2010. március 29., hétfő

Luzsénszky Alfonz - A Talmud tekintélye

Nos, azt természetesen hirtelen nem tudjuk ellenőrizni, vajon kontextusából kiragadott dolgokról van-e szó benne, de azt azért megnézhetjük, az állításai megtalálhatók-e (mint létező mondatok) a Babilóniai Talmudban.

Nos, először is mi az, ami valóban a Babilóniai Talmudból származik mint "állítólagos idézet"? A "kisebb traktátusokkal" most nem törődünk, mert azok nem állnak rendelkezésünkre, hogy magukat az állítólagosan nem létező mondatocskákat kikeresgéljük.

Le kell mindenekelőtt szögeznünk, hogy Luzsénszky sok forrásból hoz idézeteket, nem csak a Talmudból. Akad olyan része a könyvének, amiben egyetlen Talmudi idézet sincsen (legalábbis a "nagy traktátusokból" semmi).

Mivel a könyv nem is olyan hosszadalmas, így részenként haladok. Lássuk!

"Ha valaki az Írással foglalkozik, az valami, de nem különös dolog; ha a Misnahval, ez valami és meg is kapja érte az ember a jutalmát; ha azonban a Ghemarával foglalkozik, ennél nincsen jelentékenyebb dolog." (Baba mezia 33 b.) - hibás forrásmegjelölés. A keresett szakasz a 33a-n található.

"Ha az ember a Talmud tételeitől a Bibliához tér vissza, akkor már nincs szerencséje." (Hagiga 10 b.) - hibás forrásmegjelölés: a 10a-n található. Valamint értelmezés ez, nem pedig szó szerinti fordítás: "a halaikárál az Írásra".

"Szigorúbb (kötelesség) az írástudók szavainál maradni, mint a Törvénynél." (Sanhedrin 88 b.) - "törvénynél" helyett "Tóránál"

Simeon ben Lakiz mondja, ... hogy a Sínai-hegyen átadott kőtáblák a tízparancsolat, a "tanítás" a Tórát, a parancs (Mózes II. 24.) a Misnah-t jelenti, ... "hogy megtanuljátok": ez pedig a Ghemarát. "Ebből következik, hogy mindezek már Mózesnek a Sinai-hegyen átadattak" (Berachoth 5a.) - a szöveg hiányos, de az eredeti értelem nem sérült. A hiányokat "..."-al jelöltem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése