2010. március 31., szerda

Luzsénszky Alfonz - az uzsora

Érdekesen magyarázza a Talmud az uzsora szépségét: "Szabad az embernek (t. i. a zsidónak) gyermekeinek és háznépének uzsorára kölcsönözni, hogy így ezek az uzsorát megízleljék." (Baba mezia 75a.) - stimmel.

A Baba mezia 65b. lapján ez áll: Ha valaki egy embernek a földjére kölcsönt ad és így szól: Ha te ezt nekem mától számítva három éven belül meg nem fizeted, akkor a föld az enyém - övé az a föld. így tett Boéthos, Zonin fia, a bölcsek (rabbik) beleegyezésével. - stimmel.

A 70b. lapon ezt mondja Nachman: Inkább kölcsönözz egy zsidónak hiába, mint a nem-zsidónak - nincs ilyen sor. Az oldal leginkább a nemzsidókkal szemben megengedett, de zsidókkal szemben tiltott uzsoraszedésről szól.

A 61b. lapon Raba és Rabina rabbik így beszéltetik az Urat: Én, aki egy elsőszülöttnek és nem elsőszülöttnek ondócsöppje között különbséget tettem, először is azt fogom büntetni, aki egy zsidónak nevére ad egy nem-zsidónak kölcsönt. - nos, nem ez van ott. Az van ott, hogy azt bünteti, aki nemzsidónak csak úgy ad pénzt, míg izraelitának haszonszerzés reményében..

A 75b. lapon pedig arra figyelmeztetnek, hogy hárman vannak, akik kiáltanak és nem nyernek meghallgatást: aki tanuk nélkül ad pénzt kölcsön, aki. urat vesz maga fölé s aki fölött felesége uralkodik. Ki az, aki urat vesz maga fölé? Aki egy nem-zsidó nevére íratja pénzét. - stimmel.

Az eskű

No, ezt a fejezetet is iderakom, mert van hely. A Kútmérgezés. Szentséggyalázás. c. rész - ami ez után következik - egyetlen talmudi idézetet sem tartalmaz, így azt egészében kihagyom.

Az Aboda zara 28a. lapján szépen elmondatik, hogy Jochanan rabbi egy előkelő nemzsidó nőt hamis esküvel így csalt meg; "Esküszöm Izrael Istenére, hogy semmit el nem fogok árulni." A szívében azonban ezt mondotta: De az én népemnek el fogom mondani. És el is mondta minden zsidónak mindjárt másnap. - stimmel, bár a "szívében ezt mondta" helyett egy undorító szócsavarás áll, ami magyarra lefordíthatatlan.

A Schulchan Aruch világosan tanítja ugyanott, hogy mindez csak akkor érvényes, ha az istentelen goj nem veszi észre, hogy az ember az esküt áthágja. A rabbik egyébként egyhangúlag azt tanítják, hogy a titkos bűnök meg vannak engedve. csak arra kell vigyázni, hogy ki ne derüljenek. (Hagiga 16., Kiddusin 40, Baba kamma 113.) - S.A. nemtom ki, a többi hivatkozást itt sem látom érvényesnek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése