2010. március 10., szerda

Történelmet hamisítanak nemzetközi szinten?

Zsidó holokauszt büncselekményi védelme

2010-01-15 - Gróf Endre közgazdász Pécs

A gázkamrák létezését, a zsidó holokauszt propagált ténylegességét és méreteit cáfoló könyvek, nyilatkozatok, dokumentumok.

Mi lehet az indítéka a zsidó holokauszt büntetőjogi védelmének?

Zsidó holokauszt
és bűncselekményi védelme.

Érthetetlen előttem, hogy egy eseménnyel való történelem-tudományi foglalkozás hogyan válhat büntetőjogi kategóriává ? Ezen abszurditás okát keresve kezdtem foglalkozni a zsidó holokauszt témájával.

Az már mindenképen gyanút keltő, hogy egyes országokban törvényileg tiltják a zsidó holo-kauszt kutatását, és annak bármilyen formájú, mértékű minősítését, relativizálását, bírálatát, tagadását. Emberileg ugyanis nehéz megérteni, hogyha valami igaz, akkor miért kell ilyen tiltást foganatosítani ? Sőt örülni kellene annak, hogy mások, vagyis minél többen foglalkozzanak vele, s győződjenek meg maguk is annak valóság tartalmáról. A tények ugyanis köztudot-tan makacs dolgok, megmásíthatatlanok, és azok bármilyen jellegű vizsgálódásoktól, vagy éppen a tagadásoktól nem fognak változni.

Volt alkalmam együtt élni, iskolába járni a Horthy rendszerben zsidókkal, akiknek zsidó voltuk elő sem került, s akiket éppúgy szerettünk, becsültünk mint bárki más tisztességes, becsületes embert, s soha semmiféle megkülönböztetésre még csak nem is gondoltunk. Amikor pedig diákként kikísértük őket az állomásra, megsirattuk mindnyájan az elhurcoltakat, s aggódtunk értük.
De a mostani zsidó politika kiirtotta belőlem ezt az érzést és teljesen ellentétes indulatokat gerjesztett bennem, s szinte már azt mondom, hogy kár volt minden csepp könnyért értük. Ez persze így nem igaz, mert azokat ma is szívembe zárom, hiszen azok magyarok, velünk azonosak voltak

Éppen a múlt pozitív zsidó emléke és a ma felbőszítő, gyűlöletkeltő valósága késztetett arra, hogy utána nézzek, végül is mi hát a történelmi tény ? Mi igaz ebből a nagy holokausztozásból ?

Kezdtem a Pécsi Megyei Könyvtárban fellelhető két Nünbergi perről szóló könyv elolvasásával, hogy ott vajon miket találok ? Hát mellékes jellegű gázkamrára utalást, holokauszt kifejezés pedig egyáltalán elő sem fordult, hasonlóan „Az utolsó csata” című Dávid Irving által a nürnbergi perről írt könyvben.

Ezek után egyre erősödni kezdett bennem az a felvetés, hogy itt vajon nem, „ epur si mouve” szindrómáról van-e szó, hogy ne derülhessen ki az igazság, ami - legalábbis annak nagyságát, mértékét tekintve - kínossá válhat. ?

Kutatásaim során bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen erről van szó !

Magát a holokauszt szót a hetvenes évektől kezdve használják , amelyet a "L. Holicauste " , Elie Wiesel "Naut" (Éjszaka) című könyve alapján készített film népszerűsített. ( Roger Garaudy :"Az izraeli politikát megalapzó mítoszok c.könyv 134.old.) Ebből, a zsidók által Hollywoodban készült amerikai filmből vették át a kifejezést, s tették általánossá .Felismerték ugyanis, hogy a II. Világháború által leigázott európai államokban jó lehetőség kínálkozik arra, hogy egyedülálló jelleggel, -a történelemben eleddig népesség, vagy vallási csoport részére soha nem alkalmazott módon- a deportált zsidók után kártérítést követeljenek.

Népirtás, -mai divatos szóval holokauszt-, ugyanis sajnos számtalan volt már. Példaként elegendő csupán az örmény népirtásra hivatkozni, vagy tíz millió hutu holland kiirtását; az ukrán parasztság mintegy hét millió exodusát, avagy a II. Világháború befejezését követően a nyugati lágerekben egy év alatt elpusztult egy millió német hadifoglyot, méginkább pedig a több tízmillió szovjet gulágokon elpusztult rabot említeni..

Elkezdődött tehát a II.-ik világháború vesztes államainak, elsősorban Németországnak pénzügyi és erkölcsi zsarolása, amit Izrael az USA irányításán keresztül tudott kikényszeríteni.

A meghaltak létszáma 12 millióról indult. Abszurd volta miatt ez a szám nem volt sokáig tartható, így ma mintegy 6 millió áldozatról beszélnek.

Hal Turner népszerű amerikai rádiós a Turner Rádió Network 2007 jún. 4.-i adásában: "A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos dokumentumai bizonyítják, hogy a holokauszt egy csalás volt ! A nemrég közzétett, évekig titkosított adatok azt mutatják, hogy a koncentrációs táborokban összesen 271.301 ember halt meg. Nem halt meg hatmillió zsidó, az egész állítás teljességgel koholmány volt". Fénymásolatban bemutatja az ominózus vöröskeresztes dokumentumot is, ami a náci koncentrációs táborokban bekövetkezett halálesetek számát rögzíti, és mindeddig a németországi Arolsenben őrizték hét lakat alatt. A leleplezést csönd fogadta az illetékes helyeken (Genfben, Berlinben, New Yorkban és Tel Avivban…)
Legutóbb (2009 január) Richard Williamson brit püspök a Svéd Televizió egyik adásában jelentette ki, hogy nem hisz a náci gázkamrák létezésében, s úgy vélte, összesen 300 ezer zsidó halt meg a vészkorszakban természetes halállal. (Magyar Nemzet 2009 jan.27; Szittykürt 2009 márc.)

A 6 milliós nagy számhoz azonban hozzá kellett rendelni valamiféle elpusztító gépezetet is, s megszületett az auschwitzi gázkamra elmélete, amely a valóságban -a felsorolt irodalmi kiadványok, a DVD-k és a számtalan média cikk és interjúk alapján- soha sem létezett.

Azt senki nem vitatja, hogy embertelen és elítélendő mindenfajta elhurcolás, így természetesen a zsidók deportálása, táborokba hurcolása is. Azt sem vonja kétségbe senki, hogy sokan szenvedtek, másokkal együtt a zsidók is és pusztultak el ezekben a táborokban. Azonban sem a számadat, sem a gázkamra nem valós történelmi tény.
Ám ha ez kiderülhetne, két probléma származna ebből:
- nem lehetne a továbbiakban morális, gazdasági, és politikai fegyverként használni a bűnös nép és a zsidó holokauszt kifejezést, és
- felmerülne az a kérdés is, hogy milyen alapon kasszíroztak be dollár százmilliárdokat erre való hivatkozással. ?

Tenni kellett tehát valamit ezen lehetőség ellen, ezért rákényszeritették az európai országokra a zsidó holokauszt történészi kutatásának megtiltását elrendelő büntető törvény elfogadását, s bűncselekményi tétellé minősítették annak bármiféle kritikáját, relativizálását, tagadását.

Időközben azonban egyes gondolkodóknak elegük kezdett lenni - ebben kezdeményezők éppen a zsidó vallásúak voltak - eme
- egyoldalú történelem hamisításból,
- a történelmi kutatás objektív jellegének megkérdőjelezéséből
- a történelem-tudománynak a gazdasági érdekek szintjére való degradálásából,
s eleinte még óvatosan, de relativizálni kezdték a méreteket, a gázkamrákat és az Endlösung tényét is. Majd sorra jelentek meg az erről szóló vélemények, újságcikkek, könyvek. (lásd: irodalomjegyzék)

A francia történész szakma 19 képviselőjének Szabadságot a történelemnek 2005 évben tett nyilatkozata " A történelem nem jogi szabályozás tárgya. Szabad államban sem a parlament, sem az igazságügyi hatóság nem határozhatja meg a történelmi igazságot " (M.Demokrata 2006 jan.26)

Chirac francia köztársasági elnök: "nem a törvényeknek kell írniuk a történelmet (M. Demokrata 2006 jan.26)

Jean Baynac neves francia történész 1996-ban a Le Nouveau Quitidien című napilapban beismerte , hogy a holokauszt ismert ábrázolása csupán néhány tanú vallomásán alapszik. "bizonyító erejű dokumentumok hijján a történészek kerülik a gázkamrákról való vitát " (M.Demokrata 2006 aug.31.)

és a legutóbbi időkből:

Lemonde francia lap Kilencszáz európai történész nevét közli, akik eddig csatlakoztak az úgynevezett blois-i felhíváshoz, amely szabadságot követel a történelemnek, hogy az állam büntető eszközökkel ne avatkozzon a történelemírásba, beleértve a holokauszt kutatást. Három magyar történsz is aláírta ( M.Nemzet 2008 nov.29)

A szabad és objektív történelmi kutatásnak szükségszerűen foglalkoznia kellene a holokauszt fetisizálását szolgáló propaganda hazugságainak, tudatos félrevezetéseinek bírálatával is.
Közismertté válhatna, hogy
-Misha Defonseca: Túlélni a farkasokkal ( igazi neve Monique DE Voel, nem zsidó : a történetet csak kitalálta )
-Bernard Holstein : Soul c.lágerregény ( igazi neve Brougham, nem zsidó; az utolsó szálig fikció.)
-Binjamin Wilkomirski: Töredékek, gyermekkori emlékek; Könyvének nagydíjai USA-ban, Franciaorzságban, Angliában.: igazi neve Bruno Dösseker keresztény , az újjábból szopta az egészet.
-dr. Nyiszli Miklós: dr. Mengele boncoló orvosa voltam: közönséges hamisítvány
( Magyar Demokrata 2008 március 19)
Kertész Imre :Sorstalanság című egyetlen könyvéért Nobel-díjra tupírozott „író” egy napig volt Auschwitzban

Nyilvánosságot kaphatna olyan történés is, amit Primov Lévi az auschwitzi túlélés c. könyvében, -aki rab volt- írt meg : " a szovjetektől való félelmében ő is az SS-őrökkel való visszavonulás mellett döntött. Végülis alig nyolcszázan maradtak a táborban, húszezren pedig a „náci tömeggyilkosokkal” való további együttélést választották." (M.Demokrata 2006 máj.11 )

Avagy helyet kapna a náci táborokban elő nem fordulható zsidó kegyetlenkedés is, amit Shlomo Morel a lengyel schwientochlow halálgyár parancsnoka 1945 novemberben a szovjet megszállás után követett el, aki ma Izraelben él, és Izraeltől két ízben történt kérés ellenére sem adják ki a lengyeleknek.
Néhány hónap alatt 80 ezer foglyot kínoztak halálra.Pl. kezet lábat összekötötték és úgy verték ágyúgolyóként a fejét a falba; németekkel verették egymást ; egymás gerincére kellett ugrani ; olyan erővel ütötték őket, hogy kiugrott a szemük ; megerőszakolták a német nőket; egy 13 éves kislány terhes lett , arra tanították a kutyákat, hogy a német férfiak nemi szervét leharapják ; saját kezűleg fojtott meg foglyokat ; Ő közvetlenül 1700 fogoly haláláért felelős .( M. Nemzet 2005 jan 24.)

Gyurkovics Tibor író :"Valóban a zsidóság a holokauszttal a végtelenségig visszaél. Nem szégyenlik a szenvedéseiket búsás aranyra váltani a holokauszt-iparban." (M.Demokrata 2004 szept.30. )

Ez a mítosszá dagasztott állandó holokausztozás azonban nem szimpátiát, hanem éppen ellenérzést vált ki az emberekben *, különösen azonban, -így bennem is - akik a kommunista rendszerekben hasonló, vagy még súlyosabb szenvedéseken mentek keresztül. Ezekről azonban nem lehet, nem szabad a zsidó holokauszttal párhuzamos jelleggel még beszélni sem, nemhogy hasonló értelmezésben foglalkozni.
.
Ugyancsak fokozza a holokausztozókkal szembeni ellenérzést az a tény is, ahogyan éppen azok, akik –miközben a „megkülönböztetendő” szenvedéseikre hivatkoznak - miként foglalják el a palesztinok földjeit, hajtanak végre célzott likvidálásokat, bombáznak szuverén államokat, kínoznak elfogott rabokat, és miként irtják válogatás nélkül a palesztin őslakosságot. Natan Vilnai helyettes hadügyminiszter februárban (2008) nyiltan kijelentette::” Gázában „soát”, azaz holokausztot hoznak létre” .(Magyar Nemzet 2008 nov. 19 )

Sajnálatosan nagy kár, baj, sőt világméretű humán és biztonságpolitikai probléma, hogy van egy nép, amely magát Isten kiválasztott népének tartva (ősrasszizmus, az Übermensch elődje) vallási alapon lenéz mindenki mást, a „gojokat”, s az USA erejére támaszkodva magának gazdasági és politikai előjogokat vindikálva ezzel ellenszenvet, gyűlöletet, békétlenséget indukál, vált ki szerte a világban *.miközben nem vesz figyelembe semmiféle intést, figyelmeztetést

- Soros György magyar származású USA bankár a zsidó alapitvány előtt tartott beszédében azt mondta: " Az antiszemitizmusnak a zsidók és Izrael az okai. Sőt saját magát is okolta, amiért Mahathir Mohamed malajziai miniszterelnök joggal mondhatta, hogy a zsidók uralják a világot." ( A zsidó távirati iroda tudósítása; megjelent M.Demokrata 2003 nov. 17 )

-Kathleen Christison 30 évig a CIA-nál közel-kelettel foglalkozó ügynök Izraelről írott könyvében: "Izrael az önpusztítás felé halad, és saját magában kell keresnie katasztrófájának okát" Civil társadalma "rothadt". "eszméletlenül brutális, amely fittyet hány a törvényességre és a polgári erkölcsre" ( M. Nemzet 2006 júl 19 )

Az emberiségnek békére, szeretetre és egymás kölcsönös megbecsülésére lenne szüksége a gyűlölködés és mások feletti uralkodási vágy helyett.

Reménykedjünk !

Pécs, 2009

Gróf Endre közgazdász

*A Pew Resarch Center közvéleménykutató (Magyar Nemzet 2008 szept. 9.) legújabb felmérése azt a meglepő eredményt hozta a zsidóellenes magatartásról, hogy több európai országban növekszik: Spanyolország 46 %, Lengyelország 36 %, Oroszország 34 %,… indiaiak 32 %, kínaiak 55 %, míg Japán és Délkorea a két érték kötött helyezkedik el, Amerikában 7 %.


Eddig a cikk. Amit egyébként kicsit meg kellett vágnom (de semmit nem írtam át rajta).

Most pedig lássunk egy doksit Auswitcz legendájáról egy zsidó törvények szerint zsidónak számító fiatalember kamerájából, amit az Auswitz-múzeum-vidámparkot üzemeltetőkkel készített:
http://www.youtube.com/watch?v=D8ApTOAGC5k&feature=channel
Hét részben van fent.
Kiemelném, hogy a dokumentumfilm CSAK az Auswitz 1-es telepről (azaz Auswitzról) mutat be feltáró riportot, Auswitz 2-ről (Auswwitz-Birkenauról), vagy Auswitz 3-ról NEM.


E bejegyzés amiatt íródott, mert érhetetlen okból hoztak egy törvény a Holocaust-tagadásról.
Több problémánk van ezzel a törvénnyel:
1) Nem tudjuk miként is definiálja igazából a "holocaustot", azaz mit is nem szabad tagadni, ami valaminél, ami 3 év elzárással súlytható, igencsak probléma.
2) Nem tudjuk, miért kellett meghozni ezt a törvényt. Kimehetek az utcára, és bármilyen fórumon tagadhatom az 1. Világháborút, a Római birodalmat,a Görög Köztársaság tetteit, az Egyiptomi Birodalom létét, vagy akár hogy Torgyán József valaha is tartott volna napirend előtti felszólalást, de nem tagadhatom a történelem egy bizonyos másik darabkáját.
3) Nem tudjuk, miért pont erre az eseményre hoztak törvényt. Jelenleg, ha egyáltalán szükség van történelmi eseményt törvényileg védeni, az a Föld-bolygó kb. 5 milliárd éves kora. Az összes tudományos eredményt megkérdőjelezik például a "kreácionisták" (akik között vannak keresztények, zsidók, muszlimok, és valószínűleg mások is).
4) Nem tudjuk, miért csak és kizárólag ezen eseményt védték le törvényileg.
5) A törvényhez nem csatolták, mire alapozzák a tiltást. Mármint mi a bizonyíték, hogy ténylegesen megtörtént? Vagy csak egy államvallás megalapításával van dolgunk?

Félreértés ne essék, nem tagadom a holokausztot. De el sem vagyok hajlandó fogani. És ha a törvény megmarad, és nem tálalják hozzá a kellő bizonyítékokat, akkor csak MÉG nem tagadom a holokausztot. Ha ennyiben maradnak a dolgok, akkor tagadni fogom, mert nem fogok vakon menni a vágóhídra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése