2009. január 17., szombat

1 Sámuel / 1 Samuel

tudomány által alátámasztott tények

vitatható tények

vitathatatlanul téves tények
- a szöveg nyilvánvalóan később íródott és kitaláció (lásd 11.8.), ezért apokrifnak kell minősítenünk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

scientificly supported facts

arguable facts

unarguably incorrect facts
- the text is obviously written later then it supposed to and is a work of fiction (check 11.8), therefor we sign it as an apocrypha

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése