2010. február 21., vasárnap

Morcos vagyok, tehát pakolok

http://www.indavideo.hu/video/Jezus_VS_Talmud


Valamint:
AZ IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY 530/1945. M. E. SZÁMÚ RENDELETE
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli:

1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könykiadóvállalatok, könyvkereskedők, köz- és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy az a magyar vagy más nyelven jelent meg.
Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadmányai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb.
2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalombahozatala, terjesztése, külföldről behozatala tilos.
3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani.
4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik.
5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el az, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja.
A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel.
6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 P-ig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget.
7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján.

Miklós vzds. s. k. miniszterelnök

Eztán egy jó hosszú lista következik könyvekről, amiből csak egy rész érdekel jelenleg:

Zsidó alk. felmondási illetményei. Bp. 1941. Centrum.
Zsidó bolsevizmus elleni küzd. döntő szakaszába érk., A Bp. 1941. Klug.
Zsidó fegyvere a pénz... Bp.1937. Centrum.
Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Bp. 1942. Centrum.
Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. Bp. 1943. Centrum.
Zsidó sárgakönyv. Bp. 1941. Zsidó munkaközösség.
Zsidó ügynökök iparűzése. Bp. 1940. Centrum.
Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Bp. 1942. Centrum.
Zsidóbirtok igénybevétele. Bp. 1943. Centrum.
Zsidóbirtok megváltása. Bp. 1943. Centrum.
Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. Bp. 1943. Centr.
Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. Összeállította Matolcsy Mátyás. Bp. 1942. Nyilasker. P.
Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Bp. 1942. Centrum.
Zsidók ingatlanszerz. beltelek meghatározása. Bp. 1943. Centr.
Zsidók katonai szolgálata. (2870-1941. M.E. sz. r.) Bp. 1941.
Zsidók közéleti és gazd. térfogl. korl. sz. t... Bp. 1939.
Zsidók közéleti és gazd. térfogl. korl... Bp. 1942. BM.
Zsidók közéleti és gazd. térfogl. korl... Bp. 1944. Stádium.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanai ment. igaz. Bp. 1942. Cent.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanai. 1942. Centrum.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanairól. Bp. 1943. Stádium.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanairól... Bp. 1942.
Zsidók rémuralma Magyarországon, A. (Adatok nélkül.)
Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából, A. Bp. 1942. Soksz.
Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo.-on, A. Sopron, 1938. Röttig-R.
Zsidóknak zsidókról. Bp. 1941. Neuwald ny.
Zsidót U. a. (A J.H.t. 569.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidót U. a. (A J.H.t. 599.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidót. alóli kivételezettség igazolása. Bp. 1941. Centrum.
Zsidót. miatt elbocsájtott magánalk. illetményei. Bp. 1941. Cent.
Zsidót. végr. kapcs. bejelentési kötelezettségekről. Szeged, 1942.
Zsidót. végrehajtása a Délvidéken. Bp. 1941. Centrum. Zsidót. végrehajtása Erdélyben. (A J.H.t. 585.) Bp. 1941. Centr.
Zsidótörvény végrehajt. kiegészítése. Bp. 1940. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása U. a. (A J.H.t. 550.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása U. a. (A J.H.t. 618.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása U. a. (A J.H.t. 653.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása. Bp. 1941.
Zsidótörvény végrehajtása. Elbocsájtott vállalati alk. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása. Elbocsájtott vállalati alk. b. Bp. 1940.
Zsidótörvény, A. és végrehajt. rend. Bp. 1942.

Azaz ha jól megnézzük, minden olyan iratot, amiből ténylegesen meg lehetne tudni a magyarországi zsidóságot ért valós kárt, bevontak és megsemmisítettek. Hogyan lehetne így hitelesen emlékezni a történelemre?

Félreértés ne essék, nem állítom hogy a zsidók szenvedtek, hogy a homoszexuálisok szenvedtek, hogy a lenygelek szenvedtek, hogy a fogyatékosok szenvedtek. Se a gázkamrákat, se semmi ilyesmit nem tagadok. De fölmerül a kérdés, tényleg annyira sajnálni kell a zsidókat? Tényleg csak a zsidókat kell sajnálnunk a náci pusztításban?Igen, most nagyon föl vagyok húzva, és ez afféle "válaszcsapás". Elvégre mindenkinél van egy szint, ahol betelik a pohár, és megmutatja, hogy képes visszavágni, mégha nem is épp tökéletes, vagy elegáns módon.

Szóval jobb is, ha egyszerűen visszatérünk a Talmud fordításához.

Ami valójában nem lenne olyan elborzasztóan nagy munka.

Egyedül ugyabár kvázi 16,500 oldalt kell lefordítani.

Ha lennénk 10-en, mindenkire csak 1,650 oldal jutna.

Ha 100(!)-an lennénk, akkor csak 165 oldalt kellene mmindenkinek teljesítenie, ami már ténylegesen kezelhető mennyiség, és egyetlen év alatt végezhetnénk az ellenőrizetlen nyersfordítással!

De vajon akad-e 100 olyan ember, akik hajlandóak a szükséges energiát rááldozni a dologra? 100 fő elvégre nem olyan sok. És az azt jelentené, egy évig napi fél(!) oldalt kellene nekik fordítaniuk. Az pedig semmi, lefekvés előtt összedobható mondhatni. A valóságban legfeljebb 1 órát vehet igénybe a dolog még ha sokat is kell szótárazni. Amiben pedig nagy segítséget nyújthat ez az oldal: http://translate.google.hu/?hl=hu&tab=wT#

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése