2010. március 25., csütörtök

Raj Tamás emlékére

"- Mi a különbség egy zsidó és egy gój között?
- Nagyon egyszerű! A zsidó kora reggel fölkel az ágyából, szépen megmosakszik, elmondja a gyönyörű reggeli imákat, szépen megreggelizik, iszik egy finom slovovitzot, majd elsiet a munkába. Ezzel szemben mit csinál a gój? Korán reggel nagy nehezen kikecmereg a vackából, lelottyantja magát egy kevés vízzel, elmormolja a maga értelmetlen imáit, eszik valami ehetetlen ételt, felhajtja a büdös pálinkáját, hogy végül elkotródjon a melóba."
- Raj Tamás rabbi, Budapest.


Az biztos hogy R.T. nagy elismertségnek örvendett a magyar zsidóság körében legalábbis.

De milyen ember volt ő valójában? Alapozhatunk-e munkásságára?
Én erre voltam kíváncsi. Ezért előkapartam személyes írásait, nevezetesen a Valódi Talmudot amely Talmud-válaogatásban közreműködött, és "a rabbi válaszol" rovatát. És ezek alapján hoztam meg ítéletem.

A Valódi Talmud egy rakás szar. Hivatkozási alapnak úgy a Talmud kérdésében, mint az "antiszemita hamisítványok" kérdésében teljességgel elégtelen hivatkozási alap.
Miért?
Nos, először is egy ilyennél kötelező megadni a pontos hivatkozást, honnan van az idézet, mennyit tartalamaz az eredeti szövegből, és egyáltalán: MELYIK TALMUDRÓL VAN SZÓ?
Ugyanis az előszóban azt olvashatjuk: "Ennek megfelelően ... kétféle Talmudról beszélhetünk. ... A most közreadott válogatás valamennyiből bőséges ízelítőt nyújt az olvasónak."
És erre csak a tartalomjegyzékben van egyáltalán hivatkozás a szövegek eredetijére (ami a netes verzióban nincs fent), de ott sem hivatkoznak arra, melyik Talmudból származik az - állítólagos - idézet.
Aztán azért sem izgalmas a "Valódi Talmud", mert egyetlen, "antiszemita ferdítés" által hivatkozott lapról sem idéz.
Tehát az egész haszontalan, azt mondani hogy ez bármilyen módon "valódi betekintést nyújt" a Talmudba (akármelyikbe), az hazugság. HA alkalmas valamire, akkor legfeljebb úgy használható - ha egyáltalán -, hogy az "antiszemita hamisítványokkal" EGYÜTT forgatjuk, hiszen mindkettő más-más részét idézi a Talmudnak.

Aztán lássunk még pár dolgot:
----
Kérdés: - Tisztelt Rabbi!

Lenne egy kérdésem a zsidókkal kapcsolatban.Imént olvastam a Talmudból pár dolgot ami engem nagyon zavar.Miszerint én egy gój vagyok akit át kell verni,meg kell, ölni a zsidók szerint.Sajnos én nem sok mindent tudok a zsidó vallásról.Nincs semmi bajom a zsidókkal, sőt nem is szívesen hallom ha szidják őket.Kérem írja le nekem, hogy ez így van e.Mert ha így van én se fogom szeretni a zsidókat.
R.T.: Tisztelt Olvasó! Rendkívül sajnálom, hogy Ön egy antiszemita hamisítvány áldozata lett. Amit olvasott, semmi köze sem a zsidósághoz, sem az egyébként nem szent könyvnek, inkább ókori enciklopédiának nevezhető Talmudhoz. Semmi sem igaz belőle. Közönséges hamisítvány az, amelyet egy egykori német antiszemita szerző állított össze és a hitleri propagandagépezet is felhasznált a zsidók lejáratására. Sajnálatos, hogy egyesek még ma is kiadják, holott ma már minden könyvismerő ember tudja, mivel áll szemben. Ha Ön magyar nyelven akarja olvasni a Talmud hiteles szövegét, Molnár Ernő vagy dr. Domán István összeállítását olvassa el. Üdvözlettel: R.T.

Figyeljük meg, hogy R.T. rögtön azt feltételezi, hogy az illető - aki kérdésében EGYÁLTALÁN NEM EJTETT SZÓT ARRÓL AMIT R.T. FELTÉTELEZ - egy bizonyos konkrét állítólagos hamisítványból idézett. Holott a kérdésben az hangzik el, hogy a Talmudból, nem pedig pl. "a Luzsénszky-féle Talmud-kivonatból" olvasott.
Tehát a "válasz" puszta félrevezetés, hazugság.
Azért IS hazugság a "válasz", mert az ajánlott kivonatokban nem szerepelnek a kérdésben hivatkozott szövegek / oldalak.
-----

Mennyire tartja R.T. érvényesnek a Talmudot?
- "Vallási szempontból a Talmud elve érvényesül"
- "Talmud szerint még a jámbor zsidók sem állhatnak meg a gér cedek mellett."
- "Egyébként, mint bizonyára tudja, a Talmudban mindenféle, gyakran egymásnak ellentmondó, különböző, mintegy 2500 mestertől származó kijelentések találhatók."
- Kérdés: "A bíróságok által többször is hitelesített Talmud-fordítást vettem meg."
R.T.: "Amit Ön (nyilván őszinte érdeklődésből) megvett, az nem a Talmud szövege, hanem egy 19. század végi német antiszemita hamisítványból (Rohling művéből) készült magyar kiadás, még köszönőviszonyban sincs az eredeti szöveggel."
- "A karaiták egy ma már inkább történelminek mondható zsidó vallási irányzat volt, akik csak a Szentírást ismerték el, a szóbeli hagyományt nem, így a Talmudot sem."
- "A karaiták abban különböznek, hogy nem fogadják el a Talmudot"
- "Mellesleg tudnia kell, hogy sem a Talmud, amelyben egymásnak ellentmondó vélemények találhatók, sem a Zóhár nem számít szent könyvnek, tehát nem vagyunk kótelesek elfogadni"

Tehát mit tudtunk meg itt?
1) A Talmudot nem kötelesek elfogadni - ugyanakkor csak a karaiták azok akik nem fogadják el. Felhozni tehát, hogy "nem vagyunk kötelesek elfogadni" puszta szemfényvesztés.
2) Ha a Talmud "egymásnak ellentmondó vélemények" halmaza, akkor hogy mondhatja máshol, hogy 'a Talmud ezt mondja, a Talmud azt mondja', vagy "vallási szempontból a Talmud elve érvényesül"? Ismét szemfényvesztéssel van dolgunk.
3) Hogyan mondhatja egy BÍRÓSÁG ÁLTAL TÖBBSZÖR IS HITELESÍTETT Talmud-fordításra, hogy "hamisítvány, ami még köszönőviszonyban sincs az eredeti szöveggel"?
--------

Kérdés: Hogyan tudná cáfolni a Luzsénszky Alfonz által magyarra lefordított Talmudban szereplő,a zsidóság szempontjából negatív tételeket.Itt halkan megjegyzem,hogy az angol fordítás is megegyezik vele.
Pl.:Sanhedrin, 58b lap: "Ha egy nemzsidó egy izraelitát megüt, méltó a halálra ha valaki egy izraelitát arculüt, az éppen annyit tesz, mintha az Istenséáget ütötte volna arcul."
R.T.: A Talmud képletesen úgy véli, az ember arca Isten tükörképe, �képmása�, tehát ha valaki arcul üti embertársát (nem számít, hogy zsidó vagy nem zsidó), az olyan, mintha az Istenséget ütötte volna arcul�

Látjuk a hazugságot? A kérdésben ott az idézet, amiből a válasznál hipp-hopp, R.T. kibűvészkedte a "nemzsidó" és "izraelita" szavakat, és helyükre az "embertársa" szót pakolta. Kérem, EZ az igazi hamisítás, itt az orrunk előtt.
------

Kérdés: "...az élő lélek Izraelre vonatkozik,amely egyedüli birtokosa a szent,élő,felülről származó lelkeknek.A szarvasmarha,a csúszómászók és a föld vadállatai a többi népekre vonatkoznak,amelyek nem élő lelkek."
R.T.: A Bibliában, a Teremtéstörténetben szereplő �élő lélek� így pontatlan fordítás, valójában élőlényt kell fordítani, és az ugyancsak állatot jelent. A Zóhár, a kabbala egyik főműve a Bibliában szereplő különféle állatokat az egyes népek szimbólumaiként említi, ezt nem lehet sértésnek tekinteni, hiszen ha az ausztrálok helyett kengurut, a skandinávok helyett rénszarvast, a pápuák helyett az ő totemállatukat, a disznót említjük, nem fognak megsértődni.

Na itt is dúskálunk a hazugságban, félrevezetésben.
1) ki a frászt érdekel az ő magánfordítása? Ki a fenét érdekel egy HÓT MÁSIK FORRÁSBÓL származó idézet? Csakis azt bizonyítja, hogy a zsidók elferdítették a Biblia tanításait, nem mást.
2) egyes állatokat egye népek szimbólumaként... Nos, vajon sértés volt-e a tatárokat "kutyafejű"-nek csúfolni? A franciákat "csigazabálóknak"? A zsidókat "disznónak"?
Amennyiben R.T. a címerállatokra gondolt, már bocsi, de azt a népek saját maguknak választják, egy másik nép gúnyos sértéseként megalkotott állat-jelzője igenis sértés.
És még a címerállatokkal vaó jelölés IS sértés lesz, ha azzal jelölöd egy ország / nép polgárát úgy hívod.
De lássuk, hogy is működik a zsidó gondolkodás a kérdésben? A Talmudból kapjuk a választ, Berakoth 58a, melyben egy zsidó állatokkal való fajtalankodással vádol egy egyiptomit, aki egy egyiptomi nővel összefeküdt, majd eme tettét a megvádolt egyiptomi előtt Ezékiel egy passzusával "igazolja", melyben az egyiptomiakat "szamarak"-nak nevezik.
Azaz jól láthatjuk, hogy állati szimbólummal utalni egy népre a zsidóknál korántsem olyan ártatlan dolog, hanem TÉNYLEGESEN ÁLLATNAK TEKINTIK ilyenkor akiről szó van.
-----

Kérdés: A kérdések között többször felmerül az a bizonyos német talmud hamisítvány. Erre Ön általában két könyvet is javasol, mint cáfolat. Sajnos azonban be kell látnia, hogy ezek sem feltétlenül képesek ezt a rágalmat megcáfolni, hiszen ezek is csak kivonatok a Talmudból, nem annak szó szerinti magyar változatai. Ezért szeretnék hozzájutni egy eredeti Talmudhoz, mert ez egyértelmű cáfolat lenne.
R.T.: Az általam ajánlott könyvek nem cáfolatai az Ön által említett rágalmazó kiadványnak, nem is azért készültek.

Hát akkor mi a fenének ajánlgatja őket Herr Tamás?, amennyiben a felmerült kérdésekben ÖN SZERINT IS irrelevánsak?
-------


Végül csak azt mondhatom: a zsidóknál virág helyett (a zsidók elmondása szerint) köveket raknak a sírokra. Sz'al aki akar menjen és rakjon Raj Tamás sírjára egy követ. Ki ne másszon belőle.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése