2009. február 1., vasárnap

Tíz, és még néhány parancsolat - a kőtáblák előtt

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le!

No, Mózes továbbra is fel-le járkál a hegyre, és mindenféle törvényeket(?) kap az Úrtól, pontosabban az Úr kinyilatkoztat, és ezen bejegyzés végén szóba kerülnek a törvénytáblák. Az izgalmasabb részeket majd kiemelem a szövegből.

1. ne imádja más istent az Úron kívül
- faragott kép tiltott. Hogy miről, még nyomozzuk.
- eme törvényt megszegők gyerekeit 3-4 generációig büntetik
(féltőn szerető = féltékeny?)
2. ne káromold az Urat
3. tartsd meg a szombatot. Semmit nem csinálhatsz (pl. főzés, mosás, takarítás), se senki a házadban (vendég sem)
4. tiszteld a szüleid
5. ne ölj (= ne gyilkolj meg zsidót, mint később kiderül - és a többi is hasonló árnyalattal értelmezendő)
6. ne paráználkodj (az ókorban a prostitúció leginkább szentélyekhez kötött cselekvés - legalábbis a legjobbak)
7. ne lopj
8. ne tanúskodj hamisan valaki (=néped tagja) ellen (ez nem azonos azzal, hogy ne hazudj!)
9. ne akard elvenni más tulajdonát (nyilván törvényesen se, ami nyilván a hatalmi pozícióban lévőket támogatja. Ez a törvény a gondolatbn fogalmát vezeti be egyébként).
Én úgy látom, hogy a faragványokról szóló rész valójában az istenimádat passzusába tartozik, azaz csak 9 parancsolat van, de az most részletkérdés.
10. az oltárt földből, vagy nyers kőből lehet csinálni, ezeken kell elégetni az állatáldozatokat. az oltárhoz nem tartozhat lépcső, mert akkor az Úr belát a ruhád alá, és nem szereti a látványt (nyilván ő is a puncira bukik).
11. Ha héber rabszolgát veszel a hetedik évben fel kell szabadítani. Ha már volt felesége, akkor az is menjen vele, ha legfeljebb útközben lett akkor nem viheti a családját, mert azok a tulajdonosa tulajdona maradnak. Ha a szolga maradni akar, akkor bírók előtt kilyukasztják a fülét, és örökre rabszolga marad.
Ha a lányodat adtad el rabszolgának, az házasságnak számít. Ha ezt nem akarja az illető, akkor adja tovább, de más nemzetnek nem adhatja el, vagy adja a gyerekének (ez ingyenes adásvétel), és nem bánhat vele rosszul. Ha ezen feltételeket megszegik a lány szabadon távozhat.
12. A szándékos emberölés büntetése halál. A nem szándékosé száműzetés egy, a törvény által meghatározott helyre. Szülőgyilkosság mindenkor halálla büntetendő.
13. A rabszolgavadászokat ki kell végezni. (nyilván ezért keverték bele a midiánitákat József eladatásába utólag, khm)
14. Aki szidalmazza a szüleit ki kell végezni.
15. testi sértés esetén csak a kezelési költségeket kell állni (ha nincs jelölve mint itt, akkor a törvény alapesetben csak szabad férfiakra vonatkozik!)
- ha a sértett szolga, és túlél 1-2 napot, akkor nem jár büntetés
16. Ha verekedés közben megütnek egy terhes nőt, és a nő elvetél/korán szül (ugyanaz a szó), akkor az apa kártérítést szab, amit bírók előtt kell kifizetni. Ha a gyerek meghal, akkor az illetőt ki kell végezni.
17. szemet szemért, életet életért stb., szenvedést szenvedésért (honnan vették a békét???)
18. Ha szolgát maradandóan csonkítasz (pl. szem, vagy fog elvesztése), akkor fel kell szabadítanod (Érdekesség, hogy a részletes törvények közül a rabszolgaság az első.)
19. ha egy ökör valakit halálra öklel halálra kell kövezni az ökröt, a gazda nem büntethető
- ha köztudott volt, hogy az ökör rossz vérmérsékletű, és már szóltak emiatt a gazdájának, akkor a gazdát is ki kell végezni
-- ha szolga az áldozat annak nemétől függetlenül 30 ezüst siklust kell fizetni annak gazdájának, és az ökröt (természetesen) halálra kell kövezni
20. ha valaki vermet ás, és nem fedi be, és beleesik egy állat, akkor a verem tulajdonosa fizessen büntetést, a dögöt viszont megtarthatja
21. ha egy ökör ökröt öklel halálra, az életbenmaradt ökröt el kell adni, a pénzt és a tetemet meg felezik
- ha tudták, hogy az ökör problémás, akkor adjon egy ökröt az alperesnek, a tetemet meg megtarthatja
22. ha állatot tulajdonít el valaki, akkor a bírságok: ökör = 5 jószág (kecske/juh feltételezhetőleg), bárány (=kecske/juh) = 4 juh (juh/kecske)
23. ha betörésen kapnak valakit és rögtön agyonverik nincs probléma
- ha elfogják fizessen büntetést, ha nem tud adják el rabszolgának
24. ha még a tolvajtól élve visszaszerezhető az állat a büntetés 2 (ugyanolyan) állat
25. ha valaki állata lelegeli más terményét terményben kell azt megtérítenie
26. a tűzkár okozója (véletlen tűzeset) fizesse meg az okozott kárt
27. ha valaki kölcsönad cuccot valakinek, és attól ellopják, de meglesz a tolvaj fizessen duplaanyit
- ha nem lesz meg a tolvaj akinek kölcsönadtak el kell menjen a bírákhoz és bizonyítsa hogy nem ő a tolvaj
28. minden tulajdonjogi vitában a vétkes duplaanyit köteles kártérítésként fizetni (ezt mondhatták volna korábban, akkor talán nem gépelek ennyit)
29. ha a másra van bízva állat, de nem bizonyítható bűntett nincs jogosultság kártérítésre
- ha ellopták az állatokat akkor fizesse ki a gondozó
- ha vadállat tépte szét mutassák be a hullát, és nem élhetnek kárigénnyel
- ha megdöglött/megsérült az állat gondatlanság miatt akkor meg kell fizetni a kárt
- ha rendesen végezte az illető a dolgát kártérítési igény elutasítva
30. ha valaki nőtlen (szűz) nővel hál (a nőnek ugye nincs szava), akkor vegye feleségül
- ha a nő apja nem akarja ezt, akkor csak a hozományt kell kifizetni, a házasságtól eltekintünk
31. varázsló nőt (= boszorkány, nem tudom mit takar) ki kell végezni (hallottam olyan hülyeséget, miszerint ugyan létezett ez a törvény, de soha nem alkalmazták. Ez ostobaság. Soha nem hoztak olyan törvényt, amit nem kívántak alkalmazni.)
32. aki állattal közösül ki kell végezni
33. aki nem csak az Úrnak áldoz ki kell végezni
34. aki nyomorgat mást, ki kell végezni
35. az uzsorakamat tiltott ha szegénynek, vagy isten népének (= zsidók) adod a kölcsönt
36. ha valaki a ruháját adja zálogba vissza kell adni neki naplementekor (akár fizetett akár nem), különben bűnt követsz el
37. a bírókat és a nép vezetőit tilos szidalmazni (és ha zsarnokok? ha korruptak?)
38. terményből és elsőszülöttből ne felejtsd el az áldozatot bemutatni (az állatoknál a nyolcadik napon kell feláldozni az elsőszülöttet)
39. a mezőn talált, vadállatok által széttépett dög nem alkalmas emberi fogyasztásra, a kutyáknak kell adni
40. a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, nem kell kíméletesnek lenni, de kegyetlennek lenni sem szabad
41. hat évig műveld a földet, a hetediken pihentesd, ami nő rajta azt a szegények leszedhetik. Ez vonatkozik a kertre is.
42. idegen istenek nevét kiejteni sem szabad
43. három ünnepet kell megtartani:
a) a kovásztalan kenyér ünnepe: az Abib hónapban van ez, az Egyiptomból való kijövetel ünnepe (l. ott)
b) aratóünnep: a vetés után
c) betakarítás ünnepe: aratás után (ne engem kérdezz az elnevezésekről)
ezen alkalmakkor minden férfi "jelenjen meg az Úr színe előtt" (nők és gyerekek ismét érdeklik a francot)
44. véráldozat tilos kovászos kenyér mellett
45. a "föld zsengéjét" az "Úrnak házába" vidd. Már persze ha rájössz, mi is ez, mert az Úr nem lakik sehol eddig, vándorló népről lévén szó. Majd kiderül...
46. gödölyét (fiatal kecskét) ne főzz meg anyja tejében
47. ha mindíg hallgatsz az Istenre, akkor az majd jól megver mindenki mást

Isten kijelenti, hogy 6 népet ki fog írtani
, azoknak minden bálványát le kell dönteni és össze kell törni
A területfoglalás apránként megy majd végbe ahogy a nép majd szaporodik (mondjuk már így is vannak, 3millióan, először kéne nekik valami jó hely, nem?).
Mózes itt úgygondolta, ideje leírni mindent egy papírra mielőtt elfelejti, meg kihírdetni, meg tulkokat áldozni, amiknek a vérének felét az oltárra, felét a népre locsolta.
Mózes, Áron, Nádáb és Abihu meg hetven vén felmentek a hegyre, és megnézték Isten lábát, meg ahogy az valami zafírszerű tárgyon áll (Isten légdeszkája. Tiszta Jetson-család...), de ezt Isten nem vette észre, így hazamehettek bántatlanul.
Mózes megint felment aztán a hegyre, a népet Áronra (és Húrra) bízta. Az Úr ugyanis a törvénytáblákat, a törvényeket és parancsolatokat amiket írt át akarta adni neki. (azaz vagy minden fent volt a törvénytáblákon, vagy valami suskus van, mert Mózes már felírt ezt-azt papírra).
Mózes hat napig várt a köd előtt, a hetediken bement, majd 40 nap és 40 éjjel maradt odafent.

Isten lediktálta miből kell csinálni neki "hajlékot" (szóval csak meglesz az az Isten Háza).
Először megadta az alapanyagokat, majd következhetett a frigyláda megépítésének tervrajza. Ezt kívül-belül aranyborítással csinálták, és a hordozórudakat tilos volt eltávolítani a helyükből. És ebben kellett tárolni "a bizonyosságot, amit az Úr adott".
Kell egy aranyborítású asztal is (hordozható, nem összecsukható), rá tálak, miegyéb (plusz állandóan friss kenyér), arany gyertyatartó (az a hétágú zsidófajta), a sátor szövetből (sok és drága anyagból), tartói fából (sittim természetesen) legyenek (ezüst vasalással). A sátrat egy függöny választja ketté: az egyik fele a szent hely (ahol a frigyláda van), a másik a "szentek helye" (a kegytárgyaké).
Ja, egyébként hogy biztos minden tiszta legyen az Úr képeket is mutogat Mózesnek az elkészítendő cuccokról (de nem adja oda őket, ki tudja miért. Csak nem mert Mózes MOST TALÁLJA KI AZ EGÉSZET?!?).

MEGJEGYZÉS: Mózes 40 napot tölt a hegyen. Noénál 40 napig esik az eső. Izráel népe 40 évig kolbászol a sivatagban. Jézus 40 napig csavarog a vadonban. Valaki tudja miért olyan fontos a 40?

A SÁTORBAN égőáldozati oltár is lesz. Szerintem hülye ötlet, de ez van. Meg külön edénykészlete, az is van neki, ezúttal rézből. Ez is hordozható. Kérdés, valójában hogyan használták ezt az oltárt, vagy MI AZ A SITTIMFA, mert fémborítás híján (vagy akár azzal együtt) simán elég (mintha kapna részben legalábbis rézborítást). Meg üreges is. És gondolom nem csinálnak minden alkalommal újat.
A sátor minden oldalához (É-D-i tájolással felállítandó) terasz is tartozott.
Olajfából (tudod, olivabogyó) préseltek olajat, és ez egy folyamatosan égő lámpást kellett tápláljon. A lámpa egy hagyományos lámpa, azon nincs mit finomkodni.
Áron és Áron fiai lettek az első papok, következzen az ő ruhájuk leírása (minden papé innentől) ahogy az Úr meghagyta:
- felsőruha: kiegészítők: ónix, arany
- szövettábla: sokféle drágakő, arany; az Urim és Thummim két különleges pénzérme volt, amiket feldobva fej-vagy-írás alapon döntöttek el igen/nem kérdéseket.
- palást: inkább általvető. Arany csengőkkel és pamutgombolyag-gránátalmákkal van díszítve.
- köntös:
- süveg:
- öv:
a papokat fel kell kenni meg fel kell szentelni.
Utólag még eszébe jut az Úrnak, hogy esetleg meglátja a ruhák alatt látszódó himbilimbiket, így még hozzácsapja az alsógatyát is a listához.
Ha ezeket nem tartják meg, akkor meg kell halniuk.
Áron leszármazottainak ezeket örökké így kell megtartaniuk.
A pappászentelés egy rakás áldozással jár, a felkenés meg vérlocsolgatást jelent.
Amúgy a szertartás 7 napig tart, minden nap áldozni kellett egy marhát (tulkot), a felesleges húst meg mindíg el kell égetni ha valaki nem tudná, azt nem esszük meg, vagy rakjuk el későbbre a szertartásoknál!

Minden nap amit áldozni kell:
- reggel egy kecske
- este egy kecske
- körítés a kecskékhez (l. a szöveget a részletekért)

Kellett egy másik oltár is a füstölőszerek elégetésére, aranyborítással, hordozható kivitelben. A mécsesek (eddig azt hittem ebből csak egy van...) feltöltésekor kell ezeket meggyújttani: reggel és este (gondolom egybe jó elvégezni minden szertarást).
"idegen füstölőszereket" sem szabad égetni rajta (kicsit később meg van adva mi a jó füstölő titka), nemhogy bármiféle más áldozatot. kivéve évente egyszer vérrel kell lesprickolni.

A népszámlálás halálos vétek. De népszámlálni kell. Ezért váltságdíjul ilyenkor mindíg fizetni kell némi pénzt (mindenkinek ugyanannyit). Ezt a pénzt a gyülekezet sátorának szolgálatára kell fordítani.

Kell egy rézmedence is, amiben kezet és lábat kell mosni mielőtt bármihez nyúlsz, különben meghalsz.

A felszentelés mindenféle marhadrága cuccból készült olajjal való megkenése a szent cuccoknak amik itt le lettek írva. Még hasonló keveréket se merjen csinálni emberek számára, azt száműzni kell (vagy meg kell ölni?).
Aki a füstölőhöz akár hasonlót csinál sima illatosításra, azt is száműzni kell (vagy meg kell ölni?).

Mózes az egészhez Júda leszármazottai között talált megfelelő mesterembereket.

48. Aki nem tartja meg a Sabbathot (valaki mondja meg gyorsan mi is ez), azt ki kell végezni. Gyerünk a Tesco-ba lincselni! Vagy mégse?

Na, Mózes végre megkapta a rohadt táblákat, már azt hittem sosem érek el eddig a pontig. Legközelebb jön az aranyborjú marhasága, végre egy jó kis mészárlás, már kezdtem elaludni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése