christina"-ben (Levél a Kereszténység Főhercegének (pápának?)) amiben azt mondta, "Az asztronomusok úgy tűnik az ellenkezőjét figyelték meg annak, ami az Írásban áll, azaz hogy a világ gömbszerűen terjed ki, nem pedig "ki van feszítve, mint egy ponyva"." Azt javasolta, Augustine nyomán, hogy az Egyháznak kerülnie kellene az ilyen passzusoknak a tudomány megfigyeléseivel ellentétes értelmezését. Sajnálatos módon az Egyház nem fogadta meg a tanácsát. Természetesen Galileonak igaza volt a 104. zsoltár 1-2 soraival kapcsolatban: az égbolt nincs kifeszítve, mint egy sátorponyva, és mára majd' minden keresztény megfogadta Galileo tanácsát és elfelejtkezik az ilyen részekről, vagy metafórikusan értelmezik, esetleg azt bizonygatják, hogy teljesen mást jelent, mint ami éppenséggel le van írva.
Az Úr palotája vízre épült.
A felhők az Úr szekere.
A "szelek szárnyán" jár az Úr.
A szelek az Úr hírvivői. (más fordításban angyalok. angyal = szél?)
A Föld oszlopokon áll, és nem mozog.
Történt egyszer, hogy az Úr a minden hegynél magasabb víz alá temette a Földet.
Az Úr szava a mennydörgés.
bla, bla, bla
Az Úr személyesen eteti az oroszlánkölyköket. A felnőtt oroszlánoknak nem szükséges vadászniuk, hogy kicsinyeiket ellássák.
"Míly számtalanok a te műveid, uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg..." - ideje idézni a Monty Pythont:

Óda a Termetéshez

All things dull and ugly
All creatures short and squat
All things rude and nasty
The Lord God made the lot

Each little snake that poisons
Each little wasp that stings
He made their brutish venom
He made their horrid wings

All things sick and cancerous
All evils great and small
All things foul and dangerous
The Lord God made them all

Each nasty little hornet
Each beastly little squid
Who made the spiky urchin
Who made the sharks? He did

All things scabbed and ulcerous
All pox both great and small
Putrid, foul and gangrenous
The Lord God made them all

- Amen


fordítás:

Minden dolog formátlan és ronda
Minden teremtmény kicsi és nyomorgó
Minden dolog durva és kellemetlen
Mindet az Úr csinálta

Minden kis kígyó mi mérgező
Minden kis bogár mi csíp
Ő csinálta brutális mérgük
Ő csinálta ocsmány szárnyuk

Minden dolog beteg és rákos
Minden gonosz kicsi és nagy
Minden dolog alattomos és veszélyes
Az Úr alkotta mindet

Minden gonosz kis darázs
Minden ocsmány tintahal
Ki csinálta a tengeri sünt
Ki csinálta a cápát? Ő tette.

Minden dolog rühös és fekélyes
Minden himlő kicsi és nagy
Rothadó, bűzlő és üszkös
Az Úr Az Isten alkotta mind

- Ámen

(sajna a hivatalos magyar szöveg nincs meg)

A 26-os sorban cethalat hamisít Károli, de valójában "leviathán" áll ott :)
Aki hisz az Úrban sosem hal éhen - éljen, éljen!
Ha az Úr letekint a Födre minden hegy vulkánná változik - jajj de jó, jajj de jó!
Aki nem hisz benned, arra sújts le, öld meg minden - míly csodás az Úr!

Na, azt hiszem megtaláltuk a legnevetnivalóbbat minden zsoltárok közül :D

105.: Dörgöljétek a máshitűek orra alá a saját hiteteket. Mondjátok nekik, hogy "Nyenyenye, nekem van a legerősebb kitalált barátom"! (Találtam egy szlogent ennek ellenkezőjére: "My God has a hammer, yours was nailed on a cross. Any question?" - a mellékelt képen Thor volt látható)
Ábrahám, Jákób, lesújtás.
örökké = 1,000 nemzedék (ööö)
Kanaán földjének odaígérése (fenébe az ottlakókkal), bujkálás = senki nem tud leigázni minket!, József Egyiptomban, az egyitomiakat gonosszá változtatta az Úr, Mózes, Áron, 10 (sosemvolt) csapás (köztük az elsőszülötteknak az Úr által sajátkezűleg való lemészárlása, de előtte a fügék kiírtása), senki nem volt beteg, felhő, tűz, fürjek, víz a kősziklából, Ábrahám, elvenni azt amiért mások dolgoztak meg ugye milyen jó, éljen az Úr!

106.: Dícsérjétek az Urat, és várjátok ezért a jutalmat.
Az Úr megismerhetetlen, elégedj meg a törvényeivel.
Ments már meg minket te lsuta disznó!
Mind seggfejek vagyunk, nézd el nekünk.
Kiszáradt a Vörös tenger. (Hát, az ember léte alatt nem.) A tenger attól száradt ki, hogy az Úr rákiáltott :)
Az Úr tesz téged engedetlenné.
Az aranybborjú legendája.
Mózes.
Aki nyavajog, azt elpusztítja.
"ették a holtak áldozatait" (?)
Fineás.
Mózes.
A piszkok nem öltek meg mindenkit!
Feláldozátk gyerekeiket az ördögöknek! (de vajon hogy lettek új felnőttek?)
Lesújtott rájuk az Úr, mert milyen jó is még több halál, hát nem? És azok még ezek után sem voltak hajlandóak szeretni őt! Hietetlen!
Legyünk mindíg a kiválasztottaid ó Uram!

MEGJEGYZÉS: a 39. sor arról kéne szóljon, hogy "tetteikkel szennyezték be magukat, a saját maguk által kitalált isteneket imádták" - KJV

Ötödik Könyv
(bár még koránt sincs vége, de legalább több "könyv" már nincs a "Könyv"-ben, ami "a Könyv"-ben van...)

Most pontosan 19 oldal van még hátra nálam. És most egy kib*szott hosszú mondóka következik. Persze a mondandója lehet, hogy rövidebb...

107.: Higgyetek. Ezt mondják a hívők, akiknek most jó (jobb) dolguk van, akik most mindenfelől jönnek. Városban egy sem lakott. (nem igaz)
Előtte meg lesújtott rájuk.
De mivel kérték rá, onnantól épp az ellenkezőjét tette.
De szar volt nekik előtte.
De most jól felöntöttek a garatra, részegek mind, mint az állat.
"és gyümölcstermő födeket tett pusztasággá, és folyókat szárított fel mindenestől" az Úr.
Aztán ezekbe a sivatagokba rakta mindenhonnan az éhezőket, hogy építsenek neki (kőből) várost. És ezeknek még "barmait sem kevesbítette meg". Ami gondolom nem volt nehéz, hiszen 0 baromból nehéz elvenni (bár a Bírák Könyvében sikerült valami hasonlót...).
Lesújtás.
Aki nem ért velünk egyet, az jobb, ha befogja a száját!

Én mondtam...

108.: Ének. Dávid zsoltára.
Jajjj, tökre kész vagyok énekelni nekd Uram.
Jó jó, mindjárt pengetek valamit.
Gondoskodunk róla, hogy mindenhol csak az Urat mádják!
Az Úrnak van keze, jobb és bal oldala.
Ha azt akarod, hogy tovább mondjam, leszel szíves most megszabadítani a népet!
Mr. Isten megjelent személyesen az ő szentélyében és kijelentéseket tett. Sok értelmük nem volt, de azért gondolom örültek neki akik ott voltak. Többek között mindenfélének elmondja, akik nem őt követik.
Ember már nem menthet meg minket a fogságból! (??? Dávid idejében a nép nem volt fogságban. Mi ez a hülyeség?)
Isten lesújt

Na, már amár csak kettő! Csak bírjam ki!

109.: éneklőmester, Dávid, zsoltár
Na, áskálódnak ellenem.
Mindeni útál engem, én meg ahelyett, hogy megoldanám a dolgokat itt imádkozom.
Sújts le rájuk! Öld meg őket! Had szenvedjen a családjuk is! De mielőtt meghal, szenvedjen! Azért is szenvedjen, amit még a szülei követtek el! Sőt, mindenestől töröld el őket!
"szerettik az átkot (arról van szó ha kapják, nem ha adják!) és nincs kedvükre az áldás" - ostobaság. A legostobább keresztényektől elhangzó érvelés ami létezik. És milyen sokszor elhangzik!
Mindenkire sújts le Uram, aki nem hódol be nekem! Különben senki nem fog tisztelni téged! (heh)
"feltámadnak" a gonoszok. A megátalkodotta. Ha meghalnak, akkor is újra meg újra visszajönnek - Hol él ez???

110.: Dávidéjéé. Zsoltár.
"mndá az Úr az én uramnak" (Saul?)
lesújtás
"néped készségel siet a seregösszehívás napján hozzád szent öltözetben" - ünnepi köntösben mennek a zsidók háborúba? Elég praktikátlan.
"pap vagy örökké Melkishédek szerint" - nos, mivel senki nem élt még örökké, így kitaláljátok e sor következményét
Az Úr a te szolgád, aki lesújt arra, akire mondod.
Mindenkit megöl aki nem zsidó. Éppen most. (nem jött össze)
"az út mellett való patakból iszik, azért emeli fel a fejét" (hogy ennek a sornak mi köze bármihez, és mi értelme van egyáltalán, azt ne tőlem kérdezzétek)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése