2009. július 11., szombat

Ésaiás szónoklatai: minden zsidó megszívja, és ennek örül az Úr

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Elöljáróban: Ésaiás Ezékiás király korában élt, nevéhez a Nap egyik elmozdításának csodáját köti a Biblia. Alapvetően mogorva de istenéhez hű alaknak tűnt, és ezt csak tovább erősíti, hogy könyve a fejlécek alapján egyvalamiről fog szólni: halál és pusztítás élteti az Urat.
Vágjunk bele, bár elvárásaink nem lehetnek nagyok:


Ésaiásnak, aki Ámós fia "látása" (látomás? beszámolója az általa látottakról? visszaemlékezései?) Júdáról és Jeruzsálemről. Ez alatt királyok voltak Júdában: Uzziás, Jóthám, Akház és Ezékiás. (Uzziás és Ezékiás kapcsán szólt a Biblia, hogy érdemes lesz felütnünk még Ésaiás Könyvét. És bár azokat már kiszórtuk jó ezt tudni.)
Hallja meg a világ: az Úr így szól: kiválasztottam egy népet, ők mégsem becsültek meg engem. Izráel hűtlen állatok gyülekezete. Gonosz nép, hazudós nép, romlott leszármazottak akik nem követik többé az Urat, "Izráel Szentjét" megútálták és elfordultak tőle.
Miért verjelek tovább benneteket ha nincs semmi foganatja, ha már mászni is elig bírtok? (talán nem kellett volna verni őket Herr Gott!)
"Országotok pusztaság, városaitokat tűz perzselte föl, földetek szemetek láttára foglalják el idegenek", meg a 8. sor, bárkik is azok a "Sion leányai" (tipp: Izráel asszonyai, akiket alkalmanként elrabolnak) - még egy lökés, és olyan lesz a hely, mint Sodoma és Gomorra (ami maradt belőlük a tűzeső után). (Tedd fel a kérdést magadnak: Te követnél egy olyan istent, ami ezt tette veled?)
Halgassátok az Úr szavait és fogadjátok is meg Sodoma és Gomorra népe! (érdekes megnevezés a "kiválasztott népre")
Elegem van a bemutatott véres áldozatokból. (akkor nem kellett volna erlendelni "örökkévaló rendtartásul, nemigaz? KILENC fejezet a Léviták Könyvében csak erről szól!) Mi a fenének jártok templomomba, ki hívott benneteket? (ööö, Mr Isten maga?)
Ne mutassatok be többé ételáldozatot nekem, útálom a szagát is. Ne kövessetek el bűnt, és ne üljetek ünnepeket (pl. szombat)! (Akkor miért köveztetted halálra a rőzsegyűjtőt, he?)

A szombatról szólva: az 56.2. szerint kötelező megtartani. Ez belső ellentmondás, ezennel ezt az idióta könyvet apokrifnak nyilváníthatjuk.

A 14. sor szerint az Úr elfáradt a sok ünnepléstől, terhére vannak. A 40.28. szerint viszont az Úr sosem fárad el. Szánalmas kísérlet hogy félrevezessék az olvasni nem tudókat. Éljen a modern oktatás!

Ne is próbáljatok (most már?) imádkozni hozzám, nem fogom engedni hogy rámtaláljatok, kezeitek vér borítja. Tisztuljatok meg, hagyjátok abba a gonoszságot, tanuljatok meg jót tenni: legyetek igazságosak (persze az Úr tövényei szerint), segítsétek az elnyomottat, segítsétek az árvát és az özvegyet. A törvénykezés útján válthatóak meg a bűnök. És aki nem engedelmeskedik, azt megöljük! Ha engedelmeskedtek jól fogtok élni, ha nem, akkor mindegyikteket lemészárolják, Uff Én Beszéltem!
Hogy lezüllött ez a város! Régen milyen rendes volt mindenki, most meg kivétel nélkül gyilkosok!
Minden tönkrement, a vezetők korruptak, ezért monta az Úr, a seregeknek Ura, hogy bosszút állok rajtatok, elveszem mindeneteket és mindent olyanná teszek mint régen volt és akkor majd megint jó lesz.
Egyedül Sion marad meg (Noé valaki?). Rajtuk kívül mindenkit kinyírok. (ez nem jött be)
Az Aserák és szent ligetek imádása eltöröltetik, mindenki szégyennel gondol majd ezekre vissza, kiszárítom (felperzselem) azon helyeket, mindenkit aki részt vett ilyesmiben elégetek.

1.1. ismétlés, királyok nincsnek felsorolva.
Az utolsó időkben az Úr Háza a hegyek felett fog lenni (lebegő ház?) és "özönleni fognak hozzá mind a pogányok". (minek tennék?) Azért mennek majd az Úr hegyére (passz), hogy megtanulják, hogyan kell az Úr szerint élni; az Úr szerint, aki ítélkezik a pogányok felett, és akkor majd mind leteszik a fegyvert ("fegyvereikből kapákat kovácsolnak" - de nézzük meg Jóel 3.10-et, ami épp az ellenkezőjére utasít).
"elhagytad Uram a te népedet" (most akkor ki hagyott el kit?)
Amikor végre mindenki visszatér az Úrhoz (a zsidókra érti), akkor mindenki meg fogja szívni, csak az Úr fog örülni. (akkor meg minek törnék magukat?)
Minden más isten (bávány) el fog tűnni, melékük sem marad.
És azon a napon az emberek mind elmenekülnek, barlangokban húzzák meg magukat, minden elveszíti értékét, mikor az Úrtól való félelmükben elmenekülnek mindenféle haadékokba és az Úr megrentgeti a földet (azaz ha az Úr mérges, az okozza a földrengést. Abszurd). (= totális megsemmisülés és hanyatlás lesz, ha mindenki elkezd hinni az Úrban, visszasüllyedünk holmi állati szintre. Bárki kívánhatja ezt?)
Ezért hát ne bízzatok az emberekben, hiszen mind meg fognak halni, akkor meg mire jók!?
Az Úr mindenkit éheztet és mindekit megöl, és gyerekeket tesz meg vezetőikül. És a nép egymás ellen fordul és a felborul a világ rendje (a fiatal irányítja az időst és a becstelen győz az igaz felett).
És havalakit ki akarnak nevezni vezetőjükül, mert úgy érzik érdemes lenne rá, az vissza fogja utasítani, mondván nem vezet olyanokat, akik vezetésre szorulnak. (ez NEM jóslat! afféle jelen időben beszél. amúgy most azt mondja, hogy ha dolgozni kell a fizetésem mellé, akkor inkább nem vállalja a posztot?)
Ha titokban vétkezel, az kevésbé zavarja az Urat.
Az előbb azt mondtam, gyerekek fognak rajtatok ualkodni hogy szívjatok? Na akkor had tegyem hozzá, hogy a gyerekeket viszont asszonyok fogják irányítani! Mehehe!
Az Úr vádló és bíró is egyben.
ÉS mivel "Sion leányai" (= a zsidó nők) azt hiszik, egyenrangúak a férfiakkal és "kihívóan" mernek viselkedni ezért az Úr kopasszá teszi őket és "szemérmüket megmezteleníti" (nemi erőszak?), elveszi az ékszereiket (pl. orrkarika!), pipereszereiket, díszes ruháikat, és büdösek lesznekés kopaszok és "zsákruhában" kell járniuk, és bélyeget süt a homlokukra (mint az állatokra szokás) és a nép férfitagjai fegyver ltal fognak meghalni, és akkor majd sírhatnak-ríhatnak. És egyszerre hét asszony veti rá majd magát egy-egy férfira, hogy vegye el őket, de gondoskodnia nem kell róluk, azt megteszik maguk, csak ne kelljen tovább szégyenben élniük.
Az lesz aztán a szép és dicsőséges nap! És aki életbenmarad Sionban és Jeruzsálemben, az csakis szent lehet, mert az Úr helyére tette az asszonyokat és kipurgálta (= a vér megtisztítása csapolással) "Jeruzsálem vérét". És akkor "Sion hegyének minden helye és gyülekezete fölé" nappalra felhőt és ködöt, estére lángoló tüzet fog rakni, így óvja majd népét. És mindenki sátorban fog lakni! Igen! Yeah! Aaah!
Had mondjak valammit az ÉN feleségemről, az ő "szőlőjéről"! "Kedvesem szőlője van nagy kövér hegyen" (azaz itt most a khm. szeméremtájékról van szó, és hogy mennyire elkötelezett és az Úr útján helyesn járó az ő nője) "nemes vesszőt plántált belé" (pénisz. Hogy milyen helyesen egy az Úrhoz hű zsidó férfihoz ment feleségül). És vártam, hogy "jó" gyerekem lesz, de nem is hasonlít rám! Hát ítéljetek most, hogy is lehet ez? - Asszem arról van szó, hogy a fia nem hajlandó követni az apja vallását. Ezért nem hajlandó többet gyereket nemzeni, és az assznyt sterilizálni kívánja. Kár, hogy nincs kéznél egy pszichológus.
Aztán az példázat szőlőjét az Úr és Jeruzsálem kapcsolatára vonatkoztatja.
Jajj azoknak, akikszaporodnak és sokasodnak. (ez van)
A Seregek Ura fülem hallatára esküdött meg, hogy egy csomó területet elpusztít.
A föld eltartóképessége adott, azt nem lehet túllépni. (végre valaki rájött)
Jajj azoknak, akik egész nap vedelnek. És azoknak, akik ünnepelnek, de nem az Uat ünneplik.
Ezért most ~minden zsidót le fognak igázni. Mindenki meg fogja járni, aki nem az Úr szorgos követője, kezdve a vezetőkkel. (ásít) És akkor majd büszke lehet az Úr!
Az Úr mindenkit eléget aki nem tartja be a törvényeit (az összeset)! (ez sem jóslat, csak egy háború leírása), és holttesteik az utcán fognak heverni! És a földrengést az Úr lecsapó keze okozza! És jól el lesz foglalva ez a felégetett pustaság más népek által, és örülni fognak neki! Ha akarják, ha nem! És füst takarja el a Napot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése