2009. január 16., péntek

Második Törvénykönyv / 5 Mozes - Deuteronomy

tudomány által alátámasztott tények

vitatható tények

vitathatatlanul téves tények
- sem a nyúl, sem a hörcsög nem kérődzők = nem mond igazat = apokrifnak kell minősítenünk a könyvet
- a szövegben önellentmondás van a páshka pontos megtartásáról

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

scientificly supported facts

arguable facts

unarguably incorrect facts
- neither the hare (rabbit) nor the coney (hamster) chew the cud (ruminant) = it do not tell the truth = we have to sign this book as an apocryph.
- the pashka's description is given contradictory in this book

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése