2009. július 29., szerda

Térjetek meg, mondá a próféta

Nos, ismerjetek meg még egy kis műhelytitkot. Nem tudom, mik lesznek a végleges fejezetcímek Jeremiáshoz - amely könyvről mindíg is a legkevesebbet tudtam: csak a címét. Hogy mik lesznek a végleges címek, ki tudja.

Térjetek meg, mondá a próféta 1-3
Júdának annyi 4-6
A körülmetéletlen szív legendája 7-9
A nép versus a nép istene 10-12
Fogságbavonulás 13-15
Biztos a bálványimádók... 16-18
Jeremiás az áruló 19-21
Jeremiás fenyegetései saját népe ellen 22-24
Babilon, Babilon 25-27
Jeremiás hatalma 28-30
Jeremiás himnuszai 30-33
Jeremiás vs. Babilon 34-36
Így nyomorgasd Jeremiást 37-39
Lázadás, zavaros idők 40-42
Jeremiás és Egyiptom 43-45
Jeremiás lesúlyt a népekre 46-49
Babilon vége 50-51
Jeruzsálem, drága Jeruzsálem 52.

Az elnevezések a fejlécek alapján születtek. Érdekes, hogy 3 fejezetes részek különültek el (kivéve a legvégét).
Nos, elvileg ez is egy a prófétikus könyvek közül. Meglátjuk, valójában mire jutunk vele.

Addig is mit tudunk MÁR Jeremiásról? Először hogy összeveszett bizonyos Sédékiás királlyal. Aztán hogy volt egy "próféciája" Czirusnak, hogy fel kell építenie Czirusnak a Templomot ismét (akkor ez inkább utasítás, nem?).
Meglátjuk, mit mondd ezekről Jeremiás Könyve!

Érdekesség, hogy bár a könyv maga héberül íródott - de egyik sora mégis arámi: a 10.11.

Továbbá nagy a kavarás, tulajdonképpen mi is tartozik ehhez a könyvhöz? Jermiás Könyve? Vagy Jeremiás Könyve + Báruk/Baruch Könyve? Vagy Jeremiás Könyve + Báruk Könyve + Jeremiás Levele? És Jeremiás Levele külön veendő, vagy Báruk könyvének 6. fejezeteként iktatandó?
A zsidóknak amúgy meg sincs Báruk Könyve (sem Jeremiás Levele), ezek csak a Vulgataban (amely elnevezés eredete: vulgar latin bible = a latin nyelv köznyelvű változatán íródott bibliafordítás) bukkannak fel először.
Viszont általánosságban nem kanonikusak, így mi nem is fogunk találkozni velük.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis úgy illik olvasni)

Jeremiásnak - aki Hilkiás fia - beszédei, aki "az" Anatótban (Anatót városában) lakó - ami Benjámin főldjén áll - papok közül való volt. (Nem tiszta, hogy minden benjáminita pap most ebben a városban lakott, vagy csak a várost jelöli meg.)
Ezzel a Jeremiással az Úr akkor fecsegett, mikor Jósiás - aki Ammon (Amon) fia - volt Jeruzsálemben a király (Júda országa). A traccsparti ezen király urallkodásának 13. évében történt.
Meg még Jójakimnak (Joakim) - aki jósiás fia - napjaiban, meg annak a fiának: Sedékiásnak, aki szintén Júda királya lett uralkodásának 11. esztendejéig, amely éb 5. hónapjában "vitték fogságba Jeruzsálemet".

Érdekelne azonban, hogy Joakház királyt miért nem említik, aki még Jójakim előtt uralkodott Jósiás halála után?

Ezt mondta nekem (Jeremiásnak) az Úr: már születésed előtt elrendeztem, hogy próféta leszel.
Mire én: Ah, ne máááár! Olyan fiatal vagyok még! Hagyj élni előbb egy kicsit.
az Úr: - Kuss és csináld amit mondtam, ahogy mondtam. Majd én megvédelek.
Már megint szájtapicskolás, ezúttal viszont metaforikus jelentéssel és semmi maradandó seb.

Azért kérdeznék valamit: ha ez Ésaiás előtti eseményeket dolgoz fel, mi a rossebért kellett ilyen sorrendben berakni a könyveket? A kispróféták is nyugodtan elfértek volna Jeremiás és Ezékiel meg Dániel elé - amikről még mindíg nincs említés.

Jeremiás feladata: lerombolni a fennálló rendet és újat megalapozni.

És akkor megkérdezte az Úr: mit látsz? (kezében egy mandulavessző termett hirtelen)
J: - Egy mandulavesszőt.
Ú: - Ugyehogy! Ezzel valóra is vált egy prófécia! (???)

Másodszorra egy rotyogó fazekat mutogatoot az Úr.
Ú: - Mit látsz?
J: - Egy forró fazekat, a szája észak felé néz.
Ú: Helyes a válasz. És azért észak felé, mert északról jön a nagy veszély. (de akkor dél felé kéne nézzen, mert a gőz akkor megy kifelé északról délre. Meg aztán inkább keletről jöttek a hódító népek ... De mivel Júda végülis elég déli fekvésű, így a határai feltehetőle északról védtelenebbek végülis elmegy.) Ezt azért teszem, mert egyes zsidók elkezdtek bálványokat imádni. Ezért most mindenki jól meg fogja szívni.
Te pedig J. most menj, és hírdesd ezt, és ne menekülj előlük, vagy leglább mondd, hogy én parancsoltam, hogy menekülj előlük! (sssz)

Amúgy nem volt nagy kunszt kitalálni ezeket, hiszen már látszott, hogy komoly bajban vannak a zsidók. Az asszírok elfoglalták Izráelt, az egyiptomiak folyamatosan hadban állnak Júdával, jönnek a szíriaiak Damaszkuszból (asszem), miegymás - és mind komoly fenyegetés az országnak. És itt ugye csak arról van szó, hogy jönnek. És nem nagy kunszt kitalálni, hogy ha Egyitpomot épp most verték vissza, akkor feltehetőleg legközelebb északról jön a támadás dél helyett.


Az Exodus felemlegetése. Bezzeg a régi szép időkben...! Na és most, hajaj.
Még a próféták is inkább Baálnak prófétálnak, nem általam!
Ezért még számolunk!
Menjetek csak el tőlem, meglátjátok mekkorát fogtok csalódni bennük!
Én vagyok az egyetlen isten!
Duplanagy a népem vétke: nem elég, hogy nem hisznek már bennem, de más vallások hívei lettek! (= az ateisták/agnostikusok jobbak, mint a más vallások hívei)

Miért hagyjátok magatokat elfoglalni nyámnyilák?
Mi a fenének álltok szóba az egyiptomiakkal? Vagy ha már itt tartunk az asszírokkal? (= miért hagyjátok magatokat megtámadni?)
A ti hibátok, hogy ez történik!
Pedig már rég elhatároztam, hogy nem engedlek elfoglalni benneteket, de ti folyton sunnyiogtok szemét alamusziak.
Ebből már nem tudtok kimosakodni, magatokra vessetek, viseljétek tetteitek következményeit!
Ne mond, hogy nem vagytok mind Baálimádók! Még visszabeszélsz mocsok?!? Rohadt kurva! Elfajzott nimfomán állat! Az vagy!
Fogd már vissza magad! Ébredj fel! Nem érted amit mondok?
Most mind megszívjátok!
Bálványimádó fattyúk! El fogják foglalni országotokat!
Hát hiába súlytk le folyton rátok, mgsem követtek? Megölitek prófétáitokat is??
Lássátok meg az Úr fényét!
Bezzeg a nők a cicomázkodásról sosem felejtkeznek el, mmindenki csak rólam felejtkezik el...!
Ne is próbáljatok magyarázkodni! Kifogások, mindíg csak kifogásokkal jöttök, elég volt belőle!
Ti ártatlanok gyilkosai, rabló banda!
Rögtön azt hiszed mindent szabad, ha éppen nem súlytok le rád?!?
Az asszírok is megvertek, majd nemsoká' az egyiptomiak is megverik a zsidók országát! (eddigre Izráelt megszállták az asszírok és Nékó erősen zargatja Júdát)


Naszóval!
Van ugye az a törvény, hogy ha elváltál valakitől, többé nem veheted el. Na de akkor a zsidók milyen alapon akarják innetől imádni az Urat? Hiszen más istenekhez szegődtek! Olyan lóbaszó népség, mint az arabok!
3.3 "paráznaasszony-homlokúvá lettél" (nocsak, azok vajon hogy néztek ki?)
Azt kérditek, örökké tart-e az Úr haragja? Csakhogy ti folyamatosan vétkeztek, azért tűnik csak úgy!
Már Jósiás uralkodása alatt felhívtam rá a figyelmet, mennyi a bálványimádó. Már akkor mondtam az Izráelieknek, hogy térjenek vissza az Úr hitéhez. És ti sem vagytok jobbak júdaiak, ti kis kislányok!
Már akkor láttam, mikor lemondtam Izráelről, hogy Júda is ugyanazt csinálja, és így egyre jobban eltűnik az Úr vallása.
Bizony, az Úr azt mon(hat)ja, Izráel igazabb mint a köpönyegforgató Júda.
Izráel, térj meg hozzám inkább te, nekedadok mindent, ha most elismered hogy vétkeztél és visszajössz hozzám! Bár lehetne még!
Az Úr vallása a mi (zsidók) kultúrájának alapja, ne hagyjuk elveszni!
Izráel mind távolabb kerül tőlünk (Júdától) az elszakadás óta, szégyenfolt ez a zsidók nevén, nagy szégyen ez.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése