2009. július 7., kedd

Az abortusz és a Biblia

Ha már szóba került, érdemes figyelmet szentelni a jelenségnek: az abortuszellenes keresztény mozgalomnak.


Az abortuszt igenis engedélyezi a Biblia. Mi több, nem csak a megfelelő utastíásokkal lát el vele kapcsolatban, de maga az Úr nyilatkoztatta ki ennek metódusát! Ő maga mondja el, hogyan kell végrehajtan a Számok Könyvének 5.11-31. részében.

Kicsit hosszú, szóval bontsuk részekre:
11. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
12. Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha elhajol valakinek a felesége, és hűtelenné válik iránta;
13. És hál valaki ő vele közösülve, és az ő férje előtt titok marad, és elrejtetik, hogy ő megfertőztetett; bizonyság pedig nincs ellene, sem a bűnön nem kapták;

Az első ami egyértelmű a szövegkörnyezetből, hogy a metódust kizárólag házaspároknak tartják fenn; pontosabban bármely férfi kérvényezheti, akiben megvan a gyanú, hogy a felesége megcsalta.
Bizonyíték nem szükséges, maga a gyanú elégséges az Úr előtt.

15. Akkor vigye a férfiú az ő feleségét a paphoz; és vigye el azzal együtt az érette való áldozatot egy efa árpalisztnek tizedrészét, de ne öntsön arra olajt, és ne tegyen arra temjént, mert féltékenységi ételáldozat ez, emlékeztető ételáldozat ez, a mely hamisságra emlékeztet.
16. A pap pedig léptesse elő az asszonyt, és állassa őt az Úr elé.
17. És vegyen a pap szent vizet cserépedénybe; a hajlék pádimentomán levő porból is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe.
18. És állassa a pap az asszonyt az Úr elé és fejét meztelenítse meg az asszonynak, és tegye annak kezére az emlékeztető ételáldozatot, féltékenységi ételáldozat az; és a papnak kezében legyen átokhozó keserű víz.

A lényeg, hogy minden részét pontosan tartsd be, különben a siker nem garantált. Különösen nem vállalok semmilyen feleősséget otthoni kipróbálásnál.

19. És eskesse meg őt a pap, és ezt mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki, és ha el nem hajoltál tisztátalanságra a te férjed mellett, ne ártson néked ez az átokhozó, keserű víz.
20. Ha pedig elhajoltál a te férjed mellől, és megfertőztetted magadat, és valaki közösült veled a te férjedem kívül,
21. Miután megeskette a pap az asszonyt az átoknak esküjével, ezt mondja az asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká, és eskü-példává a te néped között, megszárasztván az Úr a te tomporodat, és a te méhedet dagadtá tévén.
22. És menjen be az átokhozó víz a te belső részeidbe, hogy megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod. Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!

Nos, ez kicsit homályos ezzel a dagadással, amit a keserű elméletileg okoz. A NIV fordításából viszont azt a konklúziót sikerült végre levonni, hogy innentől a nőnek, ha bűnös, soha többé nem lehet gyereke, ráadásul ha éppen terhes, akkor a rituálé véget vet a terhességnek (abortálja a magzatot).

27. És ha megitatta vele a vizet, akkor lészen, hogy, ha megfertőztette magát, és hütelenné lett az ő férjéhez, bemegy az átokhozó víz ő belé az ő keserűségére, és megdagad az ő méhe, és megszárad az ő tompora, és az az asszony átokká lesz az ő népe között.
28. Ha pedig nem fertőztette meg magát az asszony, hanem tiszta: akkor ártatlan, és termékeny lészen.
29. Ez a féltékenységi törvény, mikor elhajol az asszony az ő férje mellől, és megfertőzteti magát;
30. Vagy mikor valaki, a kiben felgerjed a féltékenység lelke annyira, hogy féltékenykedik a feleségére; az ő feleségét állatja az Úr elé. És cselekedjék vele a pap mind e törvény szerint.
31. És ártatlan lesz a férfi a bűntől, az asszony pedig viseli az ő bűnének terhét.

Ez mind része a "féltőn szerető" (= féltékeny) Isten csodálatos és tökéletes törvényeinek. Egy pap, némi varázslatos víz, és egy feleség, akiről azt hiszed nem hűséges.


Szóval ha maga az Úr rendelkezett az abortusz korrekt lefojtatásáról, akkor az abortuszt nincs értelme ellenezni - nemigaz?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése