2010. március 16., kedd

A Talmudról

A Talmud a zsidóság alapkönyve. A Talmud törvénykönyv.

Mire alapozom, kérdezték. Hát csináltam egy gyors szemelvényt. Sajna Herr Raj Tamás "kérdezd a rabbit" rovatát likvidálták pár napja, így arra nem tudok rámutatni amikor azt mondta: "A Talmud a Tóra (= Biblia) gyakorlati útmutatója" - azaz a zsidóság számára a legfontosabb útmutató mű.

De nézzük mire tudunk rámutatni:


http://zsikipedia.hu/index.php/Talmud
Talmud (Tanulmány), a zsidóság szent irodalmának az a része, mely a Bibliának, főképp törvényi részének fejtegetésével foglalkozik.

A „hagyományozott Tan” leírása a legrégibb időkben tilalom alatt állt és nemzedék nemzedéknek, iskola iskolának adta át a sok évszázad felszaporodott anyagát. Ennek az óriási hagyománynak megőrzésével egyes mnemonikai művészek hivatásszerűen is foglalkoztak, „medencék, melyek egyetlen cseppet sem eresztettek át”. Később, mikor már nem lehetett az emlékezetre bízni azt az óriási örökséget, leírták és így keletkezett az a monumentális munka, amelyet Talmudnak hívnak.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Talmud

A Talmud (תַּלמוּד héberül tan, tanulmány, ami tanulva lett -לָמַד lámad, tanulni) a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tárháza.

a vallási törvényeket (halácha) részleteiben is megállapító hagyomány végleges rögzítése

Zeráím Magvak, Vetések) – זרעים [szerkesztés]
A mezőgazdasággal kapcsolatos törvények

Beráchót (Áldások) – ברכות [szerkesztés]
A legtöbb Talmud-kiadásban ez a Talmud legelső traktátusa. Itt találjuk a Smá, az Amídá (a Tizennyolc Áldás), az étkezés utáni áldás, a különféle ételekre és italokra, valamint a különféle alkalmakkor elhangzó áldások elmondásának törvényeit.

Péá (Szegély - A mező szegélye) – פאה [szerkesztés]
Azon törvények részletes megtárgyalása

Demáj (Kétséges tized) – דמאי [szerkesztés]
A kétségesen megállapított terménytizedek törvénye: mely terményekre vonatkozik a demáj (vagy d'máj) törvénye

Kilájim (Kétfélék) – כלאים [szerkesztés]
Mindazon törvények

Seviít (Hetedik - a Hetedik év) – שביעית [szerkesztés]
A hetedik év törvényei

Terúmót (Papi adományok, a papok részesedése a termésből) – תרומות [szerkesztés]
A terúmá (vagy trúmá) törvényei

stb. stb. stb.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s

A zsidó vallás alapja a szigorú egyistenhit, valamint a Tóra, azaz az isteni törvények megtartása. A Tóra írott és szóbeli részből áll, melyet a hagyomány szerint Isten a Sínai-hegyi kinyilatkoztatáskor adott át Mózesnek, aki továbbadta azt a zsidó népnek. Mózes öt könyve foglalja magában a Tóra írott részét, a Talmud pedig a szóbeli törvények feletti rabbinikus diskurzus, melynek alapján értelmezik és aktualizálják az írott hagyományt.

Glossary (Soncino Babylonian Talmud):
TORAH
(Szó szerint: "tanítás", "tanulás", "instrukció"); (a) a Pentateuch (Írott Törvény); (b) a Mishnah (Szóbeli Törvény); (c) a zsidó vallásos irodalom egésze.Baruch Lévy levele Karl Marxhoz , közölte a Rothschild tulajdonú La Revue de Paris lap, 1928. 06. 01.
”A zsidó nép egészében lesz a saját megváltója. Más fajok elpusztításával, a határok eltörlésével, a királyságok megsemmisítésével és a világköztársaság megalapításával szerzi majd meg a világuralmat. E világköztársaságban benne foglalt népek kormányai a győzedelmes proletariátus segítségével valamennyien nehézség nélkül zsidó kézbe fognak kerülni. Akkor a magántulajdont majd elfojtják a zsidó igazgatók, akik mindenhol az állami patrimóniumot fogják igazgatni. Így fog a Talmud beteljesedni, vagyis az ígéret, hogy a megváltó eljövetelekor a zsidók kezében lesz a kulcs a föld összes népének vagyonához.”A Talmud a zsidóság legszentebb könyve (Valójában egy könyvgyűjtemény). Elsőbbséget élvez az Ótestamentum fölött a zsidóknál. Maga a Talmud bizonyítja ezt, Erubin 21b, (Soncino kiadás): " Fiam, az Írások szövegeinek tanulmányozására fordíts több figyelmet, mint a Tóra (Ótestamentum) szövegeire.


http://www.rabbi.hu/index.htm


a Talmud a rabbiképzők tananyaga"Ha valaki az Írással foglalkozik, az valami, de nem különös dolog; ha a Misnahval, ez valami és meg is kapja érte az ember a jutalmát; ha azonban a Ghemarával foglalkozik, ennél nincsen jelentékenyebb dolog." (Baba mezia 33 b.)Joseph D. Soloveitchik rabbi a huszadik század egyik legbefolyásosabb rabbijaként van számontartva, az ortodox zsidóság nem vitatott vezetője és a fő nemzetközi tekintély a halakha (zsidó vallási szabályzat) terén. Soloveitchik tanított és avatott föl több mint 2000 rabbit, egy egész generációját a zsidó vezetőségnek.

A NY Times vallásriportere, Ari Goldman a rabbi fennhatóságának alapját: "Soloveitchik egy sor kitűnő talmudtanító hagyományait követi. .. 20-as éveinek elejéig szinte kizárólag a Talmud tanulmányozásának szentelte magát. A Yeshiva Egyetem Elchanan Teológiai Szemináriumát látogatta, ahol a legjobb talmudtanuló volt. Megkapta a Leib Merkin Talmudprofesszor címét.. Egy asztal előtt ülve keresztbe vetett lábakkal és a kezében a Talmud egyik nyitott kötetét tartva. (N.Y. Times, , 1993 április 10-én , 38. oldal)

Goldman sehol sem hivatkozik Soloveitchik, a zsidó jog vezető zsidójogi tekintélyének a bibliatudására.
A rabbi hírnevének minden része a Talmud ismeretéből ered. A másféle ismeretek nyilvánvalóan másodlagosak.


http://hu.wikipedia.org/wiki/Karaita_judaizmus

A karaita judaizmus egy a zsidó valláson belüli mozgalom. A legmeghatározóbb jellemzője, hogy Szentírásként csak a Tanakh-ot fogadja el, elutasítja a Misna és Talmud előírásait - azaz az úgynevezett szóbeli tant -, mint ami a halakha (a kötelezően alkalmazott zsidó törvények, előírások és szokások gyűjteménye) része volna.
Körülbelül 30 000 karaita él a Földön.

A 11. századra a karaiták Spanyolországban számottevő erővé váltak, azonban magas rangú, a rabbinikus hagyományok talaján álló ellenfeleik – például Joseph Ferrizuel – végül rávették a spanyol uralkodót, hogy üldöztesse és utasítsa ki őket. Todros Halevi rabbi és Joseph ibn Alfakhar nagy számú karaita kitelepítését hajtották végre.

A judaizmus fővonala szerint – például Maimonidész – a szóbeli törvények elutasítói eretnekek. Maimonidész nem gondolja, hogy meg kellene büntetni őket, hiszen a szüleiktől örökölték ezeket a nézeteket és a környezetük nyomására fogadják el a test kívánságát (Hilchót Mamrim 3:3).


http://en.wikipedia.org/wiki/Karaite_Judaism

It is a Jewish movement characterized by the recognition of the Tanakh as its religious authority. Karaites maintain that all of the commandments handed down by Moses were recorded in the written Torah, and that an Oral Law was not given at Mount Sinai.

Rabbinic Judaism's scholars, such as Maimonides, write that people who deny the divine origin of the Oral Torah are to be considered among the heretics.

Rabbinic scholars have traditionally held that, because the Karaites do not observe the rabbinic law on divorce, there is a strong presumption that they are mamzerim (adulterine bastards), so that marriage with them is forbidden even if they return to Rabbinic Judaism.


http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_Torah

A term used to denote the legal and interpretative traditions which, according to tradition, were transmitted orally from Mount Sinai, and were not written in the Torah. According to Rabbinic Judaism, the oral Torah, oral Law, or oral tradition (Hebrew: תורה שבעל פה, Torah she-be-`al peh) was given by God orally to Moses in conjunction with the written Torah (Hebrew: תורה שבכתב, Torah she-bi-khtav), after which it was passed down orally through the ages. Later to be codefied and written in the Talmud. The form of Judaism which does not recognize an Oral Torah as authoritative, instead relying on the most natural meaning of the Written Torah to form the basis of Jewish law, is known as Karaite Judaism. The Talmud is the record of the oral Torah.hetiszakaszok (ezt bármely zsidó szervezet honlapján / lapjában / faliújságján / stb. megtalálod, mind tartalmaz Talmudi részek olvasását előíró időszakokat)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése