2010. március 8., hétfő

Mert nem vagyok lusta, elmentem a zsidókhoz.

A zsido.hu-n feltettem a kérdést Raj Tamásnak, mért nincs magyar nyelvű Talmud, illetve miért hazudik (vagy téved) a Talmud tartalmával kapcsolatban. Válasz nem jött, ellenben egy másik oldalon igen (egy másik rabbitól). Az oldal címe:
http://www.jmpoint.hu/modules.php?name=Rabbi#kerdes56

Jelenleg ott a kérdésekkel itt tartunk (most küldtem el):
"T. rabbi!

Én a 722-es kérdés feltevője vagyok, és először is nagyon szépen megköszönöm, hogy EGYIK KÉRDÉSEMRE SEM válaszolt, ellenben azért valóban köszönet illeti, hogy egyáltalán válaszolt.

Haladnék sorrendben:
1.) Köszönöm szépen, hogy nem feltételezi hogy Önön kívül bárki el tudja olvasni a Talmudot, ami héberül, arámiul és ógörögül íródott (több nyelvről jelenleg nem tudok).

2.) Köszönjük szépen, de NEM szükséges tudnunk egyik holt nyelven sem, mivel Ön, és Raj Tamás rabbi is mindenki figyelmébe ajánlott ANGOL nyelvű, igen hozzáértő rabbik által készített, alig ötven éves, tejes fordítást, ami fellelhető az interneten. (A Soncino Babylonian Talmudról van szó mint angol fordítás, de Raj Tamás is elismeri, hogy létezik ezen kívül német és francia TELJES és HITELES fordítás is, továbbá Ön is ajánlotta a 3. itt feltett kérdésre adott válaszában.)

3.) A hazugságokról: ugyebár itt, és Raj Tamás - úgy tűnik már nem működő - rovatában minden kényelmetlen kérdést azzal intéznek el, hogy az "antiszemita hamisítvány".
Vegyük az 58-as kérdést itt. Ön azt állítja, Raj Tamás nyomán, hogy a goj jelentése egyszerűen "nép". Nos, én nem fogok vitázni azzal, mit jelent a "goj kaddos", a "goj" jelentésének tisztázására azonban figyelmébe ajánlom a Soncino Talmudot, amit rabbi dr. Epstein B.A., Ph.D., D.Lit. főszerkesztett, annak is emítsük meg most a Szószedetét (Glossary). Ott a "goy" szót a "Cuthean" szócikkban megtaláljuk, illetve magának a "goy" szónak a köznyelvre való lefordítását, ami "heathen", azaz "pogány".
Tekintve, hogy mikor írták a Talmudot (i.sz. 2-7. század) a szóhasználat egyértelműen erre vonatkozik a Talmudban és a mai szóhasználatban, az Exo. passzus felemlegetése puszta félrevezetés, a szövegkörnyezetből való téves kiemelés a feltett kérdést tekintve.
Sajnálom a fenti kérdésnél, hogy bár állítólagosan idéz egy passzust: "a rómaiak legjobbjait is meg kell ölnötök", de ugyanakkor nem ad meg hivatkozást ami alapján kikereshető lenne a szakasz. Én úgy emlékszem, az adott helyen "minden nem-zsidó" szerepel, de ez jelenleg ugyanolyan vak találgatás, mint az önök "rómaiak"-ja.

Vagy vegyük az 52-es kérdést. A kérdésfeltevésben egyáltalán nem szerepel a Luzsénszky-féle kivonat (legyen bármilyen hamis, bár egyes passzusai valóban szerepelnek a Talmudban), ön mégis válasz helyett csak egy arra mutató linkkel szolgált, ahelyett hogy érdemi választ adott volna.
Ha megengedi, én válaszolnék most Ön helyett, minden feltett passzusra pontosan az ott feltett sorrendben:
Sanhedrin 57a: A kérdéses passzus valóban létezik.
Baba Kamma 37b: a kérdéses passzus valóban létezik, azzal a kitétellel, hogy ökrök - és nem emberek - sebesítenek meg benne más ökröket.
Baba Mezi'a 24a: a kérdezett passzus valóban létezik.
Sanhedrin 76a:a kérdéses passzus teljes mértékben létezik, csakhogy a fólia B lapján.
Sanhedrin 76a: úgy látom a kérdéses passzus nem létezik (persze lehet hogy elsiklok valami fölött, vagy a hivatkozás rossz).
Baba Kamma 37b: a fordítás meglehetősen kitekert, ilyen formában nem látom a szövegben, és különben is a 38a-n található az eredetije. Mindazonáltal amire utal, szűkebb formában / kis mértékben ugyan, de valós.
Baba Kamma 113a: a kérdéses passzust rosszul fordították, bár jelentése lényegében megáll. A valós fordítás: "Ha egy zsidó és egy pogány (= nemzsidó) esetében ítélsz, és az izaelita javára dönthetsz a Törvény alapján, akkor mond: Ez a mi törvényünk. Ha az izraelita javára dönthetsz a pogányok törvénye alapján, mond neki: Ez a ti törvényetek. Ha egyik sem lehetséges, akkor fortéllyal kell kicseleznünk őt." (A passzus végén pedig azt elemzik, mikor lehet - mindkét vitatkozó rabbi megegyezik abban, hogy vannak alkalmak amikor lehet - ilyen csalásokkal élni.)
Yebamoth 98a: a fordítás kicsit ferdít. Nem pont azt mondja, hogy minden egyiptomi (hogy a szöveg minden nemzsidóra vonatkozik-e, az hosszabb szövegkörnyezet lefordítását tenné szükségessé, mint ami most módomban áll) gyermeke állat, hanem hogy jogilag nincs apjuk, és "húsuk szamarak húsa", és e gyermekek jogállása a lovakéval azonos.
Abodah Zarah 36b: ezt nem tudom eldönteni nagyobb terjedelmű szöveg lefordítása nélkül.
Abodah Zarah 22a-22b: a kérdéses passzus valós, annyi különbséggel, hogy nem azt mondja "előnyben részesítik", hanem hogy "gyaníthatóan művelik".

A passzusokat a dr. Epstein B.A., Ph.D., D.Lit. és muktársai által összeállított teljes és cenzúrázatlan angol nyelvre átültetett Babilóniai Talmudból kerestem ki a megadott hivatkozások alapján.

4.) Visszatérve a 722-ben feltett, válasz nélkül hagyott kérdésemre: Miért nincsen magyar nyelvű teljes Babilóniai Talmud? Végülis alig 5 embernek napi 1 órás munkája lenne szükséges 5 éven keresztül a teljes Talmud lefordításához - amihez nagyjából elegendő már angolul tudni. (Egyes különleges terminusokhoz természetesen az adott téma szakértőjét érdemes bevonni, legyen szó zsidó szavakról, biológiáról, szakkifejezésekről, vagy másról.)


Remélem ez segített tisztázni a felmerült kérdéseit. A továbbiakban pedig várom szíves válaszát a feltett kérdésekre."

A kérdést nyomon fogom követni, de legalább már azt nem tagadhatják le, hogy megkérdeztem, illetve hogy mit kérdeztem.
*MEGJEGYZÉS: a hivatkozott kérdésjelölő számokról: a 722 az összes kérdésszámra vonatkozik; a 2.)-es pont száma a "soncino" keresésre adott találatokra, a 3-as pontéi a "come" keresésre.
Sajna a keresőmotor nem úgy működött, ahogy elképzeltük. Ez van. Értesítést küldtem erről nekik.


Ezen kívül elkészülök még ma a Szószedet maradékával (csak valami 15 szó leírása van még hátra az "M" betűsekből).

Ezen kívül az elmúlt két hétben elmentem magukhoz a zsidókhoz is, megérdeklődni amit lehet.
Először is próbáltam találni egy elérhető, és jelenleg működő zsinagógát.
Választásom a Franken Leó utcai zsinagógára (neológ felkezet) esett. A neten ki is kerestem honlapjukat, amin ott állt mindenféle nyitvatartás. Istentiszteletre nyilván nem megyünk, mert ott kérdezni nem lehet, szóval maradt az, amit "Miczvah Klub"-nak neveztek. (A mínuszfélelemelti termet a helyszínen az derült ki, már nem használják.)
Az "irodai nyitvatartás", a "Micvah Klub"-ban volt megjelölve, a zsingóga ajtaján is ki volt írva egy kifüggesztett lapon, ellenőriztem hogy jó nap jó időben vagyok-e, mikor odamentem.
Minden stimmelt, hát bekopogtam (igazából csengő van). Reakció: "-Mit akar"?
Na mondom, vajon mit, ez nem magánlakás a kiírás szerint. Azért csak mondom hogy e, ami ki van ide írva, aztat keresem.
Jön ám a kérdés: "Milyen ügyben?"
Na muci, vajon milyen ügyben? Hát adót jöttem behajtani, vagy mit képzel ez? Azért csak válaszolok.
Végül csak megadnak egy időpontot, természetesen tök mást, mint ami közzé van téve, de sebaj, ha így akarnak játszani, nekem belefér.
A megadott időben felslattyogok, ajtótnyit, kiderül éppen valami magángyűlés van, zártkörű, így jobb lenne ha nem mennék be, de egy kérdésre még van idő, bár a hülgy nem illetékes, nem érti, miért nem a rabbihoz irányítottak. Fel is teszem: mi van magyar nyelvű Talmud ügyben? Végülis nekem nem számít ki válaszol, míg válasznak.
Az eredmény egy "Majd megkérdezem, jöjjön vissza X időpontban."
Megyek én, hölgyike akkorra lelépett, szerencsére telefonszámot adott még anno, így felhívm. Mondja húzzak el Y időpontban a Király utcában lévő Tikvába.
A megadott helyen és időben valami "Tikva Hungary"-t találok, gyanúsan valami cégnek néz ki. Persze elég nehéz megtalálni, lévén M.o-on nem divat kirakni a házszámot.
No, fölmegyek, az alábbi jelenet zajlott le:

Odamegyek az első utamba akadó embörhöz, megszólítom: "Üdv."
- Üdv.
- Még nem jártam itt, hogy megy ez? - ntek körbe.
- Van héber, angol és magyar nyelvű csoport. Miért vagy itt?
- Meg szeretném ismerni a Talmudot. Van magyarul?
- Nincs. A héber szent nyelv...
- És az arámis és az ógörög? - vágok közbe. - Mert azok is vannak benne. Ez különben sem érv, mivel lefordították maguk, zsidók angolra, németre, franciára. Magyarra miért nem?
- Miért kéne? - mogorvul meg.
- Pl. az antiszemitizmus miatt. Tudod én lényegében tudományos céllal vagyok itt, és hogy békét hozzak a zsidóságra.
- Kösz, akkor fordítsd le magad, mi nem kérünk belőle!
- Nem kértek belőle???
- Nekünk (konkrét személyeknek) nagyon megfelel hogy angolul tárgyaljuk meg a héber szöveget.
- Szóval szeretitek, úgy értem általánosságban a zsidó vallás tagjai, ha gyűlölnek benneteket? (Szándékosan voltam provokatív.)
- Mi van?
- Tudod, a Talmudról az átlagember annyit tud, amennyit az antiszemiták állítanak róla. A zsidóktól meg azt látja, hogy bár folyvást tagadnak, az állításokra sosem mutatnak cáfolatokat. Mert tudod a dolog így működik: Az antiszemiták gyűlölnek benneteket, mert azt állítják, ebben és ebben hiszte, és abban azért hisztek, mert az és az áll a Talmudban. Ráadásul az állításaikat pontos hivatkozásokkal is ellátják. Tehát nem kell mást tenni, mint kikeresni az adott részt a Talmudban. És ha kikeresed, megjegyzem, ezek a részek ott vannak, bár a zsidók tagadják létezésüket, és ez szerintem kieríti a hazugság definícióját.
- Milyen részekről van szó?
- Pl. a nemzsidót (pogányt) aki a Talmudot tanulmányozza, meg kell ölni.
- Ilyen nincs a Talmudban!
- De igen. Sanhedrin traktátus, 59-es fólia, "a" oldal. És ha odaengedsz a számítógéphez, rögtön meg is tudom mutatni.
- Egyáltalán, minek jött maga ide, ide csak zsidók jöhetnek!
- Kezit csókolom, nem jöttem, hanem küldtek. A Franken Leo utcai zsinagógából, hogy itt érdeklődjek, név szerint XY.
- Nem értem miért küldték ide. Miért kellene nekem bármit is tenni a Talmud lefordítására! fordítsa le maga, ha annyira akarja!
- Csókolom, nem magának konkrétan, hanem a magyarországi zsidóságnak általában. Hogy cáfolják az őket idestova 100 éve ért vádakat (utalás Luzsénszky írományára), amiket nem cáfolatára eleddig egyáltalán semmit nem tettek! ... No mindegy, melyik a magyar csoport? Egy alkalmat szeretnék csendben végigülni.
- Nincs magyar nyelvű csoport!


Végeredmény: legalább tudom, milyen irányba nem érdemes menni.
Az is érdekes, hogy 2 hónap után többet tudok a Tamudról, mint akármelyik zsidó. Nem tudom, hogy ez most szánalmas, vagy inkább félelmetes.

Ami viszont elszomorít, hogy képtelen vagyok találni a Talmud magyarra fordításának ügyéhez embereket. Minden szarra össze lehet szedni támogatókat, annyi aláírást össze lehet szedni, hogy népszavazást lehessen kiírni a H2O (= víz) betiltására, de ehhez csak nem jön össze semmi. Persze van még pár út amit nem próbáltam ki...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése