2009. április 21., kedd

Mózes 5. könyve, 3. rész

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagy inkább mindenki járjon nyitott szemmel, mert ez a könyve a Bibliának nyilvánvalóan hamis)

No, ez előzőben kimaradt, hogy az Úr többé nem szól a néphez közvetlenül (mert az kérte rá), hanem próféták fogják kinyilatkoztatni a szavait.

Eztán a harcokban alkalamazandó törvények következnek.
Először is meghatározza ki kell hadba menjen, és kinek nem szabad.
Először kötelező felszólítani a megtámadottakat a megadásra.
Ha nem adják meg magukat az összes férfi-neműt (beleértve a csecsemőket is) meg kell ölni. Az ígért földön viszont egyáltalán senkit nem szabad életben hagyni!
Ne vágj ki gyümölcstermő fát ostromnál, jó lesz az ellátmánynak (viszont ezek szerint még nem halottak taktikai visszavonulásról és hasonlókról. E könyv istene idióta.). Csak nem-gyümölcsfát használj ostromfelszerelés készítésére.

Ha "agyonütött" embert találnak, de nem tudni ki okozta a halálát a helyhez legközelebbi város összes vénje és bírája vonuljon ki (hajaj), és öljenek le egy üszőt.

Ha harc után a fogolyok közül (csak nők, ugye) valaki megtetszik fogd meg és vidd haza feleségnek. Ha aztán mégsem tetszik dobd ki, következmény nincs.

Ha két feleséged van, és mindkettő szült, akkor elsőszülöttnek az számít, amelyik attól született, amelyiket kevésbé szeretted.

Ha a gyereked nem engedelmeskedik vidd el a vénekhez (bánat tudja, kik a vének), és a város ÖSSZES lakosa menjen ki megkövezni. Érdekes törvény lenne egy 1-5 millió fős városban, nem?

Ha valakit kivégzés okán felakasztanak, még aznap este előtt el kell temetni.

Ha kóbor állatot/elhagyott tárgyat találsz vidd haza, de ha jelentkezik a tulajdonosa add vissza - persze csak ha nem tudod, ki a gazdája.

Férfi női ruhát és nő férfi ruhát nem hordhat.

Ha madárfészket találsz megeheted a tojásokat és fiókákat, ha elhajtod róla az anyamadarat. Az apamadárról nem ír, pedig van olyan faj aminél az költ.

A háztető szélére korlátot kell rakni, le ne essen róla véletlenül valaki. Azt mondom, ez jó ötlet, de sehol nem látni ilyet manapság (kivéve lapos tetőn).

Ne szánts kétféle állattal (mondjuk nehéz is lenne megoldani, de szükségben miért is ne?), ne ültess egymás mellé kétféle szőlőt (ez okos, különben sose tudhatod milyen borod lesz), kevert anyagú ruhába ne öltözz (na, dobhatjuk ki talán a ruhatárunk jó részét). A felsőruha négy szélére 1-1 bojtot kell rakni (ilyet se látni gyakran).

Ha valaki megútálja a feleségét (feleségnek egy szava sem lehet fordított helyzetben), akkor vigye bíróságra, és kérje a bizonyítását, hogy a lány a férjhezmenetelkor szűz volt. Ha bebizonyítják, hogy a lány szűz volt (a véres lepedőt kell bemutatni a nászéjszakáról) a férj 100 ezüstöt köteles adni az apának, és a lány a saját apjának a felesége lesz. Ha ellenben igaznak bizonyul a vád (nincs megadva időhatár, 120 éves emberek is vádolhatják egymást!), akkor a lányt halálra kell kövezni.

Ha férfit rajtakapnak, hogy férjes asszonnyal hál, akkor mindkettejüket meg kell ölni (a szöveg ez alól a nő saját férjét sem mentesíti!).
Ha városban már eljegyzett lány a jegyesén kívül mással összefekszik akkor mindkettejüket meg kell ölni (nemi erőszaknak minősül, amiben a lány nem kiáltott hogy erőszakolják).
Városon kívül ugyanez a tényállás, eredményeképpen csak a férift ölik meg (mert lehet, hogy ténylegesen erőszak történt).
Ha el nem jegyzett szűzzel kapják rajta az illetőt, akkor 50 ezüstöt kell fizetni az apának, és házastársaknak nyilváníttatnak.
Senki ne dugjon a saját apjával, és az apja feleségét se vegye el.

Akinek a nemi szerve nem teljesen ép, az nem mehet "az Úrnak közelségébe" (azaz pl. templomba). Fattyú (törvénytelen gyerek) sem mehet "az Úrnak közelébe", sőt 10 generáción át az egész családja nem.
Ammonita és moábita soha nem mehet "az Úrnak közelébe", egyetlen leszármazotta sem (még jó, hogy őket kiírtották mind egy szálig, de akkor minek van itt ez a törvény?).
Az edomiták és egyiptomiak harmadik generációja mehet már be "az Úrnak közelébe".

És most ismét egy rövid részlet Léo Taxil Szórakoztató Bibliájából:
Ha volna valaki közötted, aki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;
És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba." (10-11. vers.)
Ez más szóval annyit jelent, hogy az ilyen katona nem vehet részt a csatában. Voltaire hasznosnak vélte, hogy néhány megjegyzést fűzzön ehhez a tárgyhoz:
"Számos katonaember azt hangoztatta - írja Voltaire -, hogy az éjszakai magömlés főként erőteljes fiatalembereknél fordul elő, és igen veszedelmes az a rend, hogy reggeltől estig eltávolítják őket a seregből, mivel a csaták rendszerint reggeltől estig tartanak. Ez a helyzet csak a gyávaság elősegítésére alkalmas. Egyébként sokkal egyszerűbb a sátorban mosakodni, ahol feltételezhetően akad legalább egy korsónyi víz, mintsem a tábort elhagyni. A táboron kívül esetleg nem is lehet vizet találni."

Azt is közlik, hogyan kell táborban szarni.

Ha egy szolga megszökött ne add vissza a gazdájának, lakjon onnantól nálad.

Szent szajhák (nők és férfiak egyaránt) tiltatnak.

Nem kérhetsz kamatot saját népedbelitől, csak "idegentől".

Ha ígérsz valamit azt úgy tartsd be ahogy mondtad és minél hamarabb keríts rá sort.

Ha más kertjébe/földjére mész onnan ehetsz amennyit akarsz, de el nem vihetsz semmit.

Ha egy asszonytól elválik a férje (válási iratot kell neki adni), majd az asszony férjhezmegy valaki máshoz, de attól is elválik (vagy az illető meghal) újra nem mehet férjhez az első férjéhez. (harmadik házasságról, vagy új feleségekről, vagy elvál-házasság nélkül visszamegy esetekről nem esik szó).

Kézimalmot/malomkövet nem lehet zálogba adni.

Aki a saját népéből rabszolgát csinál/elad/tart azt meg kell ölni.

Nem mehetsz el lefoglalni dolgokat, csak azt viheted el, amit önként odaadnak. A többi zálogjogi rész ugyanaz mint eddig.

Kivégezni mindenkit csak a saját bűnéért lehet.

Botütésből mint büntetés 40 a maximum.

Ne kösd be az ökör száját ha a földön dolgoztatsz vele.

Ha egy testvérpár egyike meghal és nincs fia annak felesége legyen a másik testvér felesége, nem másé. Az első gyerek aki tőlük születik lesz a meghalt testvér örököse. Ha a testvér erre nem hajlandó, általános megvetés lesz egész házának része.

Ha két férfi verekszik, és az egyik felesége a férje segítségére siet, és a másik nemi szervéhez nyúl, akkor a nőnek le kell vágni a kezét.

Mikor elfoglaltad a kijelölt területedet és berendezkedtél a következő dolgod legyen az Amálekiták teljes és totális kiírtása.

A halottak kultusza tiltott.

Törvényoszlopok állíttassanak.

Vassal oltárt faragni tilos.

Kijelöl két szent hegyet, az egyikről az áldásokat, a másikról az átkokat kell (ki)hírdetni.

Lánytestvérrel, apád/anyád bármely lányával dugni tilos.

Nagynénivel dugni tilos.

Na, a törvényeknek vége, most jönnek az áldások, majd az átkok, majd megint mindent megismételnek (yargh! ez már fáj), átadja Mózes a hatalamat, megint tart egy beszédet, meg még egyet, aztán meghal, és eletemetik, és ezt mind Mózes írta. Na persze ha mi már nem tudnánk másként. Bocs, de kellett már ez a kis pihenő. Folytassuk hát, had legyen vége!

A sok szörnyűség helyett (az áldások közt nincs semmi érdekes) álljanak itt Léo Taxil szavai:
"Valamennyi büntetés között, amellyel Jehova a népét fenyegeti, semmilyen lelki fenyítés sem akad. Isten népe nyilván csak világi büntető rendszabályokat ismert. Helyénvaló felhívni erre a figyelmet, s egyúttal megjegyezni, hogy az ószövetségben sehol sincs szó pokolról, sem tisztítóhelyről. Isten - mint láthattuk - törődött a zsidók székletével, a lelkük iránt viszont alig érdeklődött. Annyira, hogy "a lélek halhatatlansága" kifejezés sehol sem fordul elő a szent könyvekben, amelyekre a keresztények vallásukat alapították."
Az is megjegyzendő, hogy ha nem tartják meg az Úr összes rendelését tökéletesen és hiánytalanul, akkor az összes itt felsorolt csapás be fog következni az elkövetőn, mi több bármely leszármazottján. Ez nyilván megint egy nyilvánvalóan téves állítás.
A felsorolt csapások közt egyébként van néhány elég kreatív is, pl. eső helyett por fog esni, mindazonáltal a szerző fantáziája végtelen, a sáskajárást például kétszer is említi.

"Hoz az Úr népet ellened messzünnen, a földnek széléről" - szóval a Föld lapos? Újabb téves állítás.
"olyan népet, mely nem tisztelia vénet, és gyermekeknek nem kedvez" - miért, Mózes népe nem ugyanígy tett?
az ígért átkok közt van az is, hogy megeszed a saját leszármazottaidat, mi több az emberek még saját gyerekeik húsán sem akarnak majd osztozni (yuck)
A végére még odacsapja, hogy azt is megkapod a nyakadba, amit itt most nem volt alkalma felsorolni

A 40 évnyi vándorlás alat a szidók nem ettek kenyeret és nem ittak semmilyen alkoholt.

Ha csak a saját érzéseid akarod követni arról, mi a jó és mit nem kéne megtenni, nem pedig az Úr jelen parancsait követed, akkor ugyanúgy megkapod a csapásokat mint aki megsérti a törvényeket.

"ha az ég szélére is volnál taszítva" - újabb lapos-világ elmélet úgy néz ki. A Föld egy lapos korong, ami fölé egy szilárd kupolaként borul az ég. Micsoda világ!

A parancsolatokat a földi életben kell megtartani.

31.1 Szerint Mózes már öreg és gyenge, 34.7 szerint viszont sosem hagyta el az ereje. Jó lett volna eldönteni.

Az itt ismételten megígérten kiírtandó népeket egyébként a későbbi könyvek szerint nem sikerült kiírtani (pedig az Úr maga ígéri meg azon népek teljes és totális és tökéletes megsemmisítését).

Megjósolja Isten, hogy a nép megint más istenek után fog kujtorogni, de csinálni ez ellen úgy néz ki, nem akar semmit. Mert így igazságos. Amikor az majd bekövetkezik az ezutáni fejezetben leírt éneket kell majd énekelni, és akkor majd megbocsát az Úr. Szerintem ostoba egy módszer.

A 32:11 szép képet mutat be, de tudománytalant.
32:33-nál előkerülnek a sárkányok. Látott egyet is mostanában valaki?

"és nem támadt többé olyan próféta mint Mózes, akit az Úr színről színre ismert" - csakhogy már az is kérdéses lehetne több ponton, hogy egyáltalán lehet-e látni az Urat,. Az is megkérdőjelezhető, miért mondja, hogy "színről színre", hiszen Mózes csak az Úr hátát láthatta (más pont szerint meg szemtől szembe beszélt vele, jajj de jó). Az is kérdéses lenne, tényleg Mózes írta-e a neki tulajdonított könyveket, hiszen leginkább 3.személyben hallunk róla.

Mindenesetre ennek a könyvnek is VÉGE. A tanulság? A saját néped mindenek felett, a világ többi része had szívjon!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése