2010. január 31., vasárnap

Miért nem követjük, vallástól függetlenül, ma is, a "tízparancsolatot"?

A kérdés a most vasárnap leadandó M1-en futó Kultúrház kapcsán vetődött föl.

Lehetne belemenni abba is, hogy senkinek fogalma nincs, mik is pontosan azok a parancsolatok (a wickipedia min. 5-félét listáz), de inkább nézzük csak meg az ELSŐ parancsolatot:


"Féljed az urat (= A Seregek Ura, A Féltékeny, Yahwe / Jehova, Elohim, EA = Enki, EL = Enlil), a te istenedet, őnéki szolgálj, és az ő nevére esküdjél.
Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, akik körülöttetek vannak [...] hogy az úrnak, a te istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne töröljön téged a föld színéről.

És adja őket az úr, a te istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd el őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk. [...]
Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg.
Mert az úrnak, a te istenednek szent népe vagy te; téged választott az úr, a te istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése