2009. július 6., hétfő

Zsoltárok, avagy hogyan legyünk Keresztény Terroristák

A "béke" és "szeretet" vallásából is kikerülhetnek olyanok, akik a házadba vezetik a repülőket. Számukra ajánlunk fel néhány buzdító idézetet. Olyanok kedvéért tesszük ezt, mint George Tiller gyilkosa: Scott Roeder abortuszellenes keresztény aktivista.
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Tiller

Zsoltárok 35.6, 8:
Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket.
Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe.

Zsoltárok 55.15:
A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.

Zsoltárok 58.6, 10:
Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájokban; az oroszlánoknak zápfogait törd össze, Uram!
Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást; lábait mossa a gonosznak vérében.

Zsoltárok 59.6-11:
Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela.
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb...
Ímé, szájokkal csácsognak...
Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.
...
Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását.

Zsoltárok 59. 14-15.
Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik és Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela.
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb...

Zsoltárok 68.22, 24:
Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét...
Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.

Zsoltárok 69.24-29:
Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá.
Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket.
Legyen az ő palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos;
Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják meg.
...
Töröltessenek ki az élők könyvéből...

Zsoltárok 83.16-18:
Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket! (terror = jelentése: rettegés)
Töltsd el orczájukat gyalázattal...
Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak (a tűzben) és pusztuljanak,

Zsoltárok 109.6-14:
Állíts fölibe "gonoszt, és vádló" (azaz a Sátán) álljon az ő jobb keze felől.
Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen.
Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.
Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt.
Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.
Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin!
Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!
Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék!

Zsoltárok 139.19-24:
Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!
A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.
Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é?
Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!
Vizsgálj meg engem, oh Isten,...
...és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

Zsoltárok 140.11:
Eleven szenek hulljanak reájok; tűzbe vesse őket, örvényekbe, fel ne keljenek!

Zsoltárok 149.5-8:
Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.


Felmerül a kérdés: ha ezek is a Biblia részei, valóban a béke és a szeretet a Biblia Üzenete?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése