2009. január 16., péntek

Alapok / Basics.

A Biblia kanonizációjának felülvizsgálatát sajnálatos módon felfüggesztették az idők során. Ez annál is fájdalmasabb, mert a tudomány segíthetne alátámasztani a Biblia tanításait, és kiszűrhetnénk segítségével azokat amik tévedéseikkel csak távoltartanának minket az Úrtól..

Ezt kíséreljük meg itt pótolni a kanonizáció feltételeit szem előtt tartva, melyek:

a) Isten szava tekintélyével szól-e?
b) Prófétikus irat-e, Isten "szent embere", próféta írta-e?
c) Összhangban van-e a tartalma a többi kanonikus iratéval? (Az igazat mondja-e Istenről, az emberről stb.)
d) Az Isten Igéjére jellemző életátformáló erő megnyilatkozik-e általa?
e) Isten népe elfogadta-e? (Belefoglalták-e korábban a kánonba, olvasták-e és használták-e?)

c. Az apokrifok nem szólnak hitelesen Istenről, az emberről stb. Ellentmondások, téves tanítások, legendás kiszínezések, alacsony - egyes esetekben elfogadhatatlan - erkölcsiség nyilatkoznak meg bennük. Kirívóan pontatlan történelmi adatot is találhatunk.


Természetesen nem érezzük kompetensnek magunkat vitatni olyan kérdéseket, hogy az Úr tekintélyével szól-e a szöveg, azt meghagyjuk a papságnak. Ellenben a tudományos és történelmi tényeket amik a Bibliában állnak ellenőrizhetjük, hála a közoktatásnak és tudósaink elismert munkájának.

Minden biblikus könyvhöz egyetlen blogbejegyzést fogunk nyitni, és abban összegyűjthetjük azokat az információkat amik segíthetnek eldönteni az adott szöveg megfelel-e a követelményeknek.

Ezennel megnyitom ezt a blogot, hogy folyamatosan felül tudjuk vizsgálni a kanonizációt, ezzel segítve az embereket, hogy közelebb jussanak az igazsághoz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The revision of the Bible's canonisation seems delayed nowdays. This is certainly painful for a beliver as the science could help to prove "the one and only true god"'s work, and also can help to select the misleading writings that would keep us from the Lord.

We will try to follow up the years were passed, always keeping our eyes on the terms of the canonisation, which are:

a) Does it speaks with the authority of God?
b) Is it prophetical, a holy man of God, a real prophet wrote it?
c) Are they in harmony with the rest of the canonised writings? (Is it tells the truth about God, Man etc.?)
d) Does it have a lifeforming power?
e) Is it accepted by Gods people?

c. The apocryphs don't talk about God, Man etc. autenticly. They have contradictions, misguiding teachings, low (and in some cases absolutly unaccaptable) moral are in them. In cases even evidently wrong historical datas they contain.

Of course we don't feel competent questioning wether a book talks with the authority of God or not - that is the work of the priesthood. But we can help to sort out scientific datas what are in the current form of the Bible, thanks to the general education and the scientists efforts.

For every biblical book we will open a new post, and under that will we gather all informations that can decide wether the text can stand the requirements of the canonisation or not.

So now I open this blog to help constantly supervising the canon and with that help people to understand the truth.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése