2009. április 19., vasárnap

Mózes 5. könyve, 1. rész

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (ellenben, ha erről a könyvről is kiderül, hogy apokrif, akkor az elé nagy csapás lesz a Bibliának)

Ez az egész lényegében azt a ceremóniát fogja elmesélni, ami alatt Mózes átadja a stafétabotot Józsuénak. Ismétlése lesz az eddigi könyveknek unos-végtelen. Én szóltam. Ja, és minden különösebb ok nélkül mindössze 2 részre lesz osztva az 5. könyv (a könnyebb rendszerezhetőség miatt, meg mert úgyse mond túl sok újat).

Megint előkerülnek az "óriások", kiderül merrefelé laktak régen (már ha léteztek tényleg).

Ha az eddigi könyvek igazak volnának "kis" túlzásnak hatnának a szavak, miszerint "nem szükölködtetek semmiben".
Ám a 40 év ami a vándorláshoz kellett továbbra is iszonyatos túlzásnak tűnik.

Az Úr úgy kezdi el átadni X nép földjét, hogy "megkeményíti" a királyuk szívét (hogy az ne engedelmeskedjen izráel népének), és onnantól a választott népnek be kell mennie és mindenkit kiírtania. Csodás megoldás, nemde? A csata leírása is nagyon lélekemelő: 2.34 "És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit." és ehhez még vegyük hozzá 3:21-ből: "így cselekszik az Úr minden országgal, a melyen átmégy."

Óg királyról kiderül, hogy óriás volt, olyan 4 méter magas és 1.75 méter széles. Ez aztán a termet! Megőrizhették volna bizonyítéknak, de így elég hamukázásnak tűnik.

"semmit se tegyetek, se el ne vegyetek az igéhez, amit én adok nektek" - mondá az Úr. Már csak arra kéne egy biztos megoldás hogy eldönthessük mit mondott és mit nem!

"mely nemzetnek vannak igazságosabb törvényei, mint amiket én adok nektek?" - hát, ha beszámítanánk az előző könyveket ez érdekes kérdés lenne. Szerintem igazságosabb ha azt büntetjük meg - teszem azt - aki a bűnt elkövette, nem pedig mást! Eleddig viszont nem láttunk egyetlen kanonizálható törvényt sem, így nincs más választásunk: haladjunk tovább!

Azt mondja Mózes, hogy az Úr az egyetlen isten, nincs rajta kívül másik isten.

No, megint előkerül: az apa vétkezik, 3-4 generáción keresztül pedig megy a bűntetés. Hát szerintem van ennél igazságosabb rendszer is! No és akkor ott a paradoxon, hogy 1000 generáción át jutalmazzák annak leszármazottait, akik jól viselkednek. Csak nekem okoz fejtörést a matematikája a dolognak?

Az Úrtól félni kell.

Az Urat szeretni kell.

Öhm, csak nekem tűnik fel az előző két mondat?!? Ilyet tudtommal csak elmebetegek tudnak produkálni... De hát ki halgat a tudományra, különösen a pszichológia halandzsájára, nemigaz? Végülis mit adtak nekünk? Persze eltekintve az űrutazástól, az antibikotikumoktól, a hosszabb várható életkortól, a... De azon kívül?

Ezután pár "versszakban" élteti a rablást, fosztogatást mint jó és örömteli dolgokat.

Aztán valami olyasmit közöl, hogy kivitte őket az Úr Egyiptomból ahol szolgák voltak - hogy most az Úr szolgái legyenek ott ahol az mondja... Vagy csak én értem félre a dolgokat?

Most már 7 népet jelölnek meg kiírtásra (pontosabban ez inkább prófécia, miszerint az Úr majd kiűzi azokat a népeket, de tudjuk ez mit jelent). Ez a prófécia egyébként nem teljesült, feltéve, ha a következő könyvek igazak (és persze csak akkor számít a prófécia, ha ez a könyv elfogadható). (Lásd Józsué 15:63, 16:10, 17.12-13:; Bírák 1:21, 27, 3:1-5)

Megígéri az Úr, hogy a választott népből senki, még az állatok sem lesznek meddők, és beteg sem lesz senki!

A szöveg azt állítja, egyetlen ruha sem ment tönkre a vándorlás során (és senkinek nem tört fel a lába, de ez utóbbin nem kell csodálkozni, hisz 10 napi utat 40 év alatt sikerült megtenni. Bár mi van az izületi betegségekkel? Úgy tűnik, azok is el kellett kerüljék a népet). Véve a tisztító-szertartásokat azért gyártani kellett még párat. És felmerül a kérdés, hogy akkor most senkinek nem változtak a méretei, vagy hogy működött a dolog? Hogy mélyebb betekintést nyerjünk a problémába álljon itt egy rövid idézet Léo Taxil - Szórakoztató Bibliájából:
"A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendőtől fogva." (Mózes ötödik könyve, 8, 4.) Ez aztán csoda a javából, akárcsak a többi, és a derű sem hiányzik belőle. A két ismeretes népszámlálás szerint, kereken hatszázezer fegyveres férfi volt a kivándorló nép között, amikor elhagyták Egyiptomot, s ugyanannyi a Moáb országába érkezéskor. Azt is tudjuk, hogy nem azok érkeztek oda, mint akik útra keltek. A teológusok egyöntetűen elismerik, hogy induláskor ennyi fegyveres volt, akkor a héber nép összlétszáma hárommillió fő lehetett: öregek, asszonyok, lányok, ifjak és levita családok összesen. Mivel pedig hárommillió ember lelte halálát e negyven esztendő alatt a sivatagban, hárommillió kabát és női ruha, valamint hárommillió pár cipő maradt utánuk, ami a többieké lett. Az utolsó népszámlálás hatszázegyezer-hétszázharminc harcost tüntetett fel, nem számítva a huszonháromezer levitát, s ha feltételezzük, hogy minden harcosnak és levitának felesége volt, s mindegyik szapora zsidó családban átlag három gyermek született (ami szerény arány!), és csak minden második házaspárnak éltek a szülei - akkor összesen négymillió-háromszázhetvenháromezer-száztíz személy ruházatáról és lábbelijéről kellett gondoskodni! Ez a számítás még jobban kidomborítja a csoda nagyságát; mert így a jóistennek egymillió-háromszázhetvenháromezer-száztíz pár cipővel többet kellett adnia népének a sivatagban, nem is beszélve a díszköntösökről!
Justinus egyházatya egyébként Trifonnal való párbeszédében azt állítja, hogy nemcsak egyáltalán nem koptak el a zsidók ruhái a tűző napon, esőben való negyvenéves gyaloglás közben és a puszta földön való hálástól, hanem a gyermekek ruhái együtt növekedtek viselőikkel, és csodálatos módon egyre bővültek aszerint, ahogy azok idősebbek lettek. Jeromos egyházatya pedig egyik levelében (a harmincnyolcadikban) e találó megjegyzést teszi: "A borbélyok hiába tanulták meg mesterségüket; egyáltalán nem volt szükségük rá a negyvenesztendős sivatagi tartózkodás alatt, mert az izraeliták haja és körme nem nőtt."

"amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét azonképpen fenyít meg téged az Úr" - hát, én ritkán hallok olyanról hogy megölik az emberek a saját gyereküket ...

No, megvan az okfejtés: a zsidók vándorlása csak egy olyan csapás, mint a sáskák voltak Egyiptom földjén: nem jutalom a zsidóknak, hanem csapás másoknak. Na, most aztán mindenki elégedett lehet!

Mózes volt az első fényevő! És még utána is le bírt jönni a hegyről a két nehéz kőtáblával! Azok voltak aztán az idők! És a 40 napos fényevést 1 nap szünettel ismét megcsinálta! WOW!

Ha nem húztuk volna ki a Móz.2-t most csúnya ellentmondást találnák a frigyláda építésénél, de szerencsére kidobtuk. Az is kérdéses lenne, ki írta meg a két újabb kőtáblát.

"metéljétek azért körül a ti szíveteket" - nagyon remélem, hogy ezt csak képletesen kell érteni...!

Most jó sokáig nem kövekezik semmi új, csak vázlatosan ismétel már elhangzott dolgokat.

Jó tudni, hogy csak azt kell megtartani - de azt meg kell tartani - amit az Úr maga parancsolt. Bocs Jézus, de ha ez a könyv nem apokrif hazugság, akkor menned kell.

Ha valaki (pl. a feleséged, gyereked, testvéred, szülőd) más istenhez akar áttéríteni öld meg habozás nélkül!
Ha egy egész várost megtérített valami idegen próféta, akkor a városban mindenkit meg kell ölni, a várost minden tulajdonával felégetni, és tilos újáépíteni a várost.

Tilos az öncsonkítás és a szemöldök kiszedése a gyász jeleként.

Majd ismét tiszta és tisztátalan állatokat sorol - és megint itt a kérődző nyúl és kérődző hörcsög esete - azaz a könyv nem mond igazat, azaz apokrif. A 15. fejezetig még elmegyek, de aztán jön Móz.5. maradék fele a megfelelő megvilágítás fényében.
Naszóval:
"Szárnyas férgek" közül Móz.3. ehetőnek adta a sáskát. Itt ez már nem szerepel. Vajon miért?
Tilos dögöt enni, de más nép tagjának felszolgálhatod, illetve eladhatod. Kedves.
14.14-nél lévő madarakról szóló listát érdemes elolvasni. A denevérek madarak. Vagy mégsem?
Ha nem tudod a kijelölt helyre szállítani a kijelőlt adag kötelező áldozatot (és ott megedd), akkor egyszerűen el kell adni, és a pénzen a kijelölt helyre utazva mulatni kell egy jót.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése